Hlavní stránka

Mexiko

Anglický název: Mexico, leží na kontinentu 'Severní a Střední Amerika'
 

Cestovní formality:

Cestovní doklady
Cestovní pas ČR s platností minimálně příštích 6 měsíců.
Při vstupu s motorovým vozidlem je vyžadován mezinárodní řidičský průkaz, osvědčení o technickém stavu vozidla, a je-li vozidlo pronajaté, též smlouvu o pronájmu. Na celnici je nutno požádat o povolení k dočasnému dovozu vozidla na mexické území, tzv. "Permiso de importación temporal de vehículos" platné 180 dnů. Povolení je vyžadováno, aby vozidlo nemohlo být prodáno v Mexiku. Žádost o povolení stojí 10,- USD + DPH a jako garance je požadováno vyplnění bianco šeku na mezinárodní kreditní kartu. Při návratu je šek vrácen.
Mezinárodní očkovací průkaz není při vstupu vyžadován.
Víza, režim vstupu
Dne 24. 1. 2000 vstoupily v platnost Dohody o zrušení vízové povinnosti mezi Spojenými státy mexickými a ČR pro držitele diplomatických, služebních a cestovních pasů za následujících podmínek: občan ČR, držitel platného diplomatického či služebního pasu může vstoupit na území Spojených států mexických a pobývat na něm po dobu až 90 dnů bez víza, občan ČR, držitel platného cestovního pasu či cestovního průkazu, může vstoupit na území Spojených států mexických a pobývat na něm po dobu nepřesahující 90 dnů ode dne vstupu, pokud se nejedná o výdělečnou činnost. Občané ČR, kteří hodlají pobývat na území Spojených států mexických po dobu delší než 90 dnů nebo tam vstupují za účelem výdělečné činnosti či řádného denního studia, si musí předem opatřit odpovídající povolení a víza.
Při vstupu na území Spojených států mexických je nutno předložit cestovní pas ČR a vyplněný vstupní formulář FMT poskytnutý přímo na příslušném hraničním přechodu. Kopiie (průpis) se odevzdává při opuštění země, kdy také migrační orgány kontrolují zda nebyla od data vstupu do data odjezdu překročena doba pobytu vízem určená. Dojde-li k tomu, je požadována pokuta ve výši 300,- mexických pesos a s dotyčným je sepisován protokol.
Turisté nemají ve Spojených státech mexických ohlašovací povinnost.

Další informace o státě 'Mexiko' na www.ingema.net

Ostatní:

Spojené státy mexické
velvyslanectví Mexiko
Embajada de la República Checa,
Calle Cuvier 22
Colonia Nueva Anzures
Delegacion  Miguel Hidalgo
11590 México, D.F.,
Estados Unidos Mexicanos

tel: 00525/5312544,5312777
fax: 00525/5311837
e-mail: mexico@embassy.mzv.cz

časový posun -7 hodin

Celní a devizové předpisy
Vyplnění celní deklarace je před vstupem na mexické území povinné. Poté cestující zmáčkne tlačítko semaforu u celní kontroly. Padne-li zelené světlo, projde bez kontroly. Padne-li červené, je podroben celní prohlídce. Pro neobchodní dovoz jsou od cla osvobozeny osobní věci v hodnotě nepřesahující 1000,- USD na osobu. Bezcelně lze dále dovézt dalekohled, fotoaparát, televizor, přenosný radiopřijímač či radiomagnetofon, až 20 CD disků nebo kazet, přenosný psací stroj nebo laptop, hudební nástroj přenosný jednou osobou, stan a kempingové vybavení, soubor rybářského náčiní, lyže, 5 užitých hraček je-li cestující nezletilý, 2 tenisové rakety, bezmotorový člun do délky 5,5 m, vodní kluzák s plachtou nebo bez plachty. Zjistí-li celní orgány dovoz věcí nad povolený limit, je cestující postižen pokutou ve výši 100- 300% komerční hodnoty zboží. Naprosto zakázán je dovoz drog a omamných látek, a bez příslušného povolení dovoz zbraní, patron a výbušnin. Pro dovoz psů a koček je nutno mít lékařské potvrzení o dobrém zdravotním stavu a platný očkovací průkaz. Bez příslušného povolení je zakázán dovoz čerstvého ovoce, zeleniny, masných výrobků, chemických farmaceutických a biologických výrobků pro zemědělskou potřebu. Bez povolení Ministerstva životního prostředí a přírodních zdrojů je zakázáno vyvážet volně rostoucí rostliny a žijící živočichy. Je zakázán vývoz archeologických objektů, historických písemností a památek.
Dovoz deviz je limitován částkou 10.000,- USD v hotovosti nebo cestovních šecích na osobu. Je-li dovážená finanční částka vyšší, je nutno ji deklarovat, pak nepodléhá zpoplatnění. Výměna deviz je volná.
Zdravotnictví a důležitá tel. čísla
Dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče mezi Mexikem a ČR není uzavřena. Celkově je zdravotní péče ve Spojených státech mexických na dobré úrovni, je však finančně značně náročná. Zdravotní pojištění není při vstupu do země požadováno, naléhavě se však doporučuje . Veškeré náklady zdravotního ošetření je třeba zdravotnímu zařízení, případně ošetřujícímu lékaři, hradit na místě v hotovosti, přičemž následná refundace pojišťovnou je možná jen v případě, že k ošetření dojde ve smluvním zdravotnickém zařízení pojišťovny.
Důležitá telefonní čísla:
Policie, ambulance, hasiči: 060, 080
Dopravní nehody, zelení andělé: 5 250 82 21 (8.00-20.00 hod.)
5 250 01 23 (24 hodin)
V Mexiku D.F.:
Rychlá lékařská pomoc: 5271 2222, 5563 0686, 5588 5100
Červený kříž: 5395 1111, 5557 5757
Locatel (vyhledávání pohřešovaných osob a vozidel):5658 1111
Dopravní nehody v Mexiku D.F.: 5684 2142
Oznámení trestných činů: 5625 8008, 5625 8646
Turistické policejní hlídky: 5250 82 21
Radiotaxi: 5566 02 32, 5519 76 90
Rychlá pomoc turistům: 5250 0123
Nemocnice v Mexiku D.F.:
Hospital Inglés ABC (personál hovořící anglicky), Sur 136 116: 5230 8000
Hospital Los Ángeles del Pedregal, Camino a Sta. Tetesa 1055: 5652 11 88, 5652 3011
Hospital Espaňol, Ejército Nacional 613: 5203 37 35, 5255 9600
Policejní služebny specializované na záležitosti turistů, Generální prokuratura Federálního Distriktu: (personál hovořící anglicky)
Agencia 61, Metro Insurgentes o Sevilla, ul. Florencia 20, Zona Rosa, Del. Cuauhtémoc,
tel. 5625 8761
Agencia 63, Metro Terminal Aérea, Aeropuerto Internacional del México D.F., Sala de llegadas nacionales C, Edificio ASA, tel. 5625 8763, 5785 78 28
Informační služba Ministerstva turistiky: 5250 85 55, 5250 01 23, 5525 9380
Specifika země
Ve Spojených státech mexických, především v hlavním městě a turisticky atraktivních místech často dochází k napadení či okradení cizinců. Proto doporučujeme, aby se turisté pohybovali po Mexiku ve skupině alespoň tří osob, rozdělili a uschovali své finanční prostředky na několika místech a kromě dokladů disponovali také jejich fotokopiemi. Nedoporučuje se cestovat v noci, navštěvovat odlehlá místa, nosit při sobě cennosti či větší finanční obnosy a nocovat v přírodě. Bezpečnost cestování v hlavním městě MHD, ale také taxi se v posledních letech velmi zhoršila. Relativně nejbezpečnější je objednání radiotaxi.
Z důvodu omezení automobilového provozu v hlavním městě Mexiku je zde zaveden systém zvaný "Hoy no circula" (Dnes nejezdí), což znamená, že podle koncového čísla SPZ jeden den v týdnu automobil zůstává odstavený mimo provoz. Toto opatření se vztahuje i na automobily cizích SPZ.
K zapůjčení automobilu je nutno předložit mezinárodní řidičský průkaz a kreditní kartu. Cestovat lze po placených či neplacených dálnicích (značeny "CUOTA" a "LIBRE"). Poplatky za užití dálnic jsou poměrně vysoké, neplacené dálnice jsou však ve špatném technickém stavu. Naopak cestování dálkovými autobusy lze doporučit, jsou na dobré úrovni a bezpečné.
K cenám zboží a služeb (mimo potravin, léků a tiskovin včetně knih) je připočítávána 15% IVA (DPH). Spropitné činí 10-15 %.V souvislosti s místními hygienickými podmínkami se doporučuje pít pouze balenou vodu, loupat veškeré ovoce a zeleninu či je dezinfikovat v antibakteriálním roztoku, a nestravovat se u pouličních stánků či v pochybných restauracích.
Turisté jsou často v Mexiku postiženi průjmovými onemocněními a existuje riziko nákazy žloutenkou, cholerou, dengue a parazity. Proto je před cestou vhodné podrobit se očkování a po návratu do ČR se podrobit příslušným vyšetřením.
Studenti by neměli cestovat do Mexika bez mezinárodního studentského průkazu ISIC, neboť po jeho předložení je poskytnut zdarma vstup do muzeí i turisticky zajímavých objektů, sleva se poskytuje z jízdného autobusem a vlakem.
Vulkán Popocatépetl je oficálně uzavřen pro zvýšenou erupční činnost a časté otřesy.
Mexiko je zemí s častým výskytem zemětřesení, proto by se jeho návštěvníci měli co nejdříve po příjezdu seznámit s instrukcemi, jak se v případě zemětřesení chovat.
V celých Spojených státech mexických je elektrické napětí 110 V a zásuvky jsou uzpůsobeny pro zástrčky s plochými konektory.

(rok 2001)
 

Kočár císaře Maxmiliána

15.09.2021

Při mých cestách Mexikem jsem před časem při návštěvě hlavního města Mexiko City a jeho památek navštívil také jedno z nejhezčích a nejzajímavějších míst - Chapultepec Park. Oázu zeleně a klidu uprostřed rušného velkoměsta, kde je i jedno z hlavních muzeí a také někdejší hrad a palác mexických vládců.

V diskusi 0 příspěvků Vladimír Kříž
San Francisko, Jihlava

Puente Baluarte El je nejvyšším mostem na světě

16.01.2012

Mexiko v pátek dne 6. 1. 2012 dostavělo nejvyšší most na světě. Rekordních 402,6 metrů (1321 ft) vysoký most Baluarte překlenuje hlubokou rokli v horách Sierra Madre Occidental na severu země. Tento most bude umožňovat dopravní spojení obyvatel severního Mexika, jako dosud žádný jiný.

V diskusi 0 příspěvků Jan Hájek
Zeměpisné sdružení

Chichén Itzá

18.08.2011

Chichén Itzá je zřícenina chrámového mayského města v džungli v centrální části severního Yucatánu na území stejnojmenného mexického spolkového státu Yucatán pocházející z pozdně klasického až pozdně postklasického období (cca 600-1500 n. l.). Chichén Itzá je toltécký název a znamená "na okraji studny Itzá" nebo volněji "bezedná studna kmene Itzá". Z Cancúnu se sem dostanete za necelé tři hodiny jízdy autem či busem.

V diskusi 0 příspěvků Jan Hájek
Zeměpisné sdružení

Karibik a Mexiko - TOP 25 destinací

10.06.2011

Největší cestovatelský server TripAdvisor zveřejnil v prvním květnovém týdnu roku 2011 žebříček turisticky nejžádanějších míst z Karibiku a Mexika.

V diskusi 0 příspěvků Jan Hájek
Zeměpisné sdružení

Přesun do nejnebezpečnějšího města severní Ameriky a příjemný pobyt tam

04.06.2010

Aby komplikací nebylo málo, tak hned na letišti zjišťujeme jeden velký "průser". A to doslova! Tak mi ten výraz, prosím, promiňte. Nechali jsme si zabukovat letenky do Juarezu, ale až na letišti na check-inu zjišťujeme, že žádný let do Juarezu se odtud nekoná.

V diskusi 0 příspěvků Martin Stiller
www.cyklocestovani.cz

Mexico City

28.05.2010

V hlavním městě Mexika, které má mimo jiné údajně 30 miliónů obyvatel, máme v plánu zůstat několik dní a město si důkladně prohlédnout. Protože jsme ale hosty našich známých, musíme se podřídit jejich plánům a požadavkům, což znamená žádný pohyb veřejnou dopravou, všude jen osobním taxíkem, prohlídka centra komerčním turistickým autobusem s otevřenou střechou atd.

V diskusi 0 příspěvků Martin Stiller
www.cyklocestovani.cz

Mexiko - pohled do světa vyšší vrstvy

24.05.2010

Pozvání do Mexika jsme dostali od Renčiny kamarádky, která v Mexico City žije již několik let se svým mexickým přítelem. Náš mexický program pro nás byl dopředu naplánován a zorganizován, aniž bychom měli možnost něco výrazněji ovlivnit. Ale což, řekli jsme si. Tak se necháme překvapit. 

V diskusi 0 příspěvků Martin Stiller
www.cyklocestovani.cz

Z Acapulca k Zapatistům do San Cristobal de las Casas (Mexiko)

16.11.2005

Po tom co jsem se rozloučil s posádkou jachty Volpaia, která odplula na Aljašku, jsem v Acapulcu nechtěl zůstat dlouho. Následující den jsem tedy vyrazil na jihovýchod do Panamy, kde budu hledat jachtu na přeplutí Tichého Oceánu. Známé místní skokany do vody, kteří každý den riskují svůj život, jsem si ale nenechal ujít.

V diskusi 0 příspěvků Martin Duda

Z Mazatlanu do stříbrných měst Sierry Madre

23.03.2005

Po dvou hodinách letu ze San Franciska vypadá cíl mé cesty z okénka letadla velice lákavě. Velký mořský záliv s několika ostrůvky, vysoká homole kopce s majákem a na jeho okraji žlutý písek úzké pláže, táhnoucí se několik kilometrů až k zeleni džunglí obklopující město ze tří stran. Teď v září ovšem není vhodná doba k návštěvě mexického pobřeží Tichého oceánu, protože i tady těsně pod obratníkem Raka panují pořádná vedra, která znepříjemňují život turistům i obyvatelům města. Mazatlán jich má přes 80 tisíc a v turistické sezóně se jeho luxusní hotely na nábřežní promenádě zaplňují zejména Američany, kteří sem přijíždějí lovit typické ryby zdejších vod - mečouny. V této oblasti Pacifiku jich údajně žije 8 druhů a někteří dosahují velikosti přes dva metry při váze do 160 kilo.

V diskusi 0 příspěvků Vladimír Kříž
San Francisko, Jihlava

Mexický Cancún

15.02.2004

Cancún je ideálně položenou lokalitou na východním pobřeží Yucatánského poloostrova. Je omýván Karibským mořem a teplota vzduchu tu zřídka kdy klesne pod 25 °C. Zde pod zářícími fasádami domů a hotelových komplexů najdete kouzelnou část Mexika, bohatou na historii, kulturu i osobitost.

V diskusi 0 příspěvků Jan Hájek
Zeměpisné sdružení

Na ostrovech mexických pirátů v Karibském moři

02.11.2003

Poněkud větší omšelá bárka, hrdě označovaná jako linkový přepravní parník, spojující mexické pobřeží Yucatanu s ostrovem Isla Mujeres, měla toho dne ráno, kdy jsme se rozhodli vyplout na někdejší ostrovy pirátů, opravdu pestrý náklad. Domorodé Indiány se širokými slaměnými klobouky, kteří převáželi na trh kozy, vepříky a slepice, a jejich snědé ženy v krojích s košíky a nůšemi, držícími za ruce zvědavé okaté děti. A k tomu všemu se na malou loď musí ještě vejít množství beden s banány, ananasy a kokosovými ořechy pro ostrovní obchody, takže se nám zdá, že se tahle stará kocábka musí každou chvíli převrátit. ale průzračné modravé moře je dnes naštěstí klidné, takže po necelé půlhodině plavby se před námi objevuje nízký břeh s palmami a nad jejich korunami se tyčí do výše štíhlý bílý a růžový maják.

V diskusi 0 příspěvků Vladimír Kříž
San Francisko, Jihlava

Mexiko a Mexičané

26.06.2001

Jaké je Mexiko a Mexičané? Latinskoamerická země s rozlohou téměř 2 mil. km2 (15. místo světa), počet obyvatel počátkem třetího tisíciletí dosáhne 100 milionů (koncem roku l998 asi 98 milionů). Pro zajímavost: v roce l968 žilo v Mexiku 46 mil. obyvatel. To znamená, že počet obyvatel se za 30 let zvýšil 2,13 krát.

V diskusi 0 příspěvků Jan Hájek
Zeměpisné sdružení
Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress