Hlavní stránka

Vézelay

(09.07.2001)

V předvečer svátku Maří Magdaleny je ve slavné bazilice ve Vézelay (vézele) živo dlouho do noci. Sbor se chystá na oslavy patronky tohoto pozoruhodného chrámu i celého městečka. Ve středověku navštěvovaly toto místo tisíce poutníků z celé Evropy, aby uctili pozůstatky sv. Maří Magdaleny. Dnes jsou oslavy skromnější, ale pro zdejší komunitu neztratily nic ze svého významu.

Je obtížné si představit, jak vypadala původní fasáda kostela v roce 1150, protože o sto let později byly přidány gotické prvky a věž sv. Michala získala horní patro. Střední portál se ale dochoval v původní kráse.


Další fotografie v rubrice fotobanka

Portál znázorňuje glorifikaci Krista. Z rozepjatých rukou Ježíšovy postavy, žehnající okolostojícím apoštolům, vyzařují paprsky. Autor tohoto pozoruhodného uměleckého skvostu porušoval zcela záměrně proporce lidského těla a zkresloval umístění údů, aby vyjádřil nadpozemský charakter postav, nebo aby vkomponoval postavy do vymezeného rámce. Portál ve Vézelay předběhl svou dobu a v románské době se najde jen málo tak expresivních uměleckých děl jako je toto.

Vézelay dnes patří k nejúžasnějším architektonickým pokladnicím světa a po právu bylo zařazeno na Seznam světového dědictví UNESCO.


Další fotografie v rubrice fotobanka

Hlavní loď kostela se dá charakterizovat třemi slovy: rovnováha, rytmus, světelnost. Loď je 13 metrů široká, 20 metrů vysoká, 60 metrů dlouhá a má lidské měřítko.

Rytmus stavby spočívá ve střídání bočních polí, ale také v dekorativních motivech, které jsou podřízeny architektuře.

Světelnost je pak dána měkkými tóny kamene, od popelavě šedých až ke zlatým, někde růžovým, jinde nazelenalým. Nic z toho ale nevysvětluje to úžasné světlo, které zaplňuje chrám. Až nedávné studie prokázaly, že orientace kostela počítá s pohybem země kolem slunce.

Například při letním slunovratu 24. června, ve svátek sv. Jana Křtitele, dopadají v poledne sluneční paprsky, jež procházejí okny v horní části střední chrámové lodi, na podlahu hlavní lodě přesně uprostřed jednotlivých polí, aby tak symbolizovaly poselství sv. Jana Křtitele:

cesta ze stínů vede k vycházejícímu Slunci - Kristu - Světlu světa.

U příležitosti svátku sv. Maří Magdaleny se konají ve Vézelay oslavy. Vybraní mniši vynášejí schránku s ostatky svaté. Následuje procesí, kdy se shromáždění věřící odeberou do parku, na terasu za bazilikou, aby vyslechli proslovy kanovníků a zapěli oslavné písně.

Už v roce 860 vznikl v těchto místech na březích řeky Cure klášter jeptišek, založený Girartem de Roussillon. Klášter byl zasvěcen sv. Petru, sv. Pavlovi a sv. Marii. Normané ho později při svých nájezdech zničili, ale záhy se v těchto místech usadil řád benediktinských mnichů. Ti klášter přestěhovali na pahorek nad řekou, přibližně do míst, kde stojí současná bazilika. Ani z tohoto kláštera se toho mnoho nedochovalo. Zůstalo jen několik polozbořených zdí a dvě široká schodiště. Klášter ovšem dal základ pro vznik samotného Vézelay. Historie by se o tento klášter pramálo starala, kdyby sem nebyly řízením osudu přeneseny ostatky Maří Magdaleny. Tato událost z počátku 11. století dala podnět ke vzniku kultu této svaté a tisíce poutníků se pak vydávaly na cestu ke svatému pahorku, aby se modlily k té, jež tolik potěšila Krista, k té, jejíž hříchy byly odpuštěny, protože tolik milovala.

Díky přílivu poutníků se Vézelay stalo známé v celém křesťanském světě. Pod klenbami zdejšího kostela se modlil svatý Tomáš Becket, budoucí mučedník, zde sv. Bernard v roce 1146 vyzval křesťany ke druhé křížové výpravě. Král Filip II August a Richard Lví Srdce zde shromažďovali svá vojska před třetí křížovou výpravou do Svaté země. Když se ale roku 1279 rozšířily zvěsti o jiných pozůstatcích sv. Maří Magdaleny, byla to pro Vézelay velká rána, která znamenala úpadek kláštera i městečka.

Na současném stavu baziliky však tyto zlé doby nejsou znát. Chrám je restaurován a skví se v plné kráse.

Také procesí se vrací v oslavném průvodu s biskupy a kardinálem zpět do chrámu, aby ostatky Maří Magdaleny mohly být opět uloženy na své místo.
 

Lumír Pecold

Další články z tohoto státu Další články tohoto autora

 
 DatumAutorPředmět
Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress