Hlavní stránka

Seznam památek UNESCO

<< Předchozí část <<>> Následující část >>
Chorvatsko
 
BISKUPSKÝ KOMPLEX V POREČI (Euphrasian Basilica)
   tato skupina náboženských monumentů v historickém centru Poreče, kde bylo křesťanství založeno už ve 4. století, tvoří nejúplnější stojící komplex tohoto typu. Bazilika, atrium, baptisterium a biskupský palác jsou vynikajícími příklady náboženské architektury, zatímco bazilika sama kombinuje klasické a byzantské prvky zvláště vynikajícím způsobem.
 

DUBROVNÍK
   staré město a přístav na jadranském pobřeží a jeho památky.
 
Článek Po dvaatřiceti létech opět v Dubrovníku

HISTORICKÉ MĚSTO TROGIR
   Trogir je pozoruhodný příklad městské continuity. Pravoúhlý vzor ulic se datuje od hellénských dob a byl krášlen úspěšnými vladaři, kteří stavěli mnoho veřejných i hospodářských budov a opevnění. Jsou zde krásné románské kostely, které jsou doplňovány význačnými renesančními a barokními budovami z dob benátčanů.
 
Článek Dalmatská riviéra

KATEDRÁLA SV. JAKUBA V ŠIBENIKU (2000)
  Tuto katedrálu (1431-1535) na dalmátském pobřeží stavěli architekti Francesco di Giacomo, Georgius Mathei Dalmaticus a Niccolo di Giovanni Florentino. Katedrála je postavena výhradně z kamene a použity byly unikátní techniky pro klenby a dóm, kde se úspěšně mísí gotika s renesancí.
 
Článek Pobřeží středního Jadranu - Šibenik

PLITVICKÁ JEZERA
   národní park v krasové oblasti, jezera, jeskyně, vodopády.
 
Článek Národní parky Chorvatska
Článek Narodni park Plitvička jezera

SPLIT
   historické centrum města s římskými, románskými, gotickými i barokními památkami.
 
Článek Diokleciánův palác ve Splitu

Rovina okolo města Stari Grad na Hvaru (2008)
  Jde o kulturní krajinu na ostrově Hvar v Jaderském moři, která zůstala prakticky nezměněna od doby, kdy ji kolonizovali jónští Řekové z Parosu ve 4. století před. n. l. Zemědělská činnost se tu soustřeďuje hlavně na pěstování vinné révy a oliv a to vše už od dob starých Řeků. Krajina je charakteristická kamennými zdmi a příkopy vybudovanými podle geometrického systému používaného už ve starověku.
 

Česká republika
 
ČESKÝ KRUMLOV
   historické centrum města a zámek. Výjimečný příklad středověké architektury malého středoevropského města. E-průvodce v PDF viz. rubrika "Pruvodce". Fotografie viz. fotobanka.
 
Článek Památky UNESCO v ČR a ve světě

KUTNÁ HORA
   historické jádro města, gotický chrám sv. Barbory a barokní katedrála P.Marie v Sedlci. Průvodce ve formátu PDF, deset stran, 379 kB k dispozici zdarma. E-průvodce v PDF viz. rubrika "Pruvodce". Fotografie viz. fotobanka.
 
Článek Památky UNESCO v ČR a ve světě
Článek Kamenná kašna v Kutné Hoře
Článek Královské stříbření Kutné Hory

LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
   krajina přetvořená člověkem, zámky a parky na jihu Moravy. Fotografie.
 
Článek Památky UNESCO v ČR a ve světě

PRAHA
   historické centrum města na obou březích řeky Vltavy. Fotografie.
 
Článek Památky UNESCO v ČR a ve světě

SLOUP SVATÉ TROJICE v Olomouci (2000)
  Tento památný sloup, který byl vztyčen na počátku 18. století, je nejlepším příkladem tohoto typu památníků, který je velice typický pro střední Evropu. Má výšku 35 m a je vyzdoben mnoha náboženskými sochami.
 
Článek Olomoucký sloup Nejsvětější Trojice
Článek Památky UNESCO v ČR a ve světě

TELČ
   historické centrum města. Fotografie.
 
Článek Památky UNESCO v ČR a ve světě

VESNICE HOLAŠOVICE
   Holašovice jsou dobrým a zachovalým příkladem tradiční středoevropské vesnice s velkým počtem původních budov z 18. a 19. století postavených v tzv. 'jihočeském lidovém baroku'. Fotografie.
 
Článek Památky UNESCO v ČR a ve světě

ZÁMECKÉ ZAHRADY A ZÁMEK V KROMĚŘÍŽI
   Kroměříž leží na místě bývalého brodu přes řeku Moravu, na úpatí Chřibů, které dominují střední části Moravy. Zahrady a zámek v Kroměříži nabízí skvěle zachovaný příklad evropského barokního knížecího sídla a přidružených zahrad.
 
Článek Památky UNESCO v ČR a ve světě

ZÁMEK LITOMYŠL (1999)
  Litomyšl je původně renesanční zámek typu, který se jako první rozvíjel v Itálii a jež byl v 18. století přijat a značně rozšířen ve střední Evropě. Hospodářské budovy, které ho obklopují jsou postaveny převážně v barokním slohu.
 
Článek Památky UNESCO v ČR a ve světě
Článek Po stopách brněnských architektů v Litomyšli

ZELENÁ HORA
   poutní kostel sv. Jana Nepomuckého u Žďáru nad Sázavou je vynikajícím příkladem tzv. barokní gotiky (Jan Blažej Santini, 18. století). Fotografie.
 
Článek Památky UNESCO v ČR a ve světě

VILA TUGENDHAT v Brně (2001)
  Historik architektury Wolf Tegethoff zařadil vilu Tugendhat mezi klíčové stavby moderní architektury. U vily Tugendhat jej k tomu vedlo především volné prolínání prostoru a formální Miesova čistota. Architekt Ludwig Mies van der Rohe navrhl dům, kde technické finesy počínaje výškou dveří a konče madlem zábradlí jsou nadčasové a okouzlující. Přístup k domu je možný ze severní strany z ulice Černopolní. Poměrně neatraktivní uliční fasáda je prolomena přímým vstupem na terasu s nádherným výhledem na historické centrum Brna. Přívětivá křivka mléčného skla uvádí návštěvníka do vstupního foyer s travertinovou podlahou, ebenovými vestavěnými skříněmi a sádrovou omítkou.
 
Článek Památky UNESCO v ČR a ve světě

Třebíč - židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa (2003)
  Soubor židovské čtvrti a baziliky je připomínkou soužití židovské a křesťanské kultury od středověku až do 20. století. Židovská čtvrť podává výjimečné svědectví o kulturních tradicích a životě v komunitě. Bazilika sv. Prokopa, původně část benediktinského kláštera z 13. století, byla při výstavbě ovlivněna vzory a vlivy přicházejícími ze západní Evropy.
 
Článek Památky UNESCO v ČR a ve světě

Čína
 
CÍSAŘSKÉ HROBKY dynastií Ming a Qing (2000, 2003, 2004)
  Císařské hrobky Ming a Qing jsou původně přírodní místa upravené lidskou rukou, která je vybrala na základě geomantie (studium země podle mýtických značek). Zdejší budovy ukazují tradiční architekturu, výzdobu a moc vládců feudální Číny. 2004- Jedná se o další tři císařské hroby dynastie Qing v provincii Liaoning (k původně zapsaným hrobkám Ming v r. 2000 a 2003): hrobky Yongling, Fuling a Zhaoling, všechny ze 17. století. Byly vystavěny pro první císaře dynastie Qing a pro jejich potomky a dodržují tradiční čínskou geomantii a teorii feng-šui. Kamenné sochy a dlaždice jsou zdobeny dračími motivy a hrobky jsou příkladem vývoje pohřební architektury dynastie Qing, který výchází z tradic zděděných po předchozích dynastiích a zahrnuje i nové rysy civilizace Manču. Tyto hrobky jsou přírodní útvary upravené lidmi podle pravidel Fengshui a ukrývají řadu staveb s tradiční architekturou a výzdobou.Ilustrují kontinuální vývoj po dobu pěti století, vnímání světa a vyjadřování moci ve feudální Číně. Pozoruhodná je také integrace architektury do přírodního prostředí.
 

CÍSAŘSKÝ PALÁC - Císařské paláce dynastie Ming a Qing v Pekingu a Šenjang (Imperial Palaces of the Ming and Qing Dynasies in Beijing and Shenyang)-1987, 2004
   palác dynastie Ming a Qing z 15. století (tzv. Zakázané město v Pekingu). Jedná se o rozšíření zápisu z r. 1987. Císařské paláce dynastie Qing v Šenjang se skládají ze 114 budov vystavěných v letech 1625-1626 až 1783. Zahrnují také významnou knihovnu a jsou památkou na dobu, kdy zde sídlila poslední dynastie vládnoucí v Číně, předtím než bylo její sídlo přesunuto do Pekingu. Jedná se o památku podávající svědectví o historii dynastie Qing a o kulturních tradicích národa Manču a jiných kmenů na severu Číny.
 
Článek Beijing - Čína

HUANGLONG
   přírodní park zahrnuje různorodé ekosystémy: lesy, krasové formy, horké prameny. Chrání ohrožené živočichy (panda velká).
 

CHENGDE
   komplex paláců, chrámů a zahrad z18. století je památkou na konečné stádium vývoje feudální společnosti v Číně.
 

CHRÁM NEBE (Temple of Heaven)
   Císařský obětní oltář v Pekingu - Chrám Nebe, založený v první polovině 15. století je komplex kultovních budov umístěných v zahradách a obklopených starými borovicovými lesy. Tento celek symbolizuje vztah mezi Zemí a Nebem, které stojí ve středu Čínské kosmogonie.
 

JESKYNĚ LONGMEN (2000)
  Jeskyně Longmen obsahují největší soubor sochařských výtvorů v Číně, které se datují od období dynastie Wei po dynastii Tang (493 - 907). Tato díla, která líčí náboženské náměty z buddhismu, ukazují čínské kamenorytecké umění.
 

JIUZHAIGOU
   údolí zahrnující různorodé ekosystémy. Typické jsou krasové formy.
 

KLASICKÉ ZAHRADY V SUZHOU
   nikde není klasický design Čínských zahrad tak dobře ilustrovaný jako ve čtyřech zahradách v historickém městě Suzhou. Jsou uznávány jako mistrovské díla ve svém žánru. Byly vysazeny v 16.-18. století a ve svém 'puntičkářském' designu zrcadlí hlubokou metafyzickou důležitost krásy přírody v Čínské kultuře.
 

LETNÍ PALÁC, CÍSAŘSKÁ ZAHRADA V PEKINGU
   letní palác v Pekingu je mistrovské dílo Čínského 'zahradního designu'. Byl poprvé postaven r. 1750, silně poškozen ve válce v roce 1860 a restaurován do své původní podoby r. 1886. Spojuje v sobě přírodní krajinu - kopce a otevřené vodní plochy s lidskou rukou postavenými díly - altány, haly, paláce, chrámy a mosty.
 

LUSHAN
   národní park zahrnující buddhistické a taoistické chrámy, jedno z duchovních center Číny.
 

MAUZOLEUM CÍSAŘE QIN
   hrobka císaře z 3.století př. n. l., který je pohřben mezi několika tisíci hliněných vojáků.
 
Článek Xi´An - Čína

MOGAO
   téměř 500 skalních chrámů ukrývá nejbohatší kolekci buddhistického umění na světě.
 

MOUNT EMEI
   jedno z hlavních posvátných buddhistických míst. Zahrnuje největší sochu Buddhy na světě (Buddha z Leshanu, 71 m).
 

MOUNT HUANGSHAN
   'nejkrásnější hora Číny' se stala inspirací pro mnoho čínských umělců.
 

MOUNT QINCHENG a Dujiangyanský zavlažovací systém (2000)
  Stavba zavlažovacího systému započala v 3. století př. n. l. a stále kontroluje vody řeky Minjiang a rozvádí je do úrodných oblastí planiny Chengdu. Mount Qincheng je místo, kde se zrodil taoismus a nacházejí se zde starověké chrámy, které jej oslavují.
 

MOUNT TAISHAN
   pohoří symbolizující starou čínskou civilizaci, sem putovali čínští císaři po dobu 2 000 let.
 

PALÁC POTALA a klášter Jokhang (2000) ve Lhase (rozšíření o palác Norbulingka v r. 2001)
  Stavba kláštera Jokhang i paláce Potala začala za vlády Srong-brtsan-sgam-po v 7. století n.l. Palác Potala, administrativní, náboženský a politický komplex stojí na Červené hoře uprostřed údolí Lhasa v nadmořské výšce 3 700 m. Zahrnuje Bílý a Červený palác s přilehlými budovami. Klášter Jokhan je výjimečný buddhistický náboženský komplex založený v 7. století. Jeho budovy i výzdoba ukazují úroveň tibetského umění ve století sedmém a také 15. až 16. a kulturní prolínání mezi Tibetem a sousedícími zeměmi. Palác Potala, od sedmého století zimní sídlo dalajlámy, je symbolem tibetského buddhismu a jeho ústřední role v Tibetu. Norbulingka, dřívější letní palác dalajlámy z osmnáctého století, je mistrovský dílem tibetského umění. Krása, architektonická originalita a způsob začlenění těchto tří staveb do krajiny je činí významnými jak z historického, tak z náboženského a kulturního hlediska.
 

QUFU
   Konfuciův chrám a hřbitov a rezidence rodiny Kong.
 

SKALNÍ KRESBY V DAZU (1999)
  Strmé svahy kopců v okolí Dazu ukrývají výjimečné série skalních kreseb z 9. až 13. století. Jsou nezapomenutelné pro své vysoké estetické kvality, rozmanitost námětů, jak světských, tak náboženských a pro osvětlení způsobi života v Číně v tomto období. Evidují spojování buddhismu, taoismu a konfucionismu v jeden harmonický celek.
 

STARÉ MĚSTO LIJIANG
   město Lijiang je harmonicky vklíněno do neobvyklého terénu, je důležitým komerčním a strategickým místem a zachovalo si původní historickou kvalitu a autenticitu.
 

STAROBYLÉ MĚSTO PING YAO
   Ping Yao je dobře zachovaným příkladem tradičního čínského města Han (Han Chinese city) založeného ve 14. století. Je typickým představitelem vývoje architektonických stylů a plánování měst v císařské Číně během pěti století. Město bylo také centrem bankovnictví v celé Číně v 19 a raném 20. století.
 

Starověké VESNICE XIDI A HONGCUN (2000)
  Tyto dvě starověké vesnice představují typ osad, které v posledním století v Číně téměř vymizely. Unikátní jsou zejména plány ulic, jejich architektura a výzdoba a propojení domů s vodovodním systémem.
 

VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ
   unikátní obranný systém, který vznikal po dobu téměř 2 000 let.
 
Článek Velká čínská zeď

WUDANG MOUNTAINS
   komplex paláců a chrámů ze 7.-17. století představuje vysokou úroveň čínského umění a architektury.
 

WULINGYUAN
   přírodní park v pískovci, (skalní věže, soutěsky a mosty), chrání ohrožené druhy flóry a fauny.
 

ZHOUKOUDIAN
   archeologické naleziště prehistorického Pekingského člověka i člověka Homo sapiens. Dokládá vývoj člověka na asijském kontinentu.
 

JESKYNĚ YUNGANG (2001)
  Z 5. a 6. století pochází 252 buddhistických jeskyní a 51000 soch ve městě Datong (provincie Shanxi). Pět jeskyní, které vytvořil Tan Yao, je díky své jednotnosti ve vzhledu a designu vrcholným dílem čínského umění.
 

MOUNT WUYI
  Z hlediska druhové rozmanitosti je tato oblast na jihovýchodě Číny velmi významná, najdeme zde totiž mnoho reliktů a původních druhů, z nichž mnohé jsou endemické. Stojí zde také ruiny mnoha chrámů a klášterů z období, kdy se zde vyvinul a rozvíjel neokonfucionismus, který od 11. století silně ovlivňoval kultury ve východní Asii. V prvním století našeho letopočtu dynastie Han postavila v blízkém Chengcun správní centrum - jeho velké zdi dnes mají dnes velký archeologický význam.
 

Tři souběžné řeky v chráněné oblasti Yunnan (2003)
  Národní park Tři souběžné řeky v provincii Yunnan zahrnuje horní toky tří velkých asijských řek - Jang-ce, Mekong a Salween, jež všechny tečou rovnoběžně od severu k jihu soutěskami, které jsou místy hluboké až 3 000 metrů, a mezi zaledněnými horami vysokými přes 6 000 metrů.. Oblast je významná pro svou geologickou historii i pro biologickou rozmanitost mírného klimatického pásma. Navzdory lidem, kteří ji osidlovali již před tisíci lety, si oblast stále uchovává přírodní charakter.
 

Hlavní města a hrobky království Koguryo (Capital Cities and Tombs of the Ancient Koguryo Kingdom) - 2004
  Jedná se o archeologické pozůstatky tří měst a čtyřiceti hrobek: horská města Wunu a Wandu a město Guonei, 14 královských a 26 šlechtických hrobek. Všechny patří ke kultuře Koguryo, pojmenované po dynastii, která vládla části severní Číny a severní polovině Korejského poloostrova v období 277 př. n. l. až 668 n. l. Wunu je prozkoumáno jen částečně, Guonei (nyní ve městě Ji´an) hrálo roli podpůrného centra poté, co se hlavní sídlo království přestěhovalo do Pchjongjangu, ve Wandu byl nalezen velký palác a 37 hrobek. Některé z hrobek mají geniálně řešené stropy, jež musely zastřešit velké prostory bez pomoci sloupů a nést zatížení kamenů nebo zenimy navršené nad nimi.
 

Macao - historické centrum (2005)
  Macao, strategický přístav pro mezinárodní obchod, bylo od poloviny 16. století do r. 1999 pod portugalskou správou, pak přešlo pod Čínu. Jeho ulice, čínské i portugalské náboženské a veřejné stavby v historickém centru jsou unikátním svědectvím o nejdéle trvajícím setkávání estetických, kulturních, architektonických a technologických vlivů Číny a Západu. Mezi chráněné památky patří také pevnost a nejstarší maják v Číně.
 

<< Předchozí část <<>> Následující část >>
Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 

Nefunguje-li nějaký odkaz či je něco nepřesně, dejte nám vědět, ať můžeme chybu co nejdříve odstranit.


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress