Hlavní stránka

Údolí králů - hrobky z období Nové říše - Egypt

(27.12.2006)

Egypťané věřili, že na pahorku Al-Qurn neboli Roh, který má tvar pyramidy a ční nad Údolím králů, žije hadí bohyně Meresger - ta, která miluje mlčení a která údolí ochraňuje a hlídá. Pro jistotu ale bylo pohřebiště rovněž střeženo zvláštní "policií".

V období Nové říše byl Egypt velice bohatou zemí. Do královských hrobek byl proto spolu s králem pohřbíván obrovský majetek a ten se snažili získat už tehdy četní vykrádači hrobů. Zlato a drahé kameny měly už ve starém Egyptě takovou moc, že lupiče nezastavily ani kletby a výhrůžky věčným zatracením, ani pečetě a zazděné vchody. Nakonec drancování hrobek je stálým problémem a to nejen v Údolí králů.

Králové ve Staré a Střední říši a na počátku Nové říše byli pohřbívání v pyramidách. Tyto monumentální stavby se lišily velikostí i kvalitou, ale všechny byly postupně vyloupeny.

Hlavním městem byly v té době Théby (Véset) a tak začali být panovníci pohřbíváni nedaleko Théb, na západním břehu Nilu, v hrobkách vytesaných do skály v pouštním údolí, které dostalo jméno Údolí králů.

Říše zemřelých ležela na západě, kde zapadá slunce. Proto byly Královské hrobky stavěny v Západní poušti. Stavba každé z nich trvala mnoho let. Věřilo se, že do údolí každou noc přichází bůh Ra, a těm, co byli toho dne pohřbeni, zajišťoval bezpečnou cestu na své posvátné bárce. Aby však mohli vstoupit na loď boha, museli dobře znát magické texty. Loďka je pak převezla do království Usira, boha mrtvých, kde byli souzeni. To kdož uspěli, mohli nastoupit na druhou posvátnou bárku, která je měla odvézt na východ. Tam, když překonali síly temnoty a smrti - teprve mohli žít nový věčný život po boku boha Amun-Ra.

Má se zato, že královské pohřebiště v Údolí králů bylo založeno Amenhotepem I., ale právě jeho hrobku se zatím nepodařilo najít. Také se neví proč si vybral právě toto údolí? Bylo to snad proto, že vrchol, který ční nad údolím, má tvar pyramidy?

Arabsky se Údolí králů říká Bíbán el-Mulúk neboli Brány králů a v podstatě jsou to vlastně údolí dvě. Skalní hrobky v Údolí králů nemají žádné monumentální vchody, jakkoli by tomu arabský název místa napovídal. Naopak najít vchod do ještě neobjevené hrobky je jako hledat špendlík v kupce sena. Až dosud zde bylo objeveno 63 hrobek - ne všechny byly ale určeny jen pro egyptské vládce. Jejich číslování odpovídá pořadí v jakém byla hrobka nalezena. Předposlední 62 objev učinil v roce 1922 Howard Carter a svým nálezem místa odpočinku Tutanchamona Údolí králů navždy proslavil. Svou pozornost sem upřeli archeologové, ale také dobrodruzi všeho druhu i hledači pokladů. O to pozoruhodnější je, že další - 63 hrobka byla objevena Američany až v únoru 2005 - více než 80 let se zdráhalo údolí vydat zase něco ze svých tajemství.

Teprve po několika měsících však mohli vědci vstoupit do 2,5 metru široké a 4,5 metru vysoké pohřební místnosti. Uvnitř nalezli sedm sarkofágů ovšem bez mumií. Skrývaly pouze zbytky balzamovacích nástrojů a šperků. Vzhledem k blízkosti Tutanchamonovy hrobky je možné, že nově objevená hrobka patřila jeho matce. Američané sice nenašli další zlatý poklad, ale udělali zase jeden z krůčků k poznání té fascinující doby starých Egypťanů a také důkaz toho, že Údolí králů může ještě skrývat mnohá překvapení.

zvětšená mapka Údolí králů

Legenda - hlavní hrobky (anglický přepis jmen)
01. Rameses VII. 
(20. dynastie)
19. Rameses Mentuherkhepeshef 
(20. dynastie)
02. Rameses IV. 
(20. dynastie)
20. Thutmes I. a Hatshepsut 
(18. dynastie)
03. Son of Rameses III. 
(20. dynastie)
22. Amenhetep III.
04. Rameses XI. 
(20. dynastie)
23. Ay
05. Merenptah - Sons of Rameses II. (19. dynastie)  34. Thutmes III. 
(18. dynastie)
06. Rameses IX. 
(19. dynastie)
35. Amenhetep II. 
(18. dynastie)
07. Rameses II. 
(19. dynastie)
36. Maiherperí
08. Merenptah 
(19. dynastie)
38. Thutmes I.
(18. dynastie)
09. Rameses V. a VI. 
(20. dynastie)
42. Hatshepsut Meryet-Ra 
(18. dynastie)
10. Amenmeses 
(19. dynastie)
43. Thutmes IV.
(18. dynastie)
11. Rameses III. 
(20. dynastie)
46. Yuya a Thuya 
(18. dynastie)
13. Bay
(19. dynastie)
47. Siptah
(19. dynastie)
14. Tausert a Setnakht 
(19. dynastie a 20. dynastie)
55. Amarna Cache
15. Sety II.
(19. dynastie)
57. Horemheb
(18. dynastie)
16. Rameses I. 
(19. dynastie)
60. Sitra
17. Sety I. 
(19. dynastie)
62. Tutankhamen 
(18. dynastie)
18. Rameses X. 
(20. dynastie)
zdroj: informační tabule 
v Údolí králů

Hrobky v Údolí králů se liší velikostí i tvarem, ale přeci jen mají řadu společných znaků. Vchod měl být navěky uzavřen, v řadě hrobek je šachta nebo studna, která měla nejspíše odvést pozornost vykrádačů hrobek a během bouří rovněž fungovala jako odvodňovací nádrž. Každá hrobka měla několik sálů a bočních komor a pochopitelně také samotnou pohřební komoru. Tyto podzemní prostory sloužily nejen k uložení královského pohřbu, ale také k uskladnění bohaté pohřební výbavy. Stěny byly ozdobeny reliéfy, které zobrazovaly cestu slunce podsvětím. Slunce mělo pro mrtvého krále velký význam. Díky němu zažíval každý den své znovuzrození.

Hrobka Thutmose I. (přibližně 1504-1492 př. n. l.) je prozatím nejstarší z těch objevených. Téměř čtvercovou pohřební komoru třetího panovníka XVIII. dynastie spojuje s povrchem klikatá přístupová chodba.

Hrobka jeho nástupce Thutmose II. (přibližně 1492-1479 př. n. l.) byla rozvržena mnohem pečlivěji. Přístupová chodba je zahnutá a pohřební komora má oválný tvar. Předpokládá se, že náhlá prudká zatáčka doleva měla za úkol zmást lupiče. Ti měli předpokládat, že uzavřená chodba pokračuje dále rovně. Oválná pohřební kartuše pak má nejspíše připomínat kartuši do kterých se vpisovaly jména egyptských králů.

Cesta k hrobce Thutmose III. Hrobka Thutmose III.

Stavitelé Thutmose III. vykopali v jeho hrobce hlubokou studnu možná jako ochranu proti zatopení. Všude kolem je poušť, samé kamení a nechce se věřit že tady vůbec někdy prší, pokud se tak ale stane, není okolní půda a kamení schopné přijmout vláhu a po povrchu se v mžiku pouštním vádí (kterým je i Údolí králů) žene ničivá záplava.

Hrobka č. 47 - Siptah

Mezi ty nejvýznamnější hrobky v Údolí králů patří místo pohřbu Sethiho I., které zdobí nízký polychromovaný reliéf zobrazující například scény z podsvětí, přinášení obětin a podobně. Objevena byla jednoho podzimního jitra roku 1817, 105 let před objevem Tutanchamonovy hrobky. Po dlouhých týdnech odstraňování sutě a skály na vchod do hrobky narazil Giovanni Battista Belzoni, zvaný obr z Padovy. Dostal se tím okamžikem do hrobky tak nádherné a obrovské, že až do dnešních dnů je stále jednou z nejnavštěvovanějších v Údolí králů.

 Hrobka č. 47 - Siptah, sarkofág

Hrobka Amenhotepa II. patří zase k těm nejhlubším v celém údolí, hrobka Ramesse III. bývá někdy nazývána také jako Harfeníkova hrobka podle slavné scény zobrazené na jejích zdech. Takto bychom ale mohli pokračovat u všech 63 až dosud nalezených pohřebních prostor. Každá z nich je něčím jedinečná

Info: Hned u vchodu do areálu Údolí králů vám zabaví hlídači videokameru a dají ji do úschovny. Fotoaparát si sice smíte ponechat, ale nesmí se fotit uvnitř hrobek. V ceně vstupného je také zahrnuta návštěva tří hrobek dle vašeho výběru - z těch aktuálně přístupných. Pokud chcete navštívit hrobky nad tento počet - musíte si připlatit. Vstup do nejslavnější hrobky - Tutanchamona - se musí zaplatit zvlášť.

Související:

Pomsta mrtvých

Siptah - hrobka č. 47 - schéma v PDF

Mapa údolí králů jako PDF

Králové 18.-20. dynastie


 

Lumír Pecold

Další články z tohoto státu Další články tohoto autora

 
 DatumAutorPředmět
Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress