Hlavní stránka

Seznam památek UNESCO

<< Předchozí část <<>> Následující část >>
Belgie
 
NÁMĚSTÍ LA GRAND PLACE V BRUSELU
   náměstí La Grand Place je pozoruhodně homogenní blok veřejných i soukromých budov postavených převážně v pozdním 17. století. Jejich architektura shrnuje a jasně ilustruje sociální a kulturní kvality tohoto důležitého politického a obchodního centra.
 

VLÁMSKÉ 'BÉGUINAGES'
  Béguines byly ženy, které se oddaly Bohu aniž by se vzdaly okolního světa. Ve 13. století založily 'béguinages'. To byly uzavřené komunity určené k tomu, aby spojovaly jejich duševní a materiální potřeby. Tyto Vlámské 'béguinages' jsou architektonické 'soubory umění' - domy, kostely, pobočné budovy (ancillary buildings) a zeleň, to vše postaveno ve stylu typickém pro Vlámský kulturní region.
 

ZVONICE FLANDER A VALONSKA (1999) (2005)
  Je jich třicet a jsou to impozantní zvonice středověkého původu, většinou přilehlé k radnicím, výjimečně ke kostelu. Jako přídavek k jejich umělecké hodnotě jsou zvonice významným symbolem přechodu od feudalismu k městské obchodní společnosti, která hrála důležitou roli v rozvoji středověké Evropy. Celkem 23 zvonic na severu Francie a zvonice v Gembloux v Belgii doplňily v roce 2005 dosavadní skupinu 30 belgických zvonic, jež byly zapsány do seznamu r. 1999 jako Zvonice Flander a Valonska. Pocházejí z 11. až 17. století a jsou přehlídkou románského, gotického, renesančního i barokního stylu a zároveň symbolizují občanskou svobodu. V době, kdy v Itálii, Německu a Anglii se stavěly hlavně radnice, v části severozápadní Evropy (Francie, Belgie a Nizozemí) se větší důraz kladl na výstavbu zvonic. Původně se zvonice stavěly jako známka nezávislosti občanů na základě listiny a byly opravdovým symbolem svobody. Zatímco hradní věž byla symbolem feudálního pána a zvonice na kostele symbolem církve, samostatná zvonice symbolizovala moc radních a po celá staletí znamenala vliv a bohatství měst.
 Částečně také: Francie
Článek Zvonice Flander a Valonska
Článek Zvonice Flander a Valonska 2 - seznam.

Muzeum Plantin-Moretus v Antverpách (2005)
  Antverpy společně s Paříží a Benátkami byly v období renesance a baroka centrem evropského tisku. Tato tiskárna a zároveň vydavatelství je spojena s historií vynálezu a rozvoje typografie. Christophe Plantin (1520-1589) byl významný tiskař a vydavatel ve 2. polovině 16. století. Tiskárna sama má výjimečnou architektonickou hodnotu. Obsahuje doklady o životě a práci v tomto plodném vydavatelství na konci 16. století, velkou sbírku starých tiskařských pomůcek, rozsáhlou knihovnu, cenné archivy a umělecká díla, např. Rubensův obraz. Tiskarna byla v provozu do r. 1867.
 
Článek Antverpy - Muzeum Plantin-Moretus, Belgie

Stocletův dům (Stoclet House 2009)
  Když bankéř a sběratel umění Adolphe Stoclet pověřil v roce 1905 jednoho z hlavních architektů vídeňské secese Josefa Hoffmanna, aby mu v Bruselu postavil dům, nestanovil si absolutně žádná omezení, ani finanční ani estetická. Dům a zahrada byly dokončeny po šestileté výstavbě v roce 1911. Jejich strohá geometrie znamenala přelom v secesi, art decu a vůbec v moderní architektuře. Podle výboru UNESCO jde o vrcholné dílo vídeňské secese a dokonalý příklad integrace všech umění. Stocletův dům je jednou z nejhomogennějších staveb vídeňské secese, ve výzdobě zahrnuje i práce Kolomana Mosera a Gustava Klimta.
 

Belize
 
BELIZE BARRIER
   pobřežní útesy tvoří zcela výjimečný přírodní systém. Do rezervace patří atoly, mangrovníkové lesy, laguny i ústí řek.
 

Bělorusko
 
BĚLOVĚŽSKÝ PARK
   rozsáhlý přírodní park poskytuje útočiště mnoha savcům, mezi nimi třem stovkám zubrů. Průvodce v PDF
 Částečně také: Polsko
Článek Bialowiesky Park Narodnowy

Komplex ZÁMKU MIR (2000)
  Stavba tohoto zámku započala na konci 15. století v gotickém slohu. Později byl rozšířen a zrekonstruován v renesančním, později v barokním slohu. Téměř celé století byl opuštěn a během napoleonského období několikrát poškozen, až na konci 19. století byl opraven a okolí bylo přeměněno na park.
 

Architektnický obytný a kulturní komplex rodiny Radziwill v Nesviži - 2005 (The Architectural, Residential and Cultural Complex of the Radziwill Family at Nesvizh).
  Nachází se ve středním Bělorusku. Z dynastie Radziwillů, jež postavila a udržovala tento komplex od 16. století do r. 1939, vzešla řada významných osobností evropské historie a kultury. Měli vliv na rozvoj vědy, umění, architektury i řemesel ve městě. Komplex se skládá z obytného zámku a kostela Božího těla (mauzoleum). Zámek má deset vzájemně propojených budov, které jsou jedním architektonickým celkem vystavěným kolem centrálního šestiúhelníkového dvora. Paláce a kostel se staly významnými prototypy architektury ve střední Evropě a v Rusku.
 

Benin
 
ABOMEY
   královské paláce, které jsou připomínkou zaniklého království Abomey ze 17.-19. století.
 

Bolívie
 
EL FUERTE DE SAMAIPATA
   archeologické naleziště Samaipata se skládá ze dvou částí: kopec s mnoha rytinami o němž se věří, že byl obřadní místo starodávného města (14.-16. století) a oblast jižně od kopce, která tvořila administrativní a obytnou část. Podobné naleziště se nenachází v žádné z Amerik.
 

JEZUITSKÉ MISIE
   šest měst, které vznikly zmisií Indiánů Chiquitos v 17.18. století.
 

Národní park NOEL KEMPFF MERCADO (2000)
  Tento národní park je jedním z největších a nejméně dotčených parků v povodí Amazonky. Díky rozdílům v nadmořské výšce (200 až téměř 1000 m n.m.) zde najdete mnoho přírodních prostředí - od savan po vždyzelené amazonské pralesy. Tato oblast se vyvíjí již přes miliardu let od prekambria. Žije zde mnoho světově ohrožených druhů zvěře, přes 600 druhů ptáků a odhadem okolo 4000 druhů rostlin.
 

POTOSI
   hornické město, v 16. století největší průmyslový komplex na světě. Lokalita zahrnuje technické památky a staré město.
 

Starověké město TIWANAKU (2000)
  Město Tiwanaku bylo hlavním městem předhispánské říše, která dominovala na rozsáhlém území jižních And a vrcholný rozkvět zažila v letech 500 až 900 n.l. Ruiny ukazují kulturní a politickou vyspělost této civilizace, která se liší od všech ostatních předhispánských říší v Americe.
 

SUCRE
   původně hlavní město Bolívie má řadu zachovalých církevních staveb z 16. století, které ilustrují splývání místních tradic sevropskými.
 

Bosna a Hercegovina
 
Mostar - staré město kolem Starého mostu (2005)
  Město v hlubokém údolí řeky Neretvy se rozvíjelo v 15. až 16. století jako hraniční město Otomanské říše a pak také v 19. až 20. století za Rakousko-Uherska. Proslavilo se svými starými tureckými domy a Starým mostem, který mu dal jméno. Most i většina starého města byly zničeny ve válečném konfliktu r. 1990 a teprve nedávno byly obnoveny za pomoci mezinárodního vědeckého výboru UNESCO. Okolí Starého mostu se stavbami, jež mají rysy předotomanské, otomanské středozemní i západoevropské, je významným příkladem multikulturního městského osídlení. Rekonstruovaný most a město jsou zároveň symbolem usmíření, mezinárodní spolupráce a koexistence různých kulturních, etnických a náboženských komunit.
 
Článek Bosna a Hercegovina - Mostar

Višegrad - most Mehmeda Paši Sokoloviče (2007)
  Necelých 180 metrů dlouhý z kamene postavený most přes řeku Drinu postavil ve východní Bosně koncem 16. století dvorní stavitel Sinan. Stalo se tak na příkaz Mehmeda Paši Sokoloviče a je to vrchol stavitelského umu i osmanské monumentální architektury.
 

Botswana
 
TSODILO (2001)
  Tomuto místu se říká také "Louvre pouště". Najdeme zde totiž nejvíce skalních kreseb na jednom místě na světě. Na 10 km čtverečných v poušti Kalahari je přes 4500 skalních kreseb, které vypovídají o podnebných změnách i obyvatelích za posledních nejméně 100000 let. Skupiny obyvatel, které stále žijí v této úrodné krajině, uctívají Tsodilo jako místo, které navštěvují duchové předků.
 

Brazílie
 
BOM JESUS DO CONGONHAS
   rokokový kostel z 18. století. V kaplích jsou umístěny unikátní barokní polychromované sochy.
 

BRASILIA
   hlavní město založené v divočině roku 1956 je milníkem v urbanistickém plánování.
 

Historické centrum města DIAMANTINA (1999)
  Diamantnina je koloniální vesnice umístěná jako drahokam v náhrdelníku nehostinných hor. Ilustruje dobrodružství hledačů diamantů v 18. století a svědčí o lidské kulturní a umělecké nadvládě nad životním prostředím.
 

HISTORICKÉ CENTRUM SAO LUÍS
   historické jádro města ze 17. století založeného Francouzy a obývaného Holanďany. Město je typickým příkladem Iberského koloniálního města.
 

IGUAÇU (IGUAZU)
  Brazilský národní park v oblasti subtropického deštného lesa. Ohrožené druhy flóry afauny. S Argentinou sdílí vodopád Iguazu.
 Částečně také: Argentina
Článek Vodopády Iguaçu

LESNÍ REZERVACE (1999)
  Lesní rezervace na jihovýchodě Brazílie ve státech Parana a Sao Paolo chrání jedny z nejlepších a nejrozsáhlejších lesů v Brazílii. 25 chráněných území, která rezervaci (dohromady 470 tisíc hektarů) vytvořila, ukazuje biologické bohatství a historii posledního z pralesů. Od hor, pokrytých hustým lesem, po mokřiny a pobřežní ostrovy s izolovanými horami a dunami, to vše obsahuje tato nádherná oblast.
 

LESNÍ REZERVACE na Pobřeží objevů (Discovery coast) (1999)
  Tuto rezervaci tvoří osm oddělených chráněných území, kde najdeme 112 tisíc hektarů lesů a dalších křovin (říká se jim 'restingas'). Deštné lesy na atlantickém pobřeží Brazílie jsou co do druhové rozmanitosti nejbohatší na světě - žije zde mnoho druhů živočichů i vysoký počet endemitů.
 

Chráněný komplex centrální Amazonie (2000, 2003)
  Oblast zahrnuje Národní park Jaú (zapsaný na seznam r. 2000) a nyní je největší chráněnou oblastí v povodí Amazonky, jedním z biologicky nejbohatších regionů Země, který za svou existenci vděčí neustále se měnící mozaice vodních toků.. Je zde druhé největší souostroví říčních ostrovů v brazilské Amazonii. V pralesích typu várzea se nachází řada endemitů, např. největší množství elektrických ryb na světě, žijí zde i ohrožené druhy, např. černý kajman a dva druhy říčního delfína. Národní park Jaú je největší národní park v povodí Amazonky, jeden z druhově nejpestřejších regionů světa. Park byl založen roku 1986 a má rozlohu 2 272 000 ha. Řeka Jaú je považována za nejlepší příklad 'ekosystému černé vody' (název odvozen od barvy vody, kterou jí dává rozkládající se organická hmota a půdní usazeniny). Park zahrnuje nejen povodí řeky Jaú, ale i okolní oblasti tohoto 'černovodního' ekosystému.
 

OLINDA
   město s památkami z 16.-18. století (kostely, kláštery, zahrady) si zachovalo původní půdorys i atmosféru.
 

OURO PRETO
   historické město, centrum brazilské 'zlaté horečky' v 18.-19. století. Jeho kostely, mosty a fontány jsou svědectvím bývalé prosperity.
 

REZERVACE PANTANAL (2000)
  Komplex čtyř chráněných oblastí o celkové rozloze 187 818 ha. Nachází se na jihozápadním cípu brazilského státu Matto Grosso a samotná rezervace je jen malá část jednoho z největších sladkovodních ekosystémů na světě. Nacházejí se zde horní toky dvou největších řek v oblasti, Cuiabá a Paraguay a v celém komplexu žije mnoho rozmanitých živočišných i rostlinných druhů.
 

SALVADOR DE BAHIA
   historické centrum bývalého hlavního města Brazílie je směsí evropských, afrických a americko-indiánských vlivů.
 

SERRA DA CAPIVARA
   národní park s jeskynními malbami, které vypovídají o jedné znejstarších prehistorických komunit v Jižní Americe.
 

Historické centrum města GOIÁS (2001)
  Město Goiás vypovídá o obsazování a kolonizaci střední Brazílie v 18. a 19. století. Jeho vzhled odpovídá hornickému městu, které se přizpůsobilo zdejším podmínkám. Architektura jednotlivých domů – ať už veřejných či soukromých – je skromná, ale celkový dojem je díky použití místních technik a materiálů harmonický.
 

CHRÁNĚNÉ OBLASTI CERRADO: národní parky Chapada dos Veadeiros a Emas
  Cerrado je jedním z nejstarších a nejrozmanitějších tropických ekosystémů na světě. Po tisíciletí i během klimatických byla tato místa útočištěm pro mnoho druhů flory i fauny a jsou schopna zachovat druhovou rozmanitost i během dalšího kolísání klimatu.
 

Rezervace na ostrovech FERNANDO DE NORONHA a ATOL DAS ROCAS
  Vrcholy podmořského hřbetu v jižním Atlantiku tvoří souostroví Fernando de Noronha a atol Rocas u pobřeží Brazílie. Ve zdejších bohatých vodách se líhnou tuňáci, žraloci, želvy a rodí se mořští savci. Ostrovy jsou domovem pro mnoho druhů tropických mořských ptáků; žije jich zde nejvíce z celého západního Atlantiku. V Baia de Golfinhos žijí delfíni a za odlivu můžete na atolu Rocas pozorovat laguny a bazénky plné ryb.
 

Bulharsko
 
BOJANA
   kostel na předměstí Sofie. Fresky z13. století patří mezi významné kolekce středověkých maleb.
 

IVANOVO
   komplex skalních kostelů, kaplí aklášterů z 12.-14. století. Pět z nich je zachovalých a jsou zdobeny freskami.
 
Článek Skalní kláštery v Ivanovu - Bulharsko

KAZANLAK
   thrácká hrobka ze 4. století př. n. l. je zdobená freskami.
 
Článek Kazanlăk

MADARSKÝ JEZDEC
   skalní reliéf jezdce, vznikl v 8. století.
 
Článek Madarský jezdec - Bulharsko

NESEBĂR
   historické město na pobřeží Černého moře. Původně thrácká osada, pak řecká kolonie a byzantská pevnost.
 
Článek Nesebar - Bulharsko

PIRIN
   vysokohorský národní park s jezery, vodopády a ledovcovými plesy.
 
Článek Bulharské hory

RILA
   klášter založený v 10. století vždy symbolizoval kulturní identitu Slovanů. Jsou vněm fresky ze 14. století.
 
Článek Bulharské hory

SREBARNA
   sladkovodní jezero je přírodní rezervací, hnízdištěm mnoha druhů ptáků.
 

SVEŠTARI
   jedna z nejlépe zachovaných thráckých hrobek je z 3. století př.n.l.
 

Burkina Faso
 
Pozůstatky Loropéni (2009)
  První památka této africké země zařazená na Seznam světového dědictví UNESCO se nachází na 10° 35´ s. š. a 3° 35´v. d. na ploše 11 130 metrů čtverečných v suché a chudé západní Africe. Jedná se o impozantní kamennou zeď, nejlépe dochovanou pevnost z původních deseti v oblasti Lobi. Je součástí širší skupiny 100 kamenných ohrad, které nesou svědectví o síle trans-saharského obchodu se zlatem. Zřícená zeď stará asi 1 000 let se nachází na jihu země nedaleko hranic s Cot? d´Ivoire (Pobřežím slonoviny) Ghanou (dříve Zlatonosné pobřeží) a Togem poblíž bývalé cesty. Obchod se zlatem měl svůj vrchol mezi 14.-17. stoletím. Stále zde zůstává ukryta řada tajemství, protože dosud byla vykopána jen část ruin.
 

Chile
 
KOSTELY V CHILOÉ (2000)
  Čtrnáct dřevěných kostelů v Chiloé ukazuje duchovní architekturu staveb ze dřeva jako jediné místo v Latinské Americe. Byly postaveny z iniciativy jezuitské misie v 17. a 18. století.
 

VELIKONOČNÍ OSTROV
   v národním parku Rapa Nui jsou gigantické sochy z 10.-16. století, svědkové staré polynéské kultury.
 

Valparaíso - historická čtvrť přístavního města (2003)
  Valparaíso je výjimečným příkladem rané globalizace na konci 19. století, kdy se stalo hlavním obchodním přístavem na trasách kolem pacifického pobřeží Jižní Ameriky. Město samo je typické pro architektonický vývoj v Latinské Americe. Jeho striktní geometrický plán v rovinaté části kontrastuje s obydlími vystavěnými na svazích přilehlých kopců.. Staré město má dobře zachované prvky původní infrastruktury a řadu kostelů.
 
Článek Plavba z Puerto Montt do Vina Del Mar a Valparaisa

Továrny na zpracování ledku v Humberstone a Santa Laura (2005)
  Zde se nachází přes 200 bývalých zpracoven, kde dělníci z Chile, Peru a Bolívie žili ve městech vystavěných továrnou a vytvořili tak specifickou kulturu "pampinos". Ta se projevovala v jejich bohatém jazyce, tvořivosti, solidaritě a především v jejich boji za sociální spravedlnost. Dělníci žili u největšího naleziště ledku na světě v nehostinné poušti Pampa - jedné z nejsušších na zemi - přes 60 let, počínaje rokem 1880, a vyráběli dusíkaté hnojivo, které měnilo zemědělství v Severní a Jižní Americe i v Evropě a které přineslo Chile velké bohatství. Stavby již nahlodal zub času a také byly postiženy zemětřesením, proto byly zařazeny mezi ohrožené monumenty a hledají se prostředky na jejich záchranu.
 

Sewell - důlní město (2006)
  Město ležící vysoko v Andách zhruba 85 km jižně od hlavního města Santiaga v nadmořské výšce přes 2000 m. Město postavila počátkem 20. století firma Braden, která zde těžila měď. Potřebovala zde ubytovat horníky, kteří tu v té době pracovali v největším dole na měď na světě - El Teniente. Jde o příklad "umělého města", které se zrodilo v jednom z nejodlehlejších koutů světa. Na vrcholu slávy žilo v Sewellu 15 tisíc lidí. V 70. letech bylo město prakticky opuštěno.
 

<< Předchozí část <<>> Následující část >>
Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 

Nefunguje-li nějaký odkaz či je něco nepřesně, dejte nám vědět, ať můžeme chybu co nejdříve odstranit.


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress