Hlavní stránka

Národní park Grand Canyon

(22.04.2002)

Řeka Colorado spolu s několika svými přítoky (Green, Dirty Devil, Escalante, San Juan aj.) vytvořila na svém středním toku systémy kaňonů, z nichž některé jsou součástí národního parku Canyonlands (založeného v r. 1964; rozloha 1041 km2) v jihovýchodní části státu Utah; část je jich (dále po toku Colorado a po jejím přehrazení) zatopena (do dnešní úrovně až v r. l980) a je tak vytvořena Glen Canyon N.R.A. (národní rekreační oblast) s 298 km dlouhým jezerem Powell (o ploše 647 km2). Hladina tohoto jezera leží v nadmořské výšce 1127 m. Jezero bylo pojmenováno po veteránu občanské války majoru Johnu Wesley Powellovi, který jako první v roce 1869 se svými 8 přáteli na 4 člunech celým kaňonem řeky Colorado proplul.

Pokračováním dnes jezerem Povell zatopených kaňonů řeky Colorado a jejích přítoků je jeden z nejpodivuhodnějších výtvorů přírody na severoamerickém kontinentu, Grand Canyon. Je to 350 km dlouhá, až 1780 m hluboká a v místech turistických přechodů 6 až 30 km široká průrva, chráněná jako národní park od r. 1919. O 60 let později (1979) byl Grand Canyon N.P. prohlášen místem světového dědictví (World Heritage) - jako důkaz uznání jeho hodnot pro svět a jeho výjimečných přírodních a kulturních charakteristik. ckém kontinentu, Grand Canyon. Je to 350 km dlouhá, až 1780 m hluboká a v místech turistických přechodů 6 až 30 km široká průrva, chráněná jako národní park od r. 1919. O 60 let později (1979) byl Grand Canyon N.P. prohlášen místem světového dědictví (World Heritage) jako důkaz uznání jeho hodnot pro svět a jeho výjimečných přírodních a kulturních charakteristik.

Kdy a jak vznikl Grand Canyon? Z této "geologické čítanky" či "geologické kroniky" odborníci vyčetli, že dnešní dno Velkého kaňonu (a to je v Phantom Ranch v nadmořské výšce 732 m), tvořené vrstvou Vishnu Schist, vzniklo před více než 2 miliardami let. Toto dno vlastně ukončilo "prohlodávání" hornin řekou Colorado a ukončilo tak (zatím) vývoj kaňonu směrem do hloubky. Dno je tvořeno výlevnými horninami s (růžovými) žulovými intruzemi. Na tomto tvrdém podloží je uložena vrstva nejstarších sedimentů (pískovců, písčitých břidlic a vápenců), zvaná Grand Canyon Series z období prekambria, tedy ze starohor. Na ní je jen 75 m mocná vrstva pískovce (Tepeats Sandstone) ze spodního kambria, tj. z nejstarších prvohor, z doby před 550 milióny let. Jde převážně o fosílie z jednoduchých organismů. "Jen" o 50 miliónů let mladší je vrstva břidlic Bright Angel Shale, tlustá 150-220 m, bohatá na zkamenělé trilobity, kteří tu žili na mořském dně. Na této mocné vrstvě břidlic je uložena jen 30metrová vrstva vápence - Muav Limestone - z devonského útvaru, z doby před 350 milióny let. Ze staršího ordoviku a siluru zde nezbylo nic. Mocnější nadložní vrstvou (150-170 m) světlejších vápenců je Redwall Limestone, pocházející z období před 320 milióny let. Obecně je zvána karbon, zde mississippian. Nad ní je nejmocnější vrstva (tlustá 270 m) červených pískovců a písčitých břidlic - Supai Formation - z období spodního permu, stará asi 280 miliónů let. Nadložím vrstvy Supai je vrstva břidlic - Hermit Shale - o mocnosti 100 m. Ta se ukládala před 250 milióny let (v období středního permu), kdy se rozkládaly sluncem vysušované bažiny, v nichž sídlili plazi (jejich zkameněliny se tu často nacházejí). Nejvýše uloženými třemi vrstvami jsou narudlé coconinské pískovce, na nich ležící toroweapské pískovce a vápence a nejvýše situovaný světle žlutohnědý kaibabský vápenec. Následující narudlé pískovce, Coconine Sandstone, tvoří vrstvu mocnou 100-120 m; tyto pískovce vznikly z obrovských písečných dun. Nadložní vrstva pískovců Toroweap Sandstone je mocná 80-100 m. Konečně nejsvrchnější vrstva kaibabských vápenců (Kaibab Limestone), mocná 100 m, je tvořena kostmi a schránkami živočichů, kteří tu žili v teplém a mělkém moři před 230 milióny let ve svrchním permu.

Území dnešní Coloradské náhorní plošiny (na sever od kaňonu nazývané Kaibabské plató, dosahující v Point Imperial 2684 m n.m. a v Grand Canyon Lodge 2516 m; na jih od kaňonu jde o Coconinské plató, dosahující v prostoru Grand Canyon Village 2090 m a v místě Desert View 2272 m) bylo v dávné minulosti pokryto obrovskými jezery, do jejichž prohlubenin naplavily řeky množství sedimentů, vzniklých postupnou erozí s odnosem původních hornin. V oblasti se ale usazovaly také sedimenty z moře, které v periodách poklesu zatopilo pevninu. Tak se na sebe postupně ukládaly vrstvy výše popsané. Více než 100 miliónů let zde působi soustavná eroze a okolo 10 miliónů let se na procesu eroze podílí také řeka Colorado, která v základních horninových masách vytváří stále hlubší zářezy.

Každý návštěvník Grand Canyonu může vidět, co řeka dokázala během několika miliónů let vytvořit: vznikl na světě unikátní systém kaňonů, hlubokých až okolo 1800 m. Vody Colorada se musely prodírat vrstvami vápenců, pískovců, jílovitých břidlic, žuly, jílů a slínů; zdolaly i bariéry ztuhlé lávy, které jí dočasně přehradily cestu v důsledku vulkanické činnosti; šlo např. o lávu, proudící z vulkánů v okolí dnešních Lava Falls v západním cípu Grand Canyonu.

Nakonec několik poznámek k osídlení Grand Canyonu. První pravěcí kočovní lovci se tu objevili zhruba před 11 tisíci lety, na konci doby ledové. Po nich tu zůstalo jen málo stop. Mnohem více důkazů o osídlení oblasti Grand Canyonu je z doby před 4000 lety (zvířecí figurky z vrbového proutí). Z období od roku 500 našeho letopočtu bylo v oblasti G.C. nalezeno okolo 2000 lokalit, kde žili indiáni Anasazi, které pak vystřídaly postupně kmeny Hopi, Cerbatové, kmeny Hualapai a Havasupai, později Pauitové a v 15. století Navajové a příbuzní Apačů - indiáni Dino.

Z každého vyhlídkového bodu jižního okraje G.C. - Desert View, Yaki Point, Yavapai Point, Hopi Point, Pima Point - je do Velkého kaňonu jiný pohled: panoráma se mění se světlem, s mraky, s denní dobou, s ročním obdobím. Převažujícími jsou barvy žluté, okrové, oranžové, červené až nachové, na rostlinami porostlých terasách a suťových kuželech zelené, šedozelené, modrozelené.

A několik slov k řece Colorado: pramení ve Skalnatých horách (Rocky Mountains) ve výši 3050 m n.m., měří 2373 km (od pramene až k ústí v Kalifornském zálivu), odvodňuje plochu 621 tisíc km2, na cestě vytváří 365 peřejí, z toho 70 významnějších v Grand Ganyonu. Denně unáší ohromné množství pevného materiálu, více než 400 tisíc tun.

Plocha národního parku, tohoto největšího systému kaňonů na světě, dosahuje 4900 km2. Kaňon je (zřetelněji na severní straně, tj.převážně na jižních expozicích) klimaticky a biologicky rozdělen na výškové (resp.hloubkové) stupně, které odpovídají rozsahu od klimatu jižní Kanady v severní horní části kaňonu (okolo 2500 m n.m.) po klima mexické pouště na dně kaňonu (okolo 700 m n.m.). Informativně: teplota na jižním útesu v létě 10-27 °C, v zimě pod 0 °C; na severním útesu jsou teploty o 6° C nižší; teplota v létě na dně kaňonu dosahuje 45° C.

Na průchod napříč kaňonem ze severního okraje na jižní, nebo obráceně, je třeba si rezervovat 2 dny a zásobit se dostatečně tekutinami. Je nutno překonat přes 30 km s celkovým výškovým rozdílem (v sestupu a výstupu) 3300 m. Pro tento přechod je třeba si s předstihem vybavit povolení v informačním středisku; počet udělovaných povolení je však omezen.


 

Jiří Lazebníček
Zeměpisné sdružení

Další články z tohoto státu Další články tohoto autora

 
 DatumAutorPředmět
Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress