Hlavní stránka

Seznam památek UNESCO

<< Předchozí část <<>> Následující část >>
Francie
 
CESTY DO SANTIAGA DE COMPOSTELA VE FRANCII
   Santiago de Compostela bylo hlavním cílem poutníků z celé Evropy ve středověku. Aby dosáhli Španělska, museli poutníci přejít Francii a skupina dochovaných historických monumentů zahrnutých do World Heritage souvisí s touto poutí a vyznačuje 4 hlavní trasy, kterými putovali.
 
Článek Vézelay
Článek Hora svatého Michala
Článek Massif Central, neboli Francouzské středohoří
Článek Arles - Francie
Článek Francií cestami svatého Jakuba
Článek Le Puy-en-Velay a náhorní planiny Margeride a Aubrac

FONTAINEBLEAU
   lovecký zámek francouzských králů s parkem.
 
Článek Fontainebleau
Článek Zajímavosti z Fontainebleau

FONTENAY
   cisterciácké opatství založené ve 12.století.
 

HISTORICKÉ OPEVNĚNÉ MĚSTO CARCASSONNE
   už v době před příchodem Římanů na kopci, kde dnes stojí Carcassonne, existovalo opevněné sídliště. Ve svém současném stavu jde o vynikající příklad středověkého opevněného města, včetně zábran obklopujících hrad, přidružené domy, ulice a gotickou katedrálu. Carcassonne je také důležité tím, že v něm restaurátorské práce prováděl Viollet-Duc, jeden ze zakladatelů moderní konzervátorské vědy.
 

CHARTRES
   gotická katedrála z 12. století.
 

KORSIKA
   mys Girolata, mys Porto a přírodní rezervace Scandola chrání vegetaci a faunu oblasti.
 
Článek Vzpomínky (botanika) na Korsiku
Článek Mys Girolata, Porto a rezervace Scandola

LE CANAL DU MIDI
   360 km dlouhá síť vodních cest z období průmyslové revoluce spojuje Středozemní moře s Atlantikem a zahrnuje řadu technických děl, např. zdymadla mosty, tunely.
 
Článek Canal du Midi

LYON
   dlouhá historie Lyonu je ilustrována městskými vzory a mnoha historickými budovami ze všech možných období. Lyon byl založen Římany jako hlavní město Three Gauls v 1. století př.n.l. a hrál důležitou roli v politickém, kulturním a ekonomickém rozvoji Evropy.
 

MONT ST. MICHEL
   benediktinské opatství na ostrůvku je ukázkou stavitelského mistrovství.
 
Článek Hora svatého Michala

NANCY
   projekt tří náměstí (Place Stanislas, Place de la Carriere a Place d´Alliance) je příkladem reprezentativní i funkční architektury.
 

ORANGE
   římské divadlo a triumfální oblouk, pocházejí z počátku 1. tisíciletí.
 

PAŘÍŽ
   břehy řeky Seiny od Louvru až k Eiffelovce.
 
Článek Z historie Louvru
Článek Pyramida v Louvru
Článek Malý žert velkého císaře - Paříž, Francie

PONT DU GARD
   tzv. Gardský most vysoký 50 metrů nese římský akvadukt.
 
Článek Pont du Gard - ze seznamu Světového dědictví UNESCO

PYRENEJE - Mount Perdu
   tato hornatá krajina na pomezí Francie a Španělska se rozkládá kolem štítu Mount Perdu, vápencového masivu tyčícího se do výšky 3 352m. Toto místo o celkové rozloze 30 639 ha obsahuje na Španělské straně dva největší a nejhlubší kaňony v Evropě. Také je to pastevecká krajina ukazující zemědělský způsob života. Ta zůstala nezměněná do 20. století jenom v této části Pyrenejí a díky ní můžeme nahlédnout do života minulé Evropské společnosti přes její vesnice, farmy, pole, pastviny a horské cesty.
 Částečně také: Španělsko

REIMS (Remeš)
   tři náboženské stavby: katedrála Notre Dame, palác Tau a opatství Saint-Remi.
 
Článek Katedrála v Remeši

Správní oblast SAINT-EMILION (Jurisdiction of Saint-Emilion, 1999)
  Vinařství přinesli do úrodného kraje Aquitaine Římané a více se rozšířilo ve středověku. Oblast Saint-Emilion těžila ze své polohy na putní cestě do Santiaga de Compostela. Podél ní byly od 11. století stavěny mnohé kostely, kláštery a hospice. Během anglické nadvlády v 12. století dostala Aquitaine zvláštní status jurisdikce. Je to výjimečná krajina, zcela zaplněná vinicemi, s mnoha historickými památkami v městech a vesnicích.
 
Článek St. Emilion, Francie - ze seznamu Světového dědictví UNESCO

ST. SAVIN-SUR-GARTEMPE
   opatství s nástěnnými malbami pocházejícími z 11.-12. století.
 

ŠTRASBURK
   Grand Ile, historické centrum s katedrálou, kostely a palácem.
 

ÚDOLÍ LOIRY mezi městy Maine a Sully-sur-Loire (2000)
  Je to kulturní krajina zahrnující historická města, vesnice, hrady a zarhnuje mj. hrad a statek Chambord, který byl na seznam World Heritage zapsán již v roce 1981. Mapa údolí ve formátu PDF je k dispozici v rubrice "průvodce".
 
Článek Chambord, údolí řeky Loiry - Francie
Článek Agnes Sorelová, Loches - údolí Loiry
Článek Chenonceau, zámek v údolí Loiry
Článek Blois, zámek na Loiře

VERSAILLES
   rezidence a park francouzských králů nedaleko Paříže.
 

VÉZELAY
   benediktinský klášter byl založen již v 9. století a stal se poutním místem.
 
Článek Vézelay

VÉZÉRE
   147 prehistorických lokalit a 25 jeskyní s malbami (Lascaux).
 

PROVINS, město středověkých trhů (2001)
  Opevněné středověké město Provins se nachází v oblasti Champagne a bylo svědkem rozvoje vlnařského průmyslu a také pořádání mezinárodních trhů. Struktura města, které bylo postaveno přímo pro tento účel, se zachovala v dobrém stavu.
 

Le Havre - město, které přestavěl Auguste Perret (2005)
  Město Le Havre, které leží v Normandii u Lamanšského průlivu, bylo během 2. světové války vybombardováno. Zničené plochy byly v letech 1945 – 1964 znovu zastavěny podle plánu, který vytvořil tým vedený Augustem Perretem. Nyní je zde administrativní, obchodní a kulturní centrum Le Havru a jeho jednota a integrita je výjimečná. Zbylé historické budovy a částečně původní městský plán se tu snoubí s novým plánováním a technologiemi. Je to významný poválečný příklad městského plánování a architektury, který je jednotný v použití metodologie, prefabrikace, sítí a inovační ve využití možností betonu.
 

Bordeaux - historické centrum (2007)
  Historickému centrum Bordeaux se říká "Měsíční přístav". Je to úžasný urbanistický a architektonický celek honosící se tím, že kromě Paříže neexistuje ve Francii žádné jiné město, které by mělo tolik památkově chráněných budov jako Bordeaux.
 

Vaubanova opevnění (2008)
  Jde o nejlepší ukázky díla Sébastiena Le Prestre de Vauban (1633-1707), který byl vojenským inženýrem krále Ludvíka XIV. Jde o 13. objektů zahrnujících města, citadely, městské hradby, věže i obytné domy – vše postaveno podle Vaubanových plánů včetně pevností v horách i v moři a dvou horských cest. Jsou to vrcholná díla klasického opevnění typického pro západní vojenskou architekturu té doby.
 

Laguny Nové Kaledonie (2008)
  Ekosystém korálových útesů na Nové Kaledonii patří mezi tři jejich nejrozsáhlejší seskupení a zdejší laguny jsou místem, kde se nachází také nejrozmanitější seskupení korálových útesů na světě. Navíc se zde vyskytuje také obrovské množství ryb, želv a mořských savců. Místo je přímo učebnicí přírodní historie Oceánie.
 Částečně také: Nová Kaledonie

Gabun
 
Lopé-Okanda, ekosystém a kulturní krajina (2007)
  Rozhraní mezi hustým tropickým pralesem a savanou představuje krajinu, kde žije velké množství živočichů včetně velkých ohrožených savců. Své stopy tu zanechal ovšem také člověk. Například 1800 skalních kreseb z období od neolitu až po dobu železnou. Těmito místy také procházela hlavní migrační trasa národa Bantu a dalších, kteří směřovali ze západní Afriky na sever, východ nebo jih kontinentu.
 

Gambie
 
James Island a jeho památky (2003)
  James Island na řece Gambie poskytuje svědectví od různých stránkách setkávání africké a evropské kultury od 15. do 20. století. Řeka byla první obchodní cestou do nitra Afriky a místa kolem ní mají vztah jak k době předkoloniální, tak k éře obchodu s otroky i k pozdější cestě k nezávislosti.
 

Kamenné kruhy Senegambie (2006)
  Čtyři velké kruhy kamenných kruhů jsou malou ukázkou z tisíce obdobných monumentů soustředěných ve 100 kilometrovém pásu podél řeky Gambie. Skupiny Sine Ngayene, Wanar, Wassu a Kerbatch obsahují 93 kamenných kruhů a mnoho pohřebních mohyl zvaných tumuli. Ty vznikly v období mezi 3. stoletím př. n. l. až do 16. století. Rozsáhlá posvátná krajina byla tak utvářena více něž 1500 let.
 Částečně také: Senegal

Ghana
 
PEVNOSTI A HRADY GHANY
   opevněné hrady z 15.-18. století podél ghanského pobřeží jsou zbytky portugalských obchodních center.
 

TRADIČNÍ OBYDLÍ AŠANTŮ
   zbytky 13 vesnic s tradičními budovami.
 

Gruzie
 
BAGRATI A GELATI
   ruiny katedrály Bagrati zkonce 10. století a zachovalý klášter Gelati reprezentují středověkou architekturu Gruzie.
 
Článek Gelati

HORNÍ SVANETIE
   odloučená horská oblast ukrývá unikátní středověké vesnice a věžové domy.
 
Článek Horní Svanetie

MCCHETA
   bývalé hlavní město Gruzie, jeho kostely jsou příkladem vyspělé středověké architektury na Kavkaze.
 
Článek Architektonické skvosty staré Gruzie - chrámy Džvari a Sveti Cchoveli ve Mcchetě

Guatemala
 
ANTIGUA GUATEMALA (Stará Guatemala)
   ruiny starého města z 16. století.
 

QUIRIGUA
   archeologická lokalita, ruiny mayského města.
 

TIKAL
   národní park v džungli je jednou z hlavních památek na mayskou civilizaci a zahrnuje řadu chrámů a paláců.
 

Guinea
 
MOUNT NIMBA
   přísná přírodní rezervace chrání bohatou flóru a faunu, včetně mnoha endemitů.
 Částečně také: Pobřeží Slonoviny

Haiti
 
NÁRODNÍ HISTORICKÝ PARK
   zahrnuje citadelu, palác Sans Souci a ruiny obydlí na plató Ramiers. Stavby se staly symbolem svobody, protože je stavěli bývalí otroci po zrušení otroctví.
 

Honduras
 
COPAN
   jedno z nejdůležitějších nalezišť mayské civilizace.
 

RIO PLATANO
   biosférická rezervace v oblasti tropického deštného lesa.
 

Indie
 
ADŽANTA
   dva komplexy buddhistických jeskynních chrámů z 2.-1. století př. n. l. skrývají mistrovská umělecká díla.
 

ÁGRA
   pevnost ze 17. století chránila město mogulských vládců, jejich paláce a mešity.
 

ELEPHANTA
   7 umělých jeskyní na ostrově nedaleko Bombaje je zasvěceno bohu Šiva.
 

ELLORA
   34 jeskynních klášterů a chrámů ukrývá buddhistické, bráhmanistické a džinistické svatyně.
 

FATEHPUR SIKRI
   opuštěné město skrývá monumenty a chrámy postavené v jednotném stylu.
 

GOA
   kostely a kláštery zasvěcené různým náboženským řádům jsou svědectvím evangelizace v Asii.
 
Článek Goa - bývalá Portugalská Indie

HAMPI
   unikátní architektura, chrámy a paláce ze 14.-16. století zdobí toto poslední hlavní město posledního hinduistického království.
 

Horské železnice (1999) (2005)
  Železnice Darjeeling je první a stále nejlepší ukázkou horské železnice s osobní dopravou. Byla otevřena roku 1881 a použila smělá a důvtipná inženýrská řešení problému překlenutí krásného horského terénu železniční trasou. Je stále plně použitelná a zachovává si původní nedotčené rysy. -Rozšíření zápisu himálajské železnice Darjeeling z r. 1999 o horskou železnici Nilgiri, 46 km dlouhý úsek železnice s rozchodem jeden metr ve státě Tamil Nadu. Její stavba byla navržena již r. 1854, avšak kvůli problémům s horským terénem začala až r. 1891 a byla dokončena r. 1908. Železnice stoupá od nadmořské výšky 326 metrů do 2 203 metrů a při její stavbě byly použity nejnovější technologie. Umožnila přesuny obyvatelstva a měla význam pro hospodářský i společenský rozvoj v koloniálním období pod britskou vládou. Železnice je dodnes v provozu.
 

<< Předchozí část <<>> Následující část >>
Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 

Nefunguje-li nějaký odkaz či je něco nepřesně, dejte nám vědět, ať můžeme chybu co nejdříve odstranit.


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress