Hlavní stránka

Xi´An - Čína

(14.11.2007)

Xi´An (v překladu "Věčný mír") leží 900 kilometrů jihozápadně od Beijingu na řece Wei He a je známým historickým městem, výchozím místem dávné Hedvábné stezky. Prý zde kdysi pobýval i slavný benátský kupec Marco Polo.

Když byl dnešní Beijing ještě malou obchodní osadou, byl již dnešní Xi´An jedním z největších a nejbohatších měst tehdejšího světa s paláci a pagodami. Ve 3. stol. př. n. l. měla své sídlo poblíž Xi´Anu dynastie Qing. Následující dynastie Chan si vybudovala své sídlo ("Věčný klid") severně odtud. Za dynastie Suej se císařský dvůr vrátil zpět do dnešního Xi´Anu (tehdy se město jmenovalo Ta-sing -"Velký blahobyt"). Další vládnoucí dynastie Thang ho ještě rozšířila a vrátila mu původní jméno Zhang-An. Zlatá éra města skončila svržením této dynastie v roce 907 n. l. Dnes má město široké bulváry, parky se zelení, je zde řada průmyslových závodů (textil a elektrotechnika) a budují se moderní byty. Město je oblíbenou destinací turistů z domova i vzdáleného zahraničí. Xi´An je hlavním městem provincie Shaanxi.

Při prohlídce šestimilionového města jsem navštívil nejdříve 5 kilometrů na jih od centra stojící Velkou pagodu divoké husy z roku 652. Ta sloužila jako schránka na cenné buddhistické spisy. Původně měla jen pět pater, ale byla několikrát přestavěna a dnes má výšku 64 metrů. Malá pagoda divoké husy pochází z let 707-709 a je vysoká 43 metrů. Věž se z části zřítila při zemětřesení v 16. století. Pagodu tvoří 15 stupňů a odspoda nahoru se zužují.

Dále jsem si prohlédl přímo v Xi´Anu čtrnáct kilometrů dlouhé městské opevnění z ranného období dynastie Ming. Tyto pravoúhle vedené hradby 12 metrů vysoké a na vrcholku 12-14 metrů široké (u paty 15-18metrů) chrání město dodnes. Velká šířka umožňovala vyhnutí dvou povozů jedoucích po cestě na hradbách. Hradby spolu s věžemi, rampami, příkopy, zahradami a parky představují jeden z nejlépe dochovaných obranných systémů na světě.

Uvnitř hradeb je několik významných památek z období vlády dynastie Ming jako například dřevěná třípatrová zvonice. Ta je od 16. století architektonickým symbolem města. Obdobným symbolem je i Věž bubnů. 

Z ní se akusticky oznamovalo otevírání a zavíraní městských bran na hradbách. Ráno to bylo 21 úderů do bubnu, večer 21 úderů na zvon. Před cestou zpět do hotelu jsem se ještě krátce zastavil ve čtvrti obchodníků a řemeslníků Bei-jüan-men koupit si nějakou památku na toto město.

Druhý den jsem se vydal východně od Xi´Anu na výlet k největší turistické atrakci Číny - armádě císaře Qin Shihuanga (Čchin Š´Chuanga) ze 2. stol. př. n. l. Terrakotová armáda sjednotitele Číny dávné minulosti byla objevena náhodou v roce 1974 místními rolníky. Zatím bylo odkryto přes osm tisíc soch z pálené hlíny (terrakoty) starých přes 2200 let. Vojáci byli seřazeni do bojových formací spolu s koňmi a válečnými vozy V rukou měli skutečné bojeschopné zbraně. Celá armáda stojí mezi hrobkou císaře Qin Shihuanga a jeho nepřáteli na východě. Vojsko měl mít císař k dispozici i po své smrti, ač věřil, že je nesmrtelný. Zatím byly odkryty tři prostory s vojáky. Je možné, že nebyly nalezeny všechny. Největší "sál" má rozměry 210 x 60 metrů a je vysoký 5-7 metrů. Vlastní hrobkou císaře Qin Shihuanga je 76 metrů vysoký pahorek ležící asi 1,5 kilometru na západ od armády jeho válečníků.

Qin Shihuang znamená první císař dynastie Qing. Na trůn nastoupil jako dvanáctiletý a během čtvrtstoletí porazil všechny své soupeře a sjednotil tak zemi. Dalšími jeho zásluhami bylo uspořádání čínského písma, měr, vah, peněz a podnět k propojení stávajících obranných zdí, tedy vize ke stavbě Velké čínské zdi na obranu říše proti útočným mongolským kmenům ze severu. 

Negativem bylo, že despoticky upevňoval svojí moc, zavedl přísné postihy a tresty a stanovil vysoké daně. Poddaní za jeho vlády velmi strádali. Časté války, budování paláce a vlastního hrobu spolu s náročnými cestami po říši a záměr budovat obrannou zeď vedlo obyvatelstvo k hněvu proti císaři a vše skončilo následně čtyři roky po smrti Qin Shihuanga pádem dynastie Qing a k nástupu dynastie Chan.

A jak padesátiletý vládce zemřel? Chtěl být nesmrtelný a tak pátral po prostředku, pomocí kterého by žil věčně. V roce 210 př. n. l. mu lékaři skutečně podali "lék vedoucí k nesmrtelnosti". Žel obsahoval vysoké množství rtuti a tak císař po jeho požití místo nesmrtelnosti zemřel. Vlády se ujal jeho syn Chu-chaj, ale ten své povinnosti zanedbával, nechával za sebe vládnout eunucha Chao-Kao. V roce 206 př. n. l. došlo k povstání nespokojených lidí proti tyranii obou císařů a dynastie Qing byla svržena. Taková byla historie.

Ve městě se nachází řada dalších zajímavostí. Uvedu jen Velkou mešitu, stavbu ze 17. století. Vstup je dovolen na nádvoří a do zahrad, vnitřní prostory jsou vyhrazeny muslimům. Hned vedle mešity je muslimská čtvrť s typickými úzkými uličkami a obchůdky. Na začátku této čtvrti stojí Bubnová věž. Největším taoistickým chrámem je klášter Osmi nesmrtelných.

Každý návštěvník města si musí všimnout nejen historických památek, kvůli kterým sem jistě přijel, ale i spraší nejen podél řeky Wei He. Políčka, na nichž se pěstuje bavlník a pšenice se střídají s úhory a zajímavě tvarovanými sprašovými terasami. Významným činitelem je zde téměř stále vanoucí vítr. Pomocí jeho zde vznikly úrodné jemnozrnné naváté půdy původně usazených hornin s velkým obsahem vápníku. Jejich okrová barva dala název mohutné "Žluté řece".


 

Jan Hájek
Zeměpisné sdružení

Další články z tohoto státu Další články tohoto autora

 
 DatumAutorPředmět
Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress