Hlavní stránka

Královské hrobky Kasubi - Uganda

(27.03.2007)

Hlavní město Ugandy Kampala leží na řadě pahorků, které se zdvíhají nad ostatní zástavbu a dávají skvělou možnost prohlédnout si toto africké velkoměsto poněkud z nadhledu. Tu je na návrší kostel s parkem, tu stará pevnost, jinde zase chudinské slumy, odkud se obyvatelé přímo ze dveří svých chatrčí mohou dívat na věžové domy v samém středu města. Jednomu z těchto pahorků západně od srdce Kampaly vévodí vysoká kuželovitá stavba připomínající obří chýši. Je to bývalý bugandský královský palác a královské hrobky Kasubi v jednom.

Dnešní Uganda vznikla spojením čtyř království, z nichž největší a nejvýznamnější mělo jméno Buganda, nacházelo se ve střední části Ugandy a žili v něm lidé Baganda. Tato oblast se rozkládá severozápadně od Viktoriina jezera, kde dnes leží i hlavní město Kampala. Obyvatelstvo patří do skupiny Bantu a jejich jazyk se nazývá Luganda. Po tomto království nese dnes jméno celá země. Uganda a Buganda vlastně znamená totéž. Jde o říši Gandů, kteří mluví jazykem Luganda, tedy gandsky. V Ugandu se název Buganda změnil až s příchodem Angličanů. Jejich nosiči a průvodci pocházeli z východoafrického pobřeží a mluvili svahilsky. Ve svahilštině musí mít názvy území vždy předponu "u", a tak se z Bugandy rázem stala Uganda.

Lidé Baganda byli původně zemědělci. Pěstovali hlavně banány, sladké brambory, kasavu, fazole, hrách a různou zeleninu. Chovali slepice, kozy, ovce a dobytek. Půda byla velmi důležitá a všechna patřila králi. Král zvaný ´Kabaka´ mohl komukoli půdu darovat nebo i vzít. Tím si zajišťoval loajalitu náčelníků.  Tak to fungovalo až do roku 1900, kdy se tento feudální zemědělský systém začal pod vlivem koloniální vlády pomalu měnit. Pozemky byly rozděleny a měly buď status královských pozemků, jež patřily britské královně, zatímco zbylá půda byla zdarma přidělena náčelníkům jmenovaným králem a členům královské rodiny. Klany samotné, ani rolníci nevlastnili nic.  Bagandové byli zruční řemeslníci, tkalci a hrnčíři. Vyráběli také nejlepší oděvy z kůry, oštěpy, štíty, luky a šípy. Rovněž uměli dělat bubny různých velikostí i tvarů i jiné hudební nástroje. Byli dobří rybáři a lovci. Již v 18. století se účastnili obchodování s okolními regiony a od poloviny 19. století obchodovali i s Araby. A tak když do země přišli kolonizátoři, lidé Baganda je podporovali a snadno přijali nový ekonomický model založený na obchodu a prodeji úrody za peníze. 

Bugandské království Lidé Baganda měli centralizovaný systém vládnutí, který byl až do roku 1750 velmi dobře organizován. Hlavou státu byl král a jeho postavení bylo dědičné. Král se ale ženil s dívkami z různých klanů, aby si tak zajistil loajalitu – každý nový král totiž pocházel z rodiny jedné z králových manželek. Království bylo rozděleno do administrativních celků v několika stupních a náčelníci na všech úrovních byli podřízeni a odpovědni přímo králi. Po roce 1750 již toto náčelnictví přestalo být dědičné a udělovalo se za zásluhy. 

Královský úřad se ovšem odjakživa dědil, a i když v době britské kolonizace bylo předepsáno, že král má být volen a poté schválen britskou královnou, zůstalo toto nařízení jen na papíře. Poslední dva králové – Mutesa II. a Mutebi II. byli nominováni svými otci. Když král zemřel, byly jeho bubny odneseny na bezpečné místo, dokud nebyl jmenován nový král. Bubny hlídali členové klanu Lugave. Posvátný oheň zvaný ´Gombolola´, který za králova života neustále hořel u vstupu do královského paláce, byl uhašen a znovu ho zapálili až při korunovaci nového krále. Však také oficiální oznámení smrti krále znělo: ´Oheň Bugandy byl uhašen´. Tato tradice trvala až do roku 1966.  Když král zemřel, jeho tělo bylo pečlivě zavinuto do roucha a umístěno do místnosti v jeho domě zvané ´Twekobe´. Hlídali ho dva náčelníci. Pak bylo tělo nabalzamováno a teprve po šesti měsících pohřbeno. Baganďané věřili, že duše člověka zůstávala vždy tam, kde se nacházela jeho čelist. Z tohoto důvodu byla čelist krále před pohřbem z těla vyňata a na místě jejího opatrování byla postavena svatyně.

Další fotografie

Lidé Baganda věřili na nadpřirozené síly ´mizimu´, misambwa´ a ´Balubaale´. O ´Balubaale´ se věřilo, že to jsou lidé, kteří si výjimečné vlastnosti, jež měli zaživa, uchovali i po smrti. ´Mizimu´ byli duchové mrtvých lidí, kteří pronásledovali ty, se kterými byl mrtvý ještě zaživa znesvářen. ´Mizimu´ mohli vstoupit do přírodních objektů a stali se pak ´misambwa´. Nejvyšší bytostí byl stvořitel – Katonga. Katonga neměl rodiče ani děti. Byl to stvořitel nebe, země a všeho na ní. Zároveň ale patřil mezi nadpřirozené síly ´Balubaale´. Ty měly různé funkce – byl tu bůh nebes, blesků, bůh epidemií, neštovic, zemětřesení, duhy nebo třeba bůh jezera Viktoria. Bohům byly zasvěceny chrámy. Každý chrám měl své médium a svého kněze, kteří byli prostředníky mezi Balubaale a lidmi. Kněží měli ve společnosti význačné postavení. Jejich moc už ale dávno převálcovala nová náboženství jako islám, křesťanství a nejrůznější sekty, kterých se v Ugandě uchytilo bezpočet. Posledním místem, ze kterého na vás skutečně dýchne duch starých časů lidu Baganda, je právě návrší s královským palácem hlídaným strážci ve žlutých hábitech. Když se dostanete za plot, otevře se před vámi pohled na královský palác a jakési kruhové náměstí před ním. Po jeho okraji stojí řada malých chýší, kde žilo až osmdesát královských manželek.

Královský palác byl postaven v roce 1882 a řada bot před vchodem dává tušit, že dovnitř se může jen naboso. Uvnitř je královské sídlo překvapivě prostorné a ve své jednoduchosti velkolepé. Osmatřicet kruhů na stropě údajně znázorňuje počet etnických skupin v Ugandě. Jediným vybavením jsou rohože na podlaze, pár kreseb a fotografií panovníků a řada oštěpů seřazených kolem stěny přehrazující kuželový prostor paláce zhruba na polovinu. Oštěpy jsou symboly jednotlivých vládců, kteří jsou pohřbeni v zadní části paláce.

Posvátné ticho najednou přerušil křik a smích mladých děvčat v modrých školních uniformách. Mladé středoškolačky zjevně nostalgií po královských časech netrpí a královský palác v mžiku zaplnil jejich hlahol. Dali jsme se na ústup.

Info: Většina z 30 hektarů, které zaujímá toto místo, je zemědělsky využívána podle tradičních metod. Na vrcholku kopce se nacházel palác z roku 1882, ze kterého se v roce 1884 stalo pohřebiště. V hlavní budově s kruhovým půdorysem a kopulí zvané Muzibu Azaala Mpanga se dnes nachází čtyři královské hrobky. Vše je vyrobeno z přírodních materiálů jako je dřevo, rákos či spletené větve pomazané hlínou. Hlavní je však duchovní hodnota tohoto místa. Na Seznam světového dědictví UNESCO byly hrobky zapsány v roce 2001.


 

Lumír Pecold

Další články z tohoto státu Další články tohoto autora

 
 DatumAutorPředmět
Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress