Hlavní stránka

Seznam památek UNESCO

<< Předchozí část <<>> Následující část >>
Čína
 
Yin Xu (2006)
  Archeologická lokalita Yin Xu leží poblíž města Anyang asi 500 km jižně od Pekingu. Je to pozůstatek starověkého hlavního města pozdní dynastie Shang (1300 - 1046 př. n. l.). Je to místo, které vypovídá o zlatém věku rané čínské kultury, řemeslech a vědách - byl to čas velké prosperity čínské doby bronzové. V lokalitě bylo odkryto mnoho královských hrobek a paláců - jde o prototypy pozdější čínské architektury. Nachází se zde také okrsek svatyní královských předků o rozloze 1000 x 650 metrů, kde byly nalezeny základy více než 80 domů a jedinou hrobkou člena královské rodiny, která zůstala nedotčena. Jde o hrobku Fu Hao.
 

Sichuan - hájemství pandy velké (2006)
  Oblast o rozloze 924 500 ha obsahuje sedm rezervací a devět scénických parků v pohoří Qiongiai a Jiajin. Je domovem více než třetiny počtu kriticky ohrožených pand. Celá oblast je největším zachovalým souvislým životním prostorem pandy velké. Jde o relikt paleotropických pralesů z terciální éry. V oblasti žije řada dalších ohrožených druhů: panda červená, irbis horský a levhart obláčkový. Také botanická rozmanitost s pěti až šesti tisíci druhy patří mezi největší na světě - mimo deštné pralesy.
 

Jihočínská krasová oblast (2007)
  V jihočínských provinciích Yunnan, Guizhou a Guangxi se rozkládá na ploše větší než půl milionu kilometrů čtverečných ohromná krasová oblast. UNESCO vybralo na svůj seznam především kras Libo, kras Shilin a Wulong. Jde o jednu z nejpozoruhodnějších oblastí světa s tropickým a subtropickým krasem.
 

Kaiping - vesnice a domy Diaolou (2007)
  Jde o několikapatrové opevněné vesnické domy Diaolou v Kaipingu a okolí. Ty představují jakousi fůzi západních a čínských forem jak struktury tak dekoru těchto staveb. Na přelomu 19. a 20. století z Kaipingu emigrovalo množství lidí do celého světa a následně ovlivňovali svůj domov. Celkem se zde nachází 1800 takovýchto věžových domů. (provincie Guangdong).
 

Národní park San-čching-šan (2008)
  Tento národní park má necelých 23 hektarů a na seznam UNESCO byl zapsán pro nevšední scenérii fantaskně tvarovaných skalních útvarů. Leží na západě hor Huaiyu v provincii Ťiang-si a mezi skalními útvary je například 48 žulových štítů a téměř 90 žulových pilířů připomínajících lidské nebo zvířecí postavy. Vše doplňuje bohatá subtropická vegetace.
 

Fu-ťien Tulou (2008)
  Jde o několikapodlažní hliněné domy na jihozápadě provincie Fu-ťien. Domy byly postaveny mezi rýžovými, čajovými a tabákovými plantážemi v rozmezí 12. - 20. století a je jich 46. Domy byly z obranných důvodů postaveny jen s několika málo okny a s jediným vchodem. Jejich základem jsou vysoké obranné zdi zakryté střechami s převislými okraji. Uvnitř byla vždy kruhová nebo čtvercová náměstíčka a dbalo se na pohodlí, interiéry jsou často bohatě zdobeny. Domy jsou vertikálně rozděleny mezi rodiny. Ty mají k dispozici dva až tři pokoje. Často jde o celé rodinné klany, v jediném takovém domě žije 800 i více lidí.
 

Buddhistická hora Wu-tchaj (Mount Wutai 2009)
  Mount Wutai z čínské provincie Sh?nx? je se svými pěti vrcholky jednou ze svatých hor buddhismu. Hora je považována za sídlo bódhisattvy – mytologické duchovní bytosti, která pomáhá všem cítícím tvorům, aby dosáhli osvícení. Nachází se na ní 53 klášterů a také chrám. Východní hlavní hala chrámu Fo-kuang je nejvyšší dochovaná dřevěná budova dynastie Tchang, zdobí ji hliněné sochy v životní velikosti. Cenný je též komplex chrámu Šu-siang z dynastie Ming s téměř 500 sochami, které popisují Buddhovy příběhy. Hora Wu-tchaj (3058 m n. m.) je nejvyšším vrcholkem severní Číny. Chrámy vznikaly od 1. století n. l. do začátku 20. století.
 

Dánsko
 
JELLING MOUNDS
   pohřební mohyly a jeden z runových kamenů jsou výraznými příklady pohanské nordické kultury, zatímco další runový kámen a kostel svědčí o narůstajícím vlivu křesťanství v Dánsku.
 

ROSKILDE
   katedrála z 12.-13. století byla první cihlovou gotickou katedrálou ve Skandinávii. Od 15. století je mauzoleem dánské královské rodiny.
 

ZÁMEK KRONBORG (2000)
  Zámek hrál klíčovou roli v severní Evropě v 16.-18. století. Stavba tohoto renesančního zámku započala r. 1574 a zámek zůstal zachován nedotčený dodnes. Anglicky mluvící svět zná zámek jako Elsinore, dějiště Shakespearova Hamleta.
 

Ilulissat Icefjord (ledovcový fjord Ilulissat) - 2004
  Fjord leží na západním pobřeží Grónska, 250 km severně od polárního kruhu (40 240 ha) a v něm vytéká do moře ledovec Sermeq Kujalleq. Jedná se o jeden z několika ledovců, který z ledové pokrývky Grónska dosahuje až do moře. Sermeq Kujalleq je jeden z nejrychlejších a nejaktivnějších ledovů na světě (pohybuje se rychlostí 19 m za den). Ročně se z něj odlomí přes 35 kubických kilometrů ledu, tj. 10 % všech ledovcových ker Grónska, a více než z jiných ledovců mimo Antarktidu. Pozorování po dobu 250 let napomohla k pochopení klimatických změn a glaciologie ledových pokrývek. Kombinace obrovského ledového příkrovu a dramatických zvuků rychle se pohybujícího ledového proudu, lámajícího se do fjordu pokrytého ledovci, je přírodním jevem, jenž nahání bázeň a úctu.
 

Dominika
 
NÁRODNÍ PARK MORNE TROIS PITONS
   bujný přírodní tropický les se mísí s vulkanickými jevy, vědecký zájem budí 1342 m vysoká sopka jménem Morne Trois Pitons. Se svými strmými úbočími a hlubokými údolími, 50ti fumarolami a horkými prameny, sladkovodními jezery, 'vařícím jezerem' a pěti vulkány ležícími na 7 000 hektarech parku.... dohromady s biologickou rozmanitostí tento národní park ukazuje vzácnou kombinaci přírodních podmínek ve Světovém dědictví.
 

Dominikánská republika
 
SANTO DOMINGO
   koloniální město založené roku 1498, sídlo první katedrály, první nemocnice a první univerzity na amerických kontinentech. Jeho uspořádání bylo vzorem pro stavbu dalších měst.
 

Egypt
 
ABÚ MENA
   zbytky raně křesťanského města, poutního místa (kostely, baptisterium, lázně, 4.-9. století).
 

KÁHIRA
   islámská část patří mezi nejstarší islámská města, ve 14. století se stala centrem islámského světa.
 

MEMFIS
   ruiny města Memfis a jeho pohřebiště - pyramidy (Gíza, Abusir, Sakkara). Ve starověku jeden ze sedmi divů světa.
 
Článek Králové Egypta
Článek Sfinga - Egypt

NÚBIJSKÉ PAMÁTKY
   památky od Abú Simbel až po Fílai (Pilak) zahrnují pět skupin chrámů (např. chrám Ramsese II.), které byly zachráněny před zaplavením vodami Asuánské přehrady.
 

THÉBY
   chrámy a pohřebiště města starého 5 000 let (Karnak a Luxor, Údolí králů).
 
Článek Králové Egypta
Článek Egyptské obelisky
Článek Memnonovy kolosy - Théby, Egypt
Článek Údolí králů - hrobky z období Nové říše - Egypt
Článek Pomsta mrtvých - Egypt, Polsko
Článek Thutmose III. - Egypt
Článek Luxor, Karnak, Théby a Údolí králů

Oblast SAINT CATHERINE (2002)
  Ortodoxní klášter sv. Kateřiny sojí na úpatí hory Horeb za starého zákona, kde Mojžíš obdržel desky se zákony. Muslimové znají a uctívají horu pod jménem Džebel Musa (Jebel Musa). Celá oblast je posvátná pro tři světová náboženství: křesťanství, islám a judaismus. Klášter založený v 6. století je nejstarším křesťanským klášterem, jež stále slouží své původní funkci. Jeho zdi a budovy jsou významné pro studium byzantské architektury a klášterní budovy uchovávají významné sbírky raně křesťanských rukopisů a ikon. Rozeklané hory, v nichž se nachází řada archeologických a náboženských míst a monumentů, tvoří klášteru úžasné pozadí.
 
Článek Sinajský poloostrov - biblická země beduínů, pouště a hor
Článek Mojžíšova hora

Vádí Al-Hitan (2005)
  V Al-Hitan (Údolí velryb) v Západní poušti se nacházejí cenné fosilie nejstaršího, nyní vyhynulého podřádu velryb (archaeoceti). Tyto fosilie objasňují jednu významnou část evoluce: velryba se po předchozím stádiu, kdy byla suchozemským živočichem, stala savcem žijícím v oceánech. Toto místo je pro demonstraci této vývojové změny nejdůležitější, jelikož ukazuje živě tvar a život těchto velryb v období této přeměny. Počet, koncentrace a kvalita fosilií je unikátní, rovněž pak i jejich přístupnost a uložení v atraktivní a chráněné krajině. Fosilie v Al-Hitan ukazují nejmladší archaeocety v posledním stádiu, kdy ztráceli své zadní končetiny. Mají již typické tělo dnešních velryb, ale jejich lebka a zuby jsou primitivní. Ostatní zdejší fosilie umožňují rekonstruovat ekologické podmínky pro život v té době.
 

Ekvádor
 
GALAPÁGY (rozšíření o mořskou rezervaci v. 2001)
  Těchto devatenáct ostrovů ležících v Tichém oceánu tisíc kilometrů od Jižní Ameriky spolu s okolní mořskou rezervací bývá nazýváno "žijící muzeum evoluce". Díky poloze Galapág - v místě, kde se setkávají tři oceánské proudy – jsou ostrovy velmi bohaté na mořský život. Toto spolu se sopečnou činností a izolací ostrovů vedlo k vyvinutí neobvyklých druhů zvířat, jako jsou želvy sloní. Tyto ostrovy inspirovaly Charlese Darwina k vyslovení jeho evoluční teorie; Darwin Galapágy v roce 1835 také navštívil. Žijí zde želvy sloni a leguáni mořští.
 
Článek Galapágy aneb žraloci a prehistorické potvory I.
Článek Galapágy aneb žraloci a prehistorické potvory II.
Článek Galapágy aneb žraloci a prehistorické potvory III.

Historické centrum města SANTA ANA DE LOS RIOS DE CUENCA (1999)
  Historické centrum Cuency, města v údolí obklopeném Andami, je typické vnitrozemské kolonilní město. Zasvěceno zemědělství se stalo 'kotlem' místní i emigrantské společnosti.
 

QUITO
   hlavní město Ekvádoru má nejlépe zachovalé historické centrum v Jižní Americe.
 

SANGAY
   národní park se dvěma vulkány a řadou ekosystémů od tropického lesa až po ledovce.
 

Estonsko
 
HISTORICKÉ CENTRUM TALLINU (Staré město)
   počátky Tallinu se datují od 13. století, když zde byl křižáky řádu německých rytířů (Teutonic Order) založen hrad. Místo se stalo centrem Hansy a jeho bohatství bylo demonstrováno hojností veřejných budov (dříve kostelů) a architekturou kupeckých domů, které přežily v pozoruhodném stavu.
 
Článek Tallinn
Článek Tallinn - Estonsko

Geodetický oblouk Struve
  Řetězec triangulačních bodů, který se v délce 2 820 km táhne před 10 států od Hammerfestu v Norsku k Černému moři - Bělorusko, Estonsko, Finsko, Litva, Lotyšsko, Norsko, Moldavsko, Ruská federace, Švédsko, Ukrajina. Jsou to body, které v letech 1816 až 1855 zaměřil astronom Friedrich Georg Wilhelm Struve a které představují první přesné měření dlouhého segmentu poledníku. To pomohlo stanovit přesnou velikost a tvar naší planety a znamenalo významný krok v rozvoji zeměpisných věd a topografie. Jedná se o výjimečný příklad spolupráce vědců z různých zemí a zároveň o příklad spolupráce monarchů za vědeckým účelem. Původní oblouk tvořilo 258 hlavních trianglů s 265 staničními body. Do seznamu je zahrnuto 34 původních staničních bodů s rozdílným označením, např. díra vyvrtaná ve skále, železný kříž, navršená kupa kamenů nebo obelisky.
 Částečně také: Bělorusko
Článek Struveho poledníkové měření

Etiopie
 
AKSUM
   archeologická lokalita, ruiny bývalého hlavního města království Aksum.
 

AWASH
   paleontologická naleziště v údolí Awash.
 

FASIL GHEBI
   opevněné město s paláci a kostely, rezidence etiopských panovníků v 16.-17. století.
 

LALIBELA
   skalní chrámy z 13. století.
 

OMO
   údolí prehistorických nalezišť, která přispěla ke studiu vývoje člověka.
 

SIMIEN
   národní park na náhorní plošině, vzácná fauna.
 

TIYA
   archeologické naleziště s památkami na starou etiopskou kulturu (stély).
 

Harar Jugol - opevněné město (2006)
  Toto opevněné historické město leží na východě Etiopie na plošině s hlubokými roklemi. Mimo hradeb je obklopeno pouštěmi a savanami. Opevnění kolem tohoto posvátného muslimského města vznikalo během 13. a 16. století. V Harar Jugol je 82 mešit. Tři z nich pocházejí už z 10. století. Mimo to je tu ještě 102 svatyní. Nejznámějšími domy jsou tradiční městské budovy skládající se ze tří místností v přízemí a nádvoří. Další tzv. indické domy se objevily až s příchodem obchodníků z Indie po roce 1887 - jde o patrové domy s verandou.
 

Filipíny
 
BAROKNÍ CHRÁMY FILIPÍN
   kostely ve městech Manila, Santa Maria, Paoay a Miagao představují fúzi evropského baroka a místního řemeslného zpracování.
 

Historické město VIGAN (1999)
  Vigan, jenž byl založen v 16. století, je nejlépe zachovaný příklad plánovaného španělského koloniálního města v Asii. Jeho architektura spojuje kulturní vlivy z Číny a Filipín s těmi z Evropy. Díky tomu podobné město nenajdete nikde ve východní a jihovýchodní Asii.
 

Národní park podzemní řeky PUERTO-PRINCESA (1999)
  V tomto parku najdete nádherný vápencový kras se svou podzemní řekou. Charakteristický rys této řeky je, že řeka ústí přímo do moře a na dolní část řeky působí příliv a odliv. Tato oblast je rovněž významným životním prostředím pro mnoho druhů zvířat i rostlin. Najdete zde jedny z nejdůležitějších lesů v Asii a kompletní ekosystém od hor po moře.
 

RÝŽOVÉ TERASY filipínských Kordiller
   staly se během 2000 let nedílnou součástí přírody.
 

TUBBATHA REEF
   mořský park, unikátní příklad korálových útesů s bohatým především podmořským životem.
 

Finsko
 
PETÄJÄVESI
   dřevěný luteránský kostel nedaleko Jyväskylä je z 18. století.
 
Článek Starý kostel v Petäjävesi - ze seznamu Světového dědictví UNESCO

Pohřební místo z doby bronzové: SAMMALLAHDENMÄKI (1999)
  Přes 30 granitových hromádek kamení na hřbitově z doby bronzové přináší svědectví o pohřebních rituálech a praktikách a také o společenských a náboženských strukturách v severní Evropě před více než třemi tisíciletími.
 

RAUMA
   staré město v Botnickém zálivu je výjimečným příkladem dřevěné městské architektury. Jeden z nejstarších finských přístavů.
 

SUOMENLINNA
   námořní pevnost z 18. století ve vstupu do helsinského přístavu je příkladem vojenské architektury.
 

VERLA
   bývalá továrna na zpracování dřeva (1882 až 1964) je jednou z mála technických památek tohoto typu.
 

Geodetický oblouk Struve (2005)
  Řetězec triangulačních bodů, který se v délce 2 820 km táhne před 10 států od Hammerfestu v Norsku k Černému moři - Bělorusko, Estonsko, Finsko, Litva, Lotyšsko, Norsko, Moldavsko, Ruská federace, Švédsko, Ukrajina. Jsou to body, které v letech 1816 až 1855 zaměřil astronom Friedrich Georg Wilhelm Struve a které představují první přesné měření dlouhého segmentu poledníku. To pomohlo stanovit přesnou velikost a tvar naší planety a znamenalo významný krok v rozvoji zeměpisných věd a topografie. Jedná se o výjimečný příklad spolupráce vědců z různých zemí a zároveň o příklad spolupráce monarchů za vědeckým účelem. Původní oblouk tvořilo 258 hlavních trianglů s 265 staničními body. Do seznamu je zahrnuto 34 původních staničních bodů s rozdílným označením, např. díra vyvrtaná ve skále, železný kříž, navršená kupa kamenů nebo obelisky.
 Částečně také: Litva

Francie
 
AMIENS
   katedrála, která patří mezi největší gotické kostely.
 

ARC-ET-SENANS
   bývalé solné doly, královský solivar a jedinečná architektonická památka.
 

ARLES
   římské a románské památky (např. divadlo, lázně, nekropole, klášter).
 
Článek Arles - Francie

AVIGNON
   historické jádro města, včetně Papežského paláce.
 
Článek Papežové v avignonském zajetí

BOURGES
   katedrála z 12.-13. století patří mezi mistrovská gotická díla.
 

<< Předchozí část <<>> Následující část >>
Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 

Nefunguje-li nějaký odkaz či je něco nepřesně, dejte nám vědět, ať můžeme chybu co nejdříve odstranit.


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress