Hlavní stránka

Vělička - Wieliczka

(08.06.2003)

Od středověku do současnosti, plných 700 let se těží sůl v solném dole ve Věličce. Proslulý je nejen jako naleziště kamenné soli, ale také jako centrum polského průmyslu minulosti a unikátní turistická atrakce.

Pověst praví, že sůl do polské Věličky přišla podzemními stezkami až z dalekého Sedmihradska za uherskou princeznou Kingou, kterou ve 13. století pojal za manželku polský kníže Boleslav V. Stydlivý.

Jiná verze stejné legendy hovoří o tom, že dobrá kněžna Kinga, když opouštěla svou vlast, upustila do solného pramene prsten. Ten se k ní vrátil v Polsku, když ho horníci nalezli v zemi právě v době, kdy kněžna projížděla Věličkou.

Touto pověstí začínají dějiny místního solného dolu. Místní havíři také mají kněžnu v náležité úctě. Z vděčnosti vybudovali blahoslavené princezně v předminulém století obrovskou kapli ze soli. Asi sto metrů pod zemí vytesali do ohromného, zelenkavě se třpytícího bloku soli 55 metrů dlouhou, 18 metrů širokou a 12 metrů vysokou prostoru, kterou podle vzoru nadzemních chrámů vyzdobili oltáři, svícny a sochami. Všechno ze soli a solných úlomků.

Staré důlní zařízení

Když v roce 1289 udělil kníže Jindřich IV. Probus obci městská práva, nesla Vělička v listinách latinské označení "Magnum sal". Poláci si pak latinský nápis převedli do své mateřštiny a městu začali říkat nejdříve "Wielka sól", později Wieliczka. A soli tu bylo a je hodně. Bohatá ložiska soli ve Věličce vznikla před patnácti až dvaceti miliony let po ústupu moře z těchto oblastí. Ložiska mají podobu velkých jader o objemu až půl milionu krychlových metrů. Po jejich vytěžení vznikaly jednotlivé komory a sály propojené chodbami.

Sůl z Věličky byla v dávné minulosti ceněna nad zlato a střežena jako oko v hlavě. Ve 14. století za krále Kazimíra III. Velikého bylo solné město obehnáno hradbami. Zdejší sůl vyvážená do světa buď ve zlomcích nebo v 500 kg těžkých kvádrech se směňovala za zlato. Zdejší sůl tak přinášela plnou třetinu všech tehdejších královských příjmů.

Solí nepohrdly ani ženy nevalné pověsti. Čekaly kdysi na horníky, kteří vycházeli z dolů po práci, a nabízely jim svou společnost za tři kilogramy soli.

Za sedm století vydolovali horníci z podzemí Věličky zhruba 26 milionů metrů krychlových soli. Na devíti podlažích dolu vznikl 300 metrů hluboký a 200 kilometrů dlouhý labyrint chodeb propojujících jednotlivé sály a komory, odkud byla vytěžena sůl.

Životnost solného dolu se obvykle omezuje na několik let, protože odtěžené podzemní prostory se zhroutí pod vysokým tlakem nadložních hornin. Ve Věličce se ale těží velké a mimořádně tvrdé bloky soli o objemu až 100 000 krychlových metrů, které mohly být proto vytěženy až na ochrannou vrstvu. Vznikly tak stabilní velké prostory, jen v některých místech vyztužené výdřevou. Horníci sály vyzdobili a vznikl osobitý podzemní svět plný soch, modliteben a kaplí.

Sochy skřítků ze soli

Vstup do podzemí dnes zajišťuje těžní věž Daniłowicza. Jde o přízemní podlouhlou budovu s centrálním převýšením a vysokou věží, v jejíž koruně je viditelné soukolí se zavěšenými výtahy. Dopravou důlním výtahem v těžní věži začíná prohlídka dvou expozic solného dolu, skládajících se z turistické trasy a muzea.

Výzdoba kaple

Muzeum Vělička vlastní největší sbírku pracovních nástrojů a zařízení, která podává dokonalý přehled o vývoji hornického řemesla od středověku až po současnost. Slaný vzduch zakonzervoval staré těžní vrátky, vratidla, vozíky a další předměty.

Turistická trasa solným dolem vede z první úrovně těžních pater v hloubce 64 metrů do úrovně třetí v hloubce 135 metrů. Délka prohlídkového okruhu je přibližně dva kilometry a průměrná doba prohlídky dosahuje okolo 1,5 hodiny. K prohlídce je zpřístupněno devatenáct komor. Komora Mikuláše Koperníka je zdobena sochou astronoma ze solného monolitu. V kapli sv. Antonína byla sloužena první mše již roku 1698. Je nejstarší celkově zachovanou svatyní v dole. Její barokní interiér obsahuje tři oltáře vytesané v solné stěně, jsou zdobené plastickými řezbami a sochami modlících se mnichů. V presbytáři je také umístěna socha krále Augusta II. Saského, zhotovená z bílé průzračné soli. V komoře Janowice je zase kompozice soch ze soli, která představuje legendu o princezně Kinze, dceři uherského krále Bély IV. Sochy v komoře Spálená znázorňují horníky likvidující spalováním důlní plyny. Šlo o jednu z nejnebezpečnějších profesí obsluhy zdejších solných dolů. Prohlídku podzemí provází plastiky králů, bůžků, skřítků i svatých, najdeme tu ale i solná jezera, kde 1 metr krychlový vody obsahuje neuvěřitelných 320 kg soli, nebo obrovské prostory, jako například komoru Michałowice umístěnou v ložisku zelené soli. Vrstva soli v těchto místech dosahuje výšky 34 metrů a má objem 20 000 m3. Od roku 1685 byla sůl jen z této jediné komory těžena téměř sto let. Turistická trasa tu byla už v letech 1871 až 1872 zajištěna pozoruhodnou dřevěnou zabezpečovací konstrukcí. Doly ve Věličce byly totiž jednou z největších světových turistických atrakcí již v dávné minulosti.

Zpočátku, někdy v 15. století, byli do solného dolu vpouštěni jen vysocí státní hodnostáři a dvorní dámy toužící po "dobrodružství". Od roku 1774 již začíná zdejší kniha návštěv, první průvodce pochází z roku 1822. Vláček koňské jednokolejky sloužil turistům od 19. století.

Základní informace:
Areál solného dolu se rozkládá v jižním Polsku, vzdálen asi 14 km jihovýchodně od centra Krakova.
Na Seznam světového dědictví UNESCO byl zapsán v roce 1978.
Prostory mají celkovou délku přes 300 km a objem 7,5 milionu m3. Jsou situovány v devíti úrovních těžebních pater až do hloubky 327 metrů. V dolech je upraveno okolo 200 km chodníků a odkryto 2 040 komor. Přístupno je 3,5 km šachet ve třiatřiceti komorách. Devatenáct původních komor je zařazeno do tzv. turistické trasy a patnáct podzemních komor slouží jako výstavní prostory Muzea Krakovských žup. Několik dalších sálů je upraveno jako podzemní sanatorium pro nemoci dýchacích cest.

Průvodce v PDF


 

Lumír Pecold

Další články z tohoto státu Další články tohoto autora

 
 DatumAutorPředmět
09:33 21.05.oz uz 
Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress