Hlavní stránka

Lorsch - Německo

(19.09.2004)

Tou nejzajímavější budovou v celém areálu bývalého opatství v městečku Losch je nepochybně vstupní hala zvaná Královská síň. Pozoruhodná je nejen její architektura, ale také to, že právě o této budově není žádná zmínka ani v klášterní kronice, ani v "Loršské knize mrtvých". Vlastně by tu ani neměla být. A přitom v dnešní době tato budova patří k nejvýznamnějším zachovalým stavbám karolínské doby. Vypadá tak trochu jako kaple a současně jako městská brána. Její průčelí z dvoubarevného pískovce vytváří jednoduchý, ale pozoruhodný ornament lahodící oku.

Tato uvnitř nástěnnými malbami zdobená stavba stála kdysi uprostřed předního klášterního nádvoří a její funkce není známa. Vykopávky prozradily, že stála samostatně za bývalou vstupní branou na nádvoří před klášterním kostelem, ale k jakému účelu sloužila, se můžeme jen dohadovat. Postavena byla pravděpodobně na přelomu osmého a devátého století a "Královská síň" se jí říká podle úvahy, že byla zbudována na počest návštěvy Karla I. Velikého.

Královská síň.

Franský král převzal klášter do říšského vlastnictví a převzal jej tak pod svou ochranu. Daroval mu také mnohé statky a s dalšími dary se připojila i ostatní šlechta. Na konci 12. století bylo zaznamenáno ve prospěch kláštera 3 800 nadací ve více než 2 000 různých obcí mezi Severním mořem a Alpami. Lorsch se tak stal jedním z nejbohatších a také nejmocnějších klášterů raného středověku.

Historie kláštera ale začala v době, kdy dle starých kronik opatství loršské založil hrabě Cancor a jeho zbožná matka Williswinda. Na ostrůvku v říčce Weschnitz se usadili mniši z lotrinského kláštera Gorze, aby tu vybudovali klášter Altenmünster. Z tohoto původního kláštera je znám pouze půdorys základů staveb, záhy se totiž zjistilo, že místo není ideální. Proto se v roce 766 začalo na místě chráněném před povodněmi, ale vzdáleném jen několik set metrů od kláštera, budovat nové loršské opatství.

Jako první byla zahájena stavba klášterního kostela. Byla to trojlodní bazilika bez příčné lodě a s obdélníkovým kněžištěm na východní straně. Chrám zdobila mozaiková podlaha z mramoru a kazetový strop, ale jeho skutečnou chloubou byl relikviář s ostatky římského mučedníka Nazaria, které sem přenesl arcibiskup Chrodegang z Met, primas franské církve. Spatřit vzácnou relikvii chtělo mnoho věřících a Lorsch se tak stal záhy významným poutním místem.

Z baziliky sv. Petra a sv. Pavla a sv. Nazaria se dochovala částečně jen její střední loď.

Právě slavnostního vysvěcení klášterního kostela v roce 774 se zúčastnil také sám Karel I. Veliký. Domněnka, že "Královská síň" byla postavena právě na počest jeho tehdejší návštěvy, vedla i k myšlence, že to byl vlastně jakýsi vítězný oblouk oslavující císaře, který porazil Langobardy na hlavu. Jiná teorie se zase domnívá, že tato stavba měla sloužit jako královská audienční síň. Nabízí se i myšlenka, že to byla klášterní knihovna. Pro tento výklad svědčí především nástěnné malby interiéru, které jsou typické pro antické bibliotéky. Lorsch se postupně vyvinul v jedno z nejvýznamnějších kulturních středisek raného středověku a je známo, že opatská knihovna vlastnila kolem roku 830 bezmála šest set svazků a byla pravděpodobně největší v celé východofranské říši.

Skutečný účel této pozoruhodné budovy se ale asi už nikdy nepodaří zjistit, zrovna tak jako se už nejspíš nedozvíme, jaké šťastné náhody zapříčinily, že se stavba dochovala v tak skvělém stavu až do dnešních dnů. Vždyť loršské opatství nebylo nijak ušetřeno ani požárů, ani válek.

V roce 1090 byl klášterní kostel téměř zničen ohněm, byl znova vybudován, ale za třicetileté války bylo opatství vypáleno španělskými oddíly a zříceniny pak obyvatelé z okolí používali k získání stavebního kamene. Z baziliky sv. Petra a sv. Pavla a sv. Nazaria se dochovala částečně jen její střední loď.

Slavná vstupní hala byla nakonec v 18. století barokně přestavěna a sloužila jako kaple. Posléze byla ovšem zase uvedena do původního stavu a dnes je chloubou nejen městečka Lorsch, ale celého Německa jako jedna z mála architektonických památek na dobu zvanou karolínská renesance.

Významná data.

760 - 764 - Založení původního opatství Altenmünster.
765 - Opatství v Lorsch byly předány relikvie sv. Nazaria, římského mučedníka.
766 - Thuringbert, bratr zakladatele opatství, položil 600 metrů od původního kláštera základy pro klášter nový.
772 - Klášter byl postaven pod záštitou císaře Karla Velikého a opatství se stalo královskou falcí.
774 - Arcibiskup zasvětil nový kostel za přítomnosti Karla Velikého svatému Petru, Pavlu a Nazariovi.
konec 9. století - Roste význam kláštera.
876 - V klášteře byly uloženy ostatky krále Ludvíka Němce, později i dalších panovníků.
1090 - Klášter byl zničen požárem.
1232 - Převod kláštera na arcibiskupa z Meinzu. Mniši byli vyhnáni. Karolínští králové, kteří klášter podporovali, vymřeli. Noví panovníci měli své kláštery.
1621 - Klášter zapálen vojáky za třicetileté války. Z kláštera se pak stal lovecký zámeček.
1697 - Většina klášterních staveb se rozpadla.
1927 - Byly zahájeny vykopávky a restaurování areálu.

Základní informace:

Lorsch je menší město s přibližně deseti tisíci obyvateli. Leží nedaleko Mannheimu, v centru jihozápadní části Německa. Mimo klášter patří ke zdejším pozoruhodnostem především pěkná hrázděná radnice s věží, postavená v roce 1715. Na náměstí se také dochovala řada hrázděných domů místních řemeslníků.

Průvodce v katalogu průvodců.


 

Lumír Pecold

Další články z tohoto státu Další články tohoto autora

 
 DatumAutorPředmět
Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress