Hlavní stránka

Tomar

(04.05.2001)

Tomarské okno je pojmem mezi milovníky umění a architektury po celém světě. Okno kapitulní síně rozlehlého Kristova kláštera v Tomaru je totiž pokládáno za nejtypičtější ukázku manuelského stylu. Tato osobitá a fantaskní forma gotiky přeměnila různé fiály plaménkového stylu známého ze severní Evropy v jakousi houšť kamenných kmenů, větví a spousty mořských motivů, připomínajících objevitelské cesty Portugalců do vod Afriky a Indie.

Klášter Convento de Cristo byl založen v roce 1162 velmistrem řádu templářských rytířů, kteří ve 12. a 13. století pomohli Portugalcům v bojích proti Maurům. Za odměnu dostali rozsáhlá území, kde vystavěli množství hradů, měst a kostelů.

Moc a bohatství templářského řádu, rozšířeného po celé Evropě, bylo trnem v oku nejednoho panovníka. Francouzský král Filip IV. Sličný templáře obvinil z řady zločinů a nakonec se mu podařilo přimět papeže Klimenta V., aby v roce 1312 řád zrušil. Portugalský král Diniz I. se ale tomuto rozhodnutí postavil a rytířský řád změnil na Kristův řád, který zdědil veškerý majetek a privilegia templářů.

Tomarské okno Tomar, vstup do klášterního kostela

Když se velmistrem templářů stal v 15. století princ Jindřich Mořeplavec, řád začal opět mimořádně prosperovat. Vydělával na výrobě a prodeji mýdla, zrovna tak jako na lovu tuňáků. Jindřich financoval objevitelské námořní výpravy a řád bohatl. Pod plachtami a vlajkami zdobenými rovnoramenným křížem vyplouvaly portugalské karavely na Madeiru, obsadily Tanger, poprvé překročily rovník a dosáhly Mysu Dobré naděje. Všechno to bohatství plynoucí do řádu umožňovalo stavět a zvelebovat města, kostely a kláštery. Přes všechnu tu slávu a bohatství jsou dnes ale klášterní cely a chodby prázdné. V podhradí, dole v městečku, se však mnohé ze starých tradic dochovalo.

Výzdoba interiérů

Obyvatelé Tomaru se právě sešli v kostele, aby oslavili zastavení sochy Panny Marie, která putuje po jednotlivých farnostech Portugalska. Během týdne, který je vyhrazen pro pobyt sochy ve zdejší farnosti, se církev snaží umožnit všem zájemcům, aby se mohli u sochy pomodlit, nebo ji jen vidět. Sochu přišli pozdravit jak věřící, tak nevěřící, starosta města i radní, včetně těch, kteří zastupují socialisty a komunisty. Zaměstnavatelé dokonce umožnili zaměstnancům i zvláštní přestávky v práci, pokud chtějí sochu navštívit.

Socha z cedrového dřeva představuje ženu oděnou do světla a modrého šatu, neboť modrá barva je barvou králů a Panna Maria byla vždy královnou v srdcích všech Portugalců, říká pan farář. Nakonec ještě dodává, že inspirací pro řezbáře byla Claudia Schiffer.

Během mše svaté přicházejí zástupci z různých vesnic farnosti, přinášejí vlajky a symbolické dary. Chléb symbolizuje zemi, víno krev, olej zase například světlo a potravu.

Poslední dva dny pobytu sochy se konají zvláštní obřady. Po celou noc se farníci střídají v modlitbách a zpěvech.

V sobotu večer je uspořádáno svíčkové procesí, ve kterém doprovázejí obyvatelé Tomaru sochu Panny Marie nesenou ulicemi města. Není snad nikdo, kdo by se nepřišel rozloučit s Pannou Marií, které pak putuje do další farnosti.


 

Lumír Pecold

Další články z tohoto státu Další články tohoto autora

 
 DatumAutorPředmět
Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress