Hlavní stránka

Antverpy - Muzeum Plantin-Moretus, Belgie

(06.03.2007)

Když francouzský humanista Christoffel Plantin (1520 - 1589) přišel kolem r. 1549 do Antverp, začal svou živnost jako vazač knih a zpracovatel kůže. Roku 1555 začal tisknout knihy a o 21 let později se s tiskárnou usadil v domě, který je dnes nejstarší částí Muzea Plantin-Moretus. Plantinův zeť Jan Moretus a poté Janovi potomci tiskárnu během 17. a 18. století neustále modernizovali a rozšiřovali, až byla největším tiskařským a vydavatelským podnikem ve Flandrech a Nizozemí.

Christoffel Plantin byl chytrý obchodník a tisknul knihy bez ideologických předsudků. Tisknul díla humanistů i katolíků, autorů z období reformace i protireformace. R. 1571 mu silně katolický španělský král Filip II. udělil exkluzivní právo tisknout a prodávat všechny liturgické publikace pro Španělsko a jeho kolonie. R. 1578 se zase Plantin stal oficiálním tiskařem protestantského hnutí, jež vedlo rebelii proti španělské nadvládě.

Rovněž k vytištění známé "Biblia Polyglotta" (bible v pěti jazycích) ho vedl jeho ideologický pragmatismus. Byl to Plantin sám, kdo tento projekt navrhnul a žádal Filipa II., aby mu udělil privilegium tuto vícejazyčnou bibli vytisknout. Takto mohl zdůraznit svou katolickou víru a zakrýt své aktivity podnikané pro protestanty. Plantinův podnikatelský instinkt tak z tiskárny učinil prosperující podnik a během pouhých šesti let počet tiskařských lisů stoupnul z pěti na šestnáct. Roku 1575 již v Antverpách existovalo tiskařské impérium se sedumdesáti zaměstnanci. Ty Plantin sdružil v jakýchsi odborech, zvaných ´chapel´ (tj. kaple). Kniha stížností, jež se zachovala, dnes poskytuje přehled o tom, jak to chodilo v oněch raných dobách knihtisku.

Muzeum

V muzeu lze sledovat historii tohoto pozoruhodného rodinného podniku. Osudy Plantinovy rodiny nabízí souhrn historie tisku od 15. do 18. století. V prostorách muzea se nachází kompletní vybavení tehdejší tiskárny, např. nejstarší tiskařské lisy na světě, dílny na lití písmen, kompletní sady raznic a matric, sazárna, ohromná knihovna, kanceláře, staré knihy, obchod i úplný archiv dokumentující Plantinovo podnikání, to vše na původním místě a v původním stavu. Kromě pozoruhodného technického vybavení tak má návštěvník muzea možnost nahlédnout do pracovních i životních podmínek řemeslníků v 16. a 17. století. Dům ze 17. století má vnitřní dvůr ve stylu vlámské renesance (ze 17. století) a fasádu z 18. století. Jsou tu vlámské tapiserie z Bruselu, mnohé zdi byly vyloženy zlacenou kůží, je tu sbírka osumnáct portrétů od Rubense i výjimečného nábytku. Obytné místnosti jsou vybaveny obrazy a sochami, keramikou a porcelánem.

Rezidence Christoffela Plantina byla rovněž významným centrem humanismu. Humanista Justus Lipsius svěřil Plantinovi vytištění celého svého díla, Plantin tisknul také různé vědecké publikace, významná díla geografická, anatomická, matematická i přírodovědná. Každý z Plantinových následovníků zanechal nějakou nesmazatelnou stopu v dějinách tiskařství.

Když Jan I. Moretus zdědil tchánovu firmu, stal se známým především pro vytištění tzv. Moerentorf Bible. Po celá staletí to byla oficiální katolická edice bible a jako taková se tiskla ještě i v 18. století. Pod vedením rodiny Moretus dosáhla umělecká a typografická hodnota publikací nebývalé výše. Nádherným příkladem je "Graduale Romanum", nad jejímiž překrásnými barevnými kresbami užasnou i dnešní návštěvníci. Balthasar I. Moretus, syn Jana I., byl zase blízkým přítelem Petera Paula Rubense, jenž ilustroval některé publikace a také namaloval několik rodinných portrétů. V té době prošla rezidence velkými stavebními úpravami. Byla například přistavěna knihovna s kaplí, vnitřní dvůr byl opatřen kolonádou. 

Více foto

Během let rodina Moretus nashromáždila veliký majetek a v 18. století se stala nejbohatší rodinou v Antverpách a jednou z nejbohatších v jižním Nizozemí.  R. 1757 převzal otěže firmy Franciscus Joannes Moretus. Ten se chtěl s bohatstvím předvést a nechal nahradit středověká průčelí rezidence monumentální fasádou ve stylu Ludvíka XV. Cyklus maleb od Theodoora de Bruyn pak vyzdobil interiér jídelny.  Po smrti Francisca vedla firmu jeho žena Maria; i když své práci dobře rozuměla, nedokázala ale zabránit postupnému úpadku firmy. Úpadek tiskárny se nadále prohluboval i v následujících generacích. Poslední pokud o její vzkříšení učinil r. 1865 Edward Moretus, o rok později však byla na lisech vytištěna úplně poslední kniha.  Dne 20. dubna 1876 pak Edward Moretus tiskárnu i s celým vybavením prodal (po intervenci belgické vlády) městu Antverpy. A tak r. 1877 byly jak tiskárna, tak obytné místnosti otevřeny pro veřejnost a tři sta let stará tiskařská firma se změnila na unikátní muzeum Plantin-Moretus.

Info: 

Muzeum Plantin-Moretus v Antverpách bylo na Seznam světového dědictví UNESCO zapsáno v roce 2005 jako místo spojené s historií vynálezu a rozvoje typografie. Sama budova tiskárny má výjimečnou architektonickou hodnotu a uvnitř ukrývá jedinečné tiskařské poklady které muzeum stále rozšiřuje.

Kouzlo muzea tkví ve velké míře v atmosféře domu. V tiskařské dílně se nacházejí dva nejstarší tiskařské lisy na světě. Pocházejí z období života Jana I. Moretuse (1543 - 1610). Je tu i sbírka originálních tiskařských liter, mnohé v původních krabicích. Plantinova tiskárna se od konkurentů odlišovala výjimečnou typografickou kvalitou tisku. Christopher Plantin se nespokojil s běžnými fonty a nakupoval ty nejlepší písma a raznice. Jedním z jeho dodavatelů byl Claude Garamond, jehož vzory byly považovány za vrchol typografické elegance a některé z jeho fontů dodnes používá textový editor Microsoft Word. V muzeu se nachází jediná kompletní sada raznic Garamondových liter. Když tiskárnu převzali Moretusové, začali vyvíjet své vlastní typy písma a v muzeu je i plně vybavená slévárna. Soubor starých knih v muzeu obsahuje přes 25 000 svazků, z nichž velkou část mohou návštěvníci spatřit v hlavní knihovně. Je tu i více než 600 rukopisů z 9. až 16. století, české umění miniatur zastupuje bible o dvou svazcích (1401 - 1402), jež byla vytvořena pro českého krále Václava. Ale to vše je jen zlomek toho, co lze v tomto pozoruhodném muzeu spatřit.


 

Lumír Pecold

Další články z tohoto státu Další články tohoto autora

 
 DatumAutorPředmět
Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress