Hlavní stránka

Hadriánova zeď

(27.08.2001)

Pro Čechy, nepříliš zvyklé římským památkám, je velmi zajímavým zážitkem. Táhne se v délce 117 km mezi Irským mořem na západě a Severním mořem na východě, resp. mezi městy Carlisle a Newcastle-upon-Avon. Byla vybudována za pouhé čtyři roky v letech 120 až 124 našeho letopočtu.

Stavbu začal Aulus Platorius Nepos, který byl legátem císaře Hadriána. Jejím účelem byla ochrana římské provincie před nájezdy skotských kmenů.

V Hadriánově zdi bylo zřízeno několik pevností a bran. V pevnostech byla umístěna posádka, která prý čítala na 10000 mužů, tedy přibližně na 10 metrů obranného valu 1 muž! Jednou z největších a nejzachovalejších, která byla posléze přeměněna v mohutně navštěvovanou expozici, je Housestead u obce Chollerford, na jižním okraji Northumberland National Park.

Dříve, myšleno ve středověku, byla tato lokalita skutečně v pustině a zbytkům pevnosti hrozil zánik. Pozemky byly v majetku jakéhosi rodu Armstrongů, od nichž koupil rozsáhlé polnosti s širším okolím místa někdejší římské pevnosti Thomas Gibson za pouhých 58 liber šterlinků. Počátky vědeckého bádání a archeologických vykopávek sahají do počátku 19.století. První, kdo se jimi zabýval, byl John Hodgson kolem roku 1810, kolem roku 1850 zde bádal Henry Mac Langhlan a na přelomu století Frank Simpson ze známé Durnham University. Od konce století tu působil Rbert C. Bosanquet. V té době byly však výzkumy už nikoli záležitostí jedinců a soukromých badatelů, ale vědeckých i dalších společností, například Northumberlandského archeologického výboru nebo Společnosti starožitností z Newcastlu. Výzkumy pokračovaly v nejnovější době: v osmdesátých letech zde pracovali profesoři J.P.Gillam a C.M.Daniels z university v Newcastlu se svými studenty.

Toto a mnoho dalších zajímavostí, byť převážně ve formě zpracovaných písemných a obrazových materiálů a rekonstrukcí než exponátů, se dovíte v malém, pěkně instalovaném muzeu v sousedství odkrytých a konzervovaných základů pevnosti Housestead, v bývalé selské usedlosti, jejíž zdi mohly pamatovat rod Armstrongů. Dovíme se tu také, že bronzová plastika hlavy císaře Hadriána, který vládl Římu v letech 117 až 138 našeho letopočtu, byla vylovena v nové době z Temže na území Londýna a je uložena ve slavném londýnském Britském muzeu.

Císař Hadrián a jeho podřízení věnovali budování tohoto severního ochranného valu mnoho pozornosti. Dílo bylo technicky důmyslné a náročné. Prostor mezi dvěma stěnami o výšce 4 až 6 metrů, postavenými souběžně vedle sebe z kamenných kvádrů, byl vysypán zeminou. Val měl tak tloušťku 3 až 4 metry. Dnes je konzervována ve značné délce zpravidla jedna z kamenných stěn, na výšku maximálně 1,8 m. I tak je dojem z valu, po němž se lze procházet, impozantní.

Pevnost Housestead, v římských dobách zvaná Borcovicium nebo také Vercovicium, měla posádku asi 1000 mužů. Pro takové vojenské město muselo být pro trvalý pobyt vybudováno příslušné zázemí, které bylo skutečně velkolepé: ubytovny důstojníků a mužstva, velitelsví, lázně, nemocnice, sklady i dílny. Vlastní vojenská pevnost byla opevněna a uzavřena 4 branami. Na jejím jižním okraji, vně těchto bran, byla pak civilní římská osada, v níž kvetlo řemeslo a obchod. Ložnice mužstva měly po pouhých 8 lůžkách, což skýtalo vojákům dosti pohodlí. Kromě lázní měli na svou dobu i perfektně vybavená sociální zařízení.

V minulosti ovšem nechybělo mnoho, aby z této kuriózní památky nezůstalo nic. Zeď totiž sloužila jako kamenolom a v polovině 18. století z ní vlastně byla postavena souběžná silnice z Carlisle do Newcastlu. Některé fragmenty římských staveb se dostaly dokonce do církevních, křesťanských staveb. V místním kostele v Chollertonu je křtitelnice bývalou součástí římského oltáře a ve stejném kostele jsou původní římské sloupy i s hlavicemi.

Majestátní duch starých časů tu na člověka dýchne v jakémkoliv čase. Ale řinčení římských zbraní si přece jen těžko představit. A tak nás ovládne klid a mír zvlněné, málo osídlené krajiny vůkol.
 

Adolf Patera
Zeměpisné sdružení

Další články z tohoto státu Další články tohoto autora

 
 DatumAutorPředmět
Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress