KAVKAZUVOD

OBSAH

MAPY

AUTOR

FOTOGRAFIE

OBJEDNAVKA

   

Fotografie

Průvodce obsahuje na 70 barevných fotografií ze všech míst, kudy jsou vedeny popisované trasy. Fotografie pocházejí z kolekce Ing. Lumíra Pecolda, který je již úspěšně prezentoval v Německu a USA.