Hlavní stránka

Seznam památek UNESCO

Afghánistán
 
Minaret a archeologické pozůstatky v JAM (2002)
  Šedesát pět metrů vysoký minaret Jam je graciézní stavba tyčící se do výšky, jež se datuje do 12. století. Má ušlechtile opracované zdivo, nahoře s nápisy z modrých kachliček a za pozornost stojí kvalita jeho architektury a výzdoby, která představuje vrchol architektonické a umělecké tradice v této oblasti. Působivost stavby zvyšuje její poloha v hlubokém údolí mezi horami v srdci provincie Gur.
 

Kulturní krajina a archeologické památky v údolí Bamiyan (2003)
  Údolí Bamiyan bylo významným buddhistickým centrem na Hedvábné cestě, poutním místem, a podává obraz o uměleckém a náboženském vývoji ve střední Asii od 1. do 13. století, zvláště o buddhistickém umění, tzv. Gandharanské škole. V oblasti se nachází řada buddhistických klášterů a svatyní a také opevněné stavby z období islámu. Najdeme tu rovněž svědectví o zničení dvou soch Buddhy v r. 2001.
 

Albánie
 
BUTRINTI
  ruiny starého antického města.
 

Alžírsko
 
AL QAĽA OF BENI HAMMAD
  ruiny horské pevnosti, autentický obraz opevnění muslimského města v 11.-12. století.
 

ALŽÍR
  kasba, stará arabská čtvrť s památkami na islámskou kulturu.
 

DJEMILA
   ruiny starého římského města.
 

M`ZAB
  údolí, v němž se dochovala řada opevněných měst z 11. století. Vynikají svou architekturou účelnou pro život městských komunit.
 

TASSILI N`AJJER
  prehistorické skalní malby na náhorní planině dokumentující život na Sahaře.
 

TIMGAD
  ruiny římského města.
 

TIPASA
   archeologická lokalita s památkami na fénickou, římskou, raně křesťanskou i byzantskou kulturu.
 

Andorra
 
Údolí Madriu-Claror-Perafita (2004)
  Kulturní krajina údolí je příkladem toho, jak lidé po staletí využívali zdroje vysoko v Pyrenejích. Krajina rozeklaných skal a ledovců, s pastvinami a zalesněnými údolími má rozlohu 4 247 ha, celých 9 % celkové rozlohy knížectví. Odráží změny klimatické, ekonomické i sociální, přetrvávání pastevectví a silnou horskou kulturu, zejména zachování systému vlastnictví obecní půdy, jež se datuje do 13. století. V údolí, jež jako poslední zůstalo bez silnic, jsou k vidění domy, terasová pole, kamenné stezky a důkazy o tavení železa.
 

Argentina
 
CUEVA DE LAS MANOS, Río Pinturas (1999)
  Cueva de los Manos, Río Pinturas obsahuje výjimečně shromážděné jeskynní umění, jež vzniklo před 10 000 až 1 000 lety. Jmenuje se "Jeskyně rukou" podle náčrtů lidských rukou na jejích stěnách. Ale najdete tam znázorněná i zvířata, např. guanacos (Lama guanicoe), která jsou v této oblasti stále běžná. Lovecká komunita, odpovědná za tyto skalní malby, žila na tomto vzdáleném území v Patagonii až do příchodu evropských osadníků v 17. století.
 

JEZUITSKÉ MISIE
   pozůstatky pěti jezuitských misií a osad Indiánů Guarani. Vznikly v 17.-18. století v srdci tropického pralesa.
 Částečně také: Brazílie

Jezuitský komplex a misie v CORDOBĚ (2000)
  Jezuitský komplex v Cordobě, centru bývalé jezuitské provincie, zahrnuje hlavní budovy jezuitského systému: univerzitu a kostel nebo sídlo Společenstva Ježíšova. Vše ilustruje unikátní náboženský, společenský i ekonomický způsob života v Jižní Americe v 17. a 18. století.
 

LOS GLACIARES
   vysokohorský národní park.
 
Článek Národní park Los Glaciares - Argentina

POLOOSTROV VALDÉS (1999)
  Poloostrov Valdés v Patagonii je důležitý pro zachování některých mořských savců. Žije zde významná populace ohrožených druhů veleryb, stejně jako rypouši sloní (elephant seals) a lvouni hřívnatí (sea lion). Kosatky v těchto vodách rozvinuly unikátní strategii lovu, aby se přizpůsobily místním pobřežním podmínkám.
 

Přírodní parky ISCHIGUALASTO - TALAMPAYA (2000)
  Tyto dva přiléhající parky se rozkládají na více než 275 300 ha pouštní oblasti na západní hranici Sierra Pampemas ve střední Argentině. Nachází se zde nejkompletnější sbírka fosílií z období triasu (před 245 až 208 milióny let). Je zde šest geologických útvarů s fosíliemi mnoha vyhynulých druhů, které odhalují vývoj obratlovců v triasu.
 

Údolí Quebrada de Humahuaca (2003)
  Toto údolí řeky Rio Grande bylo celých 10 000 let hlavní kulturní a obchodní cestou mezi náhorními oblastmi And a soutokem Rio Grande s Rio Leone v nížinách; rovněž to byla významná zemědělsky využívaná oblast. Dodnes jsou zde viditelné stopy po prehistorických komunitách, po říši Inků (15. - 16. století) i po boji za nezávislost v 19. a 20. století.
 

Arménie
 
Katedrála a kostely v EČMIADZINU, archeologické naleziště ZVARTHNOC (2000)
  Ečmiadzinské kostely a katedrála i archeologické naleziště Zvarthnoc ukazují vývoj a rozkvět tohoto typu kostelů v celé oblasti.
 
Článek Arménie

Klášter GEGHARD a údolí AZAT (2000)
  Geghardský klášter zahrnuje množství kostelů a hrobek (většina z nich je vytesána přímo do skály), které ilustrují arménskou středověkou architekturu v jejím nejvyšším bodě. Komplex středověkých budov je situován v nádherné krajině údolí Azat a je obklopen skalnatými štíty. Fotografie.
 

KLÁŠTERY HAGHPAT A SANAHIN (1996, 2000)
  Tyto dva byzantské kláštery, vzdálené od sebe několik málo kilometrů, byly postaveny v době arménské prosperity za vlády kiurikianské dynastie. Byla to důležitá centra vědění, bydlelo v nich okolo pěti set mnichů. Sanahin byl znám svou školou iluminátorů a kaligrafů. Oba kláštery jsou typickou ukázkou tradiční byzantské architektury 10. až 13. století. Klášter Sanahin byl připsán na seznam UNESCO v roce 2000 společně s klášterem Haghpat, který na seznamu již byl. Fotografie.
 
Článek Arménie

Austrálie
 
CENTRAL EASTERN RAINFOREST
   deštné pralesy východního pobřeží, jejich geologické formace, fauna a flóra.
 

FRASER ISLAND
   ostrov Fraser má pískové duny, tropické pralesy i jezera.
 

GREAT BARRIER REEF
   Velká útesová bariéra. Nejrozsáhlejší korálové útesy na světě amísto výskytu mnoha ohrožených druhů živočichů.
 

KAKADU
   národní park. Prehistorické jeskynní malby a petroglyfy, bohatá fauna a flóra.
 

LORD HOWE ISLANDS
   skupina ostrovů vulkanického původu s bohatou faunou a flórou a mnoha endemity.
 

OBLAST MODRÝCH HOR (the Greater Blue Mountains) (2000)
  Krajina Modrých hor je velice rozsáhlá, převážně zalesněná oblast na pískovcové náhorní plošině a je vzdálena od Sydney 60 - 180 km směrem do vnitrozemí. Místo je pozoruhodné rozmanitými přírodními prostředími pro růst eukalyptů, kterých tu roste mnoho druhů. Dvanáct z nich je endemitních. Vyskytují se zde všechny čtyři skupiny eukalyptů.
 

OSTROV MACQUARIE
   ostrov je 34 km dlouhý a 5 km široký a leží v Southern Ocean 1500 km jihovýchodně od Tasmánie a asi na poloviční cestě mezi Austrálií a Antarktidou. Je to vlastně nechráněný vrchol podmořského Macquarijského hřebenu (Macquarie Ridge). Jako na jediném místě na zemi se zde vyskytuje unikátní úkaz - balvany a kameny ze zemského pláště (6km pod dnem oceánu) se dostávají až nad mořskou hladinu.
 

OSTROVY HEARD A McDONALD
   tyto ostrovy se nacházejí cca 1700 km od Antarktidy a 4100 km jihozápadně od Perthu. Jsou to jediné subantarktické ostrovy s aktivními vulkány. Není zde patrný téměř vůbec žádný vliv člověka.
 

RIVERSLEIGH, NARACOORTE
   naleziště zkamenělin savců, zdejší nálezy ilustrují stádia vývoje australské fauny.
 

SHARK BAY
   Žraločí zátoka s okolím. Unikátní mořský ekosystém zahrnující řasy a stromatolity, které patří mezi nejstarší formy života. Velká populace dugongů.
 

TASMÁNSKÁ DIVOČINA
   přírodní rezervace v Tasmánii, dešťový les a vápencový kras. Pozůstatky prehistorického osídlení.
 
Článek Silvester na Tasmánii
Článek Tasmánie
Článek Hobart

ULURU-KATATJUTA
   národní park v pouštní oblasti, posvátná země domorodců. Prehistorické malby na skalních monolitech (Ayers Rock).
 
Článek Alice Springs, Uluru - Kata Tjuta NP

WET TROPICS OF QUEENSLAND
   nejstarší tropické dešťové pralesy na Zemi, jejich flóra afauna.
 

WILLANDRA LAKES
   oblast vyschlých jezer s památkami na prehistorické osídlení, starými až 40000 let. Naleziště zkamenělin vačnatců.
 

Národní park Purnululu (2003)
  Národní park ležící ve státě Západní Austrálie chrání pohoří Bungle Bungle, jež je nejvýznamnějším příkladem kuželovitého pískovcového krasu na světě. Tento kras je vědecky velmi významný, protože ukazuje zcela jedinečně proces vzniku takového krasu a také další geologické jevy, které se zde vyvinuly vlivem stepního klimatu. Oblast vyniká krásou přírodních útvarů (skalní věže ve tvaru úlů, soutěsky, útesy i tůně) a stala se přírodním divem Austrálie.
 

Královská budova pro výstavy a zahrady Carlton (Royal Exhibition Building and Carlton Gardens) - 2004
  Královské centrum pro výstavy a okolní zahrady byly navrženy pro velké mezinárodní výstavy r. 1880 a 1888 v Melbourne. Navrhnul je Joseph Reed. Stavba je z cihel, trámů, oceli a břidlice a kombinuje prvky byzantské, románské, lombardské a prvky italské renesance. Je typická pro období velkých světových výstav - v letech 1851 až 1915 se jich v různých metropolích konalo přes 50 a všechny měly stejné téma a cíl: představit pokrok pomocí ukázek průmyslového rozvoje ve světě.
 

Ázerbajdžán
 
Opevněné město BAKU (2000)
  Město stojí na místě, které bylo obydleno již od doby kamenné. Objevovaly se zde mnohé kultury, od perské a otomanské po ruskou. Ve vnitřním městě (Icheri Sheher) se zachovaly části obranných zdí z 12. století. Dále zde najdete například věž Giz Galasy z 12. století nebo Shirvanshahův palác z 15. století, který patří mezi perly ázerbajdžánské architektury.
 

Bangladéš
 
BAGERHAT
   město mešit a dalších památek islámské kultury.
 

PAHARPUR
   ruiny buddhistického kláštera, intelektuálního centra Bengálska v 7.-17. století. Jeho uspořádání bylo vzorem pro buddhistickou architekturu.
 

SUNDARBANS
   sundarbanský deštný prales, jeden z největších svého druhu na světě, se rozkládá v deltách řek Ganga, Bramaputra s Meghna u Bengálského zálivu. Toto místo se skládá ze tří rezervací (Sundarban East, West a South) o celkové rozloze 140 000 ha. Tyto tři rezervace jsou propojeny sítí přílivových vodních toků (tidal waterways), bažin a ostrůvků mangrovníků. To vše ukazuje krásný příklad fungujících ekologických procesů - efekty monzunových dešťů, přetváření delty, vliv přílivu, osídlení rostlin. Oblast je známá jako místo, kde žije mnoho zvířat, včetně 260 druhů ptáků, královského bengálského tygra a dalších ohrožených druhů, např. krokodýl žijící v ústí řek (estuarine crocodile) nebo krajta obrovská (Indian Python).
 

Belgie
 
ČTYŘI ZDYMADLA NA CANAL DU CENTRE a jejich okolí - La Louviére a Le Roeulx
  Čtyři hydraulické lodní zdymadla na tomto krátkém úseku historického Canal du Centre jsou technické památky nejvyšší kvality. Dohromady se samotným kanálem tvoří příklad průmyslové krajiny z konce 19. století. Z osmi hydraulických zdymadel postavených na konci posledního a počátku tohoto století existují jen tyto čtyři na Canal du Centre v původním stavu. Jsou unikátní na celém světě.
 

Historické centrum města BRUGGE (2000)
  Město je výborným příkladem historické středověké osady. Bylo to jedno z obchodních a kulturních center Evropy a zachovalo se zde množství gotických budov, které dokreslují ráz města.
 
Článek Klub střelců z kuše v Bruggách
Článek Onze Lieve Vrouwekerk - Kostel Panny Marie, Bruggy

HLAVNÍ MĚSTSKÉ DOMY architekta jménem Victor Horta (BRUSEL) (2000)
  Čtyři hlavní městské domy - Hôtel Tassel, Hôtel Solvay, Hôtel van Eetvelde a Dům & Ateliér Horta - postavil architekt Victor Horta, jeden ze zakladatelů secese a jsou to jedny z nejvýznačnějších architektonických děl konce 19. století. Vyznačují se otevřeným půdorysem, rozptýleným světlem a skvělým propojením zakřivených dekoračních linií se strukturou budovy.
 

Katedrála NOTRE DAME V TOURNAI (2000)
  Tournaiská katedrála byla postavena v první polovině 12. století. Význačná je především románskou chrámovou lodí výjimečných rozměrů, množstvím soch na hlavicích sloupů a příčnou lodí s pěti věžemi, které naznačují raný gotický styl. Chór, který byl přestavěn ve 13. století je již zcela gotický.
 

Naleziště pazourků z doby kamenné ve SPIENNES (Mons) (2000)
  Je to nejstarší a největší naleziště pazourků v Evropě. Je zajímavé také rozmanitostí používaných 'technologických postupů' a faktem, že naleziště jsou přímo spojena se současnou osadou.
 

NÁMĚSTÍ LA GRAND PLACE V BRUSELU
   náměstí La Grand Place je pozoruhodně homogenní blok veřejných i soukromých budov postavených převážně v pozdním 17. století. Jejich architektura shrnuje a jasně ilustruje sociální a kulturní kvality tohoto důležitého politického a obchodního centra.
 

VLÁMSKÉ 'BÉGUINAGES'
  Béguines byly ženy, které se oddaly Bohu aniž by se vzdaly okolního světa. Ve 13. století založily 'béguinages'. To byly uzavřené komunity určené k tomu, aby spojovaly jejich duševní a materiální potřeby. Tyto Vlámské 'béguinages' jsou architektonické 'soubory umění' - domy, kostely, pobočné budovy (ancillary buildings) a zeleň, to vše postaveno ve stylu typickém pro Vlámský kulturní region.
 

ZVONICE FLANDER A VALONSKA (1999) (2005)
  Je jich třicet a jsou to impozantní zvonice středověkého původu, většinou přilehlé k radnicím, výjimečně ke kostelu. Jako přídavek k jejich umělecké hodnotě jsou zvonice významným symbolem přechodu od feudalismu k městské obchodní společnosti, která hrála důležitou roli v rozvoji středověké Evropy. Celkem 23 zvonic na severu Francie a zvonice v Gembloux v Belgii doplňily v roce 2005 dosavadní skupinu 30 belgických zvonic, jež byly zapsány do seznamu r. 1999 jako Zvonice Flander a Valonska. Pocházejí z 11. až 17. století a jsou přehlídkou románského, gotického, renesančního i barokního stylu a zároveň symbolizují občanskou svobodu. V době, kdy v Itálii, Německu a Anglii se stavěly hlavně radnice, v části severozápadní Evropy (Francie, Belgie a Nizozemí) se větší důraz kladl na výstavbu zvonic. Původně se zvonice stavěly jako známka nezávislosti občanů na základě listiny a byly opravdovým symbolem svobody. Zatímco hradní věž byla symbolem feudálního pána a zvonice na kostele symbolem církve, samostatná zvonice symbolizovala moc radních a po celá staletí znamenala vliv a bohatství měst.
 Částečně také: Francie
Článek Zvonice Flander a Valonska
Článek Zvonice Flander a Valonska 2 - seznam.

Belize
 
BELIZE BARRIER
   pobřežní útesy tvoří zcela výjimečný přírodní systém. Do rezervace patří atoly, mangrovníkové lesy, laguny i ústí řek.
 

Bělorusko
 
BĚLOVĚŽSKÝ PARK
   rozsáhlý přírodní park poskytuje útočiště mnoha savcům, mezi nimi třem stovkám zubrů. Průvodce v PDF
 Částečně také: Polsko
Článek Bialowiesky Park Narodnowy

Komplex ZÁMKU MIR (2000)
  Stavba tohoto zámku započala na konci 15. století v gotickém slohu. Později byl rozšířen a zrekonstruován v renesančním, později v barokním slohu. Téměř celé století byl opuštěn a během napoleonského období několikrát poškozen, až na konci 19. století byl opraven a okolí bylo přeměněno na park.
 

Benin
 
ABOMEY
   královské paláce, které jsou připomínkou zaniklého království Abomey ze 17.-19. století.
 

Bolívie
 
EL FUERTE DE SAMAIPATA
   archeologické naleziště Samaipata se skládá ze dvou částí: kopec s mnoha rytinami o němž se věří, že byl obřadní místo starodávného města (14.-16. století) a oblast jižně od kopce, která tvořila administrativní a obytnou část. Podobné naleziště se nenachází v žádné z Amerik.
 

JEZUITSKÉ MISIE
   šest měst, které vznikly zmisií Indiánů Chiquitos v 17.18. století.
 

Národní park NOEL KEMPFF MERCADO (2000)
  Tento národní park je jedním z největších a nejméně dotčených parků v povodí Amazonky. Díky rozdílům v nadmořské výšce (200 až téměř 1000 m n.m.) zde najdete mnoho přírodních prostředí - od savan po vždyzelené amazonské pralesy. Tato oblast se vyvíjí již přes miliardu let od prekambria. Žije zde mnoho světově ohrožených druhů zvěře, přes 600 druhů ptáků a odhadem okolo 4000 druhů rostlin.
 

POTOSI
   hornické město, v 16. století největší průmyslový komplex na světě. Lokalita zahrnuje technické památky a staré město.
 

Starověké město TIWANAKU (2000)
  Město Tiwanaku bylo hlavním městem předhispánské říše, která dominovala na rozsáhlém území jižních And a vrcholný rozkvět zažila v letech 500 až 900 n.l. Ruiny ukazují kulturní a politickou vyspělost této civilizace, která se liší od všech ostatních předhispánských říší v Americe.
 

SUCRE
   původně hlavní město Bolívie má řadu zachovalých církevních staveb z 16. století, které ilustrují splývání místních tradic sevropskými.
 

Botswana
 
TSODILO (2001)
  Tomuto místu se říká také "Louvre pouště". Najdeme zde totiž nejvíce skalních kreseb na jednom místě na světě. Na 10 km čtverečných v poušti Kalahari je přes 4500 skalních kreseb, které vypovídají o podnebných změnách i obyvatelích za posledních nejméně 100000 let. Skupiny obyvatel, které stále žijí v této úrodné krajině, uctívají Tsodilo jako místo, které navštěvují duchové předků.
 

Brazílie
 
BOM JESUS DO CONGONHAS
   rokokový kostel z 18. století. V kaplích jsou umístěny unikátní barokní polychromované sochy.
 

BRASILIA
   hlavní město založené v divočině roku 1956 je milníkem v urbanistickém plánování.
 

Historické centrum města DIAMANTINA (1999)
  Diamantnina je koloniální vesnice umístěná jako drahokam v náhrdelníku nehostinných hor. Ilustruje dobrodružství hledačů diamantů v 18. století a svědčí o lidské kulturní a umělecké nadvládě nad životním prostředím.
 

HISTORICKÉ CENTRUM SAO LUÍS
   historické jádro města ze 17. století založeného Francouzy a obývaného Holanďany. Město je typickým příkladem Iberského koloniálního města.
 

IGUAÇU (IGUAZU)
  Brazilský národní park v oblasti subtropického deštného lesa. Ohrožené druhy flóry afauny. S Argentinou sdílí vodopád Iguazu.
 Částečně také: Argentina
Článek Vodopády Iguaçu

LESNÍ REZERVACE (1999)
  Lesní rezervace na jihovýchodě Brazílie ve státech Parana a Sao Paolo chrání jedny z nejlepších a nejrozsáhlejších lesů v Brazílii. 25 chráněných území, která rezervaci (dohromady 470 tisíc hektarů) vytvořila, ukazuje biologické bohatství a historii posledního z pralesů. Od hor, pokrytých hustým lesem, po mokřiny a pobřežní ostrovy s izolovanými horami a dunami, to vše obsahuje tato nádherná oblast.
 

LESNÍ REZERVACE na Pobřeží objevů (Discovery coast) (1999)
  Tuto rezervaci tvoří osm oddělených chráněných území, kde najdeme 112 tisíc hektarů lesů a dalších křovin (říká se jim 'restingas'). Deštné lesy na atlantickém pobřeží Brazílie jsou co do druhové rozmanitosti nejbohatší na světě - žije zde mnoho druhů živočichů i vysoký počet endemitů.
 

Chráněný komplex centrální Amazonie (2000, 2003)
  Oblast zahrnuje Národní park Jaú (zapsaný na seznam r. 2000) a nyní je největší chráněnou oblastí v povodí Amazonky, jedním z biologicky nejbohatších regionů Země, který za svou existenci vděčí neustále se měnící mozaice vodních toků.. Je zde druhé největší souostroví říčních ostrovů v brazilské Amazonii. V pralesích typu várzea se nachází řada endemitů, např. největší množství elektrických ryb na světě, žijí zde i ohrožené druhy, např. černý kajman a dva druhy říčního delfína. Národní park Jaú je největší národní park v povodí Amazonky, jeden z druhově nejpestřejších regionů světa. Park byl založen roku 1986 a má rozlohu 2 272 000 ha. Řeka Jaú je považována za nejlepší příklad 'ekosystému černé vody' (název odvozen od barvy vody, kterou jí dává rozkládající se organická hmota a půdní usazeniny). Park zahrnuje nejen povodí řeky Jaú, ale i okolní oblasti tohoto 'černovodního' ekosystému.
 

OLINDA
   město s památkami z 16.-18. století (kostely, kláštery, zahrady) si zachovalo původní půdorys i atmosféru.
 

OURO PRETO
   historické město, centrum brazilské 'zlaté horečky' v 18.-19. století. Jeho kostely, mosty a fontány jsou svědectvím bývalé prosperity.
 

REZERVACE PANTANAL (2000)
  Komplex čtyř chráněných oblastí o celkové rozloze 187 818 ha. Nachází se na jihozápadním cípu brazilského státu Matto Grosso a samotná rezervace je jen malá část jednoho z největších sladkovodních ekosystémů na světě. Nacházejí se zde horní toky dvou největších řek v oblasti, Cuiabá a Paraguay a v celém komplexu žije mnoho rozmanitých živočišných i rostlinných druhů.
 

SALVADOR DE BAHIA
   historické centrum bývalého hlavního města Brazílie je směsí evropských, afrických a americko-indiánských vlivů.
 

SERRA DA CAPIVARA
   národní park s jeskynními malbami, které vypovídají o jedné znejstarších prehistorických komunit v Jižní Americe.
 

Historické centrum města GOIÁS (2001)
  Město Goiás vypovídá o obsazování a kolonizaci střední Brazílie v 18. a 19. století. Jeho vzhled odpovídá hornickému městu, které se přizpůsobilo zdejším podmínkám. Architektura jednotlivých domů – ať už veřejných či soukromých – je skromná, ale celkový dojem je díky použití místních technik a materiálů harmonický.
 

CHRÁNĚNÉ OBLASTI CERRADO: národní parky Chapada dos Veadeiros a Emas
  Cerrado je jedním z nejstarších a nejrozmanitějších tropických ekosystémů na světě. Po tisíciletí i během klimatických byla tato místa útočištěm pro mnoho druhů flory i fauny a jsou schopna zachovat druhovou rozmanitost i během dalšího kolísání klimatu.
 

Rezervace na ostrovech FERNANDO DE NORONHA a ATOL DAS ROCAS
  Vrcholy podmořského hřbetu v jižním Atlantiku tvoří souostroví Fernando de Noronha a atol Rocas u pobřeží Brazílie. Ve zdejších bohatých vodách se líhnou tuňáci, žraloci, želvy a rodí se mořští savci. Ostrovy jsou domovem pro mnoho druhů tropických mořských ptáků; žije jich zde nejvíce z celého západního Atlantiku. V Baia de Golfinhos žijí delfíni a za odlivu můžete na atolu Rocas pozorovat laguny a bazénky plné ryb.
 

Bulharsko
 
BOJANA
   kostel na předměstí Sofie. Fresky z13. století patří mezi významné kolekce středověkých maleb.
 

IVANOVO
   komplex skalních kostelů, kaplí aklášterů z 12.-14. století. Pět z nich je zachovalých a jsou zdobeny freskami.
 
Článek Skalní kláštery v Ivanovu - Bulharsko

KAZANLAK
   thrácká hrobka ze 4. století př. n. l. je zdobená freskami.
 
Článek Kazanlăk

MADARSKÝ JEZDEC
   skalní reliéf jezdce, vznikl v 8. století.
 
Článek Madarský jezdec - Bulharsko

NESEBĂR
   historické město na pobřeží Černého moře. Původně thrácká osada, pak řecká kolonie a byzantská pevnost.
 
Článek Nesebar - Bulharsko

PIRIN
   vysokohorský národní park s jezery, vodopády a ledovcovými plesy.
 
Článek Bulharské hory

RILA
   klášter založený v 10. století vždy symbolizoval kulturní identitu Slovanů. Jsou vněm fresky ze 14. století.
 
Článek Bulharské hory

SREBARNA
   sladkovodní jezero je přírodní rezervací, hnízdištěm mnoha druhů ptáků.
 

SVEŠTARI
   jedna z nejlépe zachovaných thráckých hrobek je z 3. století př.n.l.
 

Česká republika
 
ČESKÝ KRUMLOV
   historické centrum města a zámek. Výjimečný příklad středověké architektury malého středoevropského města. E-průvodce v PDF viz. rubrika "Pruvodce". Fotografie viz. fotobanka.
 
Článek Památky UNESCO v ČR a ve světě

KUTNÁ HORA
   historické jádro města, gotický chrám sv. Barbory a barokní katedrála P.Marie v Sedlci. Průvodce ve formátu PDF, deset stran, 379 kB k dispozici zdarma. E-průvodce v PDF viz. rubrika "Pruvodce". Fotografie viz. fotobanka.
 
Článek Památky UNESCO v ČR a ve světě
Článek Kamenná kašna v Kutné Hoře
Článek Královské stříbření Kutné Hory

LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
   krajina přetvořená člověkem, zámky a parky na jihu Moravy. Fotografie.
 
Článek Památky UNESCO v ČR a ve světě

PRAHA
   historické centrum města na obou březích řeky Vltavy. Fotografie.
 
Článek Památky UNESCO v ČR a ve světě

SLOUP SVATÉ TROJICE v Olomouci (2000)
  Tento památný sloup, který byl vztyčen na počátku 18. století, je nejlepším příkladem tohoto typu památníků, který je velice typický pro střední Evropu. Má výšku 35 m a je vyzdoben mnoha náboženskými sochami.
 
Článek Olomoucký sloup Nejsvětější Trojice
Článek Památky UNESCO v ČR a ve světě

TELČ
   historické centrum města. Fotografie.
 
Článek Památky UNESCO v ČR a ve světě

VESNICE HOLAŠOVICE
   Holašovice jsou dobrým a zachovalým příkladem tradiční středoevropské vesnice s velkým počtem původních budov z 18. a 19. století postavených v tzv. 'jihočeském lidovém baroku'. Fotografie.
 
Článek Památky UNESCO v ČR a ve světě

ZÁMECKÉ ZAHRADY A ZÁMEK V KROMĚŘÍŽI
   Kroměříž leží na místě bývalého brodu přes řeku Moravu, na úpatí Chřibů, které dominují střední části Moravy. Zahrady a zámek v Kroměříži nabízí skvěle zachovaný příklad evropského barokního knížecího sídla a přidružených zahrad.
 
Článek Památky UNESCO v ČR a ve světě

ZÁMEK LITOMYŠL (1999)
  Litomyšl je původně renesanční zámek typu, který se jako první rozvíjel v Itálii a jež byl v 18. století přijat a značně rozšířen ve střední Evropě. Hospodářské budovy, které ho obklopují jsou postaveny převážně v barokním slohu.
 
Článek Památky UNESCO v ČR a ve světě
Článek Po stopách brněnských architektů v Litomyšli

ZELENÁ HORA
   poutní kostel sv. Jana Nepomuckého u Žďáru nad Sázavou je vynikajícím příkladem tzv. barokní gotiky (Jan Blažej Santini, 18. století). Fotografie.
 
Článek Památky UNESCO v ČR a ve světě

VILA TUGENDHAT v Brně (2001)
  Historik architektury Wolf Tegethoff zařadil vilu Tugendhat mezi klíčové stavby moderní architektury. U vily Tugendhat jej k tomu vedlo především volné prolínání prostoru a formální Miesova čistota. Architekt Ludwig Mies van der Rohe navrhl dům, kde technické finesy počínaje výškou dveří a konče madlem zábradlí jsou nadčasové a okouzlující. Přístup k domu je možný ze severní strany z ulice Černopolní. Poměrně neatraktivní uliční fasáda je prolomena přímým vstupem na terasu s nádherným výhledem na historické centrum Brna. Přívětivá křivka mléčného skla uvádí návštěvníka do vstupního foyer s travertinovou podlahou, ebenovými vestavěnými skříněmi a sádrovou omítkou.
 
Článek Památky UNESCO v ČR a ve světě

Třebíč - židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa (2003)
  Soubor židovské čtvrti a baziliky je připomínkou soužití židovské a křesťanské kultury od středověku až do 20. století. Židovská čtvrť podává výjimečné svědectví o kulturních tradicích a životě v komunitě. Bazilika sv. Prokopa, původně část benediktinského kláštera z 13. století, byla při výstavbě ovlivněna vzory a vlivy přicházejícími ze západní Evropy.
 
Článek Památky UNESCO v ČR a ve světě

Čína
 
CÍSAŘSKÉ HROBKY dynastií Ming a Qing (2000, 2003, 2004)
  Císařské hrobky Ming a Qing jsou původně přírodní místa upravené lidskou rukou, která je vybrala na základě geomantie (studium země podle mýtických značek). Zdejší budovy ukazují tradiční architekturu, výzdobu a moc vládců feudální Číny. 2004- Jedná se o další tři císařské hroby dynastie Qing v provincii Liaoning (k původně zapsaným hrobkám Ming v r. 2000 a 2003): hrobky Yongling, Fuling a Zhaoling, všechny ze 17. století. Byly vystavěny pro první císaře dynastie Qing a pro jejich potomky a dodržují tradiční čínskou geomantii a teorii feng-šui. Kamenné sochy a dlaždice jsou zdobeny dračími motivy a hrobky jsou příkladem vývoje pohřební architektury dynastie Qing, který výchází z tradic zděděných po předchozích dynastiích a zahrnuje i nové rysy civilizace Manču. Tyto hrobky jsou přírodní útvary upravené lidmi podle pravidel Fengshui a ukrývají řadu staveb s tradiční architekturou a výzdobou.Ilustrují kontinuální vývoj po dobu pěti století, vnímání světa a vyjadřování moci ve feudální Číně. Pozoruhodná je také integrace architektury do přírodního prostředí.
 

CÍSAŘSKÝ PALÁC - Císařské paláce dynastie Ming a Qing v Pekingu a Šenjang (Imperial Palaces of the Ming and Qing Dynasies in Beijing and Shenyang)-1987, 2004
   palác dynastie Ming a Qing z 15. století (tzv. Zakázané město v Pekingu). Jedná se o rozšíření zápisu z r. 1987. Císařské paláce dynastie Qing v Šenjang se skládají ze 114 budov vystavěných v letech 1625-1626 až 1783. Zahrnují také významnou knihovnu a jsou památkou na dobu, kdy zde sídlila poslední dynastie vládnoucí v Číně, předtím než bylo její sídlo přesunuto do Pekingu. Jedná se o památku podávající svědectví o historii dynastie Qing a o kulturních tradicích národa Manču a jiných kmenů na severu Číny.
 
Článek Beijing - Čína

HUANGLONG
   přírodní park zahrnuje různorodé ekosystémy: lesy, krasové formy, horké prameny. Chrání ohrožené živočichy (panda velká).
 

CHENGDE
   komplex paláců, chrámů a zahrad z18. století je památkou na konečné stádium vývoje feudální společnosti v Číně.
 

CHRÁM NEBE (Temple of Heaven)
   Císařský obětní oltář v Pekingu - Chrám Nebe, založený v první polovině 15. století je komplex kultovních budov umístěných v zahradách a obklopených starými borovicovými lesy. Tento celek symbolizuje vztah mezi Zemí a Nebem, které stojí ve středu Čínské kosmogonie.
 

JESKYNĚ LONGMEN (2000)
  Jeskyně Longmen obsahují největší soubor sochařských výtvorů v Číně, které se datují od období dynastie Wei po dynastii Tang (493 - 907). Tato díla, která líčí náboženské náměty z buddhismu, ukazují čínské kamenorytecké umění.
 

JIUZHAIGOU
   údolí zahrnující různorodé ekosystémy. Typické jsou krasové formy.
 

KLASICKÉ ZAHRADY V SUZHOU
   nikde není klasický design Čínských zahrad tak dobře ilustrovaný jako ve čtyřech zahradách v historickém městě Suzhou. Jsou uznávány jako mistrovské díla ve svém žánru. Byly vysazeny v 16.-18. století a ve svém 'puntičkářském' designu zrcadlí hlubokou metafyzickou důležitost krásy přírody v Čínské kultuře.
 

LETNÍ PALÁC, CÍSAŘSKÁ ZAHRADA V PEKINGU
   letní palác v Pekingu je mistrovské dílo Čínského 'zahradního designu'. Byl poprvé postaven r. 1750, silně poškozen ve válce v roce 1860 a restaurován do své původní podoby r. 1886. Spojuje v sobě přírodní krajinu - kopce a otevřené vodní plochy s lidskou rukou postavenými díly - altány, haly, paláce, chrámy a mosty.
 

LUSHAN
   národní park zahrnující buddhistické a taoistické chrámy, jedno z duchovních center Číny.
 

MAUZOLEUM CÍSAŘE QIN
   hrobka císaře z 3.století př. n. l., který je pohřben mezi několika tisíci hliněných vojáků.
 
Článek Xi´An - Čína

MOGAO
   téměř 500 skalních chrámů ukrývá nejbohatší kolekci buddhistického umění na světě.
 

MOUNT EMEI
   jedno z hlavních posvátných buddhistických míst. Zahrnuje největší sochu Buddhy na světě (Buddha z Leshanu, 71 m).
 

MOUNT HUANGSHAN
   'nejkrásnější hora Číny' se stala inspirací pro mnoho čínských umělců.
 

MOUNT QINCHENG a Dujiangyanský zavlažovací systém (2000)
  Stavba zavlažovacího systému započala v 3. století př. n. l. a stále kontroluje vody řeky Minjiang a rozvádí je do úrodných oblastí planiny Chengdu. Mount Qincheng je místo, kde se zrodil taoismus a nacházejí se zde starověké chrámy, které jej oslavují.
 

MOUNT TAISHAN
   pohoří symbolizující starou čínskou civilizaci, sem putovali čínští císaři po dobu 2 000 let.
 

PALÁC POTALA a klášter Jokhang (2000) ve Lhase (rozšíření o palác Norbulingka v r. 2001)
  Stavba kláštera Jokhang i paláce Potala začala za vlády Srong-brtsan-sgam-po v 7. století n.l. Palác Potala, administrativní, náboženský a politický komplex stojí na Červené hoře uprostřed údolí Lhasa v nadmořské výšce 3 700 m. Zahrnuje Bílý a Červený palác s přilehlými budovami. Klášter Jokhan je výjimečný buddhistický náboženský komplex založený v 7. století. Jeho budovy i výzdoba ukazují úroveň tibetského umění ve století sedmém a také 15. až 16. a kulturní prolínání mezi Tibetem a sousedícími zeměmi. Palác Potala, od sedmého století zimní sídlo dalajlámy, je symbolem tibetského buddhismu a jeho ústřední role v Tibetu. Norbulingka, dřívější letní palác dalajlámy z osmnáctého století, je mistrovský dílem tibetského umění. Krása, architektonická originalita a způsob začlenění těchto tří staveb do krajiny je činí významnými jak z historického, tak z náboženského a kulturního hlediska.
 

QUFU
   Konfuciův chrám a hřbitov a rezidence rodiny Kong.
 

SKALNÍ KRESBY V DAZU (1999)
  Strmé svahy kopců v okolí Dazu ukrývají výjimečné série skalních kreseb z 9. až 13. století. Jsou nezapomenutelné pro své vysoké estetické kvality, rozmanitost námětů, jak světských, tak náboženských a pro osvětlení způsobi života v Číně v tomto období. Evidují spojování buddhismu, taoismu a konfucionismu v jeden harmonický celek.
 

STARÉ MĚSTO LIJIANG
   město Lijiang je harmonicky vklíněno do neobvyklého terénu, je důležitým komerčním a strategickým místem a zachovalo si původní historickou kvalitu a autenticitu.
 

STAROBYLÉ MĚSTO PING YAO
   Ping Yao je dobře zachovaným příkladem tradičního čínského města Han (Han Chinese city) založeného ve 14. století. Je typickým představitelem vývoje architektonických stylů a plánování měst v císařské Číně během pěti století. Město bylo také centrem bankovnictví v celé Číně v 19 a raném 20. století.
 

Starověké VESNICE XIDI A HONGCUN (2000)
  Tyto dvě starověké vesnice představují typ osad, které v posledním století v Číně téměř vymizely. Unikátní jsou zejména plány ulic, jejich architektura a výzdoba a propojení domů s vodovodním systémem.
 

VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ
   unikátní obranný systém, který vznikal po dobu téměř 2 000 let.
 
Článek Velká čínská zeď

WUDANG MOUNTAINS
   komplex paláců a chrámů ze 7.-17. století představuje vysokou úroveň čínského umění a architektury.
 

WULINGYUAN
   přírodní park v pískovci, (skalní věže, soutěsky a mosty), chrání ohrožené druhy flóry a fauny.
 

ZHOUKOUDIAN
   archeologické naleziště prehistorického Pekingského člověka i člověka Homo sapiens. Dokládá vývoj člověka na asijském kontinentu.
 

JESKYNĚ YUNGANG (2001)
  Z 5. a 6. století pochází 252 buddhistických jeskyní a 51000 soch ve městě Datong (provincie Shanxi). Pět jeskyní, které vytvořil Tan Yao, je díky své jednotnosti ve vzhledu a designu vrcholným dílem čínského umění.
 

MOUNT WUYI
  Z hlediska druhové rozmanitosti je tato oblast na jihovýchodě Číny velmi významná, najdeme zde totiž mnoho reliktů a původních druhů, z nichž mnohé jsou endemické. Stojí zde také ruiny mnoha chrámů a klášterů z období, kdy se zde vyvinul a rozvíjel neokonfucionismus, který od 11. století silně ovlivňoval kultury ve východní Asii. V prvním století našeho letopočtu dynastie Han postavila v blízkém Chengcun správní centrum - jeho velké zdi dnes mají dnes velký archeologický význam.
 

Tři souběžné řeky v chráněné oblasti Yunnan (2003)
  Národní park Tři souběžné řeky v provincii Yunnan zahrnuje horní toky tří velkých asijských řek - Jang-ce, Mekong a Salween, jež všechny tečou rovnoběžně od severu k jihu soutěskami, které jsou místy hluboké až 3 000 metrů, a mezi zaledněnými horami vysokými přes 6 000 metrů.. Oblast je významná pro svou geologickou historii i pro biologickou rozmanitost mírného klimatického pásma. Navzdory lidem, kteří ji osidlovali již před tisíci lety, si oblast stále uchovává přírodní charakter.
 

Hlavní města a hrobky království Koguryo (Capital Cities and Tombs of the Ancient Koguryo Kingdom) - 2004
  Jedná se o archeologické pozůstatky tří měst a čtyřiceti hrobek: horská města Wunu a Wandu a město Guonei, 14 královských a 26 šlechtických hrobek. Všechny patří ke kultuře Koguryo, pojmenované po dynastii, která vládla části severní Číny a severní polovině Korejského poloostrova v období 277 př. n. l. až 668 n. l. Wunu je prozkoumáno jen částečně, Guonei (nyní ve městě Ji´an) hrálo roli podpůrného centra poté, co se hlavní sídlo království přestěhovalo do Pchjongjangu, ve Wandu byl nalezen velký palác a 37 hrobek. Některé z hrobek mají geniálně řešené stropy, jež musely zastřešit velké prostory bez pomoci sloupů a nést zatížení kamenů nebo zenimy navršené nad nimi.
 

Dánsko
 
JELLING MOUNDS
   pohřební mohyly a jeden z runových kamenů jsou výraznými příklady pohanské nordické kultury, zatímco další runový kámen a kostel svědčí o narůstajícím vlivu křesťanství v Dánsku.
 

ROSKILDE
   katedrála z 12.-13. století byla první cihlovou gotickou katedrálou ve Skandinávii. Od 15. století je mauzoleem dánské královské rodiny.
 

ZÁMEK KRONBORG (2000)
  Zámek hrál klíčovou roli v severní Evropě v 16.-18. století. Stavba tohoto renesančního zámku započala r. 1574 a zámek zůstal zachován nedotčený dodnes. Anglicky mluvící svět zná zámek jako Elsinore, dějiště Shakespearova Hamleta.
 

Ilulissat Icefjord (ledovcový fjord Ilulissat) - 2004
  Fjord leží na západním pobřeží Grónska, 250 km severně od polárního kruhu (40 240 ha) a v něm vytéká do moře ledovec Sermeq Kujalleq. Jedná se o jeden z několika ledovců, který z ledové pokrývky Grónska dosahuje až do moře. Sermeq Kujalleq je jeden z nejrychlejších a nejaktivnějších ledovů na světě (pohybuje se rychlostí 19 m za den). Ročně se z něj odlomí přes 35 kubických kilometrů ledu, tj. 10 % všech ledovcových ker Grónska, a více než z jiných ledovců mimo Antarktidu. Pozorování po dobu 250 let napomohla k pochopení klimatických změn a glaciologie ledových pokrývek. Kombinace obrovského ledového příkrovu a dramatických zvuků rychle se pohybujícího ledového proudu, lámajícího se do fjordu pokrytého ledovci, je přírodním jevem, jenž nahání bázeň a úctu.
 

Dominika
 
NÁRODNÍ PARK MORNE TROIS PITONS
   bujný přírodní tropický les se mísí s vulkanickými jevy, vědecký zájem budí 1342 m vysoká sopka jménem Morne Trois Pitons. Se svými strmými úbočími a hlubokými údolími, 50ti fumarolami a horkými prameny, sladkovodními jezery, 'vařícím jezerem' a pěti vulkány ležícími na 7 000 hektarech parku.... dohromady s biologickou rozmanitostí tento národní park ukazuje vzácnou kombinaci přírodních podmínek ve Světovém dědictví.
 

Dominikánská republika
 
SANTO DOMINGO
   koloniální město založené roku 1498, sídlo první katedrály, první nemocnice a první univerzity na amerických kontinentech. Jeho uspořádání bylo vzorem pro stavbu dalších měst.
 

Egypt
 
ABÚ MENA
   zbytky raně křesťanského města, poutního místa (kostely, baptisterium, lázně, 4.-9. století).
 

KÁHIRA
   islámská část patří mezi nejstarší islámská města, ve 14. století se stala centrem islámského světa.
 

MEMFIS
   ruiny města Memfis a jeho pohřebiště - pyramidy (Gíza, Abusir, Sakkara). Ve starověku jeden ze sedmi divů světa.
 
Článek Králové Egypta
Článek Sfinga - Egypt

NÚBIJSKÉ PAMÁTKY
   památky od Abú Simbel až po Fílai (Pilak) zahrnují pět skupin chrámů (např. chrám Ramsese II.), které byly zachráněny před zaplavením vodami Asuánské přehrady.
 

THÉBY
   chrámy a pohřebiště města starého 5 000 let (Karnak a Luxor, Údolí králů).
 
Článek Králové Egypta
Článek Egyptské obelisky
Článek Memnonovy kolosy - Théby, Egypt
Článek Údolí králů - hrobky z období Nové říše - Egypt
Článek Pomsta mrtvých - Egypt, Polsko
Článek Thutmose III. - Egypt
Článek Luxor, Karnak, Théby a Údolí králů

Oblast SAINT CATHERINE (2002)
  Ortodoxní klášter sv. Kateřiny sojí na úpatí hory Horeb za starého zákona, kde Mojžíš obdržel desky se zákony. Muslimové znají a uctívají horu pod jménem Džebel Musa (Jebel Musa). Celá oblast je posvátná pro tři světová náboženství: křesťanství, islám a judaismus. Klášter založený v 6. století je nejstarším křesťanským klášterem, jež stále slouží své původní funkci. Jeho zdi a budovy jsou významné pro studium byzantské architektury a klášterní budovy uchovávají významné sbírky raně křesťanských rukopisů a ikon. Rozeklané hory, v nichž se nachází řada archeologických a náboženských míst a monumentů, tvoří klášteru úžasné pozadí.
 
Článek Sinajský poloostrov - biblická země beduínů, pouště a hor
Článek Mojžíšova hora

Ekvádor
 
GALAPÁGY (rozšíření o mořskou rezervaci v. 2001)
  Těchto devatenáct ostrovů ležících v Tichém oceánu tisíc kilometrů od Jižní Ameriky spolu s okolní mořskou rezervací bývá nazýváno "žijící muzeum evoluce". Díky poloze Galapág - v místě, kde se setkávají tři oceánské proudy – jsou ostrovy velmi bohaté na mořský život. Toto spolu se sopečnou činností a izolací ostrovů vedlo k vyvinutí neobvyklých druhů zvířat, jako jsou želvy sloní. Tyto ostrovy inspirovaly Charlese Darwina k vyslovení jeho evoluční teorie; Darwin Galapágy v roce 1835 také navštívil. Žijí zde želvy sloni a leguáni mořští.
 
Článek Galapágy aneb žraloci a prehistorické potvory I.
Článek Galapágy aneb žraloci a prehistorické potvory II.
Článek Galapágy aneb žraloci a prehistorické potvory III.

Historické centrum města SANTA ANA DE LOS RIOS DE CUENCA (1999)
  Historické centrum Cuency, města v údolí obklopeném Andami, je typické vnitrozemské kolonilní město. Zasvěceno zemědělství se stalo 'kotlem' místní i emigrantské společnosti.
 

QUITO
   hlavní město Ekvádoru má nejlépe zachovalé historické centrum v Jižní Americe.
 

SANGAY
   národní park se dvěma vulkány a řadou ekosystémů od tropického lesa až po ledovce.
 

Estonsko
 
HISTORICKÉ CENTRUM TALLINU (Staré město)
   počátky Tallinu se datují od 13. století, když zde byl křižáky řádu německých rytířů (Teutonic Order) založen hrad. Místo se stalo centrem Hansy a jeho bohatství bylo demonstrováno hojností veřejných budov (dříve kostelů) a architekturou kupeckých domů, které přežily v pozoruhodném stavu.
 
Článek Tallinn
Článek Tallinn - Estonsko

Etiopie
 
AKSUM
   archeologická lokalita, ruiny bývalého hlavního města království Aksum.
 

AWASH
   paleontologická naleziště v údolí Awash.
 

FASIL GHEBI
   opevněné město s paláci a kostely, rezidence etiopských panovníků v 16.-17. století.
 

LALIBELA
   skalní chrámy z 13. století.
 

OMO
   údolí prehistorických nalezišť, která přispěla ke studiu vývoje člověka.
 

SIMIEN
   národní park na náhorní plošině, vzácná fauna.
 

TIYA
   archeologické naleziště s památkami na starou etiopskou kulturu (stély).
 

Filipíny
 
BAROKNÍ CHRÁMY FILIPÍN
   kostely ve městech Manila, Santa Maria, Paoay a Miagao představují fúzi evropského baroka a místního řemeslného zpracování.
 

Historické město VIGAN (1999)
  Vigan, jenž byl založen v 16. století, je nejlépe zachovaný příklad plánovaného španělského koloniálního města v Asii. Jeho architektura spojuje kulturní vlivy z Číny a Filipín s těmi z Evropy. Díky tomu podobné město nenajdete nikde ve východní a jihovýchodní Asii.
 

Národní park podzemní řeky PUERTO-PRINCESA (1999)
  V tomto parku najdete nádherný vápencový kras se svou podzemní řekou. Charakteristický rys této řeky je, že řeka ústí přímo do moře a na dolní část řeky působí příliv a odliv. Tato oblast je rovněž významným životním prostředím pro mnoho druhů zvířat i rostlin. Najdete zde jedny z nejdůležitějších lesů v Asii a kompletní ekosystém od hor po moře.
 

RÝŽOVÉ TERASY filipínských Kordiller
   staly se během 2000 let nedílnou součástí přírody.
 

TUBBATHA REEF
   mořský park, unikátní příklad korálových útesů s bohatým především podmořským životem.
 

Finsko
 
PETÄJÄVESI
   dřevěný luteránský kostel nedaleko Jyväskylä je z 18. století.
 
Článek Starý kostel v Petäjävesi - ze seznamu Světového dědictví UNESCO

Pohřební místo z doby bronzové: SAMMALLAHDENMÄKI (1999)
  Přes 30 granitových hromádek kamení na hřbitově z doby bronzové přináší svědectví o pohřebních rituálech a praktikách a také o společenských a náboženských strukturách v severní Evropě před více než třemi tisíciletími.
 

RAUMA
   staré město v Botnickém zálivu je výjimečným příkladem dřevěné městské architektury. Jeden z nejstarších finských přístavů.
 

SUOMENLINNA
   námořní pevnost z 18. století ve vstupu do helsinského přístavu je příkladem vojenské architektury.
 

VERLA
   bývalá továrna na zpracování dřeva (1882 až 1964) je jednou z mála technických památek tohoto typu.
 

Francie
 
AMIENS
   katedrála, která patří mezi největší gotické kostely.
 

ARC-ET-SENANS
   bývalé solné doly, královský solivar a jedinečná architektonická památka.
 

ARLES
   římské a románské památky (např. divadlo, lázně, nekropole, klášter).
 
Článek Arles - Francie

AVIGNON
   historické jádro města, včetně Papežského paláce.
 
Článek Papežové v avignonském zajetí

BOURGES
   katedrála z 12.-13. století patří mezi mistrovská gotická díla.
 

CESTY DO SANTIAGA DE COMPOSTELA VE FRANCII
   Santiago de Compostela bylo hlavním cílem poutníků z celé Evropy ve středověku. Aby dosáhli Španělska, museli poutníci přejít Francii a skupina dochovaných historických monumentů zahrnutých do World Heritage souvisí s touto poutí a vyznačuje 4 hlavní trasy, kterými putovali.
 
Článek Vézelay
Článek Hora svatého Michala
Článek Massif Central, neboli Francouzské středohoří
Článek Arles - Francie
Článek Francií cestami svatého Jakuba
Článek Le Puy-en-Velay a náhorní planiny Margeride a Aubrac

FONTAINEBLEAU
   lovecký zámek francouzských králů s parkem.
 
Článek Fontainebleau
Článek Zajímavosti z Fontainebleau

FONTENAY
   cisterciácké opatství založené ve 12.století.
 

HISTORICKÉ OPEVNĚNÉ MĚSTO CARCASSONNE
   už v době před příchodem Římanů na kopci, kde dnes stojí Carcassonne, existovalo opevněné sídliště. Ve svém současném stavu jde o vynikající příklad středověkého opevněného města, včetně zábran obklopujících hrad, přidružené domy, ulice a gotickou katedrálu. Carcassonne je také důležité tím, že v něm restaurátorské práce prováděl Viollet-Duc, jeden ze zakladatelů moderní konzervátorské vědy.
 

CHARTRES
   gotická katedrála z 12. století.
 

KORSIKA
   mys Girolata, mys Porto a přírodní rezervace Scandola chrání vegetaci a faunu oblasti.
 
Článek Vzpomínky (botanika) na Korsiku
Článek Mys Girolata, Porto a rezervace Scandola

LE CANAL DU MIDI
   360 km dlouhá síť vodních cest z období průmyslové revoluce spojuje Středozemní moře s Atlantikem a zahrnuje řadu technických děl, např. zdymadla mosty, tunely.
 
Článek Canal du Midi

LYON
   dlouhá historie Lyonu je ilustrována městskými vzory a mnoha historickými budovami ze všech možných období. Lyon byl založen Římany jako hlavní město Three Gauls v 1. století př.n.l. a hrál důležitou roli v politickém, kulturním a ekonomickém rozvoji Evropy.
 

MONT ST. MICHEL
   benediktinské opatství na ostrůvku je ukázkou stavitelského mistrovství.
 
Článek Hora svatého Michala

NANCY
   projekt tří náměstí (Place Stanislas, Place de la Carriere a Place d´Alliance) je příkladem reprezentativní i funkční architektury.
 

ORANGE
   římské divadlo a triumfální oblouk, pocházejí z počátku 1. tisíciletí.
 

PAŘÍŽ
   břehy řeky Seiny od Louvru až k Eiffelovce.
 
Článek Z historie Louvru
Článek Pyramida v Louvru
Článek Malý žert velkého císaře - Paříž, Francie

PONT DU GARD
   tzv. Gardský most vysoký 50 metrů nese římský akvadukt.
 
Článek Pont du Gard - ze seznamu Světového dědictví UNESCO

PYRENEJE - Mount Perdu
   tato hornatá krajina na pomezí Francie a Španělska se rozkládá kolem štítu Mount Perdu, vápencového masivu tyčícího se do výšky 3 352m. Toto místo o celkové rozloze 30 639 ha obsahuje na Španělské straně dva největší a nejhlubší kaňony v Evropě. Také je to pastevecká krajina ukazující zemědělský způsob života. Ta zůstala nezměněná do 20. století jenom v této části Pyrenejí a díky ní můžeme nahlédnout do života minulé Evropské společnosti přes její vesnice, farmy, pole, pastviny a horské cesty.
 Částečně také: Španělsko

REIMS (Remeš)
   tři náboženské stavby: katedrála Notre Dame, palác Tau a opatství Saint-Remi.
 
Článek Katedrála v Remeši

Správní oblast SAINT-EMILION (Jurisdiction of Saint-Emilion, 1999)
  Vinařství přinesli do úrodného kraje Aquitaine Římané a více se rozšířilo ve středověku. Oblast Saint-Emilion těžila ze své polohy na putní cestě do Santiaga de Compostela. Podél ní byly od 11. století stavěny mnohé kostely, kláštery a hospice. Během anglické nadvlády v 12. století dostala Aquitaine zvláštní status jurisdikce. Je to výjimečná krajina, zcela zaplněná vinicemi, s mnoha historickými památkami v městech a vesnicích.
 
Článek St. Emilion, Francie - ze seznamu Světového dědictví UNESCO

ST. SAVIN-SUR-GARTEMPE
   opatství s nástěnnými malbami pocházejícími z 11.-12. století.
 

ŠTRASBURK
   Grand Ile, historické centrum s katedrálou, kostely a palácem.
 

ÚDOLÍ LOIRY mezi městy Maine a Sully-sur-Loire (2000)
  Je to kulturní krajina zahrnující historická města, vesnice, hrady a zarhnuje mj. hrad a statek Chambord, který byl na seznam World Heritage zapsán již v roce 1981. Mapa údolí ve formátu PDF je k dispozici v rubrice "průvodce".
 
Článek Chambord, údolí řeky Loiry - Francie
Článek Agnes Sorelová, Loches - údolí Loiry
Článek Chenonceau, zámek v údolí Loiry
Článek Blois, zámek na Loiře

VERSAILLES
   rezidence a park francouzských králů nedaleko Paříže.
 

VÉZELAY
   benediktinský klášter byl založen již v 9. století a stal se poutním místem.
 
Článek Vézelay

VÉZÉRE
   147 prehistorických lokalit a 25 jeskyní s malbami (Lascaux).
 

PROVINS, město středověkých trhů (2001)
  Opevněné středověké město Provins se nachází v oblasti Champagne a bylo svědkem rozvoje vlnařského průmyslu a také pořádání mezinárodních trhů. Struktura města, které bylo postaveno přímo pro tento účel, se zachovala v dobrém stavu.
 

Gambie
 
James Island a jeho památky (2003)
  James Island na řece Gambie poskytuje svědectví od různých stránkách setkávání africké a evropské kultury od 15. do 20. století. Řeka byla první obchodní cestou do nitra Afriky a místa kolem ní mají vztah jak k době předkoloniální, tak k éře obchodu s otroky i k pozdější cestě k nezávislosti.
 

Ghana
 
PEVNOSTI A HRADY GHANY
   opevněné hrady z 15.-18. století podél ghanského pobřeží jsou zbytky portugalských obchodních center.
 

TRADIČNÍ OBYDLÍ AŠANTŮ
   zbytky 13 vesnic s tradičními budovami.
 

Gruzie
 
BAGRATI A GELATI
   ruiny katedrály Bagrati zkonce 10. století a zachovalý klášter Gelati reprezentují středověkou architekturu Gruzie.
 
Článek Gelati

HORNÍ SVANETIE
   odloučená horská oblast ukrývá unikátní středověké vesnice a věžové domy.
 
Článek Horní Svanetie

MCCHETA
   bývalé hlavní město Gruzie, jeho kostely jsou příkladem vyspělé středověké architektury na Kavkaze.
 
Článek Architektonické skvosty staré Gruzie - chrámy Džvari a Sveti Cchoveli ve Mcchetě

Guatemala
 
ANTIGUA GUATEMALA (Stará Guatemala)
   ruiny starého města z 16. století.
 

QUIRIGUA
   archeologická lokalita, ruiny mayského města.
 

TIKAL
   národní park v džungli je jednou z hlavních památek na mayskou civilizaci a zahrnuje řadu chrámů a paláců.
 

Guinea
 
MOUNT NIMBA
   přísná přírodní rezervace chrání bohatou flóru a faunu, včetně mnoha endemitů.
 Částečně také: Pobřeží Slonoviny

Haiti
 
NÁRODNÍ HISTORICKÝ PARK
   zahrnuje citadelu, palác Sans Souci a ruiny obydlí na plató Ramiers. Stavby se staly symbolem svobody, protože je stavěli bývalí otroci po zrušení otroctví.
 

Honduras
 
COPAN
   jedno z nejdůležitějších nalezišť mayské civilizace.
 

RIO PLATANO
   biosférická rezervace v oblasti tropického deštného lesa.
 

Chile
 
KOSTELY V CHILOÉ (2000)
  Čtrnáct dřevěných kostelů v Chiloé ukazuje duchovní architekturu staveb ze dřeva jako jediné místo v Latinské Americe. Byly postaveny z iniciativy jezuitské misie v 17. a 18. století.
 

VELIKONOČNÍ OSTROV
   v národním parku Rapa Nui jsou gigantické sochy z 10.-16. století, svědkové staré polynéské kultury.
 

Valparaíso - historická čtvrť přístavního města (2003)
  Valparaíso je výjimečným příkladem rané globalizace na konci 19. století, kdy se stalo hlavním obchodním přístavem na trasách kolem pacifického pobřeží Jižní Ameriky. Město samo je typické pro architektonický vývoj v Latinské Americe. Jeho striktní geometrický plán v rovinaté části kontrastuje s obydlími vystavěnými na svazích přilehlých kopců.. Staré město má dobře zachované prvky původní infrastruktury a řadu kostelů.
 
Článek Plavba z Puerto Montt do Vina Del Mar a Valparaisa

Chorvatsko
 
BISKUPSKÝ KOMPLEX V POREČI (Euphrasian Basilica)
   tato skupina náboženských monumentů v historickém centru Poreče, kde bylo křesťanství založeno už ve 4. století, tvoří nejúplnější stojící komplex tohoto typu. Bazilika, atrium, baptisterium a biskupský palác jsou vynikajícími příklady náboženské architektury, zatímco bazilika sama kombinuje klasické a byzantské prvky zvláště vynikajícím způsobem.
 

DUBROVNÍK
   staré město a přístav na jadranském pobřeží a jeho památky.
 
Článek Po dvaatřiceti létech opět v Dubrovníku

HISTORICKÉ MĚSTO TROGIR
   Trogir je pozoruhodný příklad městské continuity. Pravoúhlý vzor ulic se datuje od hellénských dob a byl krášlen úspěšnými vladaři, kteří stavěli mnoho veřejných i hospodářských budov a opevnění. Jsou zde krásné románské kostely, které jsou doplňovány význačnými renesančními a barokními budovami z dob benátčanů.
 
Článek Dalmatská riviéra

KATEDRÁLA SV. JAKUBA V ŠIBENIKU (2000)
  Tuto katedrálu (1431-1535) na dalmátském pobřeží stavěli architekti Francesco di Giacomo, Georgius Mathei Dalmaticus a Niccolo di Giovanni Florentino. Katedrála je postavena výhradně z kamene a použity byly unikátní techniky pro klenby a dóm, kde se úspěšně mísí gotika s renesancí.
 
Článek Pobřeží středního Jadranu - Šibenik

PLITVICKÁ JEZERA
   národní park v krasové oblasti, jezera, jeskyně, vodopády.
 
Článek Národní parky Chorvatska
Článek Narodni park Plitvička jezera

SPLIT
   historické centrum města s římskými, románskými, gotickými i barokními památkami.
 
Článek Diokleciánův palác ve Splitu

Indie
 
ADŽANTA
   dva komplexy buddhistických jeskynních chrámů z 2.-1. století př. n. l. skrývají mistrovská umělecká díla.
 

ÁGRA
   pevnost ze 17. století chránila město mogulských vládců, jejich paláce a mešity.
 

ELEPHANTA
   7 umělých jeskyní na ostrově nedaleko Bombaje je zasvěceno bohu Šiva.
 

ELLORA
   34 jeskynních klášterů a chrámů ukrývá buddhistické, bráhmanistické a džinistické svatyně.
 

FATEHPUR SIKRI
   opuštěné město skrývá monumenty a chrámy postavené v jednotném stylu.
 

GOA
   kostely a kláštery zasvěcené různým náboženským řádům jsou svědectvím evangelizace v Asii.
 
Článek Goa - bývalá Portugalská Indie

HAMPI
   unikátní architektura, chrámy a paláce ze 14.-16. století zdobí toto poslední hlavní město posledního hinduistického království.
 

Horské železnice (1999) (2005)
  Železnice Darjeeling je první a stále nejlepší ukázkou horské železnice s osobní dopravou. Byla otevřena roku 1881 a použila smělá a důvtipná inženýrská řešení problému překlenutí krásného horského terénu železniční trasou. Je stále plně použitelná a zachovává si původní nedotčené rysy. -Rozšíření zápisu himálajské železnice Darjeeling z r. 1999 o horskou železnici Nilgiri, 46 km dlouhý úsek železnice s rozchodem jeden metr ve státě Tamil Nadu. Její stavba byla navržena již r. 1854, avšak kvůli problémům s horským terénem začala až r. 1891 a byla dokončena r. 1908. Železnice stoupá od nadmořské výšky 326 metrů do 2 203 metrů a při její stavbě byly použity nejnovější technologie. Umožnila přesuny obyvatelstva a měla význam pro hospodářský i společenský rozvoj v koloniálním období pod britskou vládou. Železnice je dodnes v provozu.
 

HUMAYUNOVA HROBKA (Delhi)
   stavba z roku 1570 byla první zahradní hrobkou v Indii a stala se inspirací pro další obdobné stavby. Humujánovu hrobku najdeme poněkud stranou velkoměstského ruchu v jihovýchodní části Dillí. V areálu hrobky najdeme celý komplex nádherných staveb.Po vstupu čekají návštěvníky rozsáhlá travnatá nádvoří i stín četných stromů, v jejichž korunách pokřikují pávi.
 

KAZIRANGA
   národní park, jedna z posledních oblastí nedotčených člověkem, chrání největší populaci jednorohých nosorožců.
 

KEOLADEO
   národní park zahrnuje sladkovodní bažiny. Je to hlavní zimoviště stěhovavých ptáků ze severní části Asie.
 

KHAJURAHO
   skupina bráhmanistických a džinistických chrámů z 10.-11. století. Jsou to významné příklady hinduistické architektury.
 

KONARAK
   chrám boha slunce, bráhmanistická svatyně z 13. století. Představuje sluneční vůz boha slunce.
 

MAHÁBALÍPURAM
   soubor svatyní vytesaných ve skále pochází ze 7.-8. století.
 

MANAS
   přírodní rezervace na úpatí Himálaje.
 

Národní parky Nanda Devi (1988) a Údolí květin (2005)
  Národní park Údolí květin se nachází vysoko v západním Himálaji a je znám svými loukami plnými endemitických horských květin a výjimečnou přírodní scenérií. Je to rovněž domov vzácných a ohrožených druhů zvířat, včetně asijského černého medvěda, sněžného leoparda, hnědého medvěda a modré ovce. Tato mírná krajina doplňuje divočinu rozeklaných hor v Národním parku Nanda Devi (zapsán r. 1988). Společně tyto parky tvoří unikátní přechodnou zónu mezi pohořími Zanskar a Velkým Himálajem, kterou již přes sto let navštěvují horolezci a botanici a která ještě mnohem déle měla význam v hindské mytologii.
 

PATTADAKAL
   devět hinduistických chrámů adžinistická svatyně pochází ze 7.-8. století.
 

QUTB MINAR (Delhi)
   věž z červeného pískovce (13. století) a okolní archeologické naleziště, včetně nejstarší mešity v severní Indii.
 

SANCHI
   buddhistické svatyně, paláce a kláštery z 2.-1. století př. n. l.
 

SUNDARBANS
   národní park v deltě Gangy, největší mangrovníkové lesy na světě.
 

TÁDŽ MAHAL
   mauzoleum Šáhdžahánovy manželky je z bílého mramoru a stalo se klenotem muslimského umění v Indii.
 

THANJAVUR (1987, 2004) Chrámy Chola (Great Living Chola Temples)
   chrám Brihadišvára z počátku 11. století je příkladem nejvyšší formy chrámové architektury v jižní Indii. Ke chrámu Brihadisvara v Thanjavuru z 11. století (zápis z r. 1987) byly přidány v r. 2004 dva velké chrámy Chola z 11. a 12. století. Byly vystavěny králi říše Chola, která se rozkládala přes celou jižní Indii, včetně přilehlých ostrovů. Je to chrám Gangaikondacholisvaram (Thanjavur) - r. 1035 ho dokončil Rajendra I., má šest dvojic monolitických soch hlídajících vstup a pozoruhodné bronzové sochy uvnitř - a chrámový komplex Airavatesvara (v Darasuram), který postavil Rajaraja II. Oba chrámy svědčí o architektonické a umělecké vyspělosti.
 

Chrámový komplex MAHABODHI v Bodh Gaya (2002)
  Chrámový komplex Mahabodhi je jedním ze čtyř posvátných míst vztahujících se k životu Buddhy a zvláště k dosažení osvícení. První chrám byl postaven císařem Asoka ve 3. století př. n. l. a současný chrám se datuje do 5. až 6. století. Je to jeden z prvních buddhistických chrámů postavených pouze z cihel, jež se v Indii zachoval. Pochází z pozdního období Gupta.
 

Skalní útulky v Bhimbetka (2003)
  Bhimbetka je příkladem dlouhého vzájemného působení lidí a krajiny - nacházejí se zde skalní kresby typické pro lovce a sběrače již od období mezolitu i mladší. Na okraji oblasti je 21 vesnic, jejichž obyvatelé si udržují tradice podobné těm, které jsou zobrazeny nakresbách.
 

Archeologický park Champaner-Pavagadh (Champaner-Pavagadh Archaeological Park) - 2004
  Řada prehistorických nálezů, dále středověké pevnosti, paláce, náboženské, obytné i jiné městské stavby (vodovody) z 8. až 14. století. Je to jediné ucelené a v původním stavu zachované islámské město z pre-mughalského období. Chrám Kalikamata na vrcholu Pavagadh je významným poutním místem.
 

Chhatrapati Shivaji Station (dříve Victoria Terminus) - 2004
  Významný příklad spojení dvou kultur: novogotické architektury z viktoriánského období v Indii, ve které se projevují i témata tradiční indické architektury. Navrhnul ji britský architekt F. W. Stevens a pracovali na ní indičtí řemeslníci. Výstavba začala r. 1878 a budova se stala symbolem Bombaje jakožto ´gotického města´. Sloužila jako obchodní terminál.
 

Indonésie
 
BOROBODUR (Jáva)
   komplex tří buddhistických chrámů je postaven ve třech úrovních, je zdoben skvělými basreliéfy a stúpami (začátek 9. století).
 

KOMODO
   národní park na vulkanických ostrovech. Jediné místo na světě, kde žije populace obrovských ještěrek.
 

Národní park LORENTZ (1999)
  Lorentz je nejstarší chráněné území v jihovýchodní Asii (2.5 miliónů hektarů). Je to jediné chráněné území na světě, kde najdete pozvolný přechod od zasněžených vrcholů po tropické moře, včetně rozsáhlých nížinných mokřin. Najdete zde také fosilní naleziště, která ukazují evoluční vývoj na Nové Guinei, vysoký počet endemitů a nejrozmanitější druhy v oblasti.
 

PRAMBANAN (Jáva)
   chrámy z 10. století zasvěcené bohu Šiva.
 

SANGIRAN
   archeologické naleziště prehistorických pozůstatků člověka, odsud pochází celých 50 procent těchto nálezů na světě.
 

UJUNG KULON (Jáva)
   národní park v oblasti nížinných deštných lesů zahrnuje poloostrov Ujung Kulon a přilehlé ostrovy, včetně Krakatoa.
 

Tropický deštný les Sumatry (2004)
  Tropický deštný les na Sumatře zaujímá plochu 2,5 milionu hektarů ve třech národních parcích: Gunung Leuser, Kerinci Seblat a Bukit Basrisan. Ty chrání typické a rozmanité živočišné a rostlinné druhy Sumatry, včetně mnoha ohrožených. Odhaduje se, že se tu nachází 10 000 rostlinných druhů, z toho 17 endemitů, více než 200 savců a kolem 580 druhů ptáků, z nichž 465 jsou nestěhovavé druhy a 21 endemitické druhy. Ze savců tu je 22 asijských druhů, jež se nikde jinde v souostroví nevyskytují, a 15 druhů náleží do indonéského regionu, včetně endemitického orangutana. Toto zastoupení rovněž svědčí o biogeografickém vývoji ostrova.
 

Irák
 
HATRA
   ruiny opevněného města jsou svědectvím o moci Parthské říše.
 

Ashur (Qal´at Sherqat) (2003)
  Historie starého města Ashur na řece Tigrid v severní Mezopotámii se datuje do 3. tisíciletí př. n. l. V době od 14. do 9. století př. n. l. to bylo první hlavní město Asyrské říše a obchodní centrum mezinárodního významu. Rovněž bylo náboženským centrem Asyřanů, kteří uctívali boha Ashura a korunovali i pohřbívali zde své krále. Vykopávky poskytují dobrý přehled o stavebních praktikách od doby Sumerů přes Asyrskou říši až do 2. století n. l.
 

Írán
 
ESFAHAN (MEIDAN EMAM)
   monumentální centrum hlavního města za šáha Abbase I. Velikého zahrnuje náměstí, mešity a palác.
 

PERSEPOLIS
   rozvaliny palácového komplexu bývalého hlavního města Achajmenovské říše pocházejí z 6. století př. n. letopočtem.
 

TCHOGHA ZANBIL
   pozůstatky bývalého svatého města království Elam z 13. století př. n. l.
 

Takht-e Suleiman (2003)
  Archeologické naleziště v severozápadním Íránu zahrnuje hlavní zoroastránskou svatyni, částečně přestavěnou ve 13. století, a rovněž chrám z doby sasánské (6. a 7. století). Architektonický celek Takht-e Suleiman podává svědectví o kultu ohně a vody, který se rozvíjel po dobu dvou a půl tisíce let. Místo je významné pro svou symboliku, má vztah k ještě starším vírám i k biblickým postavám a legendám. Konstrukce ohňového chrámu, paláce a také celkové rozložení staveb měly velký vliv na rozvoj islámské architektury.
 

Persepole (Pasargadae) - 2004
  První hlavní město říše Achajmenovců (Achaemenid Empire), kterou založil Kýros II. Veliký (Cyrus) v Parsu, domovině Peršanů, v 6. století př. n. l. Jeho paláce, zahrady a mauzoleum jsou významným příkladem první fáze achajmenovského umění a architektury a výjimečným svědectvím o perské civilizaci a o první velké multikulturní říši v západní Asii, jež sahala od východního středomoří a Egypta až po řeku Hindus. Její kulturní různorodost se odrážela v architektuře.
 

Bam a jeho kulturní krajina (Bam and its Cultural Landscape) - 2004
  Bam se nachází v pouštní oblasti na jižním okraji Íránské náhorní planiny. Jeho počátky spadají do období Achajmenovů (6. až 4. stol. př. n. l.). Město bylo v rozkvětu od 7. do 11. století n.l., jelikož leželo na křižovatce důležitých obchodních cest a také se tu vyráběly hedvábné a bavlněné oděvy. Oáza mohla existovat jen díky systému podzemních zavlažovacích kanálů. Citadela Arg-e Bam je příkladem opevněného středověkého města, při jehož výstavbě byla použita místní technologie hliněných vrstev (Chineh).
 

Irsko
 
BOYNE
   údolí řeky s megalitickými stavbami.
 
Článek Newgrange a archeologické lokality v údolí řeky Boyne

SKELLIG MICHAEL
   ostrov s klášterním komplexem ze 7. století, kde žili první irští křesťané.
 

Island
 
Národní park Pingvellir (Pingvellir National Park) - 2004
  Národní park Pingvellir (Thingvellir) je místo, kde se od roku 930 až do roku 1798 konal Althing - shromáždění pod širým nebem, jež zastupovalo všechny Islanďany. Každoročně po dva týdny se zde ustavovaly zákony a řešily spory. Dosud se zde nachází kolem 50 kójí z drnů a kamenů a pozůstatky po pozdějším zemědělském využívání místa, také kostel Thingvellir a přilehlá farma. Dosud skryty jsou předpokládané nálezy pod zemí.
 

Itálie
 
ALBEROBELLO (jižní Itálie)
   město s typickými domy (tzv. trulli), které se stavějí z kamenů bez použití malty.
 
Článek Alberobello

ARCHEOLOGICKÉ NALEZIŠTĚ A PATRIALCHÁLNÍ BAZILIKA V AQUILEIA
   Aquileia, jedno z největších a nejrozmanitějších měst v rané Říši Římské, byla zničena Attilou (Attila) v polovině 5. století. Její většina stále zůstává neodkryta pod poli a jako taková tvoří největší archeologickou 'rezervu' svého druhu. Patrialchální bazilika je krásná budova s mozaikovou dlažbou, také hrála klíčovou roli v evangelizaci velké části Střední Evropy.
 

ARCHEOLOGICKÉ NALEZIŠTĚ V AGRIGENTO
   Agrigento bylo založeno jako řecká kolonie v 6. století př.n.l. a stalo se jedním z vůdčích měst Středozemí. Jeho nadvládu a pýchu ukazují zbytky úžasných chrámů v dórském stylu, které dominovaly starému městu. Některé odhalené zbytky vrhají světlo na pozdější hellenistické a římské město a pohřební praktiky zdejších obyvatel.
 

ARCHEOLOGICKÉ NALEZIŠTĚ V POMPEJÍCH, Ercolano a Torre Annunziata
   když 24. srpna roku 79 vybuchl Vesuv, zasypal popelem dvě vzkvétající římská města - Pompeje a Herculaneum, stejně jako mnoho bohatých vil a domů v této oblasti. Od poloviny 18. století začaly být rychle odkrývány a zpřístupněny veřejnosti. S rychle se rozvíjejícími Pompejemi kontrastuje rozlohou menší, ale o to zachovalejší Herculaneum.
 
Článek Pompeje
Článek Pompeje leží na úpatí sopky Vesuv.
Článek Archeologické lokality Pompeje, Herculaneum a Torre Annunziata mají společný především svůj vznik.

ASSISI, bazilika San Francesco a další františkánské památky (2000)
  Assisi byl starověký svatostánek, středověké město, je to rodiště Františka z Assisi a je silně spojeno s františkánským řádem. Velká díla středověkého umění, jako např. bazilika San Francesco a obrazy malířů jako byl Simone Martini, Cimabue, Pietro Lorenzetti a Giotto, udělaly z Assisi výchozí bod rozvoje italského umění a architektury.
 

BENÁTKY A BENÁTSKÁ LAGUNA
   kulturní památky města a na 118 okolních ostrovech.
 
Článek O Benátkách už bylo napsáno množství superlativů.
Článek Kamenná maska z ostrova Torcello - tapeta..
Článek Let anděla v Benátkách

BOTANICKÁ ZAHRADA V PADOVĚ
   první botanická zahrada na světě byla založena r. 1545 v Padově. Stále si zachovává svůj původní vzhled - záhon uprostřed kruhového tvaru (symbolizuje svět) obklopený pruhem vody. Přidaly se zde nové prvky - ať už architektonické (zdobené vchody a balustrády), nebo praktické (čerpadla a skleníky). Zahrada stále pokračuje ve svém původním účelu jako zdroj vědeckého výzkumu.
 

BUDOVY KRÁLOVSKÉHO DOMU V SAVOY
   když Emmanuel Philibert, vévoda ze Savoye, přestěhoval hlavní město do Turína r. 1562, započal sérii stavebních projektů, které měly demonstrovat sílu vládnoucího dvora. Tento komplex budov vysoké kvality, designován a zkrášlován předními architekty a umělcy té doby se jakoby rozpínal a jeho vliv byl patrný v širokém okolí Turína.
 

CASTEL DEL MONTE (jižní Itálie)
   unikátní hrad z 13. století.
 

COSTIERA AMALFITANA
   pruh pobřeží Amalfi je ztělesněná fyzická krása a přírodní rozmanitost. Intenzivně osídlován člověkem byl od raného středověku. Leží tady mnoho měst jako Amalfi a Ravello, kde můžeme nalézt umělěcká a architektonická díla velkého významu. Místní zemědělské oblasti ukazují schopnost zdejších obyvatel přizpůsobit využívání terénu jeho různorodosti - od terasovitých vinic po sady v údolí.
 

CRESPI D'ADDA
   představuje typické dělnické město 19. a 20. století, dosud nedotčené jinými vlivy.
 

EOLSKÉ OSTROVY (Isole Eolie) (2000)
  Eolské ostrovy jsou příkladem souostroví vulkanického původu. Byly pozorovány již od 18. století a ilustrují dva typy erupcí (vulkánský a strombolský). Místo stále obohacuje vulkanologické studie.
 

FERRARA
   historické jádro města s renesančními památkami.
 
Článek Ferrara - Castello Estense

FLORENCIE
   historické centrum města, symbol renesance.
 
Článek Kam z Florencie za koupáním
Článek Florencie

HISTORICKÉ CENTRUM MĚSTA URBINO
   Urbino je malé městečko na kopci, které zažilo překvapující kulturní rozkvět v 15. století a přilákalo umělce a učence z celé Itálie a mimoto ovlivnilo kulturní rozvoj kdekoliv jinde v Evropě.
 
Článek Urbino

KRÁLOVSKÝ PALÁC V CASERTĚ
   pochází z 18. století . Na seznam je zapsán s parkem, akvaduktem Vanvitelli a komplexem San Leucio. Monumentální komplex v Casertě byl vytvořený Carlem Borbonem v polovině 18. století, aby konkuroval Versailles a Madridu. Je vyjímečný způsobem, jakým spojuje přepychový palác a jeho parky a zahrady s přírodními lesy, loveckými chatami a s průmyslovou výrobou hedvábí.
 

MATERA
   historické město, v jeho okolí se nacházejí nejvýznamnější místa pobytu jeskynního člověka v oblasti Středozemí.
 

MĚSTO VERONA (2000)
  Staré město Verona bylo založeno v prvním století n. l. Rozvíjelo se hlavně v době, kdy patřilo Benátské republice (15.-18. st.). Ve Veroně, městě kultury a umění, se zachovalo mnoho památek od starověku přes středověk a renesanci.
 

MILÁN
   kostel a konvent řádu dominikánů Santa Maria delle Grazie s Poslední večeří od Leonarda da Vinci.
 

MODENA
   katedrála, brána Torre Civica a náměstí Piazza Grande. Krásná katedrála z 12. století v Modeně je skvělý příklad románského umění, práce dvou velikých umělců (Lanfranca a Wiligelma). Tato katedrála s přidruženým náměstím a věží dosvědčuje sílu vůle jejich stavitelů a vliv dynastie Canossa, která stavbu objednala.
 

NÁRODNÍ PARK CILENTO a Vallo di Diano s archeologickými nalezišti Pasteum a Velia a Certosa di Padula
   oblast Cilento je kulturní krajina výjimečné kvality. Řada svatyní a osad podél tří horských hřbetů, táhnoucích se od východu k západu, živě zobrazují historický vývoj oblasti, která byla hlavní obchodní trasou a oblastí kulturních a politických vlivů v prehistorickém období a ve středověku. Byla to také hranice mezi řeckými koloniemi Magna Grecia a domorodými etruskými a lucanskými (Lucanian) obyvateli a tak ukazuje zbytky dvou velice důležitých klasických měst - Pasteum a Velia.
 

NEAPOL
   historické jádro města svědčí o vlivu mnoha kultur.
 
Článek Neapol neboli Napoli - Itálie

PIENZA
   historické centrum města v Toskáně, kde se při stavbě začaly poprvé uplatňovat renesanční ideje.
 

PISA
   Piazza del Duomo s mistrovskými díly středověké architektury (katedrála, baptisterium a zvonice - Šikmá věž).
 
Článek Pisa - ze seznamu Světového dědictví UNESCO

PORTOVENERE, CINQUE TERRE A OSTROVY (Palmaria, Tino a Tinetto)
   Ligurská pobřežní oblast mezi Cinque Terre a Portovenere je kulturní krajina velké krajinné i kulturní hodnoty. Je s podivem, jak malé městečka dokáží překonat nevýhody hornatého a prudkého terénu.
 
Článek Cinque Terre - perla Ligurie

RAVENNA
  raně křesťanské monumenty a mozaiky. Jsou z 5.-6. století a jsou dobře zachovalé. Mapu památek v historickém centru Ravenny najdete v rubrice "průvodce".
 
Článek Ravenna, Itálie

ŘÍM
   historické centrum s antickými památkami a budovy patřící Svaté stolici.
 

SAN GIMIGNANO
   historické centrum je typické svými věžemi, symboly bohatství místních patricijských rodin.
 

SIENA
   historické jádro města je perfektním příkladem středověkého města v Toskáně.
 

SU NURAXI DI BARUMINI
   v pozdním 2. století před n.l. v době bronzové, začaly být na Sardinii budovány zvláštní obranné stavby známé jako nuraghi. Celý komplex se skládá z kruhových obranných věží z otesaného kamene s komnatami s klenutými stropy. Komplex v Barumini, jež byl rozšířen a zpevněn v první polovině prvního tisíciletí pod nátlakem Kartága, je nejlepším a nejkompletnějším příkladem v této pozoruhodné formě prehistorické architektury.
 

VAL CAMONICA
   údolí s jedním z největších nalezišť petroglyfů.
 
Článek Skalní kresby v údolí Val Camonica

VICENZA
   rodiště Andrey Palladia (16. století). Architekt Palladio je autorem takzvaného palladianského stylu, který se pak rozšířil do západní Evropy.
 

VILLA ADRIANA (1999)
  je výjimečný komplex klasických budov postavený v 2. století n.l. římským císařem Hadriánem. Reprodukuje to nejlepší z kultur egyptských, řeckých i římských ve formě 'ideálního města'.
 

VILLA ROMANA DEL CASALE
   římské vykořisťování okolí symbolizuje tato vila. Byla postavena ve 4. století n.l. a je jedním z nejluxusnějších příkladů památek tohoto typu. Zvláště významná je hojnost a kvalita mozaik, které zbobí téměř každý pokoj a které jsou stále nejlepší in situ v celém Římském světě.
 
Článek Villa Romana del Casale - Sicílie

VILA D'ESTE V TIVOLI (2001)
  Vila d'Este je se svým palácem a zahradou jednou z nejvýznamnějších ukázek nejčistší renesanční kultury. Její výjimečný design spolu s architektonickými prvky v zahradě (např. fontány, ozdobné bazénky) z ní dělají unikátní příklad italské vodní zahrady ze 16. století. Vila a zahrada se staly vzorem pro další zahrady i jinde v Evropě.
 

Pozdně BAROKNÍ MĚSTA v údolí Val di Noto (jihovýchodní Sicílie) (2002)
  Osm měst v jihovýchodní Sicílii: Caltagirone, Militello Val di Catania, Catania, Modica, Noto, Palazzolo, Ragusa a Scicli. Všechna byla znovu vystavěna po r. 1693 na původních místech nebo v těsném sousedství měst, která v tomto roce byla zasažena zemětřesením. Představují značné kolektivní úsilí, jež vyústilo ve vysokou úroveň architektonickou i uměleckou. Města jsou vystavěna v pozdně barokním stylu té doby a jako taková reprezentují významné inovace v urbanistickém plánování a výstavbě.
 

Sacri Monti v Piemontu a Lombardii (2003)
  Celkem 9 architektonických celků kaplí a jiných staveb pochází z 16. až 17. století, jsou věnovány různým aspektům křesťanské víry a obsahují řadu uměleckých děl, hlavně nástěnné malby a sochy. Architektura těchto "Svatých hor" je výjimečná svým umístěním do krajiny, které podtrhuje jejich spirituální symboliku, a byla vzorem pro další vývoj v Evropě.
 

Etruské metropole Cerveteri a Tarquinia (Etruscan Necropolises of Cerveteri and Tarquinia) - 2004
  Dva velké etruské hřbitovy, které reprezentují odlišné typy pohřebních praktik v období od 9. do 1. století př. n. l. a přinášejí svědectví o vyspělosti etruské kultury. Některé hrobky jsou monumentální, vytesané ve skále a s navršenou mohylou, jiné jsou jako domy, a tudíž svědči o způsobu bydlení Etrusků. Mnohé mají na zdech vytesané výjevy nebo malby výjimečné kvality. Nekropole Banditaccia u Cerveteri zahrnuje tisíce hrobek uspořádaných jako město - s ulicemi, náměstími a okolím. Nekropole Tarquinia, také známá jako Monterozzi, obsahuje 6 000 hrobů vytesaných ve skále. Dvě stě hrobek má malby, nejstarší se datuje do 7. století př. n. l.
 

Val d´Orcia (2004)
  Krajina v údolí Val d´Orcia je součástí oblasti kolem Sienny, jež se vyvíjela od 14. století pod vlivem města. Dobře udržovaná krajina měla odrážet dobré vládnutí a působit esteticky. Významným rysem je plánované organizování krajiny určené pro zemědělství a pastevectví, vzhled měst, vesnic a farem, a také římská Via Francigena s kláštery, svatyněmi, mosty i hotýlky kolem.
 

Izrael
 
JERUZALÉM
   staré město s židovskými, křesťanskými a islámskými památkami a jeho hradby.
 
Článek Jeruzalém - záruční list nám asi zachránil život

Národní park MASADA (2001)
  Masada je symbolem starého izraelského království. Tváří v tvář velké armádě Římanů se zde obětovalo téměř tisíc židovských vlastenců. Tento palácový komplex nechal vystavět Herodes Veliký, Judský král (vládl v letech 37 - 4 př. n. l.). Zbytky Masady se zachovaly na nejvyšším bodě zdánlivě nedobytné pevnosti uprostřed krásné rozeklané krajiny. Na úpatí skály dosud neodkryty leží také např. zbytky římských ležení.
 

Staré město ACRE (2001)
  Obraz tohoto historického přístavního města je typický pro islámské představy o urbanizaci - úzké vinoucí se uličky, obdivuhodné veřejné budovy a domy. Pod dnešním městem z 18. a 19. století se zachovaly téměř nedotčeny zbytky jeho předchůdce, Křižáckého města (1104-1291). Křižácké Acre je dnes z větší části pod zemí, odkrývat se začalo teprve přednedávnem.
 

Bílé město v Tel-Avivu (moderní směry) (2003)
  Tel-Aviv, založený r. 1909, se vyvíjel pod britským mandátem v letech 1920 až 1948. Bílé město bylo vystavěno v letech 1930 až 1948 podle moderních plánů Sira Patrika Geddese, za přispění architektů vzdělaných v Evropě. Ti vytvořili výjimečný architektonický celek, integrovaný do nového kulturního prostředí a místních klimatických podmínek.
 

Japonsko
 
HIMEJI-JO
   nejlepší příklad japonské palácové architektury z 16. století, včetně vyvinutého obranného systému.
 
Článek Himeji - japonský Karlštejn

HIROSHIMA
   Genbaku Dome, památník míru.
 
Článek Hiroshima 1945, Památník míru - Gembaku Dome a současnost

HISTORICKÉ PAMÁTKY NARA
   historické památky Nara - chrámy, svatyně, odkryté zbytky císařského paláce - poskytují živý obrázek hlavního města Japonska v 8. století našeho letopočtu, v období hlubokých politických a kulturních změn.
 

HORYU-JI
   dřevěné buddhistické chrámy, nejstarší chrámy tohoto typu jsou z 8. století.
 

ITSUKUSHIMA
   ostrov, který je svatým místem šintoismu, a jeho svatyně, která symbolizuje spojení přírodní krásy a lidské tvořivosti.
 

KYÓTO
   historické památky starého města, které vznikly za posledních tisíc let.
 

NALEZIŠTĚ GUSUKU a další pozůstatky království Rjúkjú (2000)
  Pět set let historie Rjúkjú (12.-17. století) znázorňuje mnoho míst a památek, například ruiny hradů na vysokých kopcích, posvátná místa atd.
 

SHIRAKAMI-SANCHI
   poslední panenský les mírného pásma v Japonsku.
 

SHIRAKAWA-GO, GOKOYAMA
   tradiční vesnice v odlehlém kraji symbolizují spojení člověka s přírodou.
 

Svatyně a chrámy v městě NIKKO (1999)
  Chrámy a svatyně v Nikku vytvořily spolu s jejich přírodním okolím posvátné místo známé pro architektonická a dekorativní umělecká díla. Jsou úzce spojeny s historií šógunů Tokugawa (Tokugawa Shoguns).
 
Článek Nikko, perla Japonska

YAKUSHIMA
   přírodní oblast se zbytky původního lesa teplého pásma a s velmi bohatou flórou.
 

Svatá místa a poutní cesty v pohoří Kii (Sacred Sites and Pilgrimage Routes in the Kii Mountain Range) - 2004
  V hustých lesích pohoří Kii se vysoko nad Pacifikem nacházejí tři posvátná místa: Yoshino a Omine, Kumano Sanzan, Koyasan. Jsou spojena poutními cestami se starými městy Nara a Kjóto a odrážejí spojení budhismu a šintoismu, který vychází z tradice uctívání přírody. Tradice těchto "svatých hor" je přes 1 200 let stará. Krajina s řekami, potoky a vodopády je součástí japonské kultury a ročně ji navštíví až 15 milionů lidí. V každém z těchto poutních míst jsou náboženské svatyně, nejstarší je z 9. století.
 

Jemen
 
SANA´A
   město staré 2 500 let, v 7. století hlavní centrum šíření islámu.
 

SHIBAM
   opevněné město z 16. století je typické svými věžovými stavbami.
 

ZABID
   historické město, kdysi hlavní město Jemenu, sídlo islámské univerzity.
 

Jihoafrická republika
 
GREATER ST. LUCIA WETLAND PARK (1999)
  Stále pokračující říční a mořské procesy zde daly vzniknout široké škále typů přírodní krajiny, včetně korálových útesů, dlouhých písčitých pláží, pobřežních dun, jezerních systémů, bažin a rozsáhlých rákosových a papyrusových mokřin. Záplavy, pobřežní bouře a umístění v subtropické až tropické Africe vytvořily výjimečnou druhově rozmanitou komunitu. Savany, mokřiny i kritické životní prostředí pro mořské druhy, to vše v parku najdete.
 

Sterkfontein, Swartkrans, Kromdraai a okolí - naleziště fosilií hominidů (1999) (2005)
  Mnohé jeskyně v údolí Sterkfontein poskytly četné vědecké informace o vývoji moderního člověka v posledních 3,5 mil. let. Dovídáme se zde, jak žil, dovídáme se o zvířatech, se kterými žil a která mu sloužila za potravu. Krajina okolo rovněž zachovává rysy prehistorického člověka. Doplněno v roce 2005 - R. 1924 zde byla nalezena slavná lebka Taung (Australopithecus africanus). V údolí Makapan se v mnoha jeskyních nacházejí stopy po lidském osídlení a evoluci, datující se až do doby před 3,3 miliony let. Nalezené fosilie umožnily identifikaci několika exemplářů raných hominidů (zvláště Paranthropus) z doby před 4,5 až 2,5 milionů let a také dokazují používání ohně v době před 1,8 až 1 milionem let.
 

OSTROV ROBBEN (Robben Island, 1999)
  Ostrov Robben byl v různých dobách od 17. po 20. století využíván jako vězení, nemocnice pro společensky nepřijatelné skupiny lidí a jako vojenská základna. Tamější budovy, a to hlavně ty postavené na konci 20. století (např. nejbezpečnější vězení pro politické vězně), ukazují triumf demokracie a svobody nad útlakem a rasismem.
 

PARK UKHAHLAMBA/DRAKENSBERG (2000)
  Přírodní krajina parku Drakensberg zahrnuje mnoho jeskyní a převisů, v nichž najdete skalní kresby. Byly vytvořeny lidem San během 4000 let. Znázorňují zvířata i lidské postavy a ukazují duchovní způsob života těchto lidí, kteří už však ve své původní domovině nežijí.
 

Kulturní krajina Mapungubwe (2003)
  Mapungubwe leží u severní hranice Jižní Afriky v sousedství Zimbabwe a Botswany. Je to rozlehlá otevřená savana na soutoku řek Limpopo a Shashe, kde v letech 900 až 1300 vzkvétalo největší království v celé jižní Africe, které prostřednictvím východoafrických přístavů obchodovalo s Arábií a Indií. Jeho pozůstatky jsou pozoruhodně celistvým svědectvím o klimatických změnách a o růstu i úpadku státu Mapungubwe. Jedná se od paláce a osady soustředěné kolem nich.
 

Kapská květinová oblast (Cape Floral Region Protected Areas) - 2004
  Jedná se o osm chráněných oblastí pokrývajících 553 000 ha (Cape Province, South Africa). Je to jedno z nejbohatších území na výskyt rostlin na světě: jeho rozloha činí pouze 0,5 % rozlohy Afriky, ale nachází se zde 20 % její flóry, včetně řady endemitických druhů. Mnohé rostliny se vyznačují neobvyklým způsobem reprodukce a jsou proto pozoruhodné pro vědu.
 

Jordánsko
 
PETRA
   archeologické naleziště a město karavan bylo napůl vytesáno do skal. Východní tradice se zde mísí s helénistickými.
 

QUSEIR AMRA
   palác v poušti z 8. století má jedny z nejstarších zachovalých islámských lázní.
 

Um er-Rasas (Kastron Mefa´a) - 2004
  Místo bylo původně římským vojenským táborem, v 5. století se stalo městem. Jsou zde pozůstatky z období římského, byzantského i raně muslimského (3. až 9. stol.). Většina památek ještě nebyla archeologicky zpracována. Je zde 16 kostelů, některé s dobře zachovanými mozaikami na podlahách, zvláště v kostele sv. Štefana. Dvě čtvercové věže jsou pravděpodobně jedinými pozůstatky místní praxe, kdy asketičtí mniši žili v izolaci na vrcholu sloupu nebo věže. V okolí se nacházejí pozůstatky zemědělské kultivace krajiny. Zde také prorok Mohamed cestující jako kupec potkal mnicha, jenž ho přesvědčil o přednostech víry v jednoho boha.
 

Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)
 
DURMITOR
   národní park ve stejnojmenném pohoří.
 Částečně také: Srbsko a Černá Hora
Článek Černá Hora - kaňony, jezera a národní parky

KOTOR
   přístav a zátoka na jadranském pobřeží má řadu středověkých památek.
 Částečně také: Srbsko a Černá Hora
Článek Černá Hora - Herceg Novi, Boka Kotorská, Kotor

STARI RAS, SOPOČANI
  Stari Ras byl prvním hlavním městem Srbska a má řadu kostelů, klášterů a dalších středověkých památek. Klášter Sopočani byl místem kontaktů západních civilizací a byzantského světa.
 Částečně také: Srbsko a Černá Hora

STUDENICA
  Největší a nejbohatší pravoslavný klášter v Srbsku pochází z 12. století.
 Částečně také: Srbsko a Černá Hora

Kambodža
 
ANGKOR
   rozsáhlá archeologická lokalita obsahuje rozvaliny mnoha měst Khmerské říše z 9.-15. století.
 

Kamerun
 
DJA FAUNAL
   přírodní rezervace, jeden z největších, nejlépe chráněných a zachovalých deštných lesů v Africe.
 

Kanada
 
ANTHONY ISLAND
   ostrov u pacifického pobřeží s domy, totemy a mučednickými kůly Indiánů. Ostrovy královny Charloty - článek. Fotografie.
 
Článek Ostrovy královny Charlotty

DINOSAUR PARK
   archeologická lokalita, naleziště fosilií 60 druhů dinosaurů. Fotografie.
 
Článek Dinosaur Provincial Park

GROS MORNE
   národní park na pobřeží Newfoundlandu je příkladem geologického vývoje. Zahrnuje fjordy, ledovcová údolí, vodopády, náhorní planiny i jezera.
 

HEAD-SMASHED-IN BUFFALO JUMP
   zbytky původních osad na místě, kde Indiáni měli bizoní jatka.
 
Článek Buffalo Jump

KLUANE a WRANGELL-ST. ELIAS
   národní parky na pomezí Aljašky a Kanady .
 Částečně také: USA
Článek Národní park Wrangell-St. Elias (Aljaška)
Článek Nejbohatší měděná ruda na světě - Wrangell, Aljaška
Článek McCarthy Road - Wrangell-St. Elias (Aljaška)
Článek Nabesna Road - Wrangell-St. Elias (Aljaška)

L'ANSE AUX MEADOWS
   historický park, archeologické naleziště, místo původní osady Vikingů.
 

LUNENBURG
   historické jádro města z 18. století je příkladem britské koloniální dřevěné architektury.
 

NAHANNI
   národní park u stejnojmenné řeky.
 

PARK MIGUASHA (1999)
  Park se nachází v jihovýchodním Quebecu na jižním pobřeží poloostrova Gaspé. Říká se, že je nejlepším nalezištěm fosílií z devonského období, známého jako 'doba ryb'.
 

QUEBEC
  historické jádro města založeného v 17. století zahrnuje např. citadelu, parlament, starý přístav a obchodní čtvrtě.
 
Článek Město Quebec - Kanada

ROCKY MOUNTAINS PARKS
   sedm horských parků v pohoří Rocky Mountains.
 
Článek Skalnaté hory

WATERTON-GLACIER
   parky na hranici Kanady a USA jsou modelovány působením ledovců.
 Částečně také: USA
Článek Národní parky Waterton - Glacier

WOOD BUFFALO
   národní park s největší populací divokých bizonů v Americe. Největší vnitrozemská delta na světě (řeky Peace a Athabaska).
 
Článek Wood Buffalo National Park
Článek Wood Buffalo National Park - 2

Kazachstán
 
Mauzoleum Khoja Ahmed Yasawi (Chodša Ahmad Jasewi) (2003)
  Mauzoleum bylo postaveno za časů Timura na konci 14. století ve městě Yasi, nyní Turkestan. Experimenty perských stavitelů při stavbě byly poté použity při výstavbě Samarkandu, hlavního města říše, a význačně přispěly k rozvoji islámské náboženské architektury. Mauzoleum, i když je nedokončené, dnes patří k největším a nejlépe zachovaným stavbám z té doby.
 

Petroglyfy v Tamgaly (Petroglyphs within the Archeological Landscape of Tamgaly) - 2004
  V suchých horách Chu-Ili se nachází zelená soutěska Tamgaly s asi 5 000 petroglyfy, jež se datují do období od druhé poloviny 2. tisíciletí př. n. l. až do začátku 20. století. Je to celkem 48 komplexů petroglyfů, obytných sídel a pohřebišť, která podávají svědectví o společenské organizaci života a rituálech pastevců. V průběhu věků si lidé často stavěli příbytky na stejných místech, proto se zde nacházejí pozůstatky z různých období. Jsou zde kamenné hrobky - schránky (doba bronzová) i mohyly - kurgany (doba železná až po současnost). V centrálním kaňonu se nachází největší koncentrace míst, která pravděpodobně sloužila jako oltáře, kde se přinášely oběti.
 

Keňa
 
NÁRODNÍ PARK/PŘÍRODNÍ LES MOUNT KENYA
   Mount Kenya (5199m) je druhá největší hora v Africe. Je to vyhaslá sopka a myslí se, že během jejího aktivního období měřila až 6500m. Na hoře ještě zbývá dvanáct ledovců (a všechny rychle ustupují) a čtyři 'druhé vrcholy', které se tyčí v ústí (head) ledovcových údolí ve tvaru U. Popsaná oblast zahrnuje vrchní svahy hory a dva výčnělky (salient), které tvoří národní park a okolní lesní rezervaci. Celkově hora tvoří jednu z nejpůsobivějších krajin ve východní Africe. Vývoj a ekologie zdejší afro-alpínské flóry také poskytují zajímavou ukázku ekologických procesů.
 

Národní parky u jezera TURKANA (původní název Národní parky Sibioli/Central Islands; rozšíření o Národní park Jižní ostrov v r. 2001)
  Nejslanější z velkých jezer Afriky, Turkana, je "laboratoř" pro pozorování a studium zvířat i rostlin. Tyto tři národní parky jsou místem odpočinku pro tažné vodní ptáky, páří se zde nilští krokodýlové, hroši a mnoho druhů jedovatých hadů. Národní park Sibiloi se nachází na východním pobřeží jezera Turkana v severní Keni. Žijí zde rozmanité druhy ptáků a to spolu s pouštním prostředím dělá z ekosystému jezera Turkana vyjímečné místo pro studování komunit zvířat a ptáků. Jezero je také jednou z nejdůležitějších rozmnožovacích oblastí nilského krokodýla v Africe. Nálezy zbytků koster savců vedly k vědeckému rozboru vzhledu tohoto místa ve čtvrtohorách.
 

Město LAMU (2001)
  Staré město Lamu je nejstarší a nejlépe zachovaná svahilská osada ve východní Africe, která si dosud zachovává svůj tradiční styl života. Město je vystavěno z korálu a mangrovového dřeva. Je velmi členité, plné dvorků a verand s pečlivě vyřezávanými dřevěnými dveřmi. Od 19. století se v Lamu konaly velké náboženské slavnosti a stalo se významným centrem pro studia islámské a svahilské kultury.
 

Kolumbie
 
CARTAGENA
   přístav a město s nejrozsáhlejším opevněním v Jižní Americe.
 

LOS KATIOS
   národní park zahrnující pahorky, lesy a vlhké nížiny. Chrání mnoho endemitických druhů fauny a flóry.
 

SAN AGUSTÍN
   archeologické naleziště, největší soubor náboženských a megalitických staveb v Jižní Americe.
 

SANTA CRUZ DE MOMPOX
   historické jádro starého města založeného v 16. století, které se zachovalo do dnešních dnů.
 

TIERRADIENTRO
   archeologické naleziště soch lidí a hrobek z 6.-10. století.
 

Korea (Jižní)
 
DOLMENY (2000)
  Prehistorické pohřebiště Koch'ang, Hwasun a Kanghwa zahrnují stovky dolmenů a hrobek z prvního tisíciletí před n.l. postavených z velkých balvanů. Jsou částí megalitické kultury, jejíž ukázky najdeme po celém světě, ale nikde v tak koncentrované podobě.
 

HAIENSA CHANGGYONG P´ANGO
   archiv s největším souborem buddhistických textů vyrytých do dřevěných tabulí.
 

Historická oblast KYONGJU (2000)
  Najdete zde ukázky korejského buddhistického umění ve formě soch, reliéfů, pagod a zbytků paláců a chrámů z dob rozkvětu v 7. až 10. století.
 

CHONGMYO (Soul)
   nejstarší konfuciánský svatostánek, ukrývá učení členů královské rodiny.
 

PALÁCOVÝ KOMPLEX CH`ANGDOKKUNG
   na počátku 15. století císař T`aejong nechal postavit nový palác na slibném místě. Jeho 'Úřad pro stavbu paláců' postavil komplex, který se skládá z mnoha oficiálních a residenčních budov umístěných v zahradách. Ty se přizpůsobují neobvyklé topografii místa o rozloze 58 ha. Výsledkem je vyjímečný příklad palácové architektury na Dálném východě, která se dokáže přizpůsobit okolní přírodní krajině.
 

PEVNOST HWASONG
   když Chosonský císař (Choson Emperor) Chongjo na konci 18. století přesunul sídlo své vlády do města Suwon, obehnal ho silnými obrannými stavbami. Byly postaveny podle tehdejšího 'vojenského' architekta, který spojil zkušenosti v oboru známé z východu i západu. Masivní zdi (dlouhé skoro 6 km) se čtyřmi bránami byly vybaveny opevněními a bastiony, strážními věžemi atd. a to vše přežilo dodnes.
 

SOKKURAM
   jeskyně tvoří výjimečný komplex náboženské architektury.
 

Kostarika
 
Area de Conversación GUANACASTE (1999, 2004)
  Toto území (střední Amerika až sever Mexika) zahrnuje životní prostředí důležité pro zachování biodiverzity, včetně suchých lesů. Najdete tady také klíčové prostředí pro ohrožené nebo vzácné rostlinné či živočišné druhy. Jsou zde ukázány významné ekologické procesy jak na pevninském, tak i přímořském prostředí, jako je např. evoluce, obnova tropického suchého lesa, výšková migrace, rozvoj korálových kolonií a útesů a další biogeografické a ekologické procesy. Chráněná oblast Guanacaste (The Area de Conservación Guanacaste) Oblast původně zapsaná r. 1999 byla v r. 2004 rozšířena o 15 000 ha soukromého pozemku - St Elena. Jedná se o přirozené prostředí pro zachování biologické rozmanitosti, včetně nejlepší lokality suchých lesů v oblasti od centrální Ameriky po severní Mexiko. Rovněž je to významné prostředí pro přežití ohrožených nebo vzácných rostlin i živočichů a je ukázkou ekologických procesů jak ve vnitrozemí, tak na pobřeží a v pobřežních vodách.
 

NÁRODNÍ PARK KOKOSOVÉ OSTROVY (Cocos Islands)
   tento národní park (vzdálený 550 km od břehů Kostariky) leží na jediném ostrově v tropickém východním Pacifiku, kde je vlhký tropický les. Díky vhodným přírodním podmínkám je tato oblast vhodná pro studování biologických procesů. Podvodní svět národního parku se stal známým díky možnosti sledovat velké mořské druhy jako např. žraloky, rejnoky, tuňáky a delfíny.
 

TALAMANCA RANGE, LA AMISTAD
   přírodní rezervace v oblasti tropického deštného lesa.
 Částečně také: Panama

Kuba
 
Archeologická naleziště a KRAJINA PRVNÍCH KÁVOVÝCH PLANTÁŽÍ na jihovýchodě Kuby (2000)
  Pozůstatky kávových plantáží z 19. století na předhůří Sierra Maestra jsou ukázkou zemědělských metod prvních osadníků. Osvětlují nám ekonomickou, společenskou a technickou historii Latinské Ameriky a Karibiku.
 

HAVANA
   staré město s koloniální architekturou a jeho opevnění.
 

HRAD SAN PEDRO DE LA ROCA V SANTIAGU DE CUBA
   komerční a politická rivalita v karibském regionu v 17. století vyústila ve stavbu této velké série opevnění na skalnatém ostrohu za účelem ochránění přístavu v Santiagu. Spletitý komplex pevností, skladišť, bašt a opevnění je nejkompletnější a nejlépe zachovaný příklad Španělsko-Americké vojenské architektury založené na Italských a renesančních principech.
 

Národní park DESEMABARCO DEL GRANMA (1999)
  Se svými vyvýšenými mořskými terasami a pokračujícími krasovými jevy tvoří tento národní park globálně významný příklad geomorfologických a fyzickogeografických procesů. Oblast na a okolo mysu Cabo Cruz na jihozápadě Kuby zahrnuje velkolepé terasy a útesy, stejně jako jedny z nejpůsobivějších a nejstarších útesů lemujících západní Atlantik.
 

TRINIDAD
   staré město s památkami z 18.-19. století.
 

ÚDOLÍ VINALES (1999)
  Úrodné údolí Vinales je obklopeno horami. Pro zemědělskou výrobu, částečně tabáku, se stále používají tradiční technologie. Kvalitu této kulturní krajiny ještě zvyšuje místní architektura na farmách a vesnicích, kde stále přežívá vícenárodnostní společnost. Ilustruje kulturní rozvoj ostrovů v Karibiku i Kuby.
 

Národní park ALEJANDRA DE HUMBOLDTA (2001)
  Mnohé zdejší horniny jsou pro rostliny jedovaté, ty se proto musely životu v těchto "nepřátelských" podmínkách přizpůsobit. Díky tomuto unikátnímu vývoji je park jedním z nejvýznamnějších míst na západní polokouli, co se výskytu endemických rostlin týče. Žijí zde také endemické druhy obratlovců i bezobratlých.
 

Kypr
 
CHOIRKOITIA
   neolitické sídliště v Choirkoitii, které bylo obýváno od 7. do 4. tisíciletí před n.l., je jedno z nejdůležitějších prehistorických nalezišť ve východním Středomoří. Zdejší nálezy vrhly mnoho světla na vývoj lidské splečnosti v této klíčové oblasti. Odkryta byla zatím jen část naleziště, takže toto místo představuje pro archeology i do budoucna možnost studií.
 

PAPHOS
   archeologická lokalita, chrám Afrodity, paláce, divadla, pevnosti a hrobky z 12. století před naším letopočtem.
 

TROODOS
  Skupina byzantských kostelů v této oblasti patří k největším vůbec. Na seznamu Světového dědictví je deset ze zdejších památek, jejichž stěny, bohatě pokryté nástěnnými malbami, jsou připomínkou byzantského i pobyzantského umění na Kypru. Patří zde jak malé, ale bohatě vyzdobené kostelíčky, tak rozsáhlé kláštery.
 

Laos
 
LUANG PRABANG
   historické jádro města je příkladem splynutí tradiční architektury a evropského městského plánování.
 

Kulturní krajina CHAMPASAK s chrámovým komplexem VAT PHOU a bývalými sídlišti
  Dobře zachovalá kulturní krajina stará více než tisíc let. Zahrnuje dvě města na březích řeky Mekong, chrámy, vodovody a horu Phou Kao. Vznikla v období od pátého do patnáctého století za vlády Kmerů.
 

Libanon
 
ANJAR
   ruiny města Omájovců z 8. století.
 

BAALBEK
   ruiny fénického města, poutního místa (později Heliopolis) a jeho římské památky.
 

BYBLOS
   ruiny fénického města pamatují osídlení již za neolitu.
 

OUADI QADISHA (Svaté údolí) a Posvátný cedrový les - Forest of the Cedars of God (Horsh Arz el Rab)
   Svaté udolí je jedno z nejdůležitějších raně křesťanských klášterních sídlišť na světě a zdejší kláštery, mnoho z nich je velice starých, jsou 'dramaticky' umístěny v rozeklané krajině. Poblíž jsou zbytky velkého lesa Cedars of Lebanon, jehož dřevo se používalo na stavby vysoce ceněných náboženských budov v Antiquity.
 

TYR
   bývalé fénické město, má památky převážně z doby římské.
 

Libye
 
CYRENE
   ruiny antického města, řecké a římské památky.
 

GHADAMES
   'perla pouště', jedno z nejstarších obchodních center, příklad tradičního osídlení.
 

LEPTIS MAGNA
   kdysi bezesporu jedno z nejkrásnějších měst dávného římského impéria, nyní v ruinách.
 

SABRATHA
   obchodní středisko Féničanů, bylo přestavěno Římany. Zachovalé římské a byzantské památky.
 

TADRART ACACUS
   zbytky prehistorického osídlení a tisíce skalních maleb v oblasti sousedící s Tassili N´Ajjer.
 

Litva
 
VILNIUS
   historické centrum města zahrnuje gotické, renesanční i barokní památky.
 
Článek Vilnius

KURŠSKÁ KOSA (2000)
  Na tomto poloostrově plném písečných dun (94 km dlouhý, 0,4 až 4 km široký) bylo lidské osídlení už od pravěku. Během této doby byl neustále v ohrožení kvůli větru a přílivu. To, že přežil dodnes, je zásluhou neustálého lidského úsilí čelit erozi kosy.
 Částečně také: Rusko
Článek Litva po 20. letech

Kernavé (Cultural Reserve of Kernave) - 2004
  Oblast archeologických vykopávek Kernavé se nachází asi 35 km severovýchodně od Vilniusu a představuje výjimečné svědectví o osídlení trvajícím deset tisíc let. V údolí řeky Neris je komplex nalezišť, např. město Kernavé, pevnosti i jiné stavby či pohřebiště, pocházející z pozdního paleolitu až středověku. Jsou zde pozůstatky potvrzující zemědělské využití, pět opevněných kopců bylo součástí obranného systému. Kernavé bylo ve středověku významným městem. Na konci 14. století ho zničil Řád německých rytířů, avšak místo bylo využíváno až do moderních časů.
 

Lotyšsko
 
HISTORICKÉ CENTRUM RIGY
   Riga byla hlavním centrem Hansy a ze svého obchodu se střední a východní Evropou prosperovala v 13.-15. století. Tato prosperita se odráží v urbanistickém plánu středověkého centra, i když většina zdejších historických budov byla zničena ohněm a válkou. V 19: století se Riga stala důležitým ekonomickým centrem a bylo postaveno předměstí středověkého města nejprve impozantní dřevěné budovy v klasickém stylu, potom ve stylu Jugendstil. Je pravdou, že v Rize je největší a nejpěknější koncentrace budov postavených ve stylu Art Nouveau v Evropě.
 
Článek Cestovatelská základna v Rize
Článek Riga - hlavní město Lotyšska

Lucembursko
 
LUCEMBURK
   staré město a jeho opevnění jsou ztělesněním vojenské architektury.
 

Madagaskar
 
TSINGY DE BEMARAHA
   přísná přírodní rezervace v krasové oblasti, mangrovníkové bažiny.
 

Královská hora AMBOHIMANGA (2001)
  Tvoří ji královské město, pohřebiště a komplex posvátných míst. Je spojena se silným národnostním cítěním a zachovává si svůj duchovní a posvátný charakter již 500 let. Na toto místo každoročně míří poutníci nejen z Madagaskaru.
 

Maďarsko
 
BUDAPEŠŤ, břehy Dunaje a čtvrť hradu Buda (1987-2002)
  Toto město má pozůstatky takových monumentů, jako je římské město Aquincum a gotický hrad Buda, jež měly značný vliv na architekturu v dalších obdobích. Je to jedno ze světově nejvýznamnějších obydlených sídel a ilustruje důležitá období v historii maďarského hlavního města.
 

HOLLÓKÖ
   tradiční vesnice v maďarské pustě.
 

Národní park HORTOBÁGY (1999)
  Kulturní krajina v pustě Hortobágy je rozlehlá oblast plání a mokřin ve východním Maďarsku. Tradiční formy využití krajiny, např. pro pastvu dobytka, zůstaly zachovány v této pastevecké společnosti po více než dva tisíce let.
 

PANNONHALMA
   benediktinské opatství staré tisíc let, kde vznikly první dokumenty psané v maďarštině. Funguje jako klášter a škola.
 
Článek Pannonhalma - Maďarsko

Raně křesťanský hřbitov v městě PÉCS (2000)
  Ve 4. století byly v římském provinčním městě Sopianae (nynější Pécs) postaveny zdobené hrobky. Jsou architektonicky významné, jelikož byly postaveny nad zemí a sloužily jako pohřební komnaty stejně jako památné kaple. Jsou zdobeny nástěnnými malbami, jež zachycují převážně křesťanské motivy.
 

TOKAJ - Vinařská kulturní krajina v oblasti Tokaje (2002)
  Kulturní krajina Tokaje představuje dlouhou tradici pěstování vína v tomto kraji nízkých pahorků a říčních údolí. Mozaika vinic, farem, vesnic, městeček a historických vinných sklepů ukazuje všechny stránky výroby známých tokajských vín a kvalitu, kterou lidé dokázali zachovat po téměř tři století.
 
Článek Tokaj - Maďarsko

Makedonie
 
OHRID
   město u jezera, založené v 7. století, má nejstarší slovanský klášter a druhou nejvýznamnější kolekci ikon z 11.-14. století po Treťjakovské galerii v Rusku.
 
Článek Přežije “Ohridsko jezero“ příští desetiletí?

Malajsie
 
Národní park GUNUNG MULU (2000)
  Tento národní park na ostrově Borneo je nejpozorovanější tropický kras na světě. Park o rozloze 52 864 ha má 17 vegetačních zón, kde roste okolo 3 500 druhů rostlin. Roste zde 109 druhů palem. Parku dominuje Gunung Mulu, 2 377 m vysoký věžičkovitý kras, jenž je považován za nejjeskynatější horu světa. Objeveno bylo nejméně 295 km jeskyní. Jeskyně Sarawak, o velikosti 600 m x 415 m x 80 m výšky, je největším známým jeskynním prostorem světa.
 

PARK KINABALU (2000)
  Parku Kinabalu na severu ostrova Borneo dominuje Mount Kinabalu (4 095 m), nejvyšší hora mezi Himaláji a Novou Guineou. Podle nadmořské výšky zde najdete množství přírodních prostředí: od bohatých tropických nížin po horský prales, subalpínský les a křovinný porost vyšších nadmořských výšek.
 

Malawi
 
LAKE MALAWI
   jezerní národní park chrání stovky druhů ryb, mnohé z nich jsou endemity.
 

Mali
 
BANDIAGARA
   země lidu Dogon, architektonické památky na útesech.
 

DJENNÉ
   město staré přes 2 000 let, středisko obchodu a jedno z duchovních center islámu.
 

TIMBUKTU
   duchovní centrum šíření islámu, má řadu islámských památek.
 

Hrobka Askia (Tomb of Askia)
  17 metrů vysokou pyramidovou stavbu vystavěl r. 1495 Askia Mohamed, vládce říše Songhai, v jejím hlavním měste Gao. Stavba svědčí o síle a bohatství říše, která kvetla v 15. a 16. století díky tomu, že kontrolovala transsaharský obchod se solí a zlatem. Zároveň je příkladem monumentální stavby z hlíny, technologie typické pro západoafrický Sahel. V komplexu se nachází pyramidová hrobka, dvě mešity se hřbitovem a otevřené shromaždiště. Islám se stal oficiálním náboženstvím říše poté, co se Askia Mohamed vrátil z pouti do Mekky.
 

Malta
 
HAL SAFLIENI HYPOGEUM
   podzemní prostora vytvořená kolem roku 2500 př. n. l. jako nekropole.
 

MEGALITICKÉ PAMÁTKY
   7 megalitických chrámů na ostrovech Malta a Gozo, mezi nejvýznamnější patří Ggantija (Gozo).
 

VALLETTA
   unikátní opevněné město má památky fénické, řecké, římské, byzantské, arabské i křesťanské.
 
Článek Valletta
Článek Svrchovaný řád maltézských rytířů.

Maroko
 
AIT-BEN-HADDOU
   stará opevněná obytná sídla z hlíny představují tradiční bydlení v pouštních oblastech.
 

ARCHEOLOGICKÉ NALEZIŠTĚ VE VOLUBILIS
   hlavní město Mauritánie, založené ve 3. století před n.l. se stalo důležitou 'pobočkou' Římské říše a bylo poctěno mnoha krásnými budovami. Dnes tam zůstávají významné zbytky umístěné v úrodné zemědělské oblasti. Později se město krátce stalo hlavním městem Idrise I. (Idris I.), zakladatele dynastie Idriss (Idrissis dynasty), jež je pohřben v nedalekém Moulay Idriss.
 

FEZ
   medina, opevněné staré město, dodnes hraje významnou kulturní roli, má dvě známé mešity.
 
Článek Marocké súky

MARRAKECH
   medina, staré město založené v11. století obsahuje architektonické klenoty (mešita s minaretem, hrobky, brány a hradby).
 

MEDINA V TÉTOUAN (známém spíše jako Titawin)
   Tétouan byl obzvlášť důležitý v době Islámu, od 8. století později, protože sloužil jako hlavní kontaktní místo mezi Marokem a Andalusií. Po rekonquistě uprchlíci z této oblasti město přestavěli poté, co ho vydrancovali Španělé. To vše je názorně ukázáno na zdejší architektuře a umění, jež mají silné Andaluské vlivy. Toto je jedna z nejmenších Marockých medin, avšak je nepochybně ta nejkompletnější a je nedotčena následujícími vnějšími vlivy.
 

MEKNES
   město z 11. století je příkladem míšení islámských a evropských vlivů.
 

Město ESSAOUIRA (dříve Mogador) (2001)
  Essaouira je krásné opevněné město z konce 18. století postavené podle soudobé evropské vojenské architektury. Již od svého založení bylo město hlavním obchodním přístavem, který spojoval Maroko a vnitrozemí Afriky s Evropou a zbytkem světa.
 

Portugalské město Mazagan (Portuguese City of Mazagan - El Jadida) - 2004
  Portugalské opevnění Mazaganu, nyní části města El Jadida, 90 km jihozápadně od Casablanky, vzniklo jako opevněná kolonie na atlantském pobřeží na počátku 16. století. Byla to jedna z prvních osad, kterou založili Portugalci v západní Africe na trase do Indie. R. 1769 město dobyli Maročané. Pevnost s hradbami a baštami je příkladem raně renesanční vojenské stavby. Zachovala se nádrž na vodu a kostel Nanebevzetí Panny Marie, postavený v manuelském slohu pozdní gotiky. Architektura pevnosti, rozložení města a technologie použité při výstavbě svědčí o vzájemném ovlivňování evropské a marocké kultury.
 

Mauretánie
 
BANC D´ARGUIN
   národní park na atlantském pobřeží zahrnuje písečné duny, pobřežní bažiny a pobřežní vody, jejich faunu a flóru.
 

OUADANE, CHINGUETTI, TICHITT, OULATA
   města založená v 11. a 12. století byla obchodními a náboženskými středisky pro karavany. Ilustrují tradiční způsob života v západní Sahaře.
 

Mexiko
 
ARCHEOLOGICKÁ OBLAST PAQUIMÉ, CASAS GRANDES
   oblast Paquimé Casas Grandes, jež dosáhla svého vrcholu v 14. až 15. století, hrála klíčovou roli v obchodních a kulturních kontaktech mezi kulturou pueblanů v jihozápadní části USA a severním Mexiku a mezi vyspělejšími středoamerickými civilizacemi. Odkryta byla pouze část těchto ruin, ale ta svědčí o vitalitě této kultury skvěle adaptované v jejím fyzickém a ekonomickém prostředí. Ta ale zmizela po dobytí Španěly a následném jejich obydlení tohoto koutu světa.
 

EL TAJIN
   město z předkolumbovské doby má dobře zachovalá náměstí a pyramidy.
 

EL VIZCAINO
   přírodní mořská rezervace, její laguny poskytují útočiště velrybám a tuleňům.
 

GUANAJUATO
   historické město s barokními památkami, staré stříbrné doly.
 

HISTORICKÉ MONUMENTY V TLACOTALPAN
   Tlacotalpan, španělský koloniální říční přístav blízko pobřeží Mexického zálivu, byl založen v polovině 16. století a zachoval si svůj původní urbanistický plán ve vyjímečném stavu. Jeho kvality spočívají v širokých ulicích, v domech s kolonádou (colonnaded houses) postavených v nepřeberném množství různých stylů a barev a v mnoha stromech na veřejných místech i soukromých zahradách.
 

Historické opevněné město CAMPECHE (1999)
  Campeche je typické přístavní město španělského kolonizačního období v Novém Světě. Zachovalo si své vnější ochranné zdi a systém pevností, které byly postaveny, aby chránily tento karibský přístav před útoky z moře.
 

HOSPIC Cabaęas, Guadalajara
   v prvních letech 19. století byl v Guadalajara postaven hospic, aby poskytoval péči a přístřeší pro lidi různě znevýhodněné - sirotky, staré lidi, handicapované lidi, chronické invalidy. Tento pozoruhodný komplex, kde je obsaženo mnoho originálních prvků, které zjednodušovaly život svým obyvatelům, byl na svou dobu unikátní. V raném 20. století byla zdejší kaple vyzdobena sérií úžasných maleb (maloval José Clemente Orozco - jeden z nejvýznamějších mexických muralistů té doby).
 

CHICHEN ITZA
   ruiny předkolumbovského města jsou svědectvím o maysko-toltécké civilizaci.
 

MEXICO CITY
   historické centrum města má pět aztéckých chrámů i novodobé památky. Xochimilco je lokalita poblíž města s nejvýznamnějšími památkami bývalého Tenochtitlanu.
 

MORELIA
   historické město má 249 zachovalých památek svědčících o jeho rozkvětu v 17. století.
 

OAXACA
   historické centrum je příkladem španělské koloniální architektury, archeologické naleziště Monte Alban v horách svědčí o tisícileté historii předkolumbovských kultur.
 
Článek Z Acapulca k Zapatistům do San Cristobal de las Casas (Mexiko)

Oblast archeologických monumentů XOCHICALCO (1999)
  Xochicalco je výjimečně dobře zachovaný příklad opevněného politického, náboženského a obchodního centra z těžkých let 650 až 900 n.l. Ta následovala po rozpadu silných států jako Teotihuacan, Monte Alban, Palenque a Tikal.
 

PALENQUE
   předkolumbovské město a národní park v tropech, město je příkladem mayské svatyně z klasického období (6.?7. století).
 
Článek Z Acapulca k Zapatistům do San Cristobal de las Casas (Mexiko)

POPOCATEPETL
   14 klášterů na svazích sopky pochází z 16. století , připomínají příchod křesťanství do této oblasti.
 

PUEBLA, CHOLULA
   historické centrum města Puebla má mnoho zachovalých budov z 16. a 17. století, město Cholula má řadu kostelů a pyramidu.
 

QUERÉTARO
   staré koloniální město si částečně zachovalo původní půdorys indiánského města. Má mnoho barokních památek.
 

SIAN KA´AN
   biosférická rezervace v oblasti tropických lesů zahrnuje i pobřeží Yucatanu.
 

SIERRA DE SAN FRANCISCO
   skalní malby vrezervaci El Vizcaino, z období 100 př. n. l. až 1300 našeho letopočtu, jsou výjimečně zachovalé.
 

TEOTIHUACAN
   ruiny předkolumbovského města, posvátného místa s pyramidami Slunce a Měsíce.
 

UXMAL
   mayské město, jeho ceremoniální místa představují vrchol mayského umění a architektury.
 

ZACATECAS
   historické centrum španělského města v horách.
 

Staré mayské město CALAKMUL (Campeche) (2002)
  Calakmul bylo významné mayské město ležící hluboko v tropických lesích oblasti Tierras Bajas v jižním Mexiku. Po dobu více než dvanácti století hrálo klíčovou roli v historii tohoto regionu. Jeho působivé stavby a charakteristický půdorys jsou pozoruhodně zachovalé a dávají nahlédnout do života ve starém hlavním městě Mayů.
 

Františkánské misie v Sierra Gorda (stát Queretaro) (2003)
  Františkánské misie v Sierra Gorda (stát Queretaro) Františkánské misie byly postaveny během poslední fáze konverze vnitrozemského Mexika ke křesťanství, uprostřed 18. století, a staly se podpůrným prvkem při šíření křesťanství v Kalifornii, Arizoně a Texasu. Celkem 5 misií podává svědectví o kulturním vlivu Evropy na nomádské obyvatelstvo středního Mexika. Bohatě zdobené fasády kostelů jsou důkazem spolupráce misionářů s indiánským obyvatelstvem. Osady v okolí misíí si zachovaly svůj domorodý charakter.
 

Dům a ateliér Luise Barragána (Luis Barragán House and Studio) - 2004
  Byly vystavěny r. 1948 na předměstí Mexico City a jsou výjimečným příkladem práce architekta v letech po 2. světové válce. Betonová stavba o ploše 1 161 m2 má tři podlaží a malou zahradu. Práce Barragána spojovala moderní a tradiční proudy a prvky v nové syntéze, jež ovlivňuje i současný vzhled zahrad, náměstí a krajiny.
 

Mongolsko
 
Pánev Uvs Nuur (2003)
  Oblast má název podle slaného jezera Uvs Nuur, jehož uzavřený vodní systém je z vědeckého hlediska mezinárodně významný, a to díky svému klimatickému a hydrologickému režimu. Celkem 12 menších území reprezentuje hlavní biotopy východní Euroasie. Stepní ekosystém podporuje rozmanitost výskytu ptačích druhů, poušť je domovem tarbíků, v horách žijí leopardi a asijský kozorožec. Díky po tisíciletí neměnnému využívání oblasti pro pastevectví nyní vědci mohou zjistit, jak rychle se jezero Uvs Nuur stalo slaným.
 Částečně také: Rusko

Kulturní krajina údolí Orchon (Orkhon Valley Cultural Landscape) - 2004
  Oblast o rozloze 121 967 ha zahrnuje rozsáhlé pastviny na obou březích řeky Orchon, včetně mnoha archeologických pozůstatků datujících se až do 6. století. Patří sem i Charchorum (Kharkhorum), hlavní město Čingischánovy říše z 13. a 14. století. Památky svědčí o symbióze nomádů a lidmi ze správních a náboženských center a o významu údolí Orchon v historii centrální Asie. Kočovní pastevci zde stále žijí.
 
Článek Venkovské mongolské kláštery

Mosambik
 
MOSAMBIK
   opevněné město na stejnojmenném ostrově, obchodní středisko Portugalců, je architektonicky jednotné.
 

Německo
 
AACHEN
   dóm, jehož počátky sahají do 8. století. E-průvodce v PDF viz. rubrika "Pruvodce". Fotografie viz. fotobanka.
 

BAMBERG
   staré město, jeho architektura výrazně ovlivnila severní Německo a Maďarsko. E-průvodce v PDF viz. rubrika "Pruvodce". Fotografie viz. fotobanka.
 
Článek Bamberg

BAUHAUS
   škola architektury ve městech Weimar a Dessau přinesla v letech 1919-1933 revoluci stavitelství a předznamenala moderní dobu v architektuře 20. století.
 

BRÜHL
   zámky Augustusburg a Falkenlust jsou prvními příklady rokoka v Německu.
 
Článek Zámky Augustusburg a Falkenlust v Brühlu - Německo

COLOGNE
   gotická katedrála.
 

GOSLAR
   perfektně zachovalé staré město bylo kdysi členem hanzy. Rudné doly Rammelsberg jsou nyní technickou památkou.
 
Článek Důl Rammelsberg a Staré město Goslarské, Německo

HILDESHEIM
   katedrála sv. Marie a kostel sv. Michala jsou významné románské památky.
 

KLASICKÝ WEIMAR
   malé Durynské město Weimar zaznamenalo v pozdním 18. a raném 19. století pozoruhodný kulturní rozkvět, jež přilákal mnoho spisovatelů a učenců, obzvlášť Goetheho a Schillera. Tento rozvoj ukazuje vysoká kvalita mnoha jeho budov a parků v okolí.
 

Klášterní OSTROV RIECHENAU (2000)
  Na ostrově Riechenau v jezeře Constance jsou zachovány stopy benediktinského kláštera, který byl založen roku 724 a měl významný duchovní, intelektuální i umělecký význam. Jsou zde mj. kostely sv. Marie, sv. Petra a Pavla a sv. Jiří, které byly postaveny v 9. až 11. století, kde najdete nástěnné malby.
 

Královská zahrada v DESSAU-WÖRLITZ (2000)
  Tato královská zahrada je výjimečným příkladem krajinářského plánování a architektury v době Osvícenství v 18. století. Budovy, parky i zahrady jsou v anglickém stylu, prakticky nebránily rozpínání zemědělské půdy.
 

LORSCH
   bývalé opatství je karolínskou památkou.
 
Článek Lorsch - Německo

LÜBECK
   staré hanzovní město, jehož historické centrum je výjimečně zachovalé. Průvodce ve formátu PDF.
 
Článek Hanza - půl tisíciletí obchodu

LUTHEROVY PAMÁTNÍKY
   domy a kostely ve městech Eisleben a Wittenberg, které mají vztah kživotu Martina Luthera a jeho žáka Melanchthona.
 

MAULBRONN
   cisterciácký klášter je nejlépe zachovalý klášterní komplex severně od Alp. Průvodce v PDF formátu.
 

MESSEL
   naleziště fosilií savců.
 

OSTROV MUZEÍ (Museuminsel, 1999)
  Muzeum, jako společenský jev, má svůj původ v období osvícenství v 18. století. Pět muzeí na Ostrově muzeí v Berlíně bylo postaveno v letech 1824 až 1930 a ukazují vývoj přístupu k muzeinictví během jednoho století. Každé z nich bylo navrženo s úsilím o organické spojení s uměním, které v sobě ukrývá. Význam muzeiních sbírek zachycujících rozvoj civilizací je ještě zvětšen architektonickým řešením budov samotných.
 
Článek Unter den Linden, Berlín
Článek Muzejní ostrov - Museumsinseln, Berlín - ze seznamu Světového dědictví UNESCO
Článek Berlín

POSTUPIM, BERLÍN
   paláce, zahrady aparky (areály Sanssouci, Neuer Garten, Glienicke, Babelsberg, Sacrow, Pfaueninsel). Průvodce v PDF formátu.
 

QUEDLINBURG
   staré město má řadu zachovalých hrázděných domů, zámek a románský kostel.
 
Článek Quedlinburg, město s bohatou minulostí

SPEYER
   bazilika z 11. století je jedním z nejvýznamnějších románských kostelů. Průvodce - soubor PDF.
 
Článek Císařský dóm ve Speyeru – Německo

TREVÍR (TRIER)
   město má řadu výborně zachovalých římských památek, katedrálu a kostel Panny Marie. E-průvodce v PDF viz. rubrika "Pruvodce". Fotografie viz. fotobanka.
 
Článek Římské stavební památky, katedrála a kostel Panny Marie v Trevíru

VÖLKLINGEN
   staré hutě z 19. století zůstaly po zastavení výroby v původním stavu a jsou výjimečnou technickou památkou.
 
Článek Völklingenská železná huť

WIES
   poutní kostel ve stylu bavorského rokoka. E-průvodce v PDF viz. rubrika "Pruvodce". Fotografie viz. fotobanka.
 
Článek Wies

WÜRZBURG
   jeden z největších barokních paláců v Německu.
 
Článek Würzburg

Zámek WARTBURG (1999)
  Wartburg zapadá tak dokonale do okolních lesů, že je v mnoha pohledech 'ideálním zámkem'. Ačkoli má ještě několik původních části z období feudalismu, hlavní profil získal v rekonstituci v 19. století. Vyvolávají pocit toho, co toto opevněné sídlo muselo znamenat na vrcholu své vojenské síly. Martin Luther zde, v exilu na zámku Wartburg, přeložil Nový Zákon do němčiny.
 

Průmyslový komplex uhelného dolu ZOLLVEREIN (2001)
  Průmyslovou oblast Zollverein ve spolkové zemi Severní Porýní - Vestfálsko tvoří původní historický komplex dolů a několika budov z 20 století. Jsou významnou ukázkou vývoje i úpadku těžebního průmyslu během posledních 150 let.
 

Historická centra měst STRALSUND a WISMAR (2002)
  Středověká města na pobřeží Baltu v severním Německu byla hlavními obchodními centry hanzovní ligy ve 14. a 15. století. V 17. a 18. století se stala švédským administrativním a obranným centrem pro německá teritoria. Města přispěla k rozvoji charakteristických staveb ve stylu cihlové gotiky v oblasti Baltu, jak dokládá několik cihlových katedrál a radnice ve Stralsundu, a řada domů obytných či určených pro obchodníky a řemeslníky představují vývoj tohoto stylu během několika století.
 

ÚDOLÍ HORNÍHO RÝNA (2002)
  Šedesát pět kilometrů dlouhý úsek údolí Rýna ilustruje se svými hrady, historickými městy a vinicemi dlouhou historii působení člověka na krajinu. Oblast je pevně svázána se svou historií a legendami a po staletí měla silný vliv na spisovatele, umělce a skladatele.
 
Článek Lorelei, Německo - údolí Rýna

Údolí Labe kolem Drážďan (Dresden Elbe Valley) - 2004 - vyřazeno v roce 2009
  Mezi palácem Übigau na severozápadě a palácem Pillnitz na severovýchodě se kolem Labe v délce 18 km rozkládá kulturní krajina vzniklá v 18. až 19. století. Nížinaté louky korunuje palác Pillnitz a centrum historických Drážďan s památkami a parky z 16. až 20. století. Jsou zde také předměstské vily a zahrady, terasová políčka s vinicemi a vesnice, které si zachovaly historickou strukturu z doby průmyslové revoluce, např. 147 metrů dlouhý ocelový most zvaný Modrý zázrak, nebo lanovka a pozemní lanová dráha, vše z konce 19. století. Dosud jsou v provozu osobní parníky (nejstarší z r. 1879) a loděnice. V roce 2009 byla památka ze Seznamu UNESCO vyřazena kvůli stavbě více než 600 metrů dlouhého mostu u Lesního zámečku.
 

Brémy: radnice a Roland na Marketplace (The Townhall and Roland on the Marketplace of Bremen) - 2004
  Jedná se o významné příklady občanských o obchodních práv, jež se vyvinuly v Římské říši v Evropě. Stará radnice byla postavena v gotickém stylu na počátku 15. století poté, co Brémy vstoupily do Hanzovní ligy. V 17. století byla stavba obnovena ve stylu Weserské renesance. Ve 20. století byla ke staré radnici přistavěna nová. Celek přestál bombardování za 2. světové války. Socha je vysoká 5,5 m a pochází z roku 1404.
 

Muskauer Park/ Park Muzakowski (2004)
  Krajinný park o rozloze 559,90 ha po obou stranách řeky Neisse a hranice mezi Polskem a Německem byl vytvořen princem Hermannem von Puckler-Muskau v letech 1815 až 1844. Park volně navazuje na okolní zemědělskou krajinu a přístupy, jakými byl vytvořen, ovlivnily rozvoj krajinné architektury v Evropě a Americe. Cílem nebylo evokovat představu ztraceného ráje, nýbrž za použití místních rostlin zkrášlit existující krajinu. Tato krajina nyní zasahuje až do města Muskau a zahrnuje zrekonstruovaný zámek, mosty a arboretum.
 Částečně také: Polsko

Nepál
 
CHITWAN
   nížinný národní park na úpatí Himálaje, chrání populaci jednorohých nosorožců a bengálského tygra.
 

KATHMANDU
   údolí se sedmi skupinami hinduistických a buddhistických památek, s paláci a zahradami je příkladem nepálské architektury.
 

LUMBINI, místo narození Lorda Buddhy (Lord Buddha)
   Siddharta Gautama, Lord Buddha, se narodil roku 623 př.n.l. v známých Lumbinských zahradách, které se brzy staly cílem poutníků. Mezi poutníky byl také indický císař Ashoka, který tam vztyčil jeden ze svých památných pilířů. Nyní je toto místo známé jako buddhistické poutní místo, v němž hlavní objekt tvoří archeologické nálezy spojené s narozením Lorda Buddhy.
 

SAGARMATHA
   vysokohorský národní park voblasti hory Mount Everest.
 

Niger
 
W'
   národní park, který je přechodnou zónou mezi savanou a lesy a představuje důležitý ekosystém.
 

AIR, TÉNÉRÉ
   přírodní rezervace, jsou největším chráněným územím v Africe.
 

Nigérie
 
Kulturní krajina SUKUR (1999)
  V krajině Sukur můžeme vidět kromě paláce Hidi (the Palace of the Hidi), stojícího na kopečku dominujícím vesnicím pod ním, také terasovitá pole a jejich posvátné symboly i četné pozůstatky kdysi vzkvétajícího železářského průmyslu. V krajině Sukur najdeme pozoruhodně nedotčené pozůstatky společnosti a její hmotné i duševní kultury.
 

Nikaragua
 
Ruiny osady LEÓN VIEJO (2000)
  León Viejo byla jedna z nejstarších španělských osad v Americe. Nerozvíjela se, a proto jsou její ruiny významným svědectvím o sociálních a ekonomických strukturách španělského království v 16. století.
 

Nizozemí
 
AMSTERDAM
   obranná linie města pocházející z 19. století. Je to obranný systém založený na ovládání vody, který nemá jinde na světě obdoby.
 

DŮM RIETVELDA A SCHRÖDEROVÉ (2000)
  Dům v Utrechtu byl postaven architektem jménem Gerrit Thomas Rietveld v roce 1924. Tento malý rodinný dům byl manifestem ideálů skupiny umělců a architektů 'De Stijl' v dvacátých letech a je považován za jeden ze symbolů architektury 'moderního pohybu'.
 
Článek Dům Rietvelda a Schröderové v Utrechtu, Nizozemí

Ir. D.F. WOUDAGEMAAL (D.F. Woudova parní čerpací stanice - Wouda Steam Pumping Station)
   Tato čerpací stanice v Lemmeru (Lemmer) v provincii Friesland byla otevřena v roce 1920. Je to největší parou poháněná čerpací stanice, která byla kdy postavena a je stále v provozu. Ukazuje, jak holandští architekti a inženýři přispěli k ochraně lidí a zdejší krajiny před přírodními vodními zdroji.
 
Článek Woudagemaal v Holandsku

MLÝNSKÁ SÍŤ V MĚSTĚ Kinderdijk-Elshout
   lidé z nížinatých krajin přispěli významně ke znalostem technologií, jak zacházet s vodou, jak ukazují práce v okolí Kinderdijk-Elshout. Hydraulika vysušuje zemi pro zemědělství a osídlování začalo ve středověku a pokračuje nepřerušeně až do nynějška. Najdeme zde všechny významné součásti této technologie: kanály, reservoáry, čerpací stanice, administrativní budovy a větrné mlýny.
 
Článek Mlýny v Kinderdijk
Článek Když ve 12. století protrhlo divoké moře pás písečných dun byla to katastrofa.
Článek Lidé z nížin Holandska přispěli významně ke znalostem, jak zacházet s vodou.

POLDER BEEMSTER (Droogmakerij de Beemster, 1999)
  Beemsterský polder je nejstarší odvodněné území v Nizozemí, bylo vytvořené v 17. století. Zůstalo zachováno nedotčeno ve své krajině polí, cest, kanálů, příkopů a osad, která bylo rozvržena podle klasického renesančního plánování.
 
Článek Vysušeným místům se říká v Holandsku polder.

SCHOKLAND
   oblast získaná odvodněním Zuiderzee. V oblasti jsou stopy prehistorického osídlení.
 
Článek Schokland a okolí – Nizozemsko

WILLEMSTAD, vnitřní město, přístav
   na Holandských Antilách. Holanďané založili r. 1634 obchodní osadu v přírodním přístavu na karibském ostrově Curacao. Město se postupem staletí rozvíjelo. Moderní město se skládá z několika historických čtvrtí, v jejichž architektuře se odráží jak evropské plánování, tak styly Holandských, Španělských a Portugalských koloniálních měst, se kterými Willemstad obchodoval.
 

Norsko
 
ALTA
   prehistorické skalní kresby vysoko za polárním kruhem.
 

BERGEN
   přístavní areál Bryggen připomíná důležitost města, které bylo členem hanzy.
 
Článek Bergen

ROROS
   bývalé hornické město, kde se až do roku 1977 těžila měď, má 80 původních dřevěných domů.
 

URNES
   dřevěný kostelík z 12. století je postaven tradiční metodou užívanou ve Skandinávii.
 
Článek Urnes

Vegaoyan - souostroví Vega (the Vega Archipelago) - 2004
  Shluk ostrovů kolem ostrova Vega leží nedaleko na jih od polárního kruhu a tvoří kulturní krajinu o rozloze 103 710 ha, z čehož pevnina tvoří 6 930 ha. Ostrovy podávají svědectví o skromném způsobu života v nehostinné krajině, založeném na rybaření a sběru kajčího peří. Jsou tu rybářské vesnice, mola, sklady, přístřeší pro hnízdění kajek, políčka, majáky. Jsou důkazy o osídlení již z doby kamenné. Již v 9. století se ostrovy staly významným dodavatelem kajčího peří, které bylo zdrojem až třetiny příjmů. Souostroví ilustruje, jak si rybáři a farmáři dokázali po 1 500 let uchovat přijatelné životní podmínky a také jaká byla role žen při sběru peří.
 

Nový Zéland
 
NOVOZÉLANDSKÉ SUBANTARKTICKÉ OSTROVY
   novozélandské subantarktické ostrovy se skládají z pěti souostroví (the Snares, Bounty Islands, Antipodes Islands, Auckland Islands a Campbell Islands) v Indickém oceáně jihovýchodně od Nového Zélandu. Ostrovy mají vysokou produktivitu, biodiversitu a hustotu populace zvířectva a endemitů mezi ptáky, rostlinami a bezobratlými. Jsou také významné kvůli velkému počtu a hustotě osídlení mořských ptáků a tučňáků, kteří zde hnízdí. Je zde celkem 126 druhů ptáků včetně 40ti druhů mořských ptáků, z nichž 5 nikde jinde nehnízdí.
 

TE WAHIPOUNAMU (Jižní ostrov)
   přírodní rezervace s různorodou vegetací a rozmanitými krajinnými typy.
 

TONGARIRO (Severní ostrov)
   národní park, který představuje kulturní krajinu. Oblast vulkánů a posvátných míst původních obyvatel.
 
Článek Novozélandské kráterové jezero Taupo

Omán
 
ARABIAN ORYX - vyškrtnuto ze seznamu v roce 2007
  Přírodní rezervace v poušti je útočiště jediného volně žijícího stáda arabského přímorožce (Arabian oryx). Území chráněné oblasti bylo okleštěno o 90% a z původních 450 kusů antilop jich pytláctví a nezákný lov přežilo jen 65. Proto byla celá oblast ze seznamu vyškrtnuta v roce 2007.
 

BAHLA
   oáza a ruiny pevnosti z 12.-15. století.
 

BAT, AL-KHUTM, AL-AYN
   soubor osad, věže a nekropolí z 3. tisíciletí př. n. l.
 

CESTA KADIDLA (2000)
  Kadidlovníky u Wadi Dawkah, zbytky karavanové oázy Shisr a přístavy Khor Rori a al-Balid živě ilustrují obchod s kadidlem, který v této oblasti vzkvétal po mnoho staletí, jako jedna z nejdůležitějších obchodních aktivit starověkého i středověkého světa.
 

Pákistán
 
LAHORE
   pevnost a Shalamarovy zahrady jsou vynikajícím příkladem mogulských památek.
 

MOENJODARO
   rozvaliny města v údolí Indu jsou z 3. tisíciletí př. n. l.
 

PEVNOST ROHTAS
   poté, co porazil Mughalského císaře Humayuna roku 1541, postavil Sher Shah Suri v Rohtasu silný opevněný komplex na strategickém místě na severu nynějšího Pakistánu. Nebyl na něj nikdy proveden útok a přežívá nedotčen dodnes. Hlavní opevnění se skládá z masivních zdí, dlouhých více než 4km. Pevnost Rohtas, říká se jí také Qila Rohtas, je vyjímečným příkladem rané muslimské vojenské architektury v centrální a jižní Asii.
 

TAKHT-I-BAHI
   buddhistický klášter z 1. století a ruiny malého opevněného města Sahr-i-Bahlol
 

TAXILA
   v údolí Indu vzniklo na místě osídlení z neolitu město, na které působily postupně perské, řecké a středoasijské vlivy. Bylo také významným buddhistickým centrem.
 

THATTA
   ruiny města a jeho nekropole pocházejí ze 14.-18. století.
 

Panama
 
DARIEN
   národní park zahrnující nížiny a bažiny, skalnaté pobřeží i horské tropické lesy.
 

Archeologické naleziště v Panamá Viejo (stará Panama) a historická část Panamá (1997, 2003)
   Panamá byla conquistadorem jménem Pedrarias Dávila. Historická čtvrť se rozvíjela po roce 1671 a její architektura je neobvyklou směsicí španělských, francouzských a raně amerických stylů. Salón Bolivar byl místem neúspěšné snahy El Libertadora založit v roce 1826 vícenárodní kontinentální kongres. Panamá, založená r. 1519, byla první evropskou osadou na pacifickém pobřeží Amerik. Archeologické naleziště Panamá Viejo zahrnuje zbytky této osady a také nálezy z doby předkolumbovské, které sahají až tisíc let před příchod Evropanů. Historický okrsek, který vzniknul po r. 1671 asi 7,5 km západně od Panamá Viejo, si uchoval původní rozložení ulic a jeho architektura je neobvyklou směsí španělských, francouzských a raně amerických vlivů.
 

PORTOBELO, SAN LORENZO
   španělské pevnosti ze 17.-18. století jsou příklady vojenské architektury.
 

Španělsko
 
ALCALÁ DE HENARES: univerzita a svaté místo
   Alcalá de Henares je první plánované univerzitní město na světě a bylo založeno kardinálem jménem Ximénez de Cisneros na počátku 16. století. Město bylo původním modelem Civitas Dei (Božího města), ideální městské komunity, kterou Španělé přinesli do obou Amerik a také evropských a dalších univerzit.
 

ALTAMIRA
   prehistorické jeskynní malby.
 

Archeologické naleziště ATAPUERCA (2000)
  Jeskyně v pohoří Sierra de Atapuerca obsahují památky po prvních lidských tvorech v Evropě staré téměř milion let.
 

Archeologický komplex TÁRRACO (2000)
  Tárraco (současná Tarragona) bylo hlavním úředním a obchodním městem v římském Španělsku a také římské centrum pro celý Pyrenejský poloostrov. Bylo 'vybaveno' mnoha dokonalými budovami, které byly postupně odhalovány při vykopávkách. Ačkoliv je většina nálezů zlomkovitých, tvoří živý obraz velkoleposti tohoto římského provinčního města.
 
Článek Tarragona

ASTURIE
   kostely Asturského království (9. století) v předrománském stylu měly značný vliv na rozvoj architektury na Iberském poloostrově.
 

ÁVILA
   příklad středověkého opevněného města, řada kostelů.
 

BARCELONA - Díla Antonia Gaudího
  K souboru staveb, jež byly zapsány r. 1984 (Parque Güell, Palacio Güell a Casa Mila v Barceloně) byly přidány v roce 2005 další čtyři. Podávají důkaz o tvořivém příspěvku Gaudího (1822-1926) v architektuře a stavebních technologiích na konci 19. a na počátku 20. století. Tyto stavby v Barceloně a okolí jsou příkladem eklektického a zároveň osobního stylu, který se projevoval v navrhování zahrad, soch, v celém dekorativním umění i v architektuře. Jedná se o : Casa Vicens (1883-1885); Gaudího práce na fasádě Narození Páně a na kryptě v katedrále Sagrada Familia (1884-1926); Casa Batlló (1904-1906); Krypta v Colonia Güell (1898-1905).
 
Článek Barcelona
Článek Casa Calvet - Gaudí, Barcelona
Článek Sagrada Família - Barcelona

BURGOS
   katedrála, která má v exteriéru i interiéru nejkrásnější prvky gotiky.
 

CÁCERES
   staré město, v jehož architektuře se mísí římské, islámské, gotické i renesanční vlivy.
 

CÓRDOBA
   historické centrum má bezpočet paláců a mešit.
 

CUENCA
   perfektně zachovalé opevněné město postavené Maury je známé svými domy visícími na útesech.
 
Článek Cuenca

DOŃANA
   národní park v Andalusii zahrnuje převážně laguny a bažiny a je hnízdištěm mnoha druhů ptáků, zvláště jeřábů.
 

ESCORIAL
   komplex kláštera, semináře, kostela apaláce má výjimečně krásnou polohu a čistou architekturu.
 

GARAJONAY (Kanárské ostrovy)
   národní park svavřínovými lesy se vyznačuje bujnou vegetací.
 
Článek Kanárské ostrovy - La Gomera, Španělsko - 2. vybrané lokality a místní zajímavosti.

GRANADA
   komplex opevněných paláců Alhambra, Generalife,Albayzin a jejich zahrady.
 

IBIZA (1999)
  Na Ibize najdeme výborný příklad interakce mezi mořským a pobřežním ekosystémem. Husté prérie tzv. 'mořské trávy' Posidonia, výjimečného endemitského druhu (můžeme jej nalézt jen ve Středomoří), dělají životní prostředí mnoha mořským druhům. Ibiza si zachovala značné důkazy o své dlouhé historii. Archeologická naleziště v Sa Caleta (osada) a Puig des Molins (hřbitov) svědčí o důležité roli, kterou ostrov hrál v historii, hlavně pak v období Fénicko-Kartágském (Phoenician-Cartaginian period). Opevněné město Alta Vila je ukázkou renesanční vojenské architektury, která měla zásadní vliv na rozvoj opevnění ve španělských osadách v Novém Světě.
 

KLÁŠTERY SAN MILLÁN YUSO A SUSO
   klášterní obec založená Sv.Millánem (St Millán) v polovině 6. století se stala poutním místem a jako pocta svatému muži byl postaven románský kostel, kde v Suso stále přežívá. Zde vznikla první literární tvorba v kastilském jazyce, ze kterého se odvozuje jeden ze světově nejrozšířenějších jazyků. Na počátku 16. století byla komunita umístěna v novém klášteře Yuso. Bylo to pod starým komplexem a aktivně se využívá až dodnes.
 

LAS MÉDULAS
   v prvním století po Kristu začali Římané těžit v severozápadním Španělsku zlato. Používali při tom techniku založenou na využívání hydrauliky. Po dvou staletích těžby Římané odešli a zanechali po sobě zdevastovanou krajinu. Protože později už se zde nikdy neprovozovala žádná průmyslová aktivita, stopy této starověké technologie jsou všude viditelné, např. nezalesněné horské svahy, rozlehlé náspy hlušiny, které se nyní používají v zemědělství.
 

MÉRIDA
   zbytky starého římského města zahrnují amfiteátr, divadlo, mosty a vodovodní systém. Jsou příkladem architektury římského provinčního sídla.
 

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA a nemocnice Sant Pau v Barceloně
   Toto jsou dvě nejkrásnější pocty barcelonské architektuře od katalánského architekta stylu Art Nouveau jménem Lluís Domenech i Montaner. Palau de la Música Catalana je stavba s ocelovým rámem plná světla a prostoru, kterou zdobilo mnoho současných předních designerů. Nemocnice Sant Pau je stejně výrazná ve svém designu a dekoraci, stejně jako je současně ideální pro potřeby nemocných.
 

PALMOVÝ HÁJ ELCHE (2000)
  Krajina pokrytá lesíky datlových palem (= Palmeral) v Elche byla upravena spolu s pečlivě vybudovaným zavlažovacím systémem během arabské okupace, která započala v 8. století n. l. Avšak jsou důkazy, že její původ je starší, až z dob fénického a římského osídlení. Palmeral je unikátní pozůstatek arabských zemědělských způsobů v Evropě.
 

POBLET
   staré opatství cisterciáků, jedno z největších ve Španělsku (Katalánsko).
 

ŘÍMSKÉ HRADBY V MĚSTĚ LUGO (2000)
  Lugské hradby byly postaveny v druhé polovině 2. století, aby chránily římské město Lucus. Celý obvod zůstal nedotčen a je nejlepším příkladem pozdních římských opevnění v západní Evropě.
 

SALAMANCA
   staré univerzitní město s románskými, gotickými, maurskými, renesančními i barokními památkami.
 

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (1999)
  Město San Cristóbal de La Laguna má dvě jádra. Původně neplánované Horní město (Upper Town) a Dolní město (Lower Town, první ideální 'městské teritorium' vybudované podle filozofických principů. Na tamějších širokých ulicích a otevřených prostranstvích se nachází množství krásných kostelů a soukromých budov z 16. až 18. století.
 

SANTA MARIA DE GUADALUPE
   královský klášter ilustruje čtyři století vývoje španělské architektury.
 

SANTIAGO DE COMPOSTELA
   poutní město, symbol boje proti islámu. Jeho stará část s památkami všech stylů ho řadí mezi nejkrásnější města vůbec.
 
Článek Santiago de Compostela

SEGOVIA
   staré město a římský akvadukt.
 

SEVILLA
   gotická katedrála, maurský palác Alcázar a Archivo de Indias v Casa Lonja tvoří monumentální komplex v srdci Sevilly. V minaretu Giralda je hrobka Kryštofa Kolumba. Archiv obsahuje dokumenty z amerických kolonií.
 

SKALNÍ UMĚNÍ ve Středomořské pánvi na Iberském poloostrově
   pozdně prehistorické skalní malby na pánvi Iberského poloostrova tvoří vyjímečně velkou skupinu, ve které je živě graficky zobrazen způsob života v této kritické fázi vývoje člověka. Malby jsou unikátní stylem a obsahem.
 

MUDEJARSKÁ ARCHITEKTURA v Aragonii (2001 původně jen Teruel)
  Rozvoj mudejarského umění v Aragonii je důsledkem politických, sociálních a kulturních podmínek, které ve Španělsku zavládly po rekonkvistě, kdy vedle sebe žili křesťané i muslimové. Toto umění vychází z islámu, ale jsou v něm patrné také evropské styly, které se v té době rozvíjely, hlavně pak gotika. Typické je používání cihel a glazurované keramiky v architektuře, zejména na zvonicích. Město Teruel má nejlépe zachované příklady mudejarské architektury (12.-13. století).
 
Článek Bubeníci z Teruelu - španělské Velikonoce

TOLEDO
   město s dvoutisíciletou historií, jeho památky připomínají vliv židovského, křesťanského iislámského náboženství.
 

TRASA POUTI do Santiago de Compostela
   trasa od francouzsko-španělské hranice je lemována stovkami náboženských i světských staveb velké historické hodnoty.
 

VALENCIA
   La Lonja de la Seda (burza hedvábí), skupina budov z let 1482-1533 připomíná moc a bohatství tohoto obchodního střediska Středomoří.
 

Kulturní krajina ARANJUEZ (2001)
  V této oblasti se snoubí příroda s lidskými výtvory. Stojí zde zahrady a paláce z Francie 18. století, v období osvícenství se zde však uchytil chov dobytka i pěstování plodin.
 

Románské kostely ve VALL DE BOÍ
  Úzké a hluboké údolí Vall de Boí leží v Pyrenejích v oblasti Alta Ribagorça. V každé z vesnic v údolí stojí románský kostel těsně obklopený políčky. Na vyšších svazích potom leží rozsáhlé pastviny.
 
Článek Vall de Boí - Španělsko, Pyreneje
Článek Barruera - Vall de Boí, Španělsko
Článek Boí - Vall de Boí, Španělsko, Pyreneje
Článek Cardet - Vall de Boí, Španělsko, Pyreneje
Článek Cóll - Vall de Boí, Španělsko, Pyreneje
Článek Durro - Vall de Boí, Španělsko, Pyreneje
Článek Erill - Vall de Boí, Španělsko, Pyreneje
Článek Taüll - Vall de Boí, Španělsko, Pyreneje

Úbeda a Baeza - renesanční monumentální celky (2003)
  Tato dvě malá města na jihu Španělska jsou význačná pro svou morfologii - je v nich patrný vliv Maurů v 9. století, opětné dobytí Španělska katolíky a především příchod renesance v 16. století. Centra obou měst obsahují významné příklady raně renesančních staveb a městského plánování. Publikace hlavního architekta (André Vandelvira) také výrazně ovlivnily architekturu v Latinské Americe.
 

Paraguay
 
JEZUITSKÉ MISIE
   Misie La Santisima Trinidad de Parana a Jesus de Tavarangue jsou připomínkou příchodu křesťanství v 17.-18. století.
 

Peru
 
CUZCO
   staré město Inků, na jeho ruinách Španělé postavili barokní kostely a paláce.
 

HUASCARÁN
   vysokohorský národní park.
 

CHAN CHAN
   rozvaliny největšího z předkolumbovských měst.
 

CHAVIN
   archeologické naleziště, kdysi ceremoniální místo civilizace z období 1500-300 př. n. l.
 

LIMA
   historické centrum a klášter San Francisco de Lima.
 

MACHU PICCHU
   'ztracené město Inků' stálo uprostřed horského tropického lesa.
 

MANU
   národní park v oblasti tropických lesů se zvedá z nadmořské výšky 150 m do 4 200 m nad mořem.
 

NASCA, PAMPAS DE JUMANA
   obrazce na aridní pobřežní planině jsou z období 500 př. n. l. až 500 n. l.
 

RIO ABISEO
   národní park chrání faunu a flóru tropických lesů a zahrnuje také archeologická naleziště starých kultur.
 

Historické centrum města AREQUIPA
  Ve městě Arequipa se prolínají evropské a původní stavební techniky. Na mohutných zdích, podloubích, klenbách, barokních fasádách či nádvořích můžete obdivovat práci kolonizátorů i kreolských a indiánských zedníků.
 

Pobřeží Slonoviny
 
COMOE
   národní park zahrnuje savany i deštné lesy.
 

TAI
   národní park se zbytky původního tropického lesa, chrání ohrožené druhy savců.
 

Polsko
 
HRAD ŘÁDU NĚMECKÝCH RYTÍŘŮ V MALBROKU
   když se křeslo velmistra řádu německých rytířů přesunulo z Benátek do města známého poté jako Marienburg, byl dřívější hrad zvětšen a zkrášlen. Stal se skvělým příkladem středověkého cihlového hradu. Později se začal rozpadat, avšak byl v 19. a na začátku 20. století úzkostlivě zrekonstruován. Další opravy po druhé světové válce byly provedeny podle předchozích plánů na rekonstrukci.
 
Článek Malbork
Článek Malbork

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA: architektonický komplex a poutní místo zasazené do krajiny (1999)
  Kalwaria Zebrzydowska je krásná a kouzelná kulturní krajina. Místo, kde se nachází zůstalo nezměněno. Na počátku 17. století zde vzniklo několik míst k uctívání Umučení Ježíše Krista a života Panny Marie. I dnes je to poutní místo.
 
Článek Kalwaria Zebrzydowska - Polsko

KRAKOV
   historické centrum města včetně královského hradu a opevnění. PDF průvodce po Krakově v rubrice "Průvodce".
 
Článek Krakow
Článek Pomsta mrtvých - Egypt, Polsko

OSVĚTIM-BŘEZINKA
   největší koncentrační tábor Hitlerovy Třetí říše. Průvodce v PDF.
 

STŘEDOVĚKÉ MĚSTO TORUŇ
   Toruň vděčí za svůj původ řádu německých rytířů (Teutonskému řádu), který postavil hrad v polovině 13. století jako základnu pro dobytí a evangelizaci Pruska. Rychle se rozvíjel a stal se součástí Hansy. Mnoho veřejných i soukromých budov z 14. a 15. století, které přežily ve Starém a Novém Městě svědčí o jeho významu.
 
Článek Po Visle do Toruně

VARŠAVA
   historické centrum města, které bylo po 2. světové válce téměř úplně zrekonstruováno.
 
Článek

VĚLIČKA
   solné doly.
 
Článek Vělička - Wieliczka

ZAMOŠČ (Zámostí)
   staré město založené v 16. století na obchodní cestě k Černému moři je perfektním příkladem renesančního města s původním půdorysem a opevněním.
 

Kostely míru v městečkách JAWOR a SWIDNICA (2001)
  Tyto kostely, nejstarší církevní stavby s dřevěnou kostrou v Evropě, byly postaveny v polovině 17. století v tehdejším Slezsku (v dobách náboženských rozepří po Vestfálském míru). Kostely symbolizují hledání náboženské svobody a jsou vzácnou památkou luteránské ideologie.
 
Článek Pod jarním sluncem v polských Sudetech.

Dřevěné kostely v jižním Malém Polsku (Southern Little Poland) (2003)
  Dřevěné kostely Malého Polska jsou významným příkladem středověkých tradic využívaných pro stavby kostelů. Tyto římsko-katolické kostely, vystavěné z horizontálně uložených kmenů, byly sponzorovány šlechtickými rodinami, které tak utvrzovaly svoji sociální a politickou prestiž.
 

Portugalsko
 
ALCOBAÇA
   klášter Santa Maria d´Alcobaça z 12. století je mistrovkou ukázkou gotického umění. Fotografie.
 
Článek Klášter Alcobaça - Portugalsko

ANGRA DO HEROISMO (Azorské ostrovy)
   přístav a jeho pevnosti San Sebastian a San Juan Baptista, které jsou unikátními příklady vojenské architektury.
 

BATALHA
   dominikánský klášter, kde vznikla mnohá gotická díla. Fotografie.
 
Článek Překrásný klášter Batalha

EVORA
   historické centrum města, které bylo sídlem portugalských králů.
 

LISABON
   klášter řádu sv. Jeronýma a věž Belém, která připomíná především velké zámořské objevy.
 

OPORTO
   historické centrum města s římskými inovoklasicistními památkami.
 

SINTRA
   kulturní krajina s paláci a zahradami.
 

SKALNÍ MALBY v údolí Côa
   vyjímečná koncentrace skalních rytin a maleb z pozdní doby kamenné (Upper Palaeolithic period), 22 000 až 10.000 před n.l. Je to nejzdařilejší příklad lidské umělecké tvorby této formy na světě.
 

TOMAR
   klášterní komplex, který je příkladem portugalské renesanční architektury. Fotografie.
 
Článek Tomar

VAVŘÍNOVÝ LES na ostrově Madeira (1999)
  Tento 'les' je pozůstatek po dříve široce rozšířeném vavřínovém lese. Je to nejrozsáhlejší území, kde vavříny rostou a z 90% je to primární les. Vyskytuje se v něm unikátní řada rostlin a živočichů, včetně mnoha endemických druhů jako je holub dlouhoprstý (long-toed pigeon).
 

Vinařská oblast ALTO DOURO (2001)
  Tradičními metodami se víno v této oblasti pěstuje již asi 2000 let. Od 18. století je pro svou kvalitu na celém světě znám také zdejší hlavní produkt - portské víno. Léta vinařství udělala z oblasti krásnou kulturní krajinu, která také svědčí o zdejším technologickém, sociálním i ekonomickém rozvoji.
 

Historické centrum města GUIMARAES (2001)
  Historické město Guimaraes je spojeno s počátky portugalského národního cítění ve 12. století. Je výjimečně dobře zachovalým příkladem rozvoje středověké osady v moderní město. Ve stylu, který najdeme právě jen v Portugalsku, zde stojí mnoho budov z 15. - 17. století. Byly postaveny z přírodních stavebních materiálů za použití tradičních technik.
 

Vinice na ostrově Pico (Landscape of the Pico Island Vineyard Culture) - 2004
  Oblast o rozloze 987 ha na sopečném ostrově Pico, druhém největším v souostroví Azory, je typická svými dlouhými zídkami vedoucími od skalnatého pobřeží. Zídky byly postaveny, aby chránily tisíce malých obdélníkových ploch (crrais) před větrem a slanou mořskou vodou. Jejich vznik se datuje do 15. století a spolu s domky a většími sídly z 19. století, vinnými sklípky, kostely a přístavy tvoří výjimečně krásnou kulturní krajinu.
 

Rakousko
 
Historické centrum města GRAZ (1999)
  Historické srdce Graze je středoevropský městský komplex poznamenaný po staletí trvající přítomnosti Habsburků. Staré město harmonicky spojuje architektonické styly a umělecké pohyby, které přežily samy sebe během středověku, stejně jako různé kulturní vlivy sousedních regionů.
 

KRAJINA V OBLASTI HALLSTATT-DACHSTEIN
   první známky pobytu člověka se zde objevily už v dávnověku, protože místní ložiska soli byla využívána už v druhém tisíciletí před n.l. Tento zdroj tvořil základ prosperity tohoto kraje až do poloviny 20. století, prosperity, která se odráží v krásné architektuře města Hallstatt.
 

Kulturní krajina WACHAU (2000)
  Wachau je území mezi městy Melk a Krems. Krajina si udržuje typické architektonické, stavební i zemědělské rysy svého vývoje už od dob pravěku.
 

SALZBURG
   staré město je výjimečně bohaté na středověké i novověké památky.
 

SEMMERINGSKÁ ŽELEZNICE (Semmering)
   semmeringská železnice, vedoucí po 41 km vysokými horami - byla postavena v letech 1848 až 1854 - je jedno z největších 'hrdinských děl' občanského inženýrství v této pionýrské fázi budování železnic. Kvalita tunelů, viaduktů a dalších prací umožnila to, že se železnice používá dodnes a svým krásným okolím zůstává stále atraktivní.
 

SCHÖNBRUNN
   rezidence Habsburků, paláce a zahrady tvoří pozoruhodný barokní celek.
 
Článek Schönbrunn - Rakousko
Článek Schönbrunnskými interiéry - Rakousko, Vídeň
Článek Schönbrunnskými zahradami - Rakousko, Vídeň

VÍDEŇ - historické centrum (2001)
  Vídeň se z raných keltských a římských osad rozvinula ve středověké a barokní město, které se stalo centrem Rakouska-Uherska. Hrála významnou roli v evropské hudbě již od dob klasicismu. Historické centrum Vídně je bohaté na architektonické celky od barokních zámků a zahrad až po domy a parky z konce 19. století lemující ulici Ringstrasse.
 

KULTURNÍ KRAJINA Fertö/Neusiedlersee (2001)
  Oblast Fertö/Neusiedlersee byla po osm tisíciletí místem, kde se střetávaly různé kultury. Významná je především venkovská architektura ve vesnicích okolo jezera a také několik paláců z 18. až 19. století.
 Částečně také: Maďarsko

Rumunsko
 
BIERTAN
   staré město s řadou památek a opevněným kostelem z 16. století.
 

DÁCKÉ OPEVNĚNÍ(1999)
  Dácké opevnění, šest obranných staveb z pozdní doby železné, byla stavěna v prvním století před n.l. do 1.stol. našeho letopočtu jako ochrana proti dobytí Římany. Jejich četné a dobře zachované zbytky se nachází na efektním přírodním místě a tvoří dramatický obrázek mocné civilizace doby železné.
 

DELTA DUNAJE
   biosférická rezervace, největší a nejlépe chráněná delta v Evropě.
 

DŘEVĚNÉ KOSTELY v oblasti Maramureš (1999)
  Výběr osmi dřevěných kostelů, výborných ukázek různých architektonických řešení z různých oblastí i dob. Poskytují živý obrázek o různorodosti designu a řemeslnictví. To je vyjádřeno úzkými, ale vysokými dřevěnými konstrukcemi s charakteristickou vyšší, štíhlou věží s hodinami na západním konci budovy. Věže jsou jednou, či dvakrát zastřešeny a pokryty šindely. Jako takové jsou symbolem kulturní horské krajiny v severním Rumunsku.
 

Historické centrum města SIGHISOARA (1999)
  Město bylo založeno německými kupci a řemeslníky známými jako Transylvánští Sasové (Saxons of Transylvania). V jeho historickém centru jsou zachovány všechny znaky malého opevněného středověkého města, které po několik staletí hrálo významnou roli na okraji střední Evropy.
 

HOREZU
   klášter ze 17. století v oblasti Valašska je unikátní architektonickou čistotou.
 

MOLDÁVIE
   7 kostelíků je zdobeno freskami, jsou to vynikající díla byzantského umění.
 

Rusko
 
BAJKAL
   nejstarší a nejhlubší jezero na světě, v jeho vodách žije řada endemitických druhů fauny.
 
Článek Bajkal

Historický a architektonický komplex KAZAŇSKÉHO KREMLU (2000)
  Kreml je postaven na starověkém místě, pochází z muslimského období chanátu Zlaté hordy, později byl roku 1552 dobyt Ivanem Hrozným a stal se křesťanským střediskem Povolží. Je to jediná zachovalá tatarská pevnost v Rusku a také důležité poutní místo. Zahrnuje skupinu historických budov z období od 16. do 19. století a pozůstatky dřívějších staveb od 10. do 16. století.
 
Článek Kazaňský kreml

KAMČATKA (rozšíření o NP Ključevskaja 2001)
  Kamčatka je jednou z nejvýznamnějších vulkanických oblastí. Je zde mnoho druhů sopek z nichž mnohé jsou činné a také velké množství jiných vulkanických jevů. Na tomto území také žije mnoho druhů zvěře – nejrozmanitější paleta lososovitých ryb na světě, výjimečná koncentrace mořské vydry či medvěda hnědého.
 
Článek Sopky Mutnovskaja, Gorelaja a Viljučinskij

KIŽSKÝ POGOST
   dřevěné kostely a hodinová věž na ostrově Oněžského jezera vynikají neobvyklou konstrukcí.
 

KOLOMENSKOJE (u Moskvy)
   chrám Nanebevzetí Páně z roku 1532. Jeho konstrukce měla velký vliv na ruskou architekturu.
 

KOMI
   oblast panenských lesů na severu evropské části Ruska.
 

MOSKVA
   Kreml a Rudé náměstí s bazilikou Vasilije Blaženého.
 
Článek Moskva a její Kreml
Článek Kreml a Rudé náměstí
Článek Moskevský Kreml

NOVGOROD
   historické památky města, které bylo první metropolí Ruska, centrem pravoslavné církve a ruské architektury.
 

SANKT PETERBURG
   historické centrum a jeho barokní a novoklasicistní stavby.
 

SERGIEV POSAD
   stále funkční pravoslavný klášter, kde je pohřben Boris Godunov a který ukrývá vzácné ikony.
 

SOLOVECKÉ OSTROVY
   na šesti ostrovech v Bílém moři jsou stopy po prehistorickém osídlení i klášterní stavby z 16.-19. století.
 

VLADIMIR, SUZDAL
   dvě slavná historická centra ruského umění. Soustředěny jsou zde náboženské i světské památky.
 

ZÁPADNÍ KAVKAZ (1999)
  Západním Kavkazem míníme západní konec Kavkazu o rozloze přes 275 000 hektrů, 50 km severovýchodně od Černého moře. Je to jedna z mála evropských horských oblastí, které ještě nezažily silné lidské zásahy. Na těchto subalpínských a alpínských loukách se pase jen divoká zvěř a pásy nedotčených horských lesů jsou v Evropě unikátní. Je tady velká druhová rozmanitost, včetně významných endemitských druhů a je to také místo původu horských poddruhů bizona evropského.
 
Článek Kavkaz
Článek U kavkazských kovbojů

ZLATÉ HORY NA ALTAJI (Golden Mountains of Altai)
   pohoří Altaj na jižním Sibiři tvoří hlavní horský hřeben v západní sibiřské bio-geografické oblasti a pramení zde největší zdejší řeky - Ob a Irtyš. Zapsány jsou tři oddělené oblasti: Altajský Zapovednik (rezervace), oblast kolem hory Bělucha a planina Ukok, celkem oblast o rozloze 1 611 457 ha. V tomto kraji je k vidění mnoho vegetačních zón centrální Sibiře - od stepi, lesostepi, smíšených lesů, subalpínské vegetace po alpínskou vegetaci. Žije zde také několik ohrožených druhů zvířat, například leopard sněžný.
 
Článek Vzhůru na předzimní Altaj
Článek Zlaté hory v Altaji - Rusko

CENTRÁLNÍ SICHOTE-ALIŇ (2001)
  V pohoří Sichote-Aliň najdeme jeden z nejbohatších a nejneobvyklejších lesů mírného pásu na světě. V této oblasti, kde se setkává tajga se subtropy, žijí vedle sebe jižní zvířata jako je tygr a druhy severní, např. hnědý medvěd či rys. Chráněná je oblast od štítů Sichote-Alinu k Japonskému moři a celá je důležitá pro přežití mnoha ohrožených druhů. Rezervace leží v Přímořském kraji Ruské federace.
 

Komplex kláštera FERAPONTOV
  Výjimečně dobře zachovalý komplex ruského pravoslavného kláštera z 15.-17. století ležící v oblasti Vologda.
 

Derbent - citadela, staré město a budovy pevnosti (2003)
  Oblast Derbentu byla strategicky významná již od prvního tisíciletí př. n. l. Uvedené stavby byly součástí severní linie Sasánsko-perské říše, která se rozkládala západně a východně od Kaspického moře. Kamenné opevnění vzniklo v 5. století n.l. a bylo tvořeno dvěma rovnoběžnými zdmi, které tvořily bariéru od moře až nahoru k hoře. Mezi těmito zdmi bylo vystavěno město Derbent, které si dosud částečně zachovalo svůj středověký charakter. Význam města trval až do 19. století, kdy se dostalo pod ruský vliv.
 
Článek Kavkaz
Článek Derbent - Rusko, Dagestán

Přírodní systém v rezervaci na Wrangelově ostrově (Wrangel Island Reserve) - 2004
  Rezervace se rozkládá nad polárním kruhem a zahrnuje ostrovy Wrangel Island (7 608 km2) a Herald Island (11 km2) a okolní vody. Wrangelův ostrov nebyl ve čtvrtohorní době ledové zaledněn, a tak se zde vyvinul na tento region bohatý přírodní život. Ostrov se chlubí největší populací pacifického mrože a největší hustotou nor ledního medvěda. Je hlavním rejdištěm velryby šedé, jež migruje z Mexika, a jsou zde nejsevernější hnízdiště pro 100 druhů stěhovavých ptáků, z nich mnohé jsou ohrožené druhy. V současné době bylo na ostrově identifikováno 417 druhů a poddruhů cévnatých rostlin, což je dvojnásobek oproti všem ostatním oblastem arktické tundry podobné rozlohy a více než na ostatních arktických ostrovech. Některé druhy jsou odvozené formy rozšířených kontinentálních druhů, jiné jsou výsledkem hybridizace. Jsou zde 23 endemitické druhy.
 

Soubor konventu Novoděvičij (Ensemble of the Novodevichy Convent) - 2004
  Konvent se nachází jihozápadně od Moskvy a byl postaven v 16. až 17. století v tzv. moskevském barokním stylu. Byl součástí řetězce klášterních celků , jež byly integrovány do obranného systému města. Konvent byl přímo spojen s politickou, kulturní a náboženskou historií Ruska a měl blízkou vazbu na moskevský Kreml. Žily v něm ženy z rodiny cara a ruské aristokracie. Mnozí členové carské rodiny jsou zde i pohřbeni. Konvent a jeho bohaté interiéry a sbírky obrazů a uměleckých předmětů jsou příkladem vyspělé ruské architektury.
 

Řecko
 
Archeologická naleziště MYKÉNY A TYRINS (1999)
  Mykény a Tiryns jsou impozantní ruiny dvou největších měst mykénské civilizace, jež od 15. do 12. století před n.l. dominovala východnímu Středomoří a jež hrála životní roli v kulturním rozvoji starověkého Řecka. Tato dvě města jsou nerozlučně spojena s Homérovou Iliadou a Odysseou. Homérovy eposy ovlivňovaly evropské umění a literaturu po více než tři tisíce let.
 

ATÉNY
   Acropolis obsahuje nejlepší a nejslavnější díla slavného klasického řeckého umění.
 
Článek Můžeme se těšit? Akropole v Athénách, Řecko

ATHOS
   poloostrov a hora s mužskými kláštery, které byly duchovními centry pravoslavné církve od r. 1054.
 
Článek Agio Oros - Svatá hora Athos

BASSAI (Vasse)
   Apollonův chrám z 5. století před naším letopočtem.
 

BYZANTSKÉ KLÁŠTERY
   klášter Dafni (u Atén), Hossios Lucas (u Delf) a Nea Moni (na ostrově Chios) představují zenit byzantské civilizace.
 

DELFY
   náboženské centrum a symbol jednoty starého Řecka.
 

DÉLOS
   ostrov v Kykladském souostroví s chrámem Apollona býval prosperujícím přístavem apoutním místem.
 

EPIDAUROS
   antické město na Peloponésu, jeho stavby (divadlo, chrámy) patřily mezi mistrovská díla.
 

Historické centrum (Chorá) s Klášterem sv. Jana 'teologa' (Saint John the Theologian) a jeskyně Apokalypsy na ostrově PÁTMOS
  Zdá se, že malý ostrov Pátmos v souostroví Dodekánisos je místo, kde sv. Jan 'teolog' napsal své evangelium i Apokalypsu. Klášter zasvěcený 'Milovanému žáku' (Beloved Disciple) byl založen na konci 10. století a již v těch dobách byl poutním místem a učilo se tam Řecké ortodoxní učení (Greek Orthodox Learnig). Celý klášterní komplex dominuje ostrovu i staré osadě Chorá, kde se také nalézá mnoho náboženských a světských budov.
 

METEORA
   kláštery vystavěné na nepřístupných skalách jsou významné svými freskami.
 
Článek Tá Metéora monastiria – ve vzduchu se vznášející kláštery

MYSTRAS
   zbytky středověkého města.
 

OLYMPIA
   posvátné místo starých Řeků a místo starořeckých olympijských her.
 

RHODOS
   středověké město na ostrově Rhodos, pevnost a jeden z nejkrásnějších urbanistických celků gotiky.
 

SAMOS
   ostrov v Egejském moři se zbytky pevnosti Pythagoreion a chrámu Héraion.
 

THESSALONIKÉ (Soluň)
   raně křesťanské a byzantské památky, vynikající mozaiky.
 

VERGINA
   v blízkosti se nacházela první metropole Makedonie, město Aigai. Zachovaly se zbytky paláce zdobeného mozaikami a hrobky.
 

Salvador
 
JOYA DE CEREN
   archeologické naleziště, sídlo předkolumbovské zemědělské komunity, která byla pohřbena při výbuchu sopky kolem r. 600.
 

Senegal
 
DJOUJD
   ptačí rezervace v deltě řeky Senegal.
 

GORÉE
   ostrov, který byl v 15.-19. století největším trhem s otroky na africkém pobřeží. Také rozdílná architektura čtvrtí otroků a obchodníků je symbolem vykořisťování.
 

NIOKOLO-KOBA
   národní park kolem břehů řeky Gambia chrání bohatou faunu.
 

SAINT-LOUIS (2000)
  V 17. století zde byla založena francouzská koloniální osada a plně urbanizován byl ostrov v polovině 19. století. Bylo to hlavní město Senegalu v letech 1872 až 1957, které hrálo důležitou kulturní a ekonomickou roli v celé západní Africe. Město je situováno v ústí řeky Senegal a jeho pravidelný územní plán, systém nábřeží a charakteristické koloniální architektury dává Saint-Louis jeho jedinečnost.
 

Severní Korea
 
Komplex hrobek Koguryo (Complex of Koguryo Tombs) - 2004
  Celkem asi 30 hrobek (samostatných i ve skupinách) z pozdního období království Koguryo. Hrobky, z nichž mnohé mají nádherné nástěnné malby, jsou téměř jedinými pozůstatky této kultury. V Číně a Korei bylo zatím objeveno více než 10 000 hrobek Koguryo, ale jen asi 90 z nich má nástěnné malby a téměř polovina se nachází na tomto místě. Pravděpodobně se jedná o hrobky králů, členů královské rodiny a aristokratů. Malby jsou unikátním svědectvím o běžném životě v tomto historickém období.
 

Seychely
 
ALDABRA
   atol tvořený čtyřmi velkými korálovými ostrovy, je útočištěm želvy obrovské.
 

VALLÉE DE MAI
   přírodní rezervace na ostrově Praslin (Palmový ostrov) chrání původní přirozený palmový háj.
 

Slovensko
 
BANSKÁ ŠTIAVNICA
   historické centrum hornického města má mnoho renesančních památek. [fotak.gif (266 bytes)] fotografie + průvodce ve formátu PDF
 
Článek Banská Štiavnica

Městská památková rezervace BARDĚJOV (2000)
  Bardějov je malý, ale výjimečně zachovalý příklad středověkého opevněného města. Mimo jiné pozoruhodné místa zde je rovněž malá židovská čtvrt okolo synagogy z 18. století.
 
Článek Bardejov

SLOVENSKÝ KRAS - AGGTELEK
   krasové území sousedící s maďarským krasem Aggtelek, jeho jeskyně vznikly vzácnou kombinací tropických a ledovcových vlivů. Průvodce v PDF.
 Částečně také: Maďarsko

SPIŠ a LEVOČA (1993, 2009)
   Spišský hrad, podhradí, kapitula a kostel Žehra, jeden z nejrozsáhlejších obranných celků ve Střední Evropě. Průvodce v PDF. V neděli 28. června 2009 výbor UNESCO rozšířil již zapsanou slovenskou památku Spišský hrad o Levoču pod názvem Levoča, Spišský hrad a přidružené kulturní památky. Historické centrum Levoče je kolem dokola obehnané hradbami z přelomu 13. a 14. století. Náměstí Mistra Pavla je největším dochovaným středověkým náměstím v Evropě, měšťanské domy po jeho obvodu reprezentují gotiku, baroko i renesanci. V Chrámu sv. Jakuba je nejvyšší dřevěný oltář na světě, jedno z děl levočského Mistra Pavla.
 

VLKOLÍNEC
   původní lidová architektura vodlehlé vesnici. Průvodce v PDF.
 
Článek Vlkolínec

Slovinsko
 
ŠKOCJANSKÉ JAME
   systém vápencových jeskyní a propastí je dlouhý asi 5 km.
 

Solomonské ostrovy
 
VÝCHODNÍ RENNELL
   Východní Rennell tvoří jižní třetinu ostrova Rennell, nejjižnějšího ostrova v Solomonském souostroví v západním Pacifiku. Rennell, 86 km dlouhý a 15 km široký, je největší korálový atol na světě. Toto místo tvoří přibližně 37 000 ha a pobřežní oblast sahá tři námořní míle do moře. Hlavním lákadlem ostrova je jezero Tegano, což byla původní laguna atolu. Jezero, největší v ostrovním Pacifiku (15 500 ha), je poloslané a je v něm mnoho vápencových ostrovů, kde žijí také endemitní druhy. Rennell je převážně přikryt hustými lesy s popínavými rostlinami dlouhými průměrně 20 m. V kombinaci se silnými klimatickými efekty v podobě častých cyklónů je toto místo opravdovou přírodní laboratoří pro vědecké studie. Místo spravuje zdejší správa.
 

Srbsko
 
Klášter Dekani (Decani Monastery) - 2004
  Klášter Dekani stojí na úpatí pohoří Prokletije v západní části provincie Kosovo a Metohija. Byl postaven v polovině 14. století pro srbského krále Štefana Dekaňského a je to rovněž jeho mauzoleum. Je ukázkou poslední významné fáze byzantsko-románské architektury v oblasti a je největší ze všech středověkých kostelů na Balkáně. Jsou v něm výjimečné, dobře zachované byzantské malby, které pokrývají prakticky celý interiér kostela a zahrnují přes tisíc jednotlivých zobrazení svatých. Rovněž jsou tu románské sochy, originální mramorová podlaha , zachovalý nábytek a hlavní ikonostas ze 14. století. Pokladnice je nejbohatší v Srbsku a uchovává asi 60 výjimečných ikon pocházejících ze 14. až 17. století. Klášter je jedinečnou ukázkou spojení byzantských a západních tradic.
 Částečně také: Kosovo

Srí Lanka
 
ANURADHAPURA
   svaté město v džungli, jeho paláce a kláštery byly opuštěny v 10. století.
 

DAMBULLA
   'Zlatý chrám', posvátné poutní místo po dobu 2000 let, jeskynní klášter.
 

GALLE
   staré město z 16. století a jeho opevnění je nejlepším příkladem evropského města v jižní Asii.
 

KANDY
   buddhistické poutní město, jeho paláce, kláštery a chrámy.
 

POLONNARUWA
   ukrývá bráhmanistické památky a ruiny pohádkového zahradního města z12. století.
 

SIGIRIYA
   ruiny města z 5. století.
 
Článek Sigiriya - perla starobylé Srí Lanky

SINHARAJA
   přírodní rezervace chrání poslední původní tropický deštný les v zemi. Více než 60 procent stromů jsou endemity.
 

Středoafrická republika
 
MANOVO-GOUNDA ST. FLORIS
   národní park v oblasti savan a bažin.
 

Súdán
 
Gebel Barkal a místa v regionu Napatan
  Jedná se o několik archeologických nalezišť v oblasti Nilu podávajících svědectví a kulturách vyskytujících se pouze v této oblasti: Napatan (900-270 př.n.l.) a Meroitic (270 př. n. l. až 350 n.l.). Hrobky, pyramidy, chrámy, obytné celky a paláce jsou unikátní a typické pouze pro tuto oblast.
 

Surinam
 
PŘÍRODNÍ REZERVACE V CENTRÁLNÍM SURINAMU (2000)
  Rezervace Centrální Surinam zahrnuje 1,6 miliónů ha většinou pokrytých tropickým pralesem. Chrání horní tok řeky Coppename. V horských i nížinných lesích roste téměř 6000 druhů rostlin. Žijí zde živočichové typičtí pro tuto oblast včetně jaguára, pásovce, říční vydry, tapíra, lenochoda a osmi druhů primátů, stejně jako 400 druhů ptáků.
 

Historické centrum města Paramaribo (2002)
  Paramaribo je bývalé holandské koloniální město ze 17. a 18. století. Leží na pobřeží a původní charakteristický půdorys centra zůstává neporušen. Budovy ilustrují postupné splývání holandské architektury s tradičními místními technikami a materiály.
 

Svatá Lucie
 
(Saint Lucia) - Oblast Pitons (Pitons Management Area) - 2004
  Oblast o rozloze 2 909 hektarů poblíž města Soufriere zahrnuje dvě vulkanické věže (The Pitons, výška 770 m a 743 m), které vyrůstají z moře a jsou spojeny hřbetem Piton Mitan. Vulkanický komplex zahrnuje geotermální pole se sirnými fumaroly a horkými prameny. Korálové útesy pokrývají téměř 60 % mořského dna. Výzkum potvrdil výskyt 168 druhů ryb, dále jsou tu korály, měkýši, houby, ostnokožci, členovci a kroužkoví červi. U pobřeží se vyskytuje želva karetová, žralok velrybí, dále od pobřeží pak velryby. Dominantní vegetací je tropický a subtropický vlhký les, spolu s menšími plochami suchého lesa a nízkého vlhkého lesa na vrcholcích. Na Gros Piton bylo zaznamenámo 148 rostlinných druhů, na Petit Piton a spojovacím hřbetu 97 druhů, z nichž 8 jsou vzácné druhy stromů. Gros Piton je domovem 27 druhů ptáků (5 endemitických), z původních druhů tu žijí 3 druhy hlodavců, oposum, tři druhy netopýrů, 8 druhů plazů a 3 druhy obojživelníků.
 
Článek Svatá Lucie (Saint Lucia)

Svatý Kryštov a Nevis (souostroví Malé Antily)
 
Národní park PEVNOST BRIMSTONE HILL (1999)
  Brimstone Hill je výborný příklad britské pevnosti postavené otroky během evropského kolonialního rozmachu v Karibiku. Díky své strategické konstrukci a vzhledu je pevnost dobře zachovanou ukázkou britské vojenské architektury 17. a 18. století.
 

Sýrie
 
ALEPPO
   staré město na křižovatce obchodních cest, má hlavně islámské památky.
 

BOSRA
   staré město, kdysi zastávka karavan na cestě do Mekky. Má římské divadlo, raně křesťanské ruiny a několik mešit.
 

DAMAŠEK
   jedno z nejstarších měst na Středním východě.
 

PALMYRA
   oáza v poušti, ruiny velkého města, které bylo ve starověku významným kulturním centrem.
 

Tanzanie
 
KILIMANDŽÁRO
   národní park v okolí hory Kilimandžáro.
 

KILWA KISIWANI, SONGO MNARA
   zbytky starých východoafrických přístavů z 13.?16. století na ostrovech.
 

NGORONGORO
   chráněné přírodní území. Zde byly nalezeny pozůstatky předchůdce dnešního člověka, Homo habilis.
 

SELOUS
   rezervace zvěře, území téměř nedotčené člověkem.
 

SERENGETI
   národní park na savanách.
 

MĚSTO ZANZIBAR
  Zanzibar je dobrým příkladem svahilského obchodního přístavu ve východní Africe. Zachovává si svou původní zástavbu a najdete zde mnoho zachovalých budov, které v sobě nesou prvky africké, arabské, indické i evropské kultury.
 
Článek Črty ze Zanzibaru
Článek Zanzibar - tanzánský ostrov koření
Článek Zanzibar, Stone Town

Thajsko
 
AYUTTHAYA
   zbytky historického města z 13. až 18. století (věže, kláštery) svědčí o jeho slavné minulosti.
 

BAN CHIANG
   nejvýznamnější naleziště prehistorické osady v jihovýchodní Asii.
 

SUKHOTHAI
   kdysi hlavní město Siamského království, jeho památky ilustrují počátky thajské architektury.
 

THUNG YAI-HUAI KHA KHAENG
   přírodní rezervace zahrnuje všechny typy lesa v jihovýchodní Asii a chrání bohatou faunu.
 

Togo
 
Koutammakou, země Batammaribů (Koutammakou, the Land of the Batammariba) - 2004
  Oblast Koutammakou na severovýchodě Toga sahá až do sousedního Beninu a je domovem národa Batammariba, jehož pozoruhodné hliněné věžové domy se staly symbolem Toga. V této oblasti je život a rituály společnosti silně propojen s krajinou. Věžové domy Takienta odrážejí sociální strukturu, krajina vztah lidí a okolí.Mnohé věže mají dvě patra, některé se vyznačují kulovým zastřešením, jiné mají ploché či kónické střechy. Jsou seskupeny do vesnic, kde se nacházejí i ceremoniální prostory, prameny vody a místa určená pro iniciační obřady.
 

Tunisko
 
DOUGGA/THUGGA
   před připojením Numidie Římany bylo město Thugga (postavené na vyvýšeném místě nad úrodnou krajinou) hlavním městem důležitého Lyrico-Punského státu. Město vzkvétalo pod Římskou a Byzantskou nadvládou, ale za doby islámu upadlo. V současnosti viditelné ruiny podávají svědectví o tom, jak vypadalo malé Římské město na okraji Říše.
 

EL-DJEM
   ruiny největšího kolosea v severní Africe.
 

ICHKEUL
   bažinatý národní park kolem jezera Ichkeul je útočištěm stěhovavých ptáků.
 

KAIROUAN
   město založené roku 670 má řadu architektonických památek.
 

KARTHÁGO
   ruiny římského města, které bylo vystavěno na troskách bývalé punské metropole.
 

KERKUANE (Kerkwan)
   jediné zbylé ruiny fénicko-punského města a jeho nekropole.
 

SOUSSE
   medina (staré město), bylo součástí pobřežního obranného systému.
 

TUNIS
   medina (staré město), jedno z největších anejbohatších měst islámského světa.
 

Turecko
 
DIVRIGI
   velká mešita a nemocnice. Mešita z roku 1228 je mistrovským dílem islámské architektury.
 

GÖREME (Kapadocie)
   národní park. Svatyně, jeskynní obydlí a podzemní města jsou vytesána ve skalách.
 
Článek Národní park GÖREME

HATTUSHA
   ve 2. století př. n. l. významné město, zachovaly se chrámy, královské paláce a opevnění.
 
Článek Chattušaš
Článek Putování za Chetity

HIERAPOLIS-PAMUKKALE
   antické město postavené na travertinové kupě s minerálními prameny.
 
Článek Pamukkale

ISTANBUL
   město, které je přes 2 000 let spojeno s politickými událostmi, náboženstvím a uměním. Mezi jeho památky patří např. hippodrom a mešity.
 
Článek Palác Dolmabahce v Istanbulu
Článek Istanbul

NEMRUT DAG
   ruiny antického města zahrnují mauzoleum Antiocha I. (1. století př. n. l.).
 

SAFRANBOLU
   město bylo od 13. století důležitou zastávkou karavan. Památky zahrnují např. Starou mešitu a lázně.
 

TRÓJA - archeologické naleziště
   Trója se svou čtyřtisíciletou historií je jedním z nejznámějších archeologických nalezišť na světě. První arch. práce byly započaty r. 1871 známým samoukem Heinrichem Schliemannem. Řečeno vědecky, jsou zdejší rozsáhlé vykopávky nejvýznámnější ukázkou prvního kontaktu mezi Anatolskou a Středozemní civilizací. Navíc Homér popsal obléhání Tróji Sparťanskými a Achajskými vojáky z Řecka v 13. nebo 14. století před n.l. ve své Iliadě a to od té doby inspirovalo mnoho tvořivých umělců po celém světě.
 

XANTHOS, LETOON
   v 7. století př. n. l. hlavní město Lýdie, jeho pozůstatky ilustrují míšení lýdijských a helénských vlivů.
 

Turkmenistán
 
Státní historický a kulturní park 'STAROVĚKÝ MERV' (1999)
  Merv je nejstarší a nejlépe zachované město v oáze podél hedvábné cesty ve střední Asii. Zbytky osady v této široké oáze viděly čtyři tisíce let lidských dějin a proto zde můžeme najít mnoho památek, převážně z posledních dvou tisíciletí.
 

Uganda
 
BWINDI
   národní park na hranici savan a lesů.
 

RUWENZORI
   horský národní park s ledovci a jezery.
 
Článek Ruwenzori

Hrobky bugandských králů v KASUBI (2001)
  Většina z 30 hektarů, které zaujímá toto místo, je zemědělsky využívána podle tradičních metod. Na vrcholky kopce se nacházel palác z roku 1882, ze kterého se v roce 1884 stalo pohřebiště. V hlavní budově s kruhovým půdorysem a kopulí zvané Muzibu Azaala Mpanga se dnes nachází čtyři královské hrobky. Vše je vyrobeno z přírodních materiálů jako je dřevo, rákos či spletené větve pomazané hlínou. Hlavní je však duchovní hodnota tohoto místa.
 
Článek Královské hrobky Kasubi - Uganda

Ukrajina
 
KIJEV
   katedrála sv. Sofie byla symbolem ruského knížectví, klášter Pečorská lávra přispíval k šíření pravoslaví (jsou v něm rozsáhlé katakomby).
 

LVOV
   historické centrum. Lvov, založený v pozdním středověku, po několik století rozkvétal jako administrativní, náboženské a obchodní centrum. Dodnes si zachoval nedotčené urbanistické řešení pocházející ze středověku. Dochovalo se také mnoho barokních i pozdějších budov. Zvláště patrné je, že jednotlivé etnické komunity žily odděleně.
 

Uruguay
 
COLONIA DEL SACRAMENTO
   historické jádro města, které bylo strategickým bodem v Latinské Americe.
 

USA
 
CAHOKIA MOUNDS (Illinois)
   archeologické naleziště, podává svědectví o předkolumbovských civilizacích kolem Mississippi.
 

CARLSBAD CAVERNS (New Mexico)
   národní park, zahrnuje 81 krasových jeskyní.
 
Článek Carlsbad Caverns NP - podzemní labyrint s největší netopýří jeskyní na světě

EVERGLADES (Florida)
   národní park, který chrání ekosystém zaplavovaných nížin.
 

GRAND CANYON (Arizona)
   národní park, soutěska hluboká až 1 500 m, kterou vytvořila řeka Colorado.
 
Článek Národní park Grand Canyon

GREAT SMOKY MOUNTAINS (Carolina/Tennessee)
   národní park chrání panenskou přírodu.
 

HAWAII VOLCANOES (Hawaii)
   národní park zahrnuje dva nejaktivnější vulkány na světě a krajinu kolem nich.
 

CHACO (New Mexico)
   národní historický park zahrnuje památky na kulturu Chaco, která kvetla v 11.-12. století.
 
Článek Chaco

CHARLOTTESVILLE (Virginia)
   Monticello aVirginská univerzita, práce Thomase Jeffersona, jsou vynikajícími příklady novoklasicismu.
 

INDEPENDENCE HALL (Philadelphia, stát Pennsylvania)
   budova z 1. poloviny 18. století, kde byla podepsána Deklarace nezávislosti a americká ústava.
 

MAMMOTH CAVE (Kentucky)
   národní park zahrnující nejrozsáhlejší síť vápencových jeskyní na světě i krajinu na povrchu.
 

MESA VERDE (Colorado)
   památky na předkolumbovskou kulturu Indiánů Anasaziů na stejnojmenné náhorní planině. [fotak.gif (1204 bytes)]
 
Článek Mesa Verde - USA

OLYMPIC (Washington)
   národní park zahrnující vysokohorskou krajinu s ledovci i pobřeží Tichého oceánu s deštnými lesy mírného pásma.
 
Článek Olympic
Článek Národní park Olympic Mountains
Článek Kalan neboli mořská vydra

PUERTO RICO (ostrov)
   opevnění města San Juan včetně pevnosti La Fortaleza je příkladem adaptace evropské vojenské architektury na americké přístavy.
 
Článek Portoriko (USA)

REDWOOD (Kalifornie)
   národní park s nejvyššími stromy na světě (sekvoja vždyzelená).
 
Článek Redwood

SOCHA SVOBODY, NEW YORK (stát New York)
   symbol svobody, dar Francie ke stoletému výročí americké nezávislosti.
 

TAOS (New Mexico)
   indiánská puebla, tradiční obydlí Indiánů žijících na Coloradské plošině.
 
Článek Taos
Článek Taos - tapeta.
Článek Taos - tapeta.

YELLOWSTONE (Wyoming)
   národní park, který se pyšní geotermálními jevy (gejzíry, fumaroly, horké prameny) a divokou přírodou.
 
Článek Yellowstonský národní park
Článek Yellowstone - tapeta.
Článek Yellowstone - první národní park

YOSEMITE (Kalifornie)
   národní park je typický granitovými skalními reliéfy, jezery a vodopády.
 
Článek Yosemitský národní park
Článek Yosemity - tapeta.
Článek Yosemity - tapeta.
Článek Yosemity - tapeta.
Článek Yosemity - tapeta.

Uzbekistán
 
BUCHARA
   historické město na bývalé Hedvábné stezce je nejucelenější městský celek ve Střední Asii.
 
Článek Buchara

Historické centrum města ŠACHRISABZ (2000)
  Historické centrum Šachrisabz zahrnuje kolekci výjimečných monumentů a historických čtvrtí, které byly svědky vrcholného rozkvětu oblasti v 15. století.
 
Článek Timurův Šachrisabz má 2000 let

IČAN KALA
   historické centrum oázy Chiva, která bývala poslední zastávkou karavan na cestě do Íránu. Dobře zachovalé zbytky islámské architektury.
 

SAMARKAND - křižovatka kultur (2001)
  O městě Samarkand se tvrdí, že je místem, kde se prolínají kultury. V 7. století před n.l. na tomto místě vznikla první osada - Afrásijáb. Samarkand se rozvíjel především ve 14. a 15. století. Mezi hlavní zdejší památky patří mešity a madrasy na náměstí Registan, mešita Bibi-chanum, komplex Šáh-i-Zinda, Gúr-Emír nebo observatoř Ulug-Bega.
 
Článek Črty ze Samarkandu - Uzbekistán

Vatikán
 
SVATÉ MĚSTO křesťanů má unikátní mistrovská umělecká a architektonická díla (bazilika sv. Petra, muzea, paláce a zahrady).
  
 
Článek Bazilika sv. Petra ve Vatikánu
Článek Vatikán

Švédsko
 
BIRKA, HOVGARDEN
   vykopávky starých sídel Vikingů na ostrovech v jezeře Mälaren jsou důkazem o rozvinuté obchodní síti v 9. a 10. století.
 
Článek Birka

DROTTNINGHOLM
   palác se zahradami a divadlem na ostrově v jezeře Mälaren je příkladem severské královské rezidence.
 

ENGELSBERG
   nejlépe zachovalé švédské železárny ze 17.-18. století jsou technickou památkou.
 

GAMMELSTAD
   unikátní město v severní Skandinávii. Tvoří ho 424 dřevěných domů kolem kamenného kostela, které byly obydleny pouze v neděli a při náboženských slavnostech sloužily jako útulek lidem z širokého okolí, kteří to měli do kostela příliš daleko.
 

LAPONSKO
   oblast za polárním kruhem, kde původní obyvatelé 'pastevci sobů' stále žijí tradičním způsobem života.
 

NÁMOŘNÍ PŘÍSTAV KARLSKRONA
   Karlskrona je výborný příklad evropsky plánovaného přístavního města z pozdního 17. století. Původní plán i mnoho budov přežilo nedotčeno, stejně jako instalace, které ukazují následný místní rozvoj až do dnešních dnů.
 

SKOGSKYRKOGARDEN
   hřbitov ve Stockholmu z let 1917-1920 se vyznačuje harmonickým spojením přírodních a architektonických prvků.
 

TANUM
   obrazce z doby bronzové jsou ryté ve skále a zobrazují lidi, zvířata i předměty.
 

VISBY
   staré hanzovní město na ostrově Gotland je nejlépe zachovalým opevněným městem na severu Evropy.
 

VYSOKĚ POBŘEŽÍ (2000)
  Vysoké pobřeží se nachází na jihozápadním pobřeží Botnického zálivu. Rozloha této oblasti je 142 500 ha včetně mnoha ostrovů. Nepravidelnost terénu, série jezer, zálivů a plochých kopců až 350 m vysokých je způsobena zaledněním, ústupem ledovce a vlivem moře na tvorbu pobřeží. To dnes pokračuje rychlostí 0, 9 m za století.
 

ZEMĚDĚLSKÁ KRAJINA na jihu ostrova Öland (2000)
  Jižní část ostrova Öland v Baltském moři tvoří hlavně vápencové podloží. Lidé, kteří zde žili asi pět tisíc let museli přizpůsobit způsob života těmto fyzickým podmínkám. V důsledku toho je tato krajina unikátní a najdeme zde četné důkazy osídlení od pravěku po dnešní dobu.
 
Článek Úžasný ostrov Öland, Švédsko

Těžba mědi v okolí města FALUN (2001)
  Měď se ve zdejší oblasti těžila již ve 13. století. Město Falun ze 17. století s jeho historickými budovami spolu s pozůstatky mnoha osad v oblasti Dalarna je živým obrazem místa, které bylo po staletí jedním z nejvýznamnější těžebních míst na světě.
 

Rádiová stanice Varberg (Varberg Radio Station) - 2004
  Stanice se nachází v Grimetonu v jižním Švédsku (postavena v letech 1922-1924). Je to výjimečně dobře zachovalá památka na počátky bezdrátové transatlantické komunikace. Skládá se z vysílače včetně systému antén, jenž tvoří šest 127-metrů vysokých ocelových věží. Ačkoli se stanice již nepoužívá pravidelně, zařízení je udržováno v provozním stavu. V budovách je umístěn originální Alexandersonův vysílač, krátkovlné vysílače a byty obsluhy. Architekt Carl Akerblad navrhnul hlavní budovy v novoklasicistním slohu, konstruktérem anténních věží byl Henrik Kreüger. Ty byly svého času nejvyššími stavbami ve Švédsku. Stanice je významným příkladem rozvoje telekomunikace a poslední existující vysílací stanicí z doby před nástupem elektroniky.
 

Velká Británie a Severní Irsko
 
BATH
   město založené Římany, s lázeňským komplexem a elegantní novoklasicistní architekturou.
 
Článek Bath

BLENHEIM
   zámek z 18. století je typickým příkladem knížecího obydlí.
 

CANTERBURY
   katedrála, kostel sv.Martina (nejstarší v Anglii) a bývalé opatství sv. Augustina. Fotografie.
 
Článek Canterburská katedrála
Článek Hrob Černého prince

DURHAM
   pevnost a katedrála z 11.-12. století jsou příklady normanské architektury.
 

EDINBURGH (Skotsko)
   historické jádro města s pevností.
 

GIANT'S CAUSEWAY (Severní Irsko)
   čedičové útvary zvané 'Obrova cesta' a skalní pobřeží v okolí. Fotografie.
 
Článek Giant's Causeway - Obrovy schody

Ostrovy Gough a Inaccessible (Gough and Inaccessible Islands) - 1995, 2004
   Ostrovy v jižním Atlantiku, přírodní rezervace a hnízdiště ptáků. K rezervaci Gough Island Wildlife Reserve v jižním Atlantiku, zapsané r. 1995, byl přidán v r. 2004 ostrov Inaccessible o rozloze 14 km2. Nyní se jedná o jeden z nejméně narušených ostrovních a mořských ekosystémů v chladné části klimatického pásma. Na útesech jsou jedny z největších kolonií mořských ptáků n a světě. Žijí tu endemitické druhy ptáků, rostlin a bezobratlých.
 

GWYNEDD (Wales)
   hrady a opevnění krále Edwarda I. z 13. století jsou příkladem obranné architektury.
 

HADRIÁNOVA ZEĎ a Hranice římského impéria - doplněno v r. 2005
  Hadriánova zeď, to jsou zbytky obranného valu, který ve 2. století postavili Římané mezi Anglií a Skotskem. - Jedná se o dvě části hraniční linie římské říše z doby jejího největšího rozmachu ve 2. století n. l., jež jsou dlouhé celkem 550 km a sahají od severozápadního Německa k Dunaji. Jsou prodloužením Hadriánovy zdi (Velká Británie) zapsané do seznamu r. 1987. Celé opevnění se původně táhlo v délce přes 5 000 km od atlantského pobřeží Británie přes Evropu až k Černému moři, odtud pak k Rudému moři a přes severní Afriku k Atlantiku. Existují zbytky zdí, příkopů, opevnění, pevností a strážních věží. Na některých částech linie se prováděly vykopávky, některé byly rekonstruovány, některé zničeny. Některé části jsou známy jen díky snímkování krajiny. V nově zapsané části se nacházejí zbytky hradeb, zdí a příkopů, téměř 900 strážních věží, 60 opevnění a osad, v nichž bydleli obchodníci a řemeslníci , jež tvořili zázemí armádě.
 Částečně také: Německo
Článek Hadriánova zeď

HENDERSON ISLAND
   ostrov v jižním Pacifiku, jeden ze skupiny ostrovů Pitcairn (patří Anglii). Představuje přírodu nedotčenou člověkem, se vzácnými endemitickými rostlinami a ptáky.
 

Historické město ST. GEORGE A PŘILEHLÉ PEVNOSTI, Bermudy (2000)
  Toto město je výborným příkladem nejranějších anglických městských kolonií v Novém světě. Pevnosti ilustrují rozvoj anglického vojenského stavitelství v období od 17. do 20. století, které souviselo především s rozvojem dělostřelestva.
 

IRONBRIDGE GORGE
   technické památky na průmyslovou revoluci v údolí řeky Severn, první železný most na světě.
 
Článek Ironbridge

LONDÝN, TOWER
   londýnský hrad. Fotografie.
 
Článek Tower - ze seznamu Světového dědictví UNESCO

LONDÝN, WESTMINSTER
   původní královská rezidence (nyní sídlo parlamentu), přestavěná v novogotickém stylu, spolu s opatstvím a kostelem z 11. století postavená Vilémem Dobyvatelem, symbol britského království.
 

MARITIME GREENWICH
   budovy v Greenwichi nedaleko Londýna a park, ve kterém jsou umístěny, jsou význačné symboly anglického uměleckého i vědeckého úsilí v 17. a 18. století. Královnin dům (the Queen`s House of Inigo Jones) byl první paladiánskou budovou na Britských ostrovech, zatímco komplex, až do nedávna používaný jako Královská námořní kolej (Royal Naval College), byl navržen architektem jménem Christopher Wren. Park vybudovaný na bázi původního návrhu muže jménem André Le Nôtre obsahuje původní Královskou observatoř (Royal Observatory), práci Wrena a vědce Roberta Hooka (Hooke).
 

Průmyslová krajina okolo města BLAENAVON (2000)
  Okolí Blaeavonu podává výmluvné svědectví o přednostech jižního Walesu jakožto jednoho z největších světových vývozců železa a uhlí v 19. století. Najdete zde všechny nezbytné součásti
 

SRDCE NEOLITICKÝCH ORKNEJÍ (1999)
  Mezi neolitické monumenty na Orknejích patří rozlehlá členěná hrobka (Maes Howe), dva obřadní kamenné kruhy (the Stones of Stennessm, the Ring of Brodgar) a osada (Skara Brae) společně s dalšími neodkrytými pohřebními, obřadními i obytnými místy. Vše tvoří pozůstatek kulturní krajiny znázorňující život před 5 tisíci lety na tomto vzdáleném souostroví severně od Skotska.
 

ST. KILDA (Skotsko) -1986, 2004, 2005
   souostroví vulkanického původu se skalními útesy a hnízdišti ohrožených druhů ptáků. R. 1986 místo zapsáno jako přírodní památka. Sopečné souostroví u Hebrid tvoří ostrovy Hirta, Dun, Soay a Boreray. Jsou zde jedny z největších útesů v Evropě, kde sídlí vzácné a ohrožené druhy ptáků, zvláště papuchalků a terejů. Mořská oblast kolem souostroví byla v r. 2004 rozšířena na téměř dvojnásobnou rozlohu. 2005 - Toto vulkanické souostroví zahrnuje ostrova Hirka, Dun, Soay a Boreray, zapsané do seznamu r. 1986 pro svou výjimečnou přírodní krásu a divokou zvěř, je od r. 1930 neobývané, avšak jsou zde důkazy o lidském osídlení po více než 2 000 let. Právě tyto pozůstatky, které svědčí o životě v extrémních podmínkách na Hebridách, založeném na zemědělství, chovu ptáků a ovcí - tj. tradiční domy, jiné stavby a systém políček - byly zahrnuty do zápisu (2005).
 

STONEHENGE, AVEBURY
   lokality památek megalitické kultury. Fotografie
 
Článek Stonehenge, Avebury
Článek Stonehenge - ze seznamu Světového dědictví UNESCO
Článek Avebury - ze seznamu Světového dědictví UNESCO
Článek West Kennet Long Barrow

STUDLEY
   královský park založený v 18. století, zámek a ruiny opatství.
 

PŘÁDELNY V DERWENT VALLEY (2001)
  V Derwent Valley ve střední Anglii najdeme několik přádelen z 18. a 19. století a také průmyslovou krajinu velkého historického významu. Moderní továrna vděčí za svůj původ přádelnám v Cromfordu, kde byly průmyslově poprvé použity vynálezy Richarda Arkwrighta. Zachovány zde zůstaly také ubytovny dělníků, a tak toto místo dokresluje i socioekonomický rozvoj oblasti.
 

NEW LANARK (2001)
  New Lanark je krásná skotská vesnice, kde svůj model průmyslové společnosti na počátku 19. století vytvořil filantrop a utopista Robert Owen. Najdeme zde impozantní tovární budovy, prostorné ubytovny pro dělníky a důstojnou školu.
 

SALTAIRE (2001)
  Vesnice Saltaire leží v Západním Yorkshiru. Je to zachovalé průmyslové městečko z druhé poloviny 19. století. Zdejší textilní závody, veřejné budovy i ubytovny dělníků jsou v dokonalé harmonii a dávají nám nahlédnout do života viktoriánské doby.
 

POBŘEŽÍ DORSETU A VÝCHODNÍHO DEVONU (2001)
  Útesy na pobřeží Dorsetu a východního Devonu zachycují takřka nepřetržitě 185 milionů let v historii země. Zdejší geomorfologické útvary a naleziště fosílií přispívají ke studiu přírodních věd již přes 300 let.
 
Článek Old Harry Rocks

Královské botanické zahrady v Kew (2003)
  Tyto botanické zahrady (založeny 1759) jsou příkladem vývoje zahradní architektury od 18. do 20. století a jejich sbírky přispěly významně k rozvoji botaniky a ekologie. Zahrady rovněž obsahují řadu budov od významných architektů z Evropy i vzdálených krajů.
 

Venezuela
 
CANAIMA
   národní park zahrnuje stolové hory, útesy a největší vodopád na světě.
 
Článek Jsou místa na Zemi
Článek Východní Venezuela není jen Salto Angel

CIUDAD UNIVERSITERIA DE CARACAS - univerzitní město Caracas (2000)
  Bylo postaveno podle návrhu architekta Carlose Raúl Villanueva ve 40. až 60. létech tohoto století. Je to vynikající příklad architektury 'moderního pohybu'. Areál univerzity spojuje mnoho budov do jednotného celku včetně vrcholných děl moderní architektury, jako například Aula Magna a její 'Mraky' od Alexandra Caldera, olympijský stadion atd.
 

CORO
   jedno z prvních koloniálních měst a jeho přístav jsou jediným zachovalým příkladem míšení místních a evropských tradic.
 

Vietnam
 
HA LONG
   zátoka s mnoha ostrovy (v Tonkinském zálivu) je známá vápencovými věžemi.
 
Článek Ha Long
Článek Cesta do Dračí zátoky, Vietnam

HUÉ
   komplex památek bývalého politického, náboženského a kulturního centra Vietnamu.
 

Starobylé město HOI AN (1999)
  Hoi An tvoří výjimečně dobře zachovaný příklad obchodního přístavu v jihozápadní Asii z období 15. až 19. století. Zdejší budovy a síť ulic odráží původní i cizokrajné vlivy, které se zkombinovaly, aby vytvořily toto unikátní místo.
 

SVATYNĚ MY SON (1999)
  Tam, kde se dnes nachází Vietnam, se v 4. až 13. století rozvíjela unikátní kultura, která za svůj duchovní původ vděčí indickému hinduismu. Zbytky sérií působivých věžovitých chrámů vše krásně ilustrují. Toto místo bylo po většinu své existence hlavním náboženským i politickým centrem království Champa (Champa Kingdom).
 

Národní park Phong Nha-Ke Bang (2003)
  Rozsáhlá oblast zalesněného horského krasu sahající až k Laosu je geologicky velmi rozmanitá (kromě vápence také pískovce a břidlice). Patří do ní 65 km jeskyní a podzemních řek. Plato patří mezi nejlepší příklady různých krasových forem v jihovýchodní Asii. V tropickém lese žije 461 druhů obratlovců, z toho řada endemitů.
 

Švýcarsko
 
BERN
   historické jádro města.
 

MÜSTAIR
   benediktinský ženský klášter obsahuje figurativní nástěnné malby z let kolem roku 800 a románské fresky.
 
Článek Benediktinský klášter sv. Jana v Müstairu - Švýcarsko

ST. GALLEN
   klášter St. Gall je příkladem karolínského kláštera, má vzácné rukopisy.
 

TŘI HRADY, OBRANNÉ ZDI A BAŠTY OBCHODNÍHO MĚSTA BELLINZONE (2000)
  Bellinzone se skládá ze skupiny opevnění, které se setkávají na hradě Castelgrande, jenž stojí skalnatém vrcholu nad celým údolím Ticino. Od hradu vedou opevněné zdi, které měly chránit staré město a bránit průchodu údolím. Druhý hrad tvoří celistvou část opevnění, třetí, oddělený hrad (Sasso Corbaro) byl postaven na skalnatém útesu jihovýchodně od ostatních opevnění.
 
Článek Bellinzona je v Ticinu

JUNGFRAU-Aletsch-Bietschhorn (2001) (2007)
  Toto je nejvíce zaledněná oblast Alp. Nachází se zde největší evropský ledovec a najdeme tu mnoho typických rysů ledovcové oblasti - údolí ve tvarů U, ledovcové kary a morény. Ve zdejším alpínském a subalpínském pásu žije mnoho druhů zvěře, v místech, kde ledovec ustoupil, se začaly pěstovat rostliny. Ohromující pohled na vrcholy Eiger, Mönch a Jungfrau se promítl také do evropské literatury a umění. Rozšířeno v roce 2007.
 

Monte San Giorgio (2003)
  Tato zalesněná hora (1 096 m nad mořem) leží jižně od Jezera Lugano a je považována za nejlepší naleziště mořských fosilií z doby středního triasu (245-230 milionů let). Našlo se již přes 10 000 zkamenělin, hlavně obratlovců, některé dlouhé až 6 metrů. Nálezy jsou perfektně zdokumentované , a proto mohou sloužit jako reference pro budoucí nálezy po celém světě.
 

Zair
 
GARAMBA
   národní park zahrnuje savany a bažiny a chrání především velké savce (slon, žirafa, hroch a bílý nosorožec).
 

KAHUZI-BIEGA
   národnímu parku v oblasti tropického deštného lesa dominují dvě vyhaslé sopky. Žijí zde horské gorily.
 

OKAPI
   rezervace chránící faunu, zvláště ohrožené druhy primátů a ptáků. Žijí v ní Pygmejové.
 

SALONGA
   národní park, největší rezervace v tropických deštných lesích je přístupná pouze po vodě. Žije zde mnoho endemitických druhů fauny.
 

VIRUNGA
   národní park, který zahrnuje bažiny, savany i lávová pole na svazích vulkánů.
 

Zambie
 
MOSI-OA-TUNYA
   Viktoriiny vodopády na hranicích obou států jsou bezpochyby jedny z nejkrásnějších na světě.
 Částečně také: Zimbabwe

Zimbabwe
 
Pahorky Matobo (2003)
  Jedná se o jednu z oblastí s nejvyšší koncentrací skalního umění v jižní Africe.Bohaté archeologické nálezy a skalní malby poskytují obraz o životě pravěkých komunit a jejich cestě k zemědělství. Náboženství Mwari, jež má své centrum právě v oblasti Matobo a datuje se možná až do doby železné, je nejvlivnější záhadnou tradicí v jižníAfrice. Dnešní obyvatelé dodnes využívají zdejší svatyně a posvátná místa.
 

GREAT ZIMBABWE
   národní památník, ruiny města z 11.-15. století, významného obchodního střediska té doby.
 

KHAMI
   národní památník, ruiny starého města, pozůstatky kultury, která kvetla v 16. století.
 

MANA POOLS, SAPI, CHEWORE
   národní park a přírodní rezervace na březích řeky Zambezi.
 

Velká Británie a Severní Irsko
 
Liverpool - staré obchodní centrum (Maritime Mercantile City) - 2004
  Celkem šest částí historického centra a doků nese svědectví o vývoji jednoho z největších světových obchodních center v 18. a 19. století. Liverpool hrál významnou roli v rozvoji britského impéria a stal se přístavem, kudy procházely tisíce lidí, např. otroci a emigranti do Ameriky. Liverpoolské doky byly pionýrem v technologiích, dopravních systémech a řízení přístavu. Součástí jsou mnohé obchodní i veřejné budovy, včetně St George´s Plateau.
 

Bělorusko
 
Architektnický obytný a kulturní komplex rodiny Radziwill v Nesviži - 2005 (The Architectural, Residential and Cultural Complex of the Radziwill Family at Nesvizh).
  Nachází se ve středním Bělorusku. Z dynastie Radziwillů, jež postavila a udržovala tento komplex od 16. století do r. 1939, vzešla řada významných osobností evropské historie a kultury. Měli vliv na rozvoj vědy, umění, architektury i řemesel ve městě. Komplex se skládá z obytného zámku a kostela Božího těla (mauzoleum). Zámek má deset vzájemně propojených budov, které jsou jedním architektonickým celkem vystavěným kolem centrálního šestiúhelníkového dvora. Paláce a kostel se staly významnými prototypy architektury ve střední Evropě a v Rusku.
 

Izrael
 
Megiddo, Hazor a Beer Sheba (tells)
  Tell je předhistorické náhorní sídliště v Přední Asii. Tyto vyvýšeniny jsou charakteristické pro Libanon, Sýrii, Izrael a východní Turecko. V Izraeli se jich nachází přes 200. Megiddo, Hazor a Beer Sheba jsou jejich typickými příklady a nachází se v nich pozůstatky lidnatých měst z biblické doby, včetně podzemních zásobáren vody. Města byla obývána po celých tisích let a vykopávky dokazují, že zde existovala centrální moc, prosperující zemědělství a kontrola důležitých obchodních stezek. Tato města také podávají svědectví o rozvinuté době železné v Levantě.
 

Čína
 
Macao - historické centrum (2005)
  Macao, strategický přístav pro mezinárodní obchod, bylo od poloviny 16. století do r. 1999 pod portugalskou správou, pak přešlo pod Čínu. Jeho ulice, čínské i portugalské náboženské a veřejné stavby v historickém centru jsou unikátním svědectvím o nejdéle trvajícím setkávání estetických, kulturních, architektonických a technologických vlivů Číny a Západu. Mezi chráněné památky patří také pevnost a nejstarší maják v Číně.
 

Rusko
 
Jaroslavl - historické centrum (2005)
  Historické město Jaroslavl leží na soutoku řek Volha a Kotorosl, 250 km severovýchodně o Moskvy. Již od 11. století to bylo významné obchodní centrum. Je známé řadou kostelů ze 17. století a je také významným příkladem reformy urbanistického plánování, kterou pro celé Rusko zavedla roku 1763 císařovna Kateřina Veliká. Město bylo renovováno v novoklasicistním stylu, s radiálním rozložením, ale zároveň si zachovalo i některé z historických budov. Zachovány zůstaly i některé prvky z 16. století, které se nacházejí ve Spasském monastýru. Ten patří mezi nejstarší na Horní Volze, byl vystavěn na místě pohanského chrámu na konci 12. století, později byl přestavován.
 

Chile
 
Továrny na zpracování ledku v Humberstone a Santa Laura (2005)
  Zde se nachází přes 200 bývalých zpracoven, kde dělníci z Chile, Peru a Bolívie žili ve městech vystavěných továrnou a vytvořili tak specifickou kulturu "pampinos". Ta se projevovala v jejich bohatém jazyce, tvořivosti, solidaritě a především v jejich boji za sociální spravedlnost. Dělníci žili u největšího naleziště ledku na světě v nehostinné poušti Pampa - jedné z nejsušších na zemi - přes 60 let, počínaje rokem 1880, a vyráběli dusíkaté hnojivo, které měnilo zemědělství v Severní a Jižní Americe i v Evropě a které přineslo Chile velké bohatství. Stavby již nahlodal zub času a také byly postiženy zemětřesením, proto byly zařazeny mezi ohrožené monumenty a hledají se prostředky na jejich záchranu.
 

Izrael
 
Cesta kadidla - města pouště Negev (2005)
  Haluza, Mamshit, Avdat a Shivta jsou pouštní města nacházející se na trasách koření, vedoucích z jižní Arábie ke Středozemnímu moři. Svědčí o výnosném obchodě s kadidlem a myrhou, který kvetl od 3. století př. n. l. do 2. století n. l. Města měla dobře vymyšlený zavlažovací systém pro zemědělství, městské stavby, pevnosti a karavanseraily.
 

Turkmenistán
 
Kunya-Urgenč (2005)
  Město v severozápadním Turkmenistánu, jižně od řeky Amu-Darja. Urgenč byl hlavním městem oblasti Chorezm, jež byla součástí Achajmenovské říše. Staré město má řadu monumentů pocházejících hlavně z 11. až 16. století, včetně mešity, bran do karavanserailu, pevností, mauzoleí a minaretu. Stavby svědčí o významném pokroku v architektuře a řemeslech, jejichž vliv dosáhnul až do Íránu a Afgánistánu a v 16. století ovlivnil i architekturu Mogulské říše v Indii.
 

Francie
 
Le Havre - město, které přestavěl Auguste Perret (2005)
  Město Le Havre, které leží v Normandii u Lamanšského průlivu, bylo během 2. světové války vybombardováno. Zničené plochy byly v letech 1945 – 1964 znovu zastavěny podle plánu, který vytvořil tým vedený Augustem Perretem. Nyní je zde administrativní, obchodní a kulturní centrum Le Havru a jeho jednota a integrita je výjimečná. Zbylé historické budovy a částečně původní městský plán se tu snoubí s novým plánováním a technologiemi. Je to významný poválečný příklad městského plánování a architektury, který je jednotný v použití metodologie, prefabrikace, sítí a inovační ve využití možností betonu.
 

Albánie
 
Gjirokastra: město jako muzeum (2005)
  Historické město v údolí řeky Drinos v jižní Albánii je vzácným příkladem dobře zachovalého otomanského města. Citadela ze 13. století je centrálním bodem města, jsou tu typické věžové domy (turecké ´kule´), charakteristické pro oblast Balkánu. Ve městě se nachází řada dobrých příkladů ´kule´ ze 17. i 19. století. ´Kule´ má vysoký podstavec, první podlaží, jež se používalo v zimě, a druhé podlaží, které se využívalo v teplém období. Interiéry byly bohatě zdobeny ozdobnými detaily a malovanými květinovými motivy, zvláště v částech vyhrazených pro přijímání hostů. Ve městě je také trh (bazar), mešita a dva kostely z 18. století.
 

Bosna a Hercegovina
 
Mostar - staré město kolem Starého mostu (2005)
  Město v hlubokém údolí řeky Neretvy se rozvíjelo v 15. až 16. století jako hraniční město Otomanské říše a pak také v 19. až 20. století za Rakousko-Uherska. Proslavilo se svými starými tureckými domy a Starým mostem, který mu dal jméno. Most i většina starého města byly zničeny ve válečném konfliktu r. 1990 a teprve nedávno byly obnoveny za pomoci mezinárodního vědeckého výboru UNESCO. Okolí Starého mostu se stavbami, jež mají rysy předotomanské, otomanské středozemní i západoevropské, je významným příkladem multikulturního městského osídlení. Rekonstruovaný most a město jsou zároveň symbolem usmíření, mezinárodní spolupráce a koexistence různých kulturních, etnických a náboženských komunit.
 
Článek Bosna a Hercegovina - Mostar

Nigérie
 
Posvátný háj Osun-Osogbo (2005)
  Hustý les posvátného háje Osun-Osogbo na předměstí města Osogbo je jedním z posledních pozůstatků původních lesů v jižní Nigérii. Považuje se za sídlo bohyně plodnosti Osun a les i krajina kolem řeky jsou posety svatyněmi, skulpturami a uměleckými díly na počest Osun a jiných bohů. Les je pravděpodobně posledním posvátný hájem kultury Yoruba a podává svědectví o kdysi rozšířeném zvyku zakládání posvátných hájů poblíž každé osady. Symbolizuje tak identitu národa Yoruba.
 

Belgie
 
Muzeum Plantin-Moretus v Antverpách (2005)
  Antverpy společně s Paříží a Benátkami byly v období renesance a baroka centrem evropského tisku. Tato tiskárna a zároveň vydavatelství je spojena s historií vynálezu a rozvoje typografie. Christophe Plantin (1520-1589) byl významný tiskař a vydavatel ve 2. polovině 16. století. Tiskárna sama má výjimečnou architektonickou hodnotu. Obsahuje doklady o životě a práci v tomto plodném vydavatelství na konci 16. století, velkou sbírku starých tiskařských pomůcek, rozsáhlou knihovnu, cenné archivy a umělecká díla, např. Rubensův obraz. Tiskarna byla v provozu do r. 1867.
 
Článek Antverpy - Muzeum Plantin-Moretus, Belgie

Bahrain
 
Archeologické naleziště Qal´at al-Bahrain (2005)
  Qal´at al-Bahrain je typický ´tell´ - umělá vyvýšenina vzniklá z pozůstatků mnoha následných vrstev osídlení. Pozemek o velikosti 300 x 600 metrů podává svědectví o kontinuální přítomnosti člověka od doby asi 2300 let př. n. l. až do 16. století n. l. Po odkrytí asi 25 % plochy byly nalezeny zbytky obytných, veřejných, obchodních, náboženských a vojenských budov, jež podávají svědectví o významu místa jakožto obchodního centra po celá století. Na vrcholu asi 12 m vysoké vyvýšeniny stojí portugalská pevnost, která dala místu jméno (qal´a = pevnost). Na tomto místě bylo hlavní město nejvýznamnější staré civilizace v této oblasti - Dilmun - a zde se nacházejí nejbohatší památky na tuto civilizaci, která byla jinak známa jen ze sumerských zápisů.
 

Írán
 
Soltaniyeh (2005)
  Mauzoleum Oljaytu bylo postaveno v letech 1302-1312 v Soltaniyeh, hlavním městě dynastie Ilchanid založené Mongoly (provincie Zanjan). Město je významných příkladem perské architektury a klíčovou stavbou ve vývoji islámské architektury. Oktagonální stavba je korunována 50 m vysokou kopulí pokrytou tyrkysově modrou fajáns a obklopuje ji osm štíhlých minaretů. Je to nejranější existující příklad dómu s dvojitým pláštěm v Íránu. Vnitřní výzdoba mauzolea je rovněž pozoruhodná a vědci ho považují za předchůdce hrobky Tádž Mahal.
 

Estonsko
 
Geodetický oblouk Struve
  Řetězec triangulačních bodů, který se v délce 2 820 km táhne před 10 států od Hammerfestu v Norsku k Černému moři - Bělorusko, Estonsko, Finsko, Litva, Lotyšsko, Norsko, Moldavsko, Ruská federace, Švédsko, Ukrajina. Jsou to body, které v letech 1816 až 1855 zaměřil astronom Friedrich Georg Wilhelm Struve a které představují první přesné měření dlouhého segmentu poledníku. To pomohlo stanovit přesnou velikost a tvar naší planety a znamenalo významný krok v rozvoji zeměpisných věd a topografie. Jedná se o výjimečný příklad spolupráce vědců z různých zemí a zároveň o příklad spolupráce monarchů za vědeckým účelem. Původní oblouk tvořilo 258 hlavních trianglů s 265 staničními body. Do seznamu je zahrnuto 34 původních staničních bodů s rozdílným označením, např. díra vyvrtaná ve skále, železný kříž, navršená kupa kamenů nebo obelisky.
 Částečně také: Bělorusko
Článek Struveho poledníkové měření

Finsko
 
Geodetický oblouk Struve (2005)
  Řetězec triangulačních bodů, který se v délce 2 820 km táhne před 10 států od Hammerfestu v Norsku k Černému moři - Bělorusko, Estonsko, Finsko, Litva, Lotyšsko, Norsko, Moldavsko, Ruská federace, Švédsko, Ukrajina. Jsou to body, které v letech 1816 až 1855 zaměřil astronom Friedrich Georg Wilhelm Struve a které představují první přesné měření dlouhého segmentu poledníku. To pomohlo stanovit přesnou velikost a tvar naší planety a znamenalo významný krok v rozvoji zeměpisných věd a topografie. Jedná se o výjimečný příklad spolupráce vědců z různých zemí a zároveň o příklad spolupráce monarchů za vědeckým účelem. Původní oblouk tvořilo 258 hlavních trianglů s 265 staničními body. Do seznamu je zahrnuto 34 původních staničních bodů s rozdílným označením, např. díra vyvrtaná ve skále, železný kříž, navršená kupa kamenů nebo obelisky.
 Částečně také: Litva

Lotyšsko
 
Geodetický oblouk Struve (2005)
  Řetězec triangulačních bodů, který se v délce 2 820 km táhne před 10 států od Hammerfestu v Norsku k Černému moři - Bělorusko, Estonsko, Finsko, Litva, Lotyšsko, Norsko, Moldavsko, Ruská federace, Švédsko, Ukrajina. Jsou to body, které v letech 1816 až 1855 zaměřil astronom Friedrich Georg Wilhelm Struve a které představují první přesné měření dlouhého segmentu poledníku. To pomohlo stanovit přesnou velikost a tvar naší planety a znamenalo významný krok v rozvoji zeměpisných věd a topografie. Jedná se o výjimečný příklad spolupráce vědců z různých zemí a zároveň o příklad spolupráce monarchů za vědeckým účelem. Původní oblouk tvořilo 258 hlavních trianglů s 265 staničními body. Do seznamu je zahrnuto 34 původních staničních bodů s rozdílným označením, např. díra vyvrtaná ve skále, železný kříž, navršená kupa kamenů nebo obelisky.
 Částečně také: Norsko
Článek Struveho poledníkové měření

Moldavsko
 
Geodetický oblouk Struve (2005)
  Řetězec triangulačních bodů, který se v délce 2 820 km táhne před 10 států od Hammerfestu v Norsku k Černému moři - Bělorusko, Estonsko, Finsko, Litva, Lotyšsko, Norsko, Moldavsko, Ruská federace, Švédsko, Ukrajina. Jsou to body, které v letech 1816 až 1855 zaměřil astronom Friedrich Georg Wilhelm Struve a které představují první přesné měření dlouhého segmentu poledníku. To pomohlo stanovit přesnou velikost a tvar naší planety a znamenalo významný krok v rozvoji zeměpisných věd a topografie. Jedná se o výjimečný příklad spolupráce vědců z různých zemí a zároveň o příklad spolupráce monarchů za vědeckým účelem. Původní oblouk tvořilo 258 hlavních trianglů s 265 staničními body. Do seznamu je zahrnuto 34 původních staničních bodů s rozdílným označením, např. díra vyvrtaná ve skále, železný kříž, navršená kupa kamenů nebo obelisky.
 Částečně také: Rusko

Švédsko
 
Geodetický oblouk Struve (2005)
  Řetězec triangulačních bodů, který se v délce 2 820 km táhne před 10 států od Hammerfestu v Norsku k Černému moři - Bělorusko, Estonsko, Finsko, Litva, Lotyšsko, Norsko, Moldavsko, Ruská federace, Švédsko, Ukrajina. Jsou to body, které v letech 1816 až 1855 zaměřil astronom Friedrich Georg Wilhelm Struve a které představují první přesné měření dlouhého segmentu poledníku. To pomohlo stanovit přesnou velikost a tvar naší planety a znamenalo významný krok v rozvoji zeměpisných věd a topografie. Jedná se o výjimečný příklad spolupráce vědců z různých zemí a zároveň o příklad spolupráce monarchů za vědeckým účelem. Původní oblouk tvořilo 258 hlavních trianglů s 265 staničními body. Do seznamu je zahrnuto 34 původních staničních bodů s rozdílným označením, např. díra vyvrtaná ve skále, železný kříž, navršená kupa kamenů nebo obelisky.
 Částečně také: Ukrajina

Itálie
 
Syrakúsy a skalnatá nekropole Pantalica (2005)
  Jedná se o dvě samostatné části obsahující pozůstatky na dobu řecko-římskou. V nekropoli Pantalica se nachází přes 5 000 hrobek vytesaných do skály (poblíž otevřených lomů na kámen), z nichž většina se datuje do období 13. až 7. století př. n. l. V oblasti jsou také pozůstatky z doby byzantské, zejména základy paláce Anaktoron. Starověké Syrakúsy uchovávají zbytky původního města Ortygia, založeného korintskými Řeky v 8. století př. n. l. Je tu chrám Atény (5. století př. n. l., později přeměněn na katedrálu), řecké divadlo, římský amfiteátr, pevnost a jiné monumenty. Cicero psal o ´největším a nejkrásnějším řeckém městě´. Další památky připomínají dobu byzantskou, arabsko-muslimskou, normanskou, dobu Frederika II, Aragonii a Království dvou Sicílií. Historické Syrakúsy nabízejí unikátní svědectví o vývoji civilizací v oblasti Středozemního moře po dobu tří tisíc let.
 

Kuba
 
Cienfuegos - historické centrum města (2005)
  Koloniální město Cienfuegos (jižní karibské pobřeží) bylo založeno r. 1819 ve španělském teritoriu, ale původně bylo osídleno imigranty francouzského původu. Stalo se obchodním centrem pro cukrovou třtinu, tabák a kávu. Původně bylo vystavěno v novoklasicistním stylu, později se přidaly jiné vlivy, ale město si zachovalo harmonii. Mezi pozoruhodné stavby patří vládní palác (radnice), škola San Lorenzo, biskupství, palác Ferrer a některé obytné domy. Cienfuegos je prvním významným příkladem architektonicého celku, který přinesl nové vlivy pro modernost, hygienu a řád v městském plánování v Latinské Americe v 19. století.
 

Panama
 
Národní park Coiba a jeho chráněná mořská zóna (2005)
  Park leží jihozápadně od Panamy a chrání ostrov Coiba, 38 menších ostrovů a okolní moře v zálivu Chiriqui. Ostrov je chráněn před studenými větry i vlivem El Niňa a jeho tropický les ukrývá výjimečné množství endemitických savců, ptáků i rostlin. Je to také poslední útočiště řady ohrožených druhů, např. chocholatého orla (crested eagle), a přírodní laboratoř pro vědecký výzkum. Zde se získávají klíčové informace o hlubokomořských rybách a mořských savcích v tropické části východního Pacifiku.
 

Thajsko
 
Lesní komplex Dong Phayayen-Khao Yai (2005)
  Táhne se v délce 230 km mezi národním parkem Ta Phraya na kambodžské hranici na východě a národním parkem Khao Yai na západě. Jsou to rozervané hory vysoké od 100 m do 1 351 m. Severní strana je odvodňována přítoky řeky Mun, jež teče do řeky Mekong. Na jižní straně se nachází řada vodopáců a soutěsek, čtyři hlavní toky tečou do řeky Prachinburi. Je to domov více než 800 druhů fauny (z toho 112 savců, mezi nimi dva druhy gibbona), 392 druhů ptáků a 200 druhů plazů a obojživelníků, které také chrání (4 ohrožené druhy, jeden kriticky), důležitý tropický lesní ekosystém.
 

Mexiko
 
Ostrovy a chráněné oblasti Kalifornského zálivu (2005)
  Celkem 244 ostrovů, ostrůvků a pobřeží v severovýchodním Mexiku. Moře Cortéze a jeho ostrovy se nazývají přírodní laboratoří pro výzkum druhů. Navíc se tu dají studovat téměř všechny hlavní oceánské procesy, jež se v oceánech planety vyskytují. Členité ostrovy s vysokými útesy, písečnými plážemi a tyrkysovou vodou propůjčují těmto místům nebývalou krásu. Nachází se zde 695 druhů cévnatých rostlin, nejvíce ze všech mořských a ostrovních míst, jež jsou na Seznamu Světového dědictví. Rovněž počet rybích druhů je výjimečný - 891, z toho 90 je endemitických. Navíc zde žije 39 % z celkového počtu mořských savců na světě a třetina všech kytovců.
 

Japonsko
 
Shiretoko (2005)
  Poloostrov Shiretoko se nachází na severovýchodě ostrova Hokkaido, což je nejsevernější ostrov Japonska. Do seznamu patří oblast od střední části poloostrova až po jeho konec (mys Shiretoko) a rovněž okolní moře. Jedná se o významný příklad interakce mořských a pevninských ekosystémů, jež je důležitá pro řadu mořských i suchozemských druhů, z nichž některé jsou ohrožené a endemitické. Zároveň je to důležitá oblast pro ohrožené mořské a stěhované ptáky, lososovité ryby a mořské savce včetně Stellerova lvouna a některých kytovců.
 

Jihoafrická republika
 
Vredefort Dome (2005)
  Ukázkový příklad kráteru vzniklého dopadem meteoritu, asi 120 km jihozápadně od Johannesburgu. Je to nejstarší známý takový kráter na zemi, starý 2 023 milionů let. Se svým poloměrem 190 km je také největší a nejhlubší. Vredefort Dome přináší svědectví o největším známém uvolnění energie na zemi, jež způsobilo devastující globální změnu včetně (podle některých vědců) významných evolučních změn. Je to důkaz o geologickém vývoji a je podstatný pro porozumění vývoje planety. Vredefort je jediným příkladem na zemi, jež poskytuje úplný geologický profil takového kráteru pod jeho dnem.
 

Egypt
 
Vádí Al-Hitan (2005)
  V Al-Hitan (Údolí velryb) v Západní poušti se nacházejí cenné fosilie nejstaršího, nyní vyhynulého podřádu velryb (archaeoceti). Tyto fosilie objasňují jednu významnou část evoluce: velryba se po předchozím stádiu, kdy byla suchozemským živočichem, stala savcem žijícím v oceánech. Toto místo je pro demonstraci této vývojové změny nejdůležitější, jelikož ukazuje živě tvar a život těchto velryb v období této přeměny. Počet, koncentrace a kvalita fosilií je unikátní, rovněž pak i jejich přístupnost a uložení v atraktivní a chráněné krajině. Fosilie v Al-Hitan ukazují nejmladší archaeocety v posledním stádiu, kdy ztráceli své zadní končetiny. Mají již typické tělo dnešních velryb, ale jejich lebka a zuby jsou primitivní. Ostatní zdejší fosilie umožňují rekonstruovat ekologické podmínky pro život v té době.
 

Norsko
 
Geirangerfjord a Nærøyfjord (2005)
  Fjordy v jihozápadním Norsku se nacházejí 120 km od sebe a jsou součástí norské krajiny fjordů, která se táhne od Stavangeru na jihu až po Andalsnes, 500 km dál na severovýchod. Tyto dva fjordy, jež patří k nejdelším a nejhlubším na světě, se považují za typické a krajinně nejkrásnější. Fjordy jsou lemovány strmými skalami, jež se zvedají z Norského moře do výše 1 400 m a pod vodou sahají ještě dalších 500 m hluboko. Je tu bezpočet vodopádů, řeky, ledovcová jezera, ledovce, lesy a rozeklané hory, podmořské morény. Vyskytují se zde mořští savci.
 
Článek Fjordy
Článek Geiranger
Článek Geirangerfjord, Norsko - ze seznamu Světového dědictví UNESCO

Omán
 
Aflaj - zavlažovací systém afladž (2006)
  Pět starobylých zavlažovacích kanálů, které reprezentují na tři tisíce podobných systémů dodnes stále ještě používaných k zavlažování. Počátky zavlažovacího systému afladž sahají do 5. století n. l. - archeologové se ale domnívají, že se takto v této pouštní krajině zavlažovalo možná již 2500 let př. n. l. Samospádem se voda odvádí kanálky z podzemních pramenů a přivádí se na políčka. Jednotlivé kanálky jsou často dlouhé i několik kilometrů. Součástí této chráněné lokality jsou i strážní věže, které chránily nejen tento zavlažovací systém, ale také domy a mešity místních obyvatel.
 

Mauricius
 
Aapravasi Ghat (2006)
  Toto místo o rozloze 1640 metrů čtverečných se nachází nedaleko metropole Port Louis. Jde o místo, kde se začal jako první praktikovat moderní systém tzv. sezónních prací. V roce 1834 vybrala Britská vláda Mauricius pro svůj velký experiment - cílem bylo nahradit otroctví "svobodnou" prací. V letech 1834 - 1920 přijelo do Aapravasi Ghat půl miliónu sezónních dělníků z Indie. Pracovali na zdejších třtinových plantážích, část se jich přesunula na blízký Réunion nebo do Austrálie, východní Afriky a do Karibiku. Jako památky na tuto dobu se dochovaly budovy, které patří k raným ukázkám toho, co se přeměnilo v globální ekonomický systém. Samotné budovy zažily jednu z největších migrací historie.
 

Mexiko
 
Tequila - krajina pěstování agáve a zařízení na výrobu Tequily (2006)
  34658 ha území mezi úpatím vulkánu Tequila a údolím Rio Grande kde se pěstují modrá agáve. Krajinu přeměňovali zemědělci od 16. století tak aby mohli produkovat tequilu. Už 2000 let se v těchto krajích používá šťáva agáve na výrobu alkoholu a z vláken listů se vyrábějí šaty. Dosud funkční destilérie, pole i osady Tequila, Arenal a Amatitan s továrnami a palírnami - tzv. tabernas (nelegální palírny z dob španělské nadvlády) společně s haciendami z 18. století i archeologickými lokalitami ukazují jak kultura agáve patří k mexické identitě.
 

Írán
 
Bisotun (2006)
  Bisotun leží na starodávné obchodní cestě spojující íránskou náhorní planinu s Mezopotámií. Archeologové zde objevili basreliéf s nápisy klínovým písmem, který nechal vytesat Dárius I. Veliký, když usedl na trůn Perské říše v roce 521 př. n. l. Pod a kolem vyobrazení je asi 1200 řádků kde se popisují Dáriovy bitvy a to hned ve třech jazycích. Tato archeologická lokalita tak svědčí o vlivu různých kultur na monumentální umění a rozvoj písma v tehdejší Persii. Mezi nálezy patří také starší pozůstatky na éru Median (8 - 7. stol. př. n. l.) Stejně staré jako basreliéf a mladší jsou nálezy z éry Achaemenid (6 - 4. století př. n. l.).
 

Polsko
 
Wroclaw - Staletá hala (2006)
  Hala Ludowa, nebo také Jahrhunderthalle je památkou na historii železobetonové architektury. V letech 1911 až 1913 ji postavil Max Berg, tehdejší městský architekt v Breslau jak se tehdy německy Wroclav jmenovala. Hala sloužila jako multifunkční rekreační a kulturní zařízení nacházející se na Výstavišti. Má půdorys symetrického čtyřlístku s rozsáhlým otevřeným kruhovým centrálním prostorem. Průměr haly je 65 m, výška 42 m a hala je schopna pojmout až 6000 diváků. Stavba je průkopnickou prací moderního inženýrství a architektury.
 

Malawi
 
Chongoni - oblast skalního umění (2006)
  Na náhorní plošině středního Malawi na skupině zalesněných žulových vrcholů se rozprostírá na ploše 126,4 km čtverečných oblast s nejbohatší koncentrací skalního umění ve střední Africe. V Chongoni je doposud popsáno 127 míst - zdejší kresby odrážejí vzácnou tradici skalního umění zemědělců, stejně jako obrazy lovců-sběračů Ba Twa, kteří zde žili od pozdní doby kamenné. Zemědělci Chewa, kteří se tu usadili někdy v pozdní době železné, praktikovali skalní umění dokonce až do 20. století. Místa s obrazy jsou stále spjata mezi Chewa s obřady a rituály a symboly používané ve skalním umění, které jsou spjaty s ženami, mají mezi nimi stále kulturní relevanci.
 

Velká Británie a Severní Irsko
 
Cornwall a West Devon - důlní krajina (2006)
  Cornwall a West Devon se přeměnil v 18. století a začátkem 19. století v důsledku rychlého rozvoje dobývání mědi a cínu. V 19. století tento region produkoval dvě třetiny světové výroby mědi a zdejší hluboké podzemní doly, depa, slévárny, nová města, přístavy i malé farmy reflektovaly všechny ta překotné změny a inovace, které tu byly realizovány.
 

Sýrie
 
Crac des Chevaliers a Qal'at Salah El-Din (2006)
  Dva mohutné hrady představující střetávání vlivů a dokumentující vývoj pevnostní architektury na Blízkém východě během křižáckých výprav (11. a 13. století). Crac des Chevaliers byl postaven v letech 1142-71 a mameluci ho přestavěli koncem 13. století. Patří mezi nejlépe zachovalé a také mezi největší křižácké hrady na světě. Hrad Qal'at Salah El-Din obsahuje též byzantské zbytky z 10. století.
 

Itálie
 
Janov - La Strade Nuovo a urbanistický systém Palazzi dei Rolli (2006)
  Strade Nuove a systém Palazzi dei Rolli z přelomu 16. a 17. století je postaven v historickém centru Janova a představuje první evropskou ukázku urbanistického rozvoje s jednotnou strukturou. Půdorys zástavby tu byl rozparcelován veřejnou autoritou a opíral se o legislativu. Paláce Rolli si pak na těchto místech postavily nejbohatší aristokratické rodiny Janovské republiky. Do této lokality zapsané na Seznam UNESCO byly zahrnuty také renesanční a barokní paláce podél tzv. nových ulic - Strade Nuove.
 

Etiopie
 
Harar Jugol - opevněné město (2006)
  Toto opevněné historické město leží na východě Etiopie na plošině s hlubokými roklemi. Mimo hradeb je obklopeno pouštěmi a savanami. Opevnění kolem tohoto posvátného muslimského města vznikalo během 13. a 16. století. V Harar Jugol je 82 mešit. Tři z nich pocházejí už z 10. století. Mimo to je tu ještě 102 svatyní. Nejznámějšími domy jsou tradiční městské budovy skládající se ze tří místností v přízemí a nádvoří. Další tzv. indické domy se objevily až s příchodem obchodníků z Indie po roce 1887 - jde o patrové domy s verandou.
 

Německo
 
Regensburg - staré centru Stadtamhof (2006)
  Ve starém středověkém městě postaveném na březích Dunaje v Bavorsku se dochovalo mnoho budov výjimečné kvality, které vypovídají o starém obchodním centru a jeho vlivu na celou oblast. Najdou se zde stopy po Římanech, románské a gotické stavby zrovna tak jako architektura 11. - 13. století. Charakter historického města stále určuje trh, radnice a katedrály i měšťanské domy, věže, kostely, kláštery a překrásný starý kamenný most ze 12. století. Město bylo významným střediskem Svaté říše římské, které se obrátilo k protestantské víře.
 

Gambie
 
Kamenné kruhy Senegambie (2006)
  Čtyři velké kruhy kamenných kruhů jsou malou ukázkou z tisíce obdobných monumentů soustředěných ve 100 kilometrovém pásu podél řeky Gambie. Skupiny Sine Ngayene, Wanar, Wassu a Kerbatch obsahují 93 kamenných kruhů a mnoho pohřebních mohyl zvaných tumuli. Ty vznikly v období mezi 3. stoletím př. n. l. až do 16. století. Rozsáhlá posvátná krajina byla tak utvářena více něž 1500 let.
 Částečně také: Senegal

Španělsko
 
Most Vizcaya (2006)
  Most Vizcaya je postaven přes ústí řeky Ibaizabal západně od Bilbaa. Nad řekou se klene ve výšce 45 metrů a v délce 160 metrů od roku 1893. Navrhl ho baskický architekt Alberto de Palacio a skloubil v něm tradice stavitelství z železa 19. století s tehdy novou odlehčující technologií ocelových lan. Byl to první most na světě, který nesl lidi i dopravu na visuté gondole a sloužil jako příklad pro mnoho podobných mostů v Evropě, Africe a Americe. Z celé té řady se jich ale dochovalo jen nemnoho. Most Vizcaya se považuje za jednu z nejvýznamnějších železných konstrukcí průmyslové revoluce.
 

Tanzanie
 
Kondoa - skalní umění (2006)
  Oblast Kondoa proslavená svým skalním uměním leží na východních úbočích valu Masai, který hraničí s Velkým riftovým údolím. Jde o přírodní skalní úkryty, které se po nejméně dvě tisíciletí využívaly pro skalní malby. Jde o kolekci obrazů ve více než 150 úkrytech nacházejících se na ploše 2336 kilometrů čtverečných. Mnohé z maleb mají vysokou uměleckou úroveň a vypovídají o životě lidí od lovců-sběračů po zemědělce-pastýře. Některá z těchto míst se dodnes využívají při tradičních rituálech.
 

Chile
 
Sewell - důlní město (2006)
  Město ležící vysoko v Andách zhruba 85 km jižně od hlavního města Santiaga v nadmořské výšce přes 2000 m. Město postavila počátkem 20. století firma Braden, která zde těžila měď. Potřebovala zde ubytovat horníky, kteří tu v té době pracovali v největším dole na měď na světě - El Teniente. Jde o příklad "umělého města", které se zrodilo v jednom z nejodlehlejších koutů světa. Na vrcholu slávy žilo v Sewellu 15 tisíc lidí. V 70. letech bylo město prakticky opuštěno.
 

Čína
 
Yin Xu (2006)
  Archeologická lokalita Yin Xu leží poblíž města Anyang asi 500 km jižně od Pekingu. Je to pozůstatek starověkého hlavního města pozdní dynastie Shang (1300 - 1046 př. n. l.). Je to místo, které vypovídá o zlatém věku rané čínské kultury, řemeslech a vědách - byl to čas velké prosperity čínské doby bronzové. V lokalitě bylo odkryto mnoho královských hrobek a paláců - jde o prototypy pozdější čínské architektury. Nachází se zde také okrsek svatyní královských předků o rozloze 1000 x 650 metrů, kde byly nalezeny základy více než 80 domů a jedinou hrobkou člena královské rodiny, která zůstala nedotčena. Jde o hrobku Fu Hao.
 

Sichuan - hájemství pandy velké (2006)
  Oblast o rozloze 924 500 ha obsahuje sedm rezervací a devět scénických parků v pohoří Qiongiai a Jiajin. Je domovem více než třetiny počtu kriticky ohrožených pand. Celá oblast je největším zachovalým souvislým životním prostorem pandy velké. Jde o relikt paleotropických pralesů z terciální éry. V oblasti žije řada dalších ohrožených druhů: panda červená, irbis horský a levhart obláčkový. Také botanická rozmanitost s pěti až šesti tisíci druhy patří mezi největší na světě - mimo deštné pralesy.
 

Kolumbie
 
Malpeo - mořská fauna a flóra v okolí ostrova (2006)
  Toto místo leží 506 km od pobřeží Kolumbie a zahrnuje ostrov Malpeo (350 ha) a jeho okolní moře o rozloze 857 150 ha, kde se rozkládá obrovský podmořský park. Jde o největší oblast se zákazem rybolovu ve východním tropickém Pacifiku. Je to důležitý prostor pro ohrožené druhy mořských živočichů. Oblast patří k nejlepším potápěčským lokalitám světa - jsou zde strmé podmořské útesy a úžasná biodiverzita.
 

Madagaskar
 
Deštné pralesy Atsinanana (2007)
  Region Atsinanana na východě ostrova zahrnuje šest národních parků, které chrání pralesy nesmírně důležité pro přežití unikátní madagaskarské fauny a flory. Místní deštné pralesy obývá 80-90% endetmitických druhů.
 

Čína
 
Jihočínská krasová oblast (2007)
  V jihočínských provinciích Yunnan, Guizhou a Guangxi se rozkládá na ploše větší než půl milionu kilometrů čtverečných ohromná krasová oblast. UNESCO vybralo na svůj seznam především kras Libo, kras Shilin a Wulong. Jde o jednu z nejpozoruhodnějších oblastí světa s tropickým a subtropickým krasem.
 

Slovensko
 
Původní bukové lesy Karpat (2007)
  Deset lokalit s unikátním lesním porostem v Karpatech. Tato místa najdeme v Poloninách, Bukovských vrších a na Vihorlatu. Jde o charakteristické lesy mírného pásma, které rostly původně na mnohem větší ploše Evropy.
 Částečně také: Ukrajina

Korea (Jižní)
 
Vulkanický ostrov Jeju (2007)
  Sopečný ostrov Jeju tvoří nejjižnější cíp Koreje. Známý je svými lávovými jeskyněmi, které se považují za nejkrásnější na světě. Součástí chráněného místa je také tufový kužel Seongsan llchulbong, vyrůstající z moře jako pevnost, či hora Hallasan (1950 m), nejvyšší v Koreji, v oblasti jsou také vodopády a kráterová jezera.
 

Španělsko
 
Národní park Teide, Kanárské ostrovy (2007)
  Horský národní park na ostrově Tenerife včetně vrcholu sopky Teide-Pico Viejo - se svými 3718 metry je to nejvyšší hora Španelska.
 
Článek Kanárské ostrovy - Tenerife - Pico del Teide - Španělsko, Afrika

Gabun
 
Lopé-Okanda, ekosystém a kulturní krajina (2007)
  Rozhraní mezi hustým tropickým pralesem a savanou představuje krajinu, kde žije velké množství živočichů včetně velkých ohrožených savců. Své stopy tu zanechal ovšem také člověk. Například 1800 skalních kreseb z období od neolitu až po dobu železnou. Těmito místy také procházela hlavní migrační trasa národa Bantu a dalších, kteří směřovali ze západní Afriky na sever, východ nebo jih kontinentu.
 

Jihoafrická republika
 
Richtersveld - kulturní krajina s botanickými unikáty (2007)
  Tato horská a pouštní krajina leží na severozápadě Jižní Afriky a dodnes je obývána a spravována polonomádským národem Nama. Tradice tohoto národa zde trvá dva tisíce let - stále si například staví přenosná obydlí a podobně.
 

Namibie
 
Twyfelfontein (2007)
  Twyfelfontein je oblast se skalními kresbami - dosud jich bylo objeveno kolem dvou tisíc, což je jedna z největších koncentrací skalních kreseb v Africe. Na obrázcích jsou zobrazeni nosorožci, sloni, žirafy i lidské postavy. Nakreslili je zde lovci-sběrači ještě před příchodem pastevců kolem roku 1000 n.l.
 

Irák
 
Samara (2007)
  Tato archeologická lokalita poskytuje údaje o mocné islámské metropoli z období Abbásovské říše. Ta sahala od Tuniska až po Střední Asii. Archeologická naleziště se rozkládají na obou březích řeky Tigris v délce 41 km a šířce 4-8 km. Zdejší architektura a umění se odsud šířily jako vzory do ostatních regionů islámského světa. K nejznámějším zdejším památkám patří velká mešita se svým spirálovým minaretem z 9. století. V Samaře je 80% lokality ještě stále neprozkoumáno.
 

Austrálie
 
Opera v Sydney (2007)
  Mušlovitá budova opery v Sydney se stala záhy po svém dokončení nezaměnitelným symbolem celého města. Dokončena byla v roce 1973 a téměř okamžitě se dostala také do všech učebnic architektury a stala se památkou moderního umění 20. století.
 
Článek Ramínko (Coat hanger) a Opera v Sydney

Bosna a Hercegovina
 
Višegrad - most Mehmeda Paši Sokoloviče (2007)
  Necelých 180 metrů dlouhý z kamene postavený most přes řeku Drinu postavil ve východní Bosně koncem 16. století dvorní stavitel Sinan. Stalo se tak na příkaz Mehmeda Paši Sokoloviče a je to vrchol stavitelského umu i osmanské monumentální architektury.
 

Japonsko
 
Iwami Ginzan - hornické město a stříbrný důl (2007)
  Iwami Ginzan leží na johozápadě ostrova Honšú. Tady v horách mezi hlubokými říčními údolími vznikly stříbrné doly. Místní kvalitní kov přispěl k ekonomickému rozvoji Japonska v 16. a 17. století. Stříbro odtud putovalo do přístavu a odtud pak hlavně do Koreje a Číny. Pozůstatky hornické činnosti jež tu lze najít mají stáří od 16. do 20. století. Nachází se tu pozůstatky důlní činnosti, památky na zpracování kovu i na hornicé osady.
 

Čína
 
Kaiping - vesnice a domy Diaolou (2007)
  Jde o několikapatrové opevněné vesnické domy Diaolou v Kaipingu a okolí. Ty představují jakousi fůzi západních a čínských forem jak struktury tak dekoru těchto staveb. Na přelomu 19. a 20. století z Kaipingu emigrovalo množství lidí do celého světa a následně ovlivňovali svůj domov. Celkem se zde nachází 1800 takovýchto věžových domů. (provincie Guangdong).
 

Turkmenistán
 
Nisa - parthské pevnosti (2007)
  Archeologické nálezy v místech Staré a Nové Nisy dokládají existenci jednoho z nejranějších a také nejdůležitějších měst Parthské říše. Ta byla v této oblasti hlavní mocností od 3. století př. n. l. do 3. století našeho letopočtu. Trosky města byly pohřbeny pod zemí téměř dva tisíce let a tak se zachovaly v obdivuhodně dobrém stavu. Unikátní nálezy vydávají svědectví o Parthské civilizaci, která umně skloubila vlastní kulturu a tradice s těmi helénskými a římskými.
 

Indie
 
Červená pevnost (2007)
  Dnešní Červená pevnost vznikla jako opevněný palác Shahjahanabadu, v nové metropoli pátého mughalského vládce Indie - Shahjahana (1628-1658). Své jméno získala podle barvy mohutných hradeb postavených z červeného pískovce. Palác byl postaven údajně jako imitace ráje, tak jak ho popisuje korán.
 

Kanada
 
Kanál Rideau (2007)
  Technická památka z počátku 19. století se táhne v délce 202 km z Ottawy na jih až ke Kingston Harbour na jezeře Ontario. Kanál byl postaven především ze strategických důvodů v době, kdy Velká Británie a USA soupeřily o kontrolu nad touto oblastí.
 

Francie
 
Bordeaux - historické centrum (2007)
  Historickému centrum Bordeaux se říká "Měsíční přístav". Je to úžasný urbanistický a architektonický celek honosící se tím, že kromě Paříže neexistuje ve Francii žádné jiné město, které by mělo tolik památkově chráněných budov jako Bordeaux.
 

Ázerbajdžán
 
Gobustan - skalní umění (2007)
  V centrální části Azerbájdžánu v oblasti skalních balvanů se nacházejí tři místa známá jako skalní galerie. Ukrývají sbírku šesti tisíc skalních kreseb starých cca čtyři tisíce let. V lokalitě se také nacházejí zbytky osídlení a pophřebišť starých obyvatel od konce doby ledové do středověku.
 

Řecko
 
Korfu - historické centrum města (2007)
  Město Korfu leží na stejnojmenném ostrově na strategickém místě u vstupu do Jaderského moře. Vznikat začalo už v 8. stol. př. n. l. a tři zdejší pevnosti postavené benátčany, po čtyři staletí bránily jejich zájmy před Osmanskou říší. Neoklasicistní domy starého města pak pochází především z 19. století.
 

Švýcarsko
 
Vinice Lavaux (2007)
  Podél břehů Ženevského jezera se táhnou v délce 30 km slavné viniční terasy Lavaux. Najdete je mezi Chateau de Chillon a okraji Lausanne. Víno v této oblasti začali nejspíše pěstovat už Římané, ale dnešní podoba zdejších teras začala vznikat v 11. století, kdy celou oblast kontrolovaly benediktinské a cisterciácké kláštery.
 

Srbsko
 
Gamzigrad - Romuliana, Galériův palác (2007)
  Na přelomu 3. a 4. století dal na východě Srbska postavit císař Caius Valerius Galerius Maximianus opevněný komplex v kterém dodnes najdeme opevnění, palác, baziliky, chrámy, lázně i tetrapylon. Místo bylo pojmenováno po císařově matce Felix Romuliana.
 Částečně také: Srbsko a Černá Hora

Mexiko
 
UNAM - areál Národní mexické univerzity (2007)
  Jde o komplex budov, sportovišť a parků kampusu, který vznikl v letech 1949-1952 za účasti 60 architektů, stavitelů a umělců. Výsledkem se stal modernistický celek kombinující prvky urbanismu, architektury, inženýrství, krajinářství i výtvarného umění s odkazy na místní tradice, zvláště z předhistorické doby.
 

San Marino
 
Historické centrum San Marina a hora Monte Titano (2008)
  San Marino vzniklo ve 13. století jako městský stát. Na seznam je zapsáno historické centrum San Marina, kde na rozloze 55 hektarů najdete staré hradby, hradební věže, bašty, městské brány, ale také třeba neoklasicistní baziliku a podobně. Většina budov města slouží už od středověku stále stejným institucím, které nepřetržitě udržují kontinuitu této maličké republiky.
 
Článek San Marino - republika na Monte Titanu

Slovensko
 
Dřevěné kostely slovenských Karpat (2008)
  Dva římskokatolické, tři protestantské a tři pravoslavné svatostánky představují ukázkový soubor dřevěných kostelíků Východního Slovenska. Postaveny byly v období mezi 16. a 18. století v malých a chudých vesnicích v bývalých Horních Uhrách.
 

Švýcarsko
 
Rétská železnice přes průsmyky Albula a Bernina (2008)
  Na začátku 20. století spojila tato železnice odlehlé horské vesnice v Centrálních Alpách a tak to nebyl jen významný stavitelský počin, ale železnice měla také značný socioekonomický dopad na život místních obyvatel. Stavba železnice vedoucí přes průsmyk Albula byla zahájena v roce 1904. Na 67 kilometrech trasy tu je 42 tunelů a 144 viaduktů a mostů. Druhá železnice vede horským masivem Berniny a překonává tento obtížný terén 13 tunely a 52 mosty. Jde o jedinečné technické a architektonické dílo.
 Částečně také: Itálie

Kambodža
 
Chrám Preah Vihear (2008)
  Devět set let starý klášter Preah Vihear je pro Kambodžany druhým nejdůležitějším po světoznámém chrámovém komplexu Angkor. Leží ovšem přímo na sporné hranici s Thajskem na okraji náhorní plošiny dominující kambodžským rovinám. Chrám je zasvěcený bohu Šivovi a skládá se z několika svatyní spojených chodníčky a schodišti dlouhými dohromady přes 800 metrů. Stavba se datuje do první poloviny 11. století a je to architektonický skvost včetně ornamentální výzdoby.
 

Jemen
 
Souostroví Sokotra (2008)
  Toto souostroví se nachází na severozápadě Indického oceánu poblíž Adenského zálivu. Dva malé a čtyři velké ostrovy vybíhají směrem k africkému kontinentu a celé souostroví je dlouhé 250 kilometrů. Významné je kvůli endemitickým druhům rostlin a živočichů. Například devadesát procent zdejších plazů nežije nikde jinde na světě.
 

Itálie
 
Mantova a Sabbioneta (2008)
  Tato města leží na severu Itálie v Pádské nížině a reprezentují dva aspekty renesančního stavitelství. Mantova byla stavěna a rozšiřována postupně už od dob římského impéria. Sabbioneta je pak ukázkou dobových teorií, o plánování ideálního města, dovedených do praxe. Byla vybudována ve druhé polovině 16. století pod vedením Vespasiana Gonzagy Colonny a je pro ni charakteristické pravoúhlé rozložení ulic.
 

Malajsie
 
Historická města Melaka a George Town (2008)
  Obě města leží v Malackém průlivu a bývaly významnými obchodními centry jihovýchodní Asie. Melaka se pyšní vládními paláci, kostely, opevněním i honosnými náměstími z doby raného malajského sultanátu (15. století). Také je ukázkou portugalského a holandského vlivu v 16. a 17. století. V George Townu se zase asijské vlivy mísí s prvky typickými pro britskou koloniální architekturu konce 18. století. Architektonická a urbanistická řešení použitá v obou městech nemají ve východní a jihovýchodní Asii obdoby.
 

Island
 
Ostrov Surtsey (2008)
  Za vznik tohoto ostrova ležícího 32 km od jižního pobřeží Islandu vděčíme vulkanickým erupcím v letech 1963 až 1967. Ostrov byl od začátku chráněn před zásahy člověka a tak poskytuje zcela unikátní informace o procesu kolonizace nově vzniklé pevniny rostlinnými i živočišnými druhy.
 

Německo
 
Modernistické domy v Berlíně (2008)
  Jde o šest budov postavených v letech 1910 až 1933 a to především v období Výmarské republiky. Slouží jako příklad tehdejšího novátorského pojetí bydlení, které se projevovalo v sociální i kulturní oblasti. Změny se projevovaly v novém přístupu k urbanistickému plánování i v architektuře. Tyto projekty vedli architekti Bruno Taut, Martin Wagner a Walter Gropius. Svým pojetím, svěžím designem a inovacemi ovlivnili kulturu bydlení po celém světě.
 

Chorvatsko
 
Rovina okolo města Stari Grad na Hvaru (2008)
  Jde o kulturní krajinu na ostrově Hvar v Jaderském moři, která zůstala prakticky nezměněna od doby, kdy ji kolonizovali jónští Řekové z Parosu ve 4. století před. n. l. Zemědělská činnost se tu soustřeďuje hlavně na pěstování vinné révy a oliv a to vše už od dob starých Řeků. Krajina je charakteristická kamennými zdmi a příkopy vybudovanými podle geometrického systému používaného už ve starověku.
 

Mauricius
 
Kulturní oblast Le Morne (2008)
  Na jihozápadě ostrova se tyčí nad Indickým oceánem rozeklaná hora Le Morne. Právě tady se v 18. a na začátku 19. století schovávali uprchlí otroci, maróni. V jeskyních a na vrcholku hory zakládali malé osady. Ústní tradice pak učinila z hory Le Morne symbol boje otroků za svobodu.
 

Francie
 
Vaubanova opevnění (2008)
  Jde o nejlepší ukázky díla Sébastiena Le Prestre de Vauban (1633-1707), který byl vojenským inženýrem krále Ludvíka XIV. Jde o 13. objektů zahrnujících města, citadely, městské hradby, věže i obytné domy – vše postaveno podle Vaubanových plánů včetně pevností v horách i v moři a dvou horských cest. Jsou to vrcholná díla klasického opevnění typického pro západní vojenskou architekturu té doby.
 

Čína
 
Národní park San-čching-šan (2008)
  Tento národní park má necelých 23 hektarů a na seznam UNESCO byl zapsán pro nevšední scenérii fantaskně tvarovaných skalních útvarů. Leží na západě hor Huaiyu v provincii Ťiang-si a mezi skalními útvary je například 48 žulových štítů a téměř 90 žulových pilířů připomínajících lidské nebo zvířecí postavy. Vše doplňuje bohatá subtropická vegetace.
 

Fu-ťien Tulou (2008)
  Jde o několikapodlažní hliněné domy na jihozápadě provincie Fu-ťien. Domy byly postaveny mezi rýžovými, čajovými a tabákovými plantážemi v rozmezí 12. - 20. století a je jich 46. Domy byly z obranných důvodů postaveny jen s několika málo okny a s jediným vchodem. Jejich základem jsou vysoké obranné zdi zakryté střechami s převislými okraji. Uvnitř byla vždy kruhová nebo čtvercová náměstíčka a dbalo se na pohodlí, interiéry jsou často bohatě zdobeny. Domy jsou vertikálně rozděleny mezi rodiny. Ty mají k dispozici dva až tři pokoje. Často jde o celé rodinné klany, v jediném takovém domě žije 800 i více lidí.
 

Francie
 
Laguny Nové Kaledonie (2008)
  Ekosystém korálových útesů na Nové Kaledonii patří mezi tři jejich nejrozsáhlejší seskupení a zdejší laguny jsou místem, kde se nachází také nejrozmanitější seskupení korálových útesů na světě. Navíc se zde vyskytuje také obrovské množství ryb, želv a mořských savců. Místo je přímo učebnicí přírodní historie Oceánie.
 Částečně také: Nová Kaledonie

Írán
 
Komplexy arménských klášterů (2008)
  Sv. Tadeáš, sv. Štěpán a Dzordzorova kaple, to jsou tři architektonické komplexy arménského křesťanství na severozápadě Íránu. Kláštery byly hlavním centrem šíření arménské kultury do Ázerbájdžánu a Persie. Sv. Tadeáš ze 7. století je nejstarší z nich ale, všechny jsou dokladem toho, že jde o zcela výjimečnou architekturu a dekorativní umění.
 

Izrael
 
Svatá místa baháismu v Haifě a Západní Galilei (2008)
  Jde o památná místa tohoto náboženství ve městech Akko a Haifa a každé z nich je spjato se zakladateli tohoto náboženství. Jde o jedenáct míst - domy, zahrady, hřbitovy, ale také moderní stavby v neoklasicistním stylu.
 

Švýcarsko
 
Tektonická oblast Sardona (2008)
  Jde o horskou oblast na severovýchodě Švýcarska. Sedm vrcholů se tady zvedá do výšky nad 3000 metrů. Díky tektonickým pohybům tady vznikly zajímavé geologické útvary často připomínající budovy. Součástí Sardony jsou také Glarnské Alpy, největší postglaciální svážné území v Centrálních Alpách.
 

Kuba
 
Camagüey - historické centrum (2008)
  Camagüey byla jednou ze sedmi prvních vesnic založených Španěly na Kubě. Byla hlavním centrem tehdejšího vnitrozemského osídlení ostrova. Později se vesnice změnila na městečko, které se od roku 1528 rozrůstalo na nepravidelném půdorysu. Vznikl tak komplex živelně vystavěných bloků domů pro tuto část světa velmi netradiční. Dodnes tu je možné obdivovat domy ovlivněné různými slohy.
 

Vanuatu
 
Území náčelníka Roi Mata (2008)
  Jde o první zápis tichomořského státu na Seznam světového dědictví UNESCO. Jde o tři oblasti na ostrovech Efate. Lelepa a Artok, které jsou spjaty s životem a smrtí posledního náčelníka Roi Mata ze 17. století. Na jeho bývalém území v současném centrálním Vanuatu se dochovalo jak jeho sídlo a hrobka, tak i hromadné pohřebiště.
 

Mexiko
 
San Miguel - opevněné město a kostel Ježíše Nazaretského v Atotonilku (2008)
  Opevněné město San Miguel de Allende bylo založeno v 16. století na královské cestě a největšího svého rozmachu dosáhlo v 18. století. Mnoho význačných světských i církevních staveb tu bylo v té době postaveno ve stylu mexického baroka a řada z nich je mistrovskými ukázkami tohoto slohu. Významným příkladem místního barokního umění je také kostel Ježíše Nazaretského stojící v indiánské vesnici Atotonilko, ležící asi 14 km od města San Miguel.
 

Biosférická rezervace motýlů monarchů (2008)
  Do rezervace ležící asi 100 kilometrů severozápadně od Mexico City se každý podzim vrací miliony, možná miliardy motýlů monarchů. Větve tamních stromů se zcela ztratí pod křídly těchto motýlů, kteří se sem na malou plochu rezervace vrátí ze své pouti po Severní Americe. Na jaře pak motýli začnou zase migrovat směrem do východní Kanady, aby se na podzim zase vrátili do Mexika. Během cesty se narodí a zemřou čtyři generace těchto motýlů a jak tedy najdou cestu zpět do svého zimoviště zůstává stále záhadou.
 

Keňa
 
Lesy Mijikenda Kaya (2008)
  Jde o jedenáct oddělených lesních ploch rozsetých na 200 km podél keňského pobřeží. V lesích se skrývají pozůstatky opevněných vesnic lidí kmene Mijikenda známých jako kayas. Ty pocházejí pravděpodobně ze 16. století a jsou nyní uctívány jako příbytky předků a svatá místa.
 

Kanada
 
Fosilní útesy Joggins (2008)
  Jde o paleontologickou lokalitu na pobřeží Nového Skotska. Vyznačuje se velkým výskytem fosílií z doby karbonu. Díky tomu jsou zdejší skály nejúplnějším záznamem pozemského života tzv. Pensylvánské vrstvy, která spadá do doby před 318-303 miliony let.
 

Kazachstán
 
Sarjarka - stepi a jezera (2008)
  Lokalita leží v severním Kazachstánu a nachází se na území dvou rezervací: Naurzum a Korgalžin. Zdejší mokřady jsou důležitou zastávkou vodního ptactva migrujícího z Afriky, Evropy nebo jižní Asie do hnízdišť na západní a východní Sibiři. Celá oblast zahrnuje také dvě slaná jezera a stepní pásmo, kde se vyskytuje více než polovina rostlinných druhů Střední Asie a množství ohrožených ptačích druhů.
 

Saudská Arábie
 
Archeologická oblast Al-Hidžr (2008)
  Lokalita byla dříve známa jako Hegra a je největším dochovaným nalezištěm pozůstatků nabatejské civilizace jižně od Petry v Jordánsku. Nachází se tu 111 velmi dobře zachovalých monumentálních hrobek, řada studní, 50 nápisů z přednabatejského období a jeskynní malby.
 

Papua-Nová Guinea
 
Kuk - oblast raného zemědělství (2008)
  Oblast Kuk leží v údolí řeky Wahgi a je to 116 hektarů bažin. Archeologické vykopávky prokázaly, že zdejší mokřiny byly obdělávány již minimálně před 7000 lety, pravděpodobně ale i mnohem dříve. Je to jedno z mála míst na světě, kde archeologické nálezy podávají svědectví o nezávislém zemědělském vývoji a změnách v zemědělských postupech během dlouhé doby. Obyvatelé oblasti Kuk tak postupně přešli od obdělávání půdy ve vyšších polohách k vysušování bažin kanály...
 

Kapverdy
 
Cidade Velha (2009)
  Na Seznam světového dědictví UNESCO bylo zapsáno historické centru města Cidade Velha. Bylo založeno v 15. století a stalo prvním stálým evropským sídlem v tropech a také centrem portugalského obchodu s otroky. Portugalské kolonizátory připomínají dodnes historické uličky, dva kostely a pevnost.
 
Článek Cidade Velha - Kapverdy

Itálie
 
Dolomity (2009)
  Dolomity byly na seznam zapsány s hodnocením "jedna z nejkrásnějších horských krajin" na světě. Oblast severoitalských Alp zahrnuje 18 vrcholů, z nichž některé dosahují výšky přes 3000 metrů. Do seznamu nyní patří plocha o rozloze 142 tisíc hektarů.
 
Článek Dolomity

Peru
 
Caral-Supe (2009)
  Předincké město Caral-Supe v peruánských Andách, je nejstarším svého druhu na americkém kontinentu. Rozkládá se na ploše 626 hektarů na písečné plošině na převisu údolí Supe a je dílem rozvinuté civilizace. Jeho stáří je odhadováno až na 5500 let.
 

Írán
 
Šuštar, historický vodovodní systém (Shushtar 2009)
  Mistrovské dílo lidského umu pochází pravděpodobně až z 5. století př. n. l., z časů Dária Velkého. Zahrnovalo vytvoření dvou hlavních kanálů na řece Karun. Jeden z nich, kanál Gargar, dodnes dodává vodu městu Šuštar a pomocí série tunelů také přivádí vodu k mlýnům. Celý vodní systém se skládá z mostů, nádrží a mlýnů a svědčí o technické vyspělosti Mesopotamců i Nabatejců. Odtud se pak voda dostává do nížiny, kde zavlažuje sady, zahrady a pole na ploše o rozloze 40 tisíc ha, známé jako Mianâb (Ráj).
 

Španělsko
 
Herkulova věž (The Tower of Hercules 2009)
  Věž Hercules je původně starověký římský maják nacházející se na poloostrově asi 2,4 kilometru od centra galícijské La Coru?y v severozápadním Španělsku. Věž na tomto místě sloužila jako maják už od konce 1. století po Kr., kdy Římané budovali Farum Brigantium. Věž se vypíná na 57 m vysoké skále a tyčí se do výšky 55 m. Poblíž se nachází park se sochami, skála Monte dos Bicos s rytinami z doby železné a muslimský hřbitov. Římské základy stavby byly odhaleny až v 90. letech. Stavba je naprosto unikátní, dochovala se totiž jako jediný maják z antiky, který si uchoval strukturální integritu a funkční kontinuitu.
 

Kyrgyzstán
 
Posvátná hora Sulamain-Too (2009)
  První lokalita na seznamu této středoasijské země. Kyrgyzská hora s pěti vrcholy Sulamain-Too Sacred Mountain dominuje Ferganskému údolí a tvoří pozadí k městu Bozp (Oš). Nachází se na křižovatce důležitých cest na středoasijské Hedvábné cestě. Za více než jeden a půl tisíce let si Sulamain podmanila příchozí k uctívání, jako posvátné hory. Vyznavači islámu jí považovali za nejposvátnější horu Střední Asie. Zajímavostí jsou četné jeskyně s petroglyfy a dvě zrekonstruované mešity ze 16. století. Po více než jeden a půl tisíce let představovala hora jakýsi „maják“ pro všechny cestovatele. Ve svatyních se mísí předislámské kulty a islám. Lokalita se považuje za nejkomplexnější příklad posvátné hory v celé střední Asii.
 

Velká Británie
 
Akvadukt a kanál Pontcysyllte (2009)
  18 km dlouhý kanál se nachází na severovýchodě Walesu. Pontcysyllte Canal přes údolí na řece Dee, mezi obcemi Trevor a Froncysyllte je unikátním technickým řešením z období průmyslové revoluce počátku 19. století. Splavný akvadukt, který nese Llangollen Canal, byl dokončen a slavnostně otevřen 26. listopadu 1805 a je nejdelším a největším svého druhu ve Spojeném království. Je ukázkou civilního inženýrství průmyslové revoluce. Překonat obtížný terén znamenalo při stavbě uplatnit odvážná a inovativní řešení, zvlášť když vodní cesta nemá žádná zdymadla. Mistrovským dílem je pak akvadukt, monumentální ocelová stavba, jíž navrhl inženýr Thomas Telford.
 

Belgie
 
Stocletův dům (Stoclet House 2009)
  Když bankéř a sběratel umění Adolphe Stoclet pověřil v roce 1905 jednoho z hlavních architektů vídeňské secese Josefa Hoffmanna, aby mu v Bruselu postavil dům, nestanovil si absolutně žádná omezení, ani finanční ani estetická. Dům a zahrada byly dokončeny po šestileté výstavbě v roce 1911. Jejich strohá geometrie znamenala přelom v secesi, art decu a vůbec v moderní architektuře. Podle výboru UNESCO jde o vrcholné dílo vídeňské secese a dokonalý příklad integrace všech umění. Stocletův dům je jednou z nejhomogennějších staveb vídeňské secese, ve výzdobě zahrnuje i práce Kolomana Mosera a Gustava Klimta.
 

Korea (Jižní)
 
Královské hrobky dynastie Džoseong (2009)
  Korejské Královské hroby dynastie Joseon (The Royal Tombs of the Joseon Dynasty) tvoří kolekce 40 hrobek rozptýlených v 18 lokalitách. Pocházejí z let 1408-1966 (dynastie Joseon vládla v letech 1392-1910). Stavěly se více než pět století, první roku 1408, poslední pak až v roce 1966. Pro umístění hrobek byla vybrána místa v nádherné přírodě, většinou v kopci. Vedle samotného pohřebiště zahrnují hrobky též obřadní část a zdobenou bránu. Nedílnou součástí jsou také vedlejší stavby jako např. dřevěné svatyně, královské kuchyně či domek pro strážné.
 

Německo
 
Pobřežní mělčiny Severního moře (2009)
  Oblast nazývaná wattové moře se táhne podél břehů Nizozemska a Německa. Jedná se o rozsáhlé pobřežní mělčiny, kde se stírá rozdíl mezi mořem a souší a vytvořil se zde unikátní ekosystém. Živočichové a rostliny se museli přizpůsobit životu neustále ovlivňovanému přílivem a odlivem. Vyskytuje se zde množství kanálů, písčin, bahenních nánosů, salin, pláží a dun. Lokalita zapsána na seznam představuje celkem 66 % celého wattového moře, které se táhne ještě při západním pobřeží Dánska. Vyskytují se zde tuleni a představuje rovněž důležité místo pro přezimování a hnízdění až 12 milionů ptáků, kteří sem míří zejména kvůli jedinečnému, sedm centimetrů dlouhému, červu pískovníku rybářskému. Park má rozlohu přes 7000 km2 a je vlastně jedním z posledních přirozených velkoekosystémů v Evropě.
 Částečně také: Nizozemí

Švýcarsko
 
La Chaux-de-Fonds a Le Locle, hodinářská města (2009)
  Unikátní ukázka spojení tradičního průmyslu a plánovaného uspořádání města. Po rozsáhlých požárech obě města nově povstala z popele právě díky hodinářství. Jejich půdorys paralelních ulic, kde se obytné budovy „mísí“ s dílnami, odráží potřeby místního hodinářského obyvatelstva. Toto řemeslo zde má kořeny již v 17. století a žije dodnes. Urbanistické řešení měst odráží přechod od počáteční řemeslné po průmyslovou výrobu, která nastoupila i v tomto odvětví koncem 19. století a pokračuje do současnosti. Město La Chaux-de-Fonds popsal Karel Marx jako „obří tovární město“, když ve Svém kapitálu analyzoval rozdělení práce v hodinářském průmyslu kantonu Jura. Obě města se nachází blízko sebe v hornaté oblasti této časti Švýcarska. Největší zdejší atrakcí je Hodinářské muzeum, kde je vystaveno na 4000 exponátů.
 

Čína
 
Buddhistická hora Wu-tchaj (Mount Wutai 2009)
  Mount Wutai z čínské provincie Sh?nx? je se svými pěti vrcholky jednou ze svatých hor buddhismu. Hora je považována za sídlo bódhisattvy – mytologické duchovní bytosti, která pomáhá všem cítícím tvorům, aby dosáhli osvícení. Nachází se na ní 53 klášterů a také chrám. Východní hlavní hala chrámu Fo-kuang je nejvyšší dochovaná dřevěná budova dynastie Tchang, zdobí ji hliněné sochy v životní velikosti. Cenný je též komplex chrámu Šu-siang z dynastie Ming s téměř 500 sochami, které popisují Buddhovy příběhy. Hora Wu-tchaj (3058 m n. m.) je nejvyšším vrcholkem severní Číny. Chrámy vznikaly od 1. století n. l. do začátku 20. století.
 

Burkina Faso
 
Pozůstatky Loropéni (2009)
  První památka této africké země zařazená na Seznam světového dědictví UNESCO se nachází na 10° 35´ s. š. a 3° 35´v. d. na ploše 11 130 metrů čtverečných v suché a chudé západní Africe. Jedná se o impozantní kamennou zeď, nejlépe dochovanou pevnost z původních deseti v oblasti Lobi. Je součástí širší skupiny 100 kamenných ohrad, které nesou svědectví o síle trans-saharského obchodu se zlatem. Zřícená zeď stará asi 1 000 let se nachází na jihu země nedaleko hranic s Cot? d´Ivoire (Pobřežím slonoviny) Ghanou (dříve Zlatonosné pobřeží) a Togem poblíž bývalé cesty. Obchod se zlatem měl svůj vrchol mezi 14.-17. stoletím. Stále zde zůstává ukryta řada tajemství, protože dosud byla vykopána jen část ruin.
 

Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 

Nefunguje-li nějaký odkaz či je něco nepřesně, dejte nám vědět, ať můžeme chybu co nejdříve odstranit.


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress