Hlavní stránka

Bamberg

(09.02.2006)

Asi nejznámější stavbou města Bamberg je Stará radnice. Má jedinečnou polohu v samém středu města, protože je postavena v řečišti na ostrůvku mezi Horním a Dolním mostem. Pověst říká, že tomu je tak proto, že biskup nechtěl měšťanům postoupit ani píď ze svých pozemků, a tak radnici postavili na umělém ostrově v řece Regnitz.

Biskup tu měl vždycky velké slovo. Zdejší biskupství založil na počátku 11. století německý král a pozdější císař Jindřich II., zvaný Svatý. Bamberg pak jako biskupské sídlo získal velkorysé nadace a stal se dokonce na určitou dobu centrem Jindřichovy říše. Právě odtud byla vedena misijní činnost mezi pomohanskými Slovany na východní říšské hranici. Zatímco Vladivoj z rodu Přemyslovců převzal už roku 1002 z Jindřichových rukou české knížectví v léno, čímž uznal svrchovanost mocného souseda nad českým územím, Poláci pod vedením Boleslava Chrabrého si vybojovali nezávislost na římskoněmecké říši. Dokonce ani v Itálii se Jindřichovi příliš nedařilo. Roku 1004 si sice v Pavii nasadil italskou korunu, ale musel o ni bojovat s Arduinem a dokonce ani císařská korunovace 14. 2. 1014 v Římě se neobešla bez problémů. Krátce po samotné korunovaci se strhla na mostě před Hadriánovým mauzoleem lítá bitva mezi Němci a obyvateli Říma.

Život císaře Jindřicha II. neukončila kupodivu rána mečem, ale žlučníková kolika 13. července roku 1024. Jeho ostatky spočinuly v Bambergu, kde zřídil biskupství. Právě tento čin mu v roce 1146 vynesl svatořečení. Než se tak ale stalo, rozrostl se Bamberg pod jeho patronací v nádherné město. Od 11. století až do současnosti bylo svým architektonickým řešením výrazným vzorem pro stavbu měst ve střední Evropě.

Bamberg je město s obdivuhodně dochovaným koloritem, ležící západně od České republiky v bavorských Horních Francích. Město je rozloženo na sedmi pahorcích, a proto se mu často také říká "Franský Řím". Za posledních válek Bamberg nebyl poškozen, a tak je to pravděpodobně nejzachovalejší, v podstatě barokní starobylé město Německa, které se může pochlubit 2300 památkově chráněnými stavbami.

Nejstarší částí města je náměstí Domplatz, rozložené na pahorku zvaném Domberg. Stojí zde jedna z nejkrásnějších středověkých církevních staveb Německa, románsko-gotický císařský dóm. Protější stranu Dómského náměstí zaujímají honosné biskupské paláce – barokní Nová rezidence (Neue Residenz) s obrazárnou a jižně sousedící Starý dvůr (Alte Hofhaltung), postavený na pozůstatcích románské královské falce z 11. století. V něm je dnes umístěno muzeum.

Výčet jednotlivých památek by byl ale předlouhý. Malý vodní zámek Geyerswörth (1585 –1587), který také byl biskupskou rezidencí. Zelené náměstí (Grüner Markt) obklopené barokními domy. Na náměstí stojí Neptunova studna ze 17. století. Výraznou dominantou je kostel sv. Martina – vynikající barokní dílo bratří Dienzenhoferů. Centrem města je náměstí Maxplatz, kterému dominuje barokní fasáda Nové radnice, vytvořená Balthasarem Neumannem. U levého říčního ramene se dochovala skupina malebných rybářských domků, nazývaná také Malé Benátky. Na pahorku Kaulberg jižně od dómu stojí nejvýznamnější gotická stavba města, farní kostel Panny Marie ze 14. století. Nedaleký karmelitánský klášter byl založen ve 12. století a barokně přestavěn L. Dienzenhoferem. Za pozornost tu stojí především zajímavá křížová chodba ze 14. století, která patří mezi největší v Německu. A tak by se dalo pokračovat krok za krokem.

Dvorní básník, opat Gerhard, velebil Bamberg jako "caput orbis", "hlavní město světa", kde "lesknou se stříbrné náklady s horami zlata". Není proto divu, že honosné stavby bylo po celá staletí z čeho financovat.

Info:

Významná data.

Rok 902 - První zmínka o hradu Babenberg na pahorku Domberg.

973 - Hrad připadl jako dar císaře Oty II. bavorskému knížeti Jindřichu.

1007 - Císař Jindřich II. založil biskupství a město učinil centrem svého císařství.

1015 - Založení benediktinského kláštera biskupem Eberhardem.

1121-1139 - Výstavba kostela sv. Michala.

1430 - Nájezd husitů byl impulsem pro opevnění města hradbami a příkopem.

1605 - Stavba západního křídla Nové rezidence stavitelem Jakobem Wolffem.

1610 - Po požáru krovu byly v kostele sv. Michala vystavěny nové klenby s malbami nebeské zahrady: znázorňují více než 600 druhů rostlin.

1648 - Založení akademie.

1696-1750 - Barokní úpravy benediktinského kláštera.

1697-1703 - Stavba obou křídel Nové rezidence na Dómském náměstí.

1803 - Přeměna kláštera benediktinů na špitál.

1993 - zapsání na Seznam světového dědictví UNESCO

 

Průvodce po Bambergu zdarma


 

Lumír Pecold

Další články z tohoto státu Další články tohoto autora

 
 DatumAutorPředmět
Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress