Hlavní stránka

Seznam památek UNESCO

(Začátek seznamu)>> Následující část >>
Afghánistán
 
Minaret a archeologické pozůstatky v JAM (2002)
  Šedesát pět metrů vysoký minaret Jam je graciézní stavba tyčící se do výšky, jež se datuje do 12. století. Má ušlechtile opracované zdivo, nahoře s nápisy z modrých kachliček a za pozornost stojí kvalita jeho architektury a výzdoby, která představuje vrchol architektonické a umělecké tradice v této oblasti. Působivost stavby zvyšuje její poloha v hlubokém údolí mezi horami v srdci provincie Gur.
 

Kulturní krajina a archeologické památky v údolí Bamiyan (2003)
  Údolí Bamiyan bylo významným buddhistickým centrem na Hedvábné cestě, poutním místem, a podává obraz o uměleckém a náboženském vývoji ve střední Asii od 1. do 13. století, zvláště o buddhistickém umění, tzv. Gandharanské škole. V oblasti se nachází řada buddhistických klášterů a svatyní a také opevněné stavby z období islámu. Najdeme tu rovněž svědectví o zničení dvou soch Buddhy v r. 2001.
 

Albánie
 
BUTRINTI
  ruiny starého antického města.
 

Gjirokastra: město jako muzeum (2005)
  Historické město v údolí řeky Drinos v jižní Albánii je vzácným příkladem dobře zachovalého otomanského města. Citadela ze 13. století je centrálním bodem města, jsou tu typické věžové domy (turecké ´kule´), charakteristické pro oblast Balkánu. Ve městě se nachází řada dobrých příkladů ´kule´ ze 17. i 19. století. ´Kule´ má vysoký podstavec, první podlaží, jež se používalo v zimě, a druhé podlaží, které se využívalo v teplém období. Interiéry byly bohatě zdobeny ozdobnými detaily a malovanými květinovými motivy, zvláště v částech vyhrazených pro přijímání hostů. Ve městě je také trh (bazar), mešita a dva kostely z 18. století.
 

Alžírsko
 
AL QAĽA OF BENI HAMMAD
  ruiny horské pevnosti, autentický obraz opevnění muslimského města v 11.-12. století.
 

ALŽÍR
  kasba, stará arabská čtvrť s památkami na islámskou kulturu.
 

DJEMILA
   ruiny starého římského města.
 

M`ZAB
  údolí, v němž se dochovala řada opevněných měst z 11. století. Vynikají svou architekturou účelnou pro život městských komunit.
 

TASSILI N`AJJER
  prehistorické skalní malby na náhorní planině dokumentující život na Sahaře.
 

TIMGAD
  ruiny římského města.
 

TIPASA
   archeologická lokalita s památkami na fénickou, římskou, raně křesťanskou i byzantskou kulturu.
 

Andorra
 
Údolí Madriu-Claror-Perafita (2004)
  Kulturní krajina údolí je příkladem toho, jak lidé po staletí využívali zdroje vysoko v Pyrenejích. Krajina rozeklaných skal a ledovců, s pastvinami a zalesněnými údolími má rozlohu 4 247 ha, celých 9 % celkové rozlohy knížectví. Odráží změny klimatické, ekonomické i sociální, přetrvávání pastevectví a silnou horskou kulturu, zejména zachování systému vlastnictví obecní půdy, jež se datuje do 13. století. V údolí, jež jako poslední zůstalo bez silnic, jsou k vidění domy, terasová pole, kamenné stezky a důkazy o tavení železa.
 

Argentina
 
CUEVA DE LAS MANOS, Río Pinturas (1999)
  Cueva de los Manos, Río Pinturas obsahuje výjimečně shromážděné jeskynní umění, jež vzniklo před 10 000 až 1 000 lety. Jmenuje se "Jeskyně rukou" podle náčrtů lidských rukou na jejích stěnách. Ale najdete tam znázorněná i zvířata, např. guanacos (Lama guanicoe), která jsou v této oblasti stále běžná. Lovecká komunita, odpovědná za tyto skalní malby, žila na tomto vzdáleném území v Patagonii až do příchodu evropských osadníků v 17. století.
 

JEZUITSKÉ MISIE
   pozůstatky pěti jezuitských misií a osad Indiánů Guarani. Vznikly v 17.-18. století v srdci tropického pralesa.
 Částečně také: Brazílie

Jezuitský komplex a misie v CORDOBĚ (2000)
  Jezuitský komplex v Cordobě, centru bývalé jezuitské provincie, zahrnuje hlavní budovy jezuitského systému: univerzitu a kostel nebo sídlo Společenstva Ježíšova. Vše ilustruje unikátní náboženský, společenský i ekonomický způsob života v Jižní Americe v 17. a 18. století.
 

LOS GLACIARES
   vysokohorský národní park.
 
Článek Národní park Los Glaciares - Argentina

POLOOSTROV VALDÉS (1999)
  Poloostrov Valdés v Patagonii je důležitý pro zachování některých mořských savců. Žije zde významná populace ohrožených druhů veleryb, stejně jako rypouši sloní (elephant seals) a lvouni hřívnatí (sea lion). Kosatky v těchto vodách rozvinuly unikátní strategii lovu, aby se přizpůsobily místním pobřežním podmínkám.
 

Přírodní parky ISCHIGUALASTO - TALAMPAYA (2000)
  Tyto dva přiléhající parky se rozkládají na více než 275 300 ha pouštní oblasti na západní hranici Sierra Pampemas ve střední Argentině. Nachází se zde nejkompletnější sbírka fosílií z období triasu (před 245 až 208 milióny let). Je zde šest geologických útvarů s fosíliemi mnoha vyhynulých druhů, které odhalují vývoj obratlovců v triasu.
 

Údolí Quebrada de Humahuaca (2003)
  Toto údolí řeky Rio Grande bylo celých 10 000 let hlavní kulturní a obchodní cestou mezi náhorními oblastmi And a soutokem Rio Grande s Rio Leone v nížinách; rovněž to byla významná zemědělsky využívaná oblast. Dodnes jsou zde viditelné stopy po prehistorických komunitách, po říši Inků (15. - 16. století) i po boji za nezávislost v 19. a 20. století.
 

Arménie
 
Katedrála a kostely v EČMIADZINU, archeologické naleziště ZVARTHNOC (2000)
  Ečmiadzinské kostely a katedrála i archeologické naleziště Zvarthnoc ukazují vývoj a rozkvět tohoto typu kostelů v celé oblasti.
 
Článek Arménie

Klášter GEGHARD a údolí AZAT (2000)
  Geghardský klášter zahrnuje množství kostelů a hrobek (většina z nich je vytesána přímo do skály), které ilustrují arménskou středověkou architekturu v jejím nejvyšším bodě. Komplex středověkých budov je situován v nádherné krajině údolí Azat a je obklopen skalnatými štíty. Fotografie.
 

KLÁŠTERY HAGHPAT A SANAHIN (1996, 2000)
  Tyto dva byzantské kláštery, vzdálené od sebe několik málo kilometrů, byly postaveny v době arménské prosperity za vlády kiurikianské dynastie. Byla to důležitá centra vědění, bydlelo v nich okolo pěti set mnichů. Sanahin byl znám svou školou iluminátorů a kaligrafů. Oba kláštery jsou typickou ukázkou tradiční byzantské architektury 10. až 13. století. Klášter Sanahin byl připsán na seznam UNESCO v roce 2000 společně s klášterem Haghpat, který na seznamu již byl. Fotografie.
 
Článek Arménie

Austrálie
 
CENTRAL EASTERN RAINFOREST
   deštné pralesy východního pobřeží, jejich geologické formace, fauna a flóra.
 

FRASER ISLAND
   ostrov Fraser má pískové duny, tropické pralesy i jezera.
 

GREAT BARRIER REEF
   Velká útesová bariéra. Nejrozsáhlejší korálové útesy na světě amísto výskytu mnoha ohrožených druhů živočichů.
 

KAKADU
   národní park. Prehistorické jeskynní malby a petroglyfy, bohatá fauna a flóra.
 

LORD HOWE ISLANDS
   skupina ostrovů vulkanického původu s bohatou faunou a flórou a mnoha endemity.
 

OBLAST MODRÝCH HOR (the Greater Blue Mountains) (2000)
  Krajina Modrých hor je velice rozsáhlá, převážně zalesněná oblast na pískovcové náhorní plošině a je vzdálena od Sydney 60 - 180 km směrem do vnitrozemí. Místo je pozoruhodné rozmanitými přírodními prostředími pro růst eukalyptů, kterých tu roste mnoho druhů. Dvanáct z nich je endemitních. Vyskytují se zde všechny čtyři skupiny eukalyptů.
 

OSTROV MACQUARIE
   ostrov je 34 km dlouhý a 5 km široký a leží v Southern Ocean 1500 km jihovýchodně od Tasmánie a asi na poloviční cestě mezi Austrálií a Antarktidou. Je to vlastně nechráněný vrchol podmořského Macquarijského hřebenu (Macquarie Ridge). Jako na jediném místě na zemi se zde vyskytuje unikátní úkaz - balvany a kameny ze zemského pláště (6km pod dnem oceánu) se dostávají až nad mořskou hladinu.
 

OSTROVY HEARD A McDONALD
   tyto ostrovy se nacházejí cca 1700 km od Antarktidy a 4100 km jihozápadně od Perthu. Jsou to jediné subantarktické ostrovy s aktivními vulkány. Není zde patrný téměř vůbec žádný vliv člověka.
 

RIVERSLEIGH, NARACOORTE
   naleziště zkamenělin savců, zdejší nálezy ilustrují stádia vývoje australské fauny.
 

SHARK BAY
   Žraločí zátoka s okolím. Unikátní mořský ekosystém zahrnující řasy a stromatolity, které patří mezi nejstarší formy života. Velká populace dugongů.
 

TASMÁNSKÁ DIVOČINA
   přírodní rezervace v Tasmánii, dešťový les a vápencový kras. Pozůstatky prehistorického osídlení.
 
Článek Silvester na Tasmánii
Článek Tasmánie
Článek Hobart

ULURU-KATATJUTA
   národní park v pouštní oblasti, posvátná země domorodců. Prehistorické malby na skalních monolitech (Ayers Rock).
 
Článek Alice Springs, Uluru - Kata Tjuta NP

WET TROPICS OF QUEENSLAND
   nejstarší tropické dešťové pralesy na Zemi, jejich flóra afauna.
 

WILLANDRA LAKES
   oblast vyschlých jezer s památkami na prehistorické osídlení, starými až 40000 let. Naleziště zkamenělin vačnatců.
 

Národní park Purnululu (2003)
  Národní park ležící ve státě Západní Austrálie chrání pohoří Bungle Bungle, jež je nejvýznamnějším příkladem kuželovitého pískovcového krasu na světě. Tento kras je vědecky velmi významný, protože ukazuje zcela jedinečně proces vzniku takového krasu a také další geologické jevy, které se zde vyvinuly vlivem stepního klimatu. Oblast vyniká krásou přírodních útvarů (skalní věže ve tvaru úlů, soutěsky, útesy i tůně) a stala se přírodním divem Austrálie.
 

Královská budova pro výstavy a zahrady Carlton (Royal Exhibition Building and Carlton Gardens) - 2004
  Královské centrum pro výstavy a okolní zahrady byly navrženy pro velké mezinárodní výstavy r. 1880 a 1888 v Melbourne. Navrhnul je Joseph Reed. Stavba je z cihel, trámů, oceli a břidlice a kombinuje prvky byzantské, románské, lombardské a prvky italské renesance. Je typická pro období velkých světových výstav - v letech 1851 až 1915 se jich v různých metropolích konalo přes 50 a všechny měly stejné téma a cíl: představit pokrok pomocí ukázek průmyslového rozvoje ve světě.
 

Opera v Sydney (2007)
  Mušlovitá budova opery v Sydney se stala záhy po svém dokončení nezaměnitelným symbolem celého města. Dokončena byla v roce 1973 a téměř okamžitě se dostala také do všech učebnic architektury a stala se památkou moderního umění 20. století.
 
Článek Ramínko (Coat hanger) a Opera v Sydney

Ázerbajdžán
 
Opevněné město BAKU (2000)
  Město stojí na místě, které bylo obydleno již od doby kamenné. Objevovaly se zde mnohé kultury, od perské a otomanské po ruskou. Ve vnitřním městě (Icheri Sheher) se zachovaly části obranných zdí z 12. století. Dále zde najdete například věž Giz Galasy z 12. století nebo Shirvanshahův palác z 15. století, který patří mezi perly ázerbajdžánské architektury.
 

Gobustan - skalní umění (2007)
  V centrální části Azerbájdžánu v oblasti skalních balvanů se nacházejí tři místa známá jako skalní galerie. Ukrývají sbírku šesti tisíc skalních kreseb starých cca čtyři tisíce let. V lokalitě se také nacházejí zbytky osídlení a pophřebišť starých obyvatel od konce doby ledové do středověku.
 

Bahrain
 
Archeologické naleziště Qal´at al-Bahrain (2005)
  Qal´at al-Bahrain je typický ´tell´ - umělá vyvýšenina vzniklá z pozůstatků mnoha následných vrstev osídlení. Pozemek o velikosti 300 x 600 metrů podává svědectví o kontinuální přítomnosti člověka od doby asi 2300 let př. n. l. až do 16. století n. l. Po odkrytí asi 25 % plochy byly nalezeny zbytky obytných, veřejných, obchodních, náboženských a vojenských budov, jež podávají svědectví o významu místa jakožto obchodního centra po celá století. Na vrcholu asi 12 m vysoké vyvýšeniny stojí portugalská pevnost, která dala místu jméno (qal´a = pevnost). Na tomto místě bylo hlavní město nejvýznamnější staré civilizace v této oblasti - Dilmun - a zde se nacházejí nejbohatší památky na tuto civilizaci, která byla jinak známa jen ze sumerských zápisů.
 

Bangladéš
 
BAGERHAT
   město mešit a dalších památek islámské kultury.
 

PAHARPUR
   ruiny buddhistického kláštera, intelektuálního centra Bengálska v 7.-17. století. Jeho uspořádání bylo vzorem pro buddhistickou architekturu.
 

SUNDARBANS
   sundarbanský deštný prales, jeden z největších svého druhu na světě, se rozkládá v deltách řek Ganga, Bramaputra s Meghna u Bengálského zálivu. Toto místo se skládá ze tří rezervací (Sundarban East, West a South) o celkové rozloze 140 000 ha. Tyto tři rezervace jsou propojeny sítí přílivových vodních toků (tidal waterways), bažin a ostrůvků mangrovníků. To vše ukazuje krásný příklad fungujících ekologických procesů - efekty monzunových dešťů, přetváření delty, vliv přílivu, osídlení rostlin. Oblast je známá jako místo, kde žije mnoho zvířat, včetně 260 druhů ptáků, královského bengálského tygra a dalších ohrožených druhů, např. krokodýl žijící v ústí řek (estuarine crocodile) nebo krajta obrovská (Indian Python).
 

Belgie
 
ČTYŘI ZDYMADLA NA CANAL DU CENTRE a jejich okolí - La Louviére a Le Roeulx
  Čtyři hydraulické lodní zdymadla na tomto krátkém úseku historického Canal du Centre jsou technické památky nejvyšší kvality. Dohromady se samotným kanálem tvoří příklad průmyslové krajiny z konce 19. století. Z osmi hydraulických zdymadel postavených na konci posledního a počátku tohoto století existují jen tyto čtyři na Canal du Centre v původním stavu. Jsou unikátní na celém světě.
 

Historické centrum města BRUGGE (2000)
  Město je výborným příkladem historické středověké osady. Bylo to jedno z obchodních a kulturních center Evropy a zachovalo se zde množství gotických budov, které dokreslují ráz města.
 
Článek Klub střelců z kuše v Bruggách
Článek Onze Lieve Vrouwekerk - Kostel Panny Marie, Bruggy

HLAVNÍ MĚSTSKÉ DOMY architekta jménem Victor Horta (BRUSEL) (2000)
  Čtyři hlavní městské domy - Hôtel Tassel, Hôtel Solvay, Hôtel van Eetvelde a Dům & Ateliér Horta - postavil architekt Victor Horta, jeden ze zakladatelů secese a jsou to jedny z nejvýznačnějších architektonických děl konce 19. století. Vyznačují se otevřeným půdorysem, rozptýleným světlem a skvělým propojením zakřivených dekoračních linií se strukturou budovy.
 

Katedrála NOTRE DAME V TOURNAI (2000)
  Tournaiská katedrála byla postavena v první polovině 12. století. Význačná je především románskou chrámovou lodí výjimečných rozměrů, množstvím soch na hlavicích sloupů a příčnou lodí s pěti věžemi, které naznačují raný gotický styl. Chór, který byl přestavěn ve 13. století je již zcela gotický.
 

Naleziště pazourků z doby kamenné ve SPIENNES (Mons) (2000)
  Je to nejstarší a největší naleziště pazourků v Evropě. Je zajímavé také rozmanitostí používaných 'technologických postupů' a faktem, že naleziště jsou přímo spojena se současnou osadou.
 

(Začátek seznamu)>> Následující část >>
Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 

Nefunguje-li nějaký odkaz či je něco nepřesně, dejte nám vědět, ať můžeme chybu co nejdříve odstranit.


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress