Hlavní stránka

Seznam průvodců na www.ingema.net

Arménie
 
Arménské písmoID: 1
  Tabulka Arménského písma ve formátu PDF. Rozsah 1 strana A4.
Cena: zdarma

Česká republika
 
Český KrumlovID: 2
  Staré město na řece Vltavě s krásným zámkem je pro svou jedinečnost zapsáno do seznamu World Heritage UNESCO. Průvodce po tomto městečku včetně mapy a zajímavostí je k dispozici v PDF formátu. Rozsah 10 stran A4, 952 kB.
Cena: zdarma

Kutná HoraID: 3
  Starobylá metropole dolování a zpracování stříbra byla v době své největší slávy velikostí i významem druhým městem v Čechách. Bohatství a významu města v jeho historii odpovídá také množství dochovaných, zcela vyjímečných architektonických památek i skutečnost, že bylo zapsáno na seznam World Heritage UNESCO. Průvodce po památkách tohoto města včetně mapy je k dispozici v PDF formátu. Rozsah 10 stran formátu A4, 379 kB.
Cena: zdarma

Úrovně konstrukčního georeliéfu na Moravě a ve SlezskuID: 36
  Cestování i po veskrze známé zemi může, jak známo, přinášet mnoho nových poznatků. Jsou obvykle jiného typu než klasicky turistické. Lze třeba více nahlédnout do života místních lidí, lze odhalovat skryté historické souvislosti vývoje regionu, ale též lze více porozumět obrazu zemského povrchu. A právě tímto aspektem se zabývá následující odborná práce. 6 stran A4, 2 mapky, 593 kB, soubor PDF
Cena: zdarma

Egypt
 
Údolí králůID: 40
  Jedním z nejznámějších míst Egypta je bezesporu slavné Údolí králů. Nabízíme jeho schématickou mapku s popisem rozmístění jednotlivých hrobek. Soubor PDF.
Cena: zdarma

Tutanchamonova hrobkaID: 41
  Trojrozměrný nákres jedné z nejznámějších hrobek na světě. PDF soubor.
Cena: zdarma

Hrobka Thutmose III.ID: 43
  Thutmose III. byl bezesporu nejmocnějším panovníkem 18. dynastie. Byl synem Thutmose II. a konkubíny Eset. Nabízíme popis a schéma jeho hrobky v Údolí králů. Soubor PDF.
Cena: zdarma

SiptahID: 44
  Hrobka č. 47 v Údolí králů patří k těm méně navštěvovaným - nabízíme popis a schéma v PDF.
Cena: zdarma

Francie
 
ÚDOLÍ LOIRY mezi městy Maine a Sully-sur-Loire - ze Seznamu světového dědictví UNESCOID: 49
  Je to kulturní krajina zahrnující historická města, vesnice, hrady a chrámy. Zarhnuje mj. hrad a statek Chambord, který byl na seznam World Heritage zapsán již v roce 1981. Nabízíme mapu údolí ve formátu PDF.
Cena: zdarma

Gruzie
 
Gruzínské písmoID: 4
  Tabulka gruzínského písma ve formátu PDF. Rozsah: jedna strana A4.
Cena: zdarma

Indie
 
Cesta za splněným snemID: 35
  Koho by nelákalo podívat se jednou do Indie, Nepálu, uzřít nejvyšší vrcholky Himálaje, na vlastní oči uvidět budhistické kláštery, mnichy a svaté muže. Juraj Kaman ve své knížce "Cesta za splněným snem" popsal dopodrobna co všechno přináší putování napříč Evropou a Asií pomocí vlaků a autobusů, s minimem finančních prostředků. Cesta za splněným snem vychází z autentického cestovního deníku autora, který ve dvojici se svojí přítelkyní procestoval Turecko, Írán, Pákistán, Indii a Nepál. Dobrodružství, někdy i intimní zážitky a postřehy z tohoto bezmála čtyři měsíce trvajícího putování, které přišlo na necelých tisíc dolarů, jsou doplněny několika desítkami barevných fotografií. Elektronickou verzi knihy můžete objednat e-mailem ppress@ingema.net . Kniha má 167 stran a několik desítek barevných fotografií. PDF soubor 4,56 MB.
Cena: 69,-Kč

Kótové z Modrých horID: 51
  V jižní Indii, v místě kde se stýkají pohoří Západní Ghát a Východní Ghát, se nacházejí Modré hory. Modré hory je doslovný překlad slova Nílgiri. Tady v této oblasti žije společenství kmene Kótů.
Cena: zdarma

Itálie
 
RavennaID: 50
  Jedno z nejkrásnějších měst Itálie proslavené především mezi milovníky staré architektury a vzácných uměleckých děl, které nabízí přehled raně středověkého umění. Nabízíme mapu památek v jeho historickém centru. Soubor PDF.
Cena: zdarma

Německo
 
Aachen - CáchyID: 5
  Průvodce starobylým městem a jeho dómem, který je zapsán na seznam WH UNESCO. Rozsah 10 stran A4, soubor PDF velikosti 5,47 MB.
Cena: zdarma

Berlín - PostupimID: 6
  Postupimský areál zahrad, parku a zámku Sanssouci spolu s dalšími zámky a parky na řece Havola patří k světovým klenotům architektury. Průvodce po těchto parcích a památkách je ve formátu PDF. Rozsah 20 stran, 2,82 MB.
Cena: zdarma

BamberkID: 7
  Bamberg je nádherné staré město, jehož architektura výrazně ovlivnila severní Německo a Maďarsko. Průvodce ve formátu PDF. Rozsah 10 stran A4, velikost 2,1MB.
Cena: zdarma

BrühlID: 8
  Brühl je údajně odvozeno od výrazu označujícího bažinu nebo močál, či břečku. Zámky v Brühlu jsou však pravým opakem. Jsou vrcholem tvorby rokoka v Německu. Interiéry přímo plýtvají všemi těmi zdobnými prvky typickými pro tento stavební a umělecký styl, který je ve zdejších zámcích doveden k dokonalosti.
Průvodce ve formátu PDF, velikost 1,3 MB.
Cena: zdarma

GoslarID: 9
  Podle pověsti prý v roce 968 kůň rytíře Rama zahrabal kopyty do půdy a obnažil stříbrnou žílu. Tak údajně začaly více než tisícileté dějiny těžby na Rammelsbergu. Král Jindřich II. nechal poblíž postavit falc a učinil z Goslaru kvetoucí středisko svaté říše římské. Průvodce ve formátu PDF, velikost 708 kB.
Cena: zdarma

HildesheimID: 10
  Dóm a kostel svatého Michala dominují centru Hildesheimu. Jsou to pozoruhodné ukázky románských staveb křesťanského světa, jež svým řešením ovlivnily architektonický styl, který se později rozšířil po celém Německu. Průvodce ve formátu PDF, velikost 1.04 MB.
Cena: zdarma

LorschID: 11
  Starý klášter v Lorsch je pozoruhodná památka karolínské doby s jedinečnou, více než 1 200 let starou a zachovanou vstupní Královskou halou. Ta připomíná dobu, kdy dvůr císaře Karla Velikého byl jedním z hlavních kulturních a mocenských středisek předrománské Evropy. Bývalé opatství Lorsch a bývalý klášter Altenmünster byly zahrnuty do seznamu památek UNESCO v roce 1991. Průvodce ve formátu PDF, velikost 3.25 MB.
Cena: zdarma

LübeckID: 12
  Staré hanzovní město, jehož historické centrum je výjimečně zachovalé a je zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. Průvodce ve formátu PDF, rozsah 13 stran A4.
Cena: zdarma

MaulbronnID: 13
  Maulbronn je městečko s největším zachovalým klášterním areálem v Německu. Průvodce po tomto klášteře má 8 stran A4 a velikost 1,48 MB.
Cena: zdarma

MesselID: 14
  Messel. Naleziště fosilií v Messelu lze bezpochyby označit za paleontologickou klenotnici. V roce 1995 se stalo součástí světového kulturního dědictví. Průvodce ve formátu PDF, velikost 3.32 MB
Cena: zdarma

Speyer - ŠpýrID: 15
  Ve zdejším slavném chrámu je pohřben nejen Rudolf I. Habsburgský, ale řada dalších slavných panovníků. Takový měl Špýr ve středověku věhlas. Průvodce chrámem i městem nabízíme ve formátu PDF, 10 stran A4, velikost 1.4 MB.
Cena: zdarma

Trevír (Trier)ID: 16
  Starobylé město má řadu výborně zachovalých římských památek, katedrálu a kostel Panny Marie. Průvodce ve formátu PDF, rozsah 13 stran A4.
Cena: zdarma

QuedlinburgID: 17
  Staré město Quedlinburg má jedinečně zachovalé středověké městské jádro o rozloze 80 hektarů a jeho více než 1200 hrázděných domů dokumentuje vývoj hrázděných staveb během šesti století. Průvodce ve formátu PDF 1,66 MB.
Cena: zdarma

VölklingenID: 18
  Hutě ve Völklingenu jsou unikátním památníkem průmyslové výroby na konci 19.století a v začátcích 20. století. Poskytují kompletní obraz o výrobě surového železa v té době a symbolizují dovednosti a znalosti, kterých lidstvo dosáhlo během průmyslové revoluce. Průvodce ve formátu PDF, velikost 245 kB.
Cena: zdarma

WiesID: 19
  Wies, poutní kostel ve stylu bavorského rokoka je pozoruhodnou stavbou na pozadí masivu Trauchberg. Průvodce chrámem i jeho historií má 6 stran a 1,79 MB.
Cena: zdarma

WürzburgID: 20
  Würzburg najdete na severu Bavorska. Jeho historie sahá až do keltských dob. V 6.století vznikl na břehu Mohanu (Main) franský vévodský dvůr a kolem roku 742 zde bylo založeno biskupství, které mělo od roku 1120 postavení vévodství. Würzburg je nejen křižovatkou řady cest vedoucích napříč Německem, ale je to také město s mnoha historickými památkami, včetně zvláště výstavné a pozoruhodné barokní rezidence bavorských arcibiskupů. Průvodce ve formátu PDF, rozsah 12 stran A4.
Cena: zdarma

Nepál
 
DhaulagiriID: 34
  Cesta okolo nejzápadnější osmitisícové hory v Nepálu, bez nosičů a průvodců. To vše za nějakých 35000,- Kč na osobu včetně dopravy. Podrobný popis cesty, od dopravy do Nepálu až po samotný trek. 40 stran textu, fotografie, mapka, itinerář a rozpočet. PDF soubor 4,96 MB
Cena: 35,-Kč

Polsko
 
BielověžID: 21
  Bielověž je unikátní rezervace, kde chrání evropského zubra. Průvodce tímto zapomenutým koutem na hranicích Polska a Ukrajiny najdete ve formátu PDF, rozsah 8 stran A4, velikost 505 kB.
Cena: zdarma

OsvětimID: 22
  Osvětim jistě nepatří mezi místa, kterými by se mělo lidstvo chlubit, tím spíše by se na něj ale nemělo zapomínat. Snad proto je Osvětim také na seznamu UNESCO.
Cena: zdarma

KrakovID: 42
  Krakov je starobylá kulturní a historická metropole Polska. Slávu a důležitost města lze odhadnout i z přívlastků, kterými je opěvováno – polský Řím, Athény Polska, pokladnice Polska. Krakov má bezesporu mezi polskými městy zcela výjimečné postavení. Zdejší bohaté umělecké a kulturní poklady se podařilo zachránit od válečné zkázy a zdobí město dodnes. »Polský Řím« je také místem, kde působil krakovský arcibiskup a kardinál Karol Wojtyła, později papež Jan Pavel II. Průvodce Krakov ve formátu PDF, 26. stran, 3,91 MB
Cena: zdarma

Rusko
 
KavkazID: 23
  V naší nabídce je jediný outdoor průvodce po tomto nádherném pohoří v češtině a jeden z mála vůbec. Podrobné informace a možnost objednat si ho najdete na tomto místě. Popis, mapy, fotografie. Kniha, pevná vazba, rozsah 192 stran. Kniha je zcela vyprodána, k dispozici je ale její elektronická verze na CD.
Cena: 300,-Kč

Kavkaz - mapa DombajeID: 24
  Do knihy Kavkaz se pochopitelně nevešlo vše, proto si můžete stáhnout odtud řadu doplňků. Prvním z nich je mapa oblasti Dombaje v západním Kavkaze
Cena: zdarma

Kavkaz - mapa BaksanuID: 25
  Do knihy Kavkaz se pochopitelně nevešlo vše, proto si můžete stáhnout odtud řadu doplňků. Další z nich je mapa údolí Baksan Mapa ve formátu PDF.
Cena: zdarma

Ruské písmo - azbukaID: 26
  Ruské písmo - azbuka. Tabulka ve formátu PDF, rozsah 1 strana A4.
Cena: zdarma

Slovensko
 
Banská ŠtiavnicaID: 27
  Staré hornické město s četnými historickými památkami a hornickým skanzenem je také zapsáno do seznamu WH UNESCO.
Cena: zdarma

Spišský hradID: 28
  Spišský hrad patří k nejrozsáhlejším hradním pevnostem ve střední Evropě. Dodnes je nepřehlédnutelnou dominantou celého kraje a stojí jistě za návštěvu.
Cena: zdarma

VlkolínecID: 29
  Vlkolínec je malebná vesnička kde se dochovalo mnohé ještě z původního folkloru. Z těchto důvodů se zřejmě dostala na seznam WH UNESCO. Kromě článku na našich stránkách je vám zde k disposici i malý průvodce ve formátu PDF.
Cena: zdarma

Slovenský krasID: 30
  Slovenský kras byl zapsán na seznam UNESCO společně s krasem rozkládajícím se na maďarské straně hranice kolem městečka Agtelek. Je to území s množstvím přírodních krás nejen na povrchu, ale i v podzemí kde se skrývají nádherné jeskyně.
Cena: zdarma

Španělsko
 
SiuranaID: 31
  Mapa lezecké oblasti Siurana ke stažení zdarma ve formátu PDF.
Cena: zdarma

Pyrenejské údolí Vall de Boí - mapaID: 47
  Pyrenejské údolí Vall de Boí je územím s největší koncentrací románského umění v Evropě. Skupina výjimečně dobře zachovalých kostelíků představuje unikátní příklad kulturní tradice, jež kvetla v Katalánsku ve 12. století. Románské kostely a vesnice, v nichž se nacházejí, jsou příkladem kulturní krajiny, která se přirozeným způsobem rozvíjela, aniž by se ztratil její původní charakter.
Cena: zdarma

Barcelona - ze Seznamu světového dědictví UNESCOID: 48
  Architekti Lluis Domenech i Montaler a Antoni Gaudí zanechali v Barceloně řadu svých skvělých staveb. Jsou to díla tak významná, že je UNESCO zařadilo na svůj Seznam světového dědictví. Nabízíme mapové schéma s jejich rozmístěním.
Cena: zdarma

Uganda
 
Ruwenzori - centrální část, mapkaID: 37
  Pohoří Ruwenzori patří k nejpozoruhodnějším místům na Zemi a jako takové ja zapsáno také na Seznam světového dědictví UNESCO. Mapka PDF.
Cena: zdarma

USA
 
Mount McKinleyID: 32
  Mapa Mount McKinley, nejvyšší hory na Aljašce ve formátu PDF.
Cena: zdarma

McCarthy RoadID: 38
  Mapka a popis jedné ze dvou přístupových cest do pohoří Wrangell-St. Elias (Aljaška)
Cena: zdarma

Nabesna RoadID: 39
  Mapka a popis jedné ze dvou cest do pohoří Wrangell-St. Elias (Aljaška)
Cena: zdarma

Vatikán
 
Chrám sv. PetraID: 45
  Pohledový nákres chrámu sv. Petra s náměstím. Soubor PDF.
Cena: zdarma

VatikánID: 46
  Mapa Vatikánu s bohatou legendou - ke stažení jako soubor PDF.
Cena: zdarma

Xtras - ostatní
 
Arabské číslovkyID: 33
  Arabské číslovky ve formátu PDF. Jedna strana zdarma.
Cena: zdarma

Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 

Chybí vám Acrobat Reader pro čtení PDF souborů? Zde je ke stažení zdarma.

Nefunguje-li nějaký odkaz či je něco nepřesně, dejte nám vědět zde, ať můžeme chybu co nejdříve odstranit.


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress