KAVKAZUVOD

OBSAH

MAPY

AUTOR

FOTOGRAFIE

OBJEDNAVKA

   

Mapy

Průvodce Kavkaz obsahuje 51 map, pohledových nákresů a schémat, na kterých je názorně vidět, kudy vedou popisované trasy. Tato kolekce map je neocenitelná zvláště proto, že podrobné mapy se v Rusku dodnes shánějí velmi špatně, často jsou zcela nedostupné.