Hlavní stránka

Ravenna, Itálie

(21.06.2007)

Hlavní město provincie a sídlo arcibiskupa. Jedno z nejkrásnějších měst Itálie proslavené především mezi milovníky staré architektury a vzácných uměleckých děl, které nabízí přehled raně středověkého umění. Původně byla Ravenna přístavem, nyní je spojena s mořem 10 km dlouhým kanálem.

Kolem Ravenny jsou naleziště zemního plynu, město samo je střediskem petrochemického průmyslu, ale také vinařství (Muzeum vinařství), když se ale řekne Ravenna, tak si snad každý představí především staré chrámy, mozaiky, muzea a kostely.

Kostel San Vitale

V době Etrusků a Římanů byla Ravenna městem na laguně tak jako Benátky. Pět kilometrů od města postavil císař Augustus námořní základnu římské flotily na Jadranu - Portus Classis. Jen velkých obchodních a vojenských lodí měla tato flotila dvě stě padesát. Avšak největší rozkvět Ravenny nastal, když západořímský císař Honorius přestěhoval r. 404 své sídlo z Milána do této přírodní pevnosti s velkým přístavem a z pevniny dokonale chráněné okolními bažinami.

Santa Maria Maggiore

Zatímco ostatní území Itálie byla za velkého stěhování národů devastována, v Ravenně se stavělo. Kvetlo především umění tvorby mozaiky. Po pádu Západořímské říše byl německými námezdními vojsky prohlášen za krále Odoacer, který celé Itálii vládl právě z Ravenny (476 - 493). Potom, co byl zavražděn, přišel na trůn ostrogótský král Theodor Veliký, který byl vychován v Konstantinopoli. To znamenalo další rozvoj města. Král nechal postavit několik kostelů a královský palác. V r. 539 byli Ostrogótové vyhnáni a Ravenna se stala sídlem byzantského guvernéra. Následovalo třetí období její prosperity. Později v Ravenně panovali Lombarďané, rodina Polenta, pak Benátčané a v letech 1509 - 1860 bylo město včleněno do církevního státu.

Mozaiky v San Apollinare Nuovo - hlavní loď

Celkem 200 let prožila Ravenna na vrcholu slávy, v období na přechodu od antického starověku ke středověku. Po celou tu dobu byla oázou kulturního dění a dodnes si zachovala z dávného dědictví množství úžasných památek.

Mozaiky v mauzoleu Gally Placidie

Dlouho jí sloužila za vzor Byzanc, odkud přinášeli umělci jemný orientální styl a umění tvořit pohádkové mozaiky interiérů. Ty nakonec Ravennu proslavily snad nejvíce. Nádherné mozaiky obdivované v interiérech ravennských staveb patří k pokladům umění lidstva.

Piazza del Popolo s radnicí

Ravennu oddělily od Jadranu písečné nánosy řeky Pád. Jeho široký tok společně s blízkou řekou Adiže ukládá v deltě množství naplavenin, které každoročně rozšiřují pevninu o několik metrů čtverečních. Zanikl přístav a město se změnilo v provinční sídlo, kam přijíždějí turisté obdivovat pozůstatky jeho bývalé slávy.

Památky:

V centru města se nachází Piazza del Popolo s radnicí (1681) a sloupovím z osmi granitových sloupů. Na čtyřech hlavicích je Theodorův monogram. Před radnicí stojí dva granitové sloupy, které vztyčili Benátčané r. 1483.

Palazzo di Teodorico

Asi půl kilometru od náměstí je kostel San Vitale, oktagonální stavba s centrálním půdorysem o průměru 35 m, s oktagonální kupolí. Stavba byla započata r. 526 za vlády Theodora a kostel byl vysvěcen r. 547. Kromě vzácné architektury má kostel také nádherné barevné mozaiky. Interiér byl zbaven pozdějších doplňků (kromě barokních fresek v kupoli) a je rozdělen osmi pilíři na centrální prostor a ambity. V apsidě kůru jsou mozaiky (dole, vlevo i vpravo) oslavující Justiniána a jeho ženu Theodoru, kteří jsou zobrazeni i s doprovodem; nahoře je Kristus na kouli symbolizující svět, obklopený archanděly, sv. Vitalem a sv. Eklesiem. Oltář je z průsvitného alabastru. Ve vstupu do apsidy jsou dva římské reliéfy z Neptunova chrámu.

Mauzoleum Gally Placidie

Za kostelem San Vitale je mauzoleum Gally Placidie (byla to Honoriova sestra, mauzoleum je z r. 440). Je postaveno ve tvaru latinského kříže, má valenou klenbu a kupoli nad křížením. Interiér je rovněž zdoben nádhernými mozaikami na tmavě modrém pozadí - kříž, symboly evangelistů, apoštolové a nad dveřmi Kristus jako pastýř. Vzadu a v postranních ramenech kříže jsou mramorové sarkofágy, kde je prý pohřbena Galla Placidia, její druhý manžel Konstantin III. a její syn.

Na západě se k San Vitale připojuje Museo Nazionale d´Antichit, kde můžete spatřit inskripce, sochy, vyřezávanou slonovinu atd.

Nedaleko od Piazza del Popolo JZ směrem je katedrála Sant´Orso. postavená v letech 1733 - 44 na místě nejstaršího kostela v Ravenně (založil ho sv. Ursus r. 396). Zvonice a krypta zůstaly z dřívějšího kostela. V lodi napravo uvidíte kazatelnu z 6. století, rekonstruovanou ze samostatných mramorových desek a zdobenou postavami zvířat. Najdete zde také raně křesťanské mramorové sarkofágy.

Severně od katedrály se bezprostředně nachází baptisterium San Giovanni in Fonte, oktagonální cihlová stavba z 5. století. Mozaiky v kupoli,  patří k nejstarším v Ravenně. Kropenka je z 16. století, ale parapet je původní.

Za katedrálou JV směrem stojí arcibiskupský palác. V jeho prvním patře nalevo je kaple s mozaikami z 6. - 7.století a tzv. trůn arcibiskupa Maximiána, původně egyptská práce z 6. století se slonovinovými reliéfy.

Kostel San Francesco

V blízkosti stojí ještě za povšimnutí Accademia di Belle Arti (obrazová galérie) a renesanční klášter. Dále na východ pak stojí kostel San Francesco (5. stol.) s románskou věží (10. stol.). Severně od něj můžete najít Dantovu hrobku, kde je sarkofág s ostatky básníka, který zemřel v exilu v Ravenně r. 1321 ve věku 56 let.

Kostel Sant´Apollinare Nuovo

Další významná bazilika je na rušné třídě Via di Roma na východní straně města. Je to kostel Sant´Apollinare Nuovo, postavený Theodorem po r. 500. Vchod se datuje z 16. století. Interiér kostela, kde je 24 mramorových sloupů z Konstantinopole, je vzácným příkladem dobře zachovalé raně křesťanské architektury, vyjma stropu, který byl modernizován r. 1611. Na zdích v lodi jsou mozaiky z 6. století: vlevo přístav Classis s loďmi, vpravo město Ravenna s kostely, palácem a svatými v byzantském oděvu; nahoře jsou proroci a nad okny zajímavé kompozice z Nového zákona - třináct na každé straně (vlevo Kristovy zázraky, vpravo výjevy z pašijí).

Kostel Santa Maria in Porto

Poblíž Sant´Apollinare je kostel Santa Maria in Porto s klášterem a arkádami, u nádraží pak kostel San Giovanni Evangelista (založený r. 424 a přestavěný do původní podoby po zničení v 2. světové válce). Nedaleko od Via Paolo Costa je bazilika Santo Spirito a baptisterium s mozaikami z 6. stol. (křest Krista) v kupoli.

Theodorova hrobka

Na severní konci Via di Rome je Theodorova hrobka, postavená kolem r. 520. Je to monumentální dvoupatrová rotunda postavená z krychlových bloků istrijského vápence a zastřešená jediným blokem o průměru 11 m.

 

Okolí Ravenny

5 km jižně je na cestě do Rimini krásný kostel Sant´Apollinare in Classe Fuori, největší a nejlépe zachovaná bazilika Ravenny s kruhovou zvonicí. Kostel byl vysvěcen r. 549. Interiér je prostorný a spatříte zde 24 byzantských sloupů. Na zdech jsou medailóny s portréty biskupů a arcibiskupů ravennských. V kryptě z 12. století je starobylé bronzové okenní mřížoví. Mozaiky v apsidě a na triumfálním oblouku jsou ze 6. - 7.století a jsou restaurovány.

Jen několik kilometrů od města směrem na jih překročí silnice nenápadný potok. Je to prý historický Rubicon, který vstoupil do dějin 1. března roku 49 př. n. l. "Kostky jsou vrženy" - prohlásil údajně Gaius Julius Caesar, když překročil jeho tok se svými dvěma legiemi a zahájil tak občanskou válku proti Pompeiovi.

Mauzoleum Gally Placidie

Přírodní zajímavosti kolem Ravenny

Na severním okraji distriktu Ravenna můžete navštívit kouzelná místa v rezervaci Po Dealta. Jsou tu bažinaté plochy a hnízdiště volavek velkých, ledňáčků, tenkozobců a mnoha druhů kachen. Při toulání piniovými lesy můžete narazit na volně se pasoucí koně. Nejvýznamnějším a perfektně chráněným hnízdištěm je les u Punta Alberete. Informace o návštěvách parku a o možnostech výletů na adrese: W.W.F. Ravenna, Via Mentana 19.

5 km JV od Sant´Apollinare jsou zbytky kdysi proslulého piniového lesa Pineta di Classe, který však byl hodně poškozen kácením i požáry.

Jižně od Ravenny se blízko Cervia Milano Marittima nacházejí velké piniové háje. Ústí řeky Bevano je unikátním příkladem původního jadranského pobřeží.

U Cervie se nacházejí také solné pánve. Každá z nich je malým samostatným ekosystémem. Informace: Corpo Forestale dello Stato, Pinarella di Cervia, Viale Emilia 74.

Jednou z hlavních přírodních atrakcí kolem Ravenny je "Vena del Gesso" neboli "křídová žíla". Tato pozoruhodná geologická formace je chráněna jako přírodní útvar. Informace: Parco Naturale Attrezzato "Carne", Brisighella, Loc.Rontana.

Mapa historického centra Ravenny ve formátu PDF


 

Lumír Pecold

Další články z tohoto státu Další články tohoto autora

 
 DatumAutorPředmět
Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress