Hlavní stránka

Seznam památek UNESCO

Litva
 
KURŠSKÁ KOSA (2000)
  Na tomto poloostrově plném písečných dun (94 km dlouhý, 0,4 až 4 km široký) bylo lidské osídlení už od pravěku. Během této doby byl neustále v ohrožení kvůli větru a přílivu. To, že přežil dodnes, je zásluhou neustálého lidského úsilí čelit erozi kosy.
 Částečně také: Rusko
Článek Litva po 20. letech

Mongolsko
 
Pánev Uvs Nuur (2003)
  Oblast má název podle slaného jezera Uvs Nuur, jehož uzavřený vodní systém je z vědeckého hlediska mezinárodně významný, a to díky svému klimatickému a hydrologickému režimu. Celkem 12 menších území reprezentuje hlavní biotopy východní Euroasie. Stepní ekosystém podporuje rozmanitost výskytu ptačích druhů, poušť je domovem tarbíků, v horách žijí leopardi a asijský kozorožec. Díky po tisíciletí neměnnému využívání oblasti pro pastevectví nyní vědci mohou zjistit, jak rychle se jezero Uvs Nuur stalo slaným.
 Částečně také: Rusko

Rusko
 
BAJKAL
   nejstarší a nejhlubší jezero na světě, v jeho vodách žije řada endemitických druhů fauny.
 
Článek Bajkal

Historický a architektonický komplex KAZAŇSKÉHO KREMLU (2000)
  Kreml je postaven na starověkém místě, pochází z muslimského období chanátu Zlaté hordy, později byl roku 1552 dobyt Ivanem Hrozným a stal se křesťanským střediskem Povolží. Je to jediná zachovalá tatarská pevnost v Rusku a také důležité poutní místo. Zahrnuje skupinu historických budov z období od 16. do 19. století a pozůstatky dřívějších staveb od 10. do 16. století.
 
Článek Kazaňský kreml

KAMČATKA (rozšíření o NP Ključevskaja 2001)
  Kamčatka je jednou z nejvýznamnějších vulkanických oblastí. Je zde mnoho druhů sopek z nichž mnohé jsou činné a také velké množství jiných vulkanických jevů. Na tomto území také žije mnoho druhů zvěře – nejrozmanitější paleta lososovitých ryb na světě, výjimečná koncentrace mořské vydry či medvěda hnědého.
 
Článek Sopky Mutnovskaja, Gorelaja a Viljučinskij

KIŽSKÝ POGOST
   dřevěné kostely a hodinová věž na ostrově Oněžského jezera vynikají neobvyklou konstrukcí.
 

KOLOMENSKOJE (u Moskvy)
   chrám Nanebevzetí Páně z roku 1532. Jeho konstrukce měla velký vliv na ruskou architekturu.
 

KOMI
   oblast panenských lesů na severu evropské části Ruska.
 

MOSKVA
   Kreml a Rudé náměstí s bazilikou Vasilije Blaženého.
 
Článek Moskva a její Kreml
Článek Kreml a Rudé náměstí
Článek Moskevský Kreml

NOVGOROD
   historické památky města, které bylo první metropolí Ruska, centrem pravoslavné církve a ruské architektury.
 

SANKT PETERBURG
   historické centrum a jeho barokní a novoklasicistní stavby.
 

SERGIEV POSAD
   stále funkční pravoslavný klášter, kde je pohřben Boris Godunov a který ukrývá vzácné ikony.
 

SOLOVECKÉ OSTROVY
   na šesti ostrovech v Bílém moři jsou stopy po prehistorickém osídlení i klášterní stavby z 16.-19. století.
 

VLADIMIR, SUZDAL
   dvě slavná historická centra ruského umění. Soustředěny jsou zde náboženské i světské památky.
 

ZÁPADNÍ KAVKAZ (1999)
  Západním Kavkazem míníme západní konec Kavkazu o rozloze přes 275 000 hektrů, 50 km severovýchodně od Černého moře. Je to jedna z mála evropských horských oblastí, které ještě nezažily silné lidské zásahy. Na těchto subalpínských a alpínských loukách se pase jen divoká zvěř a pásy nedotčených horských lesů jsou v Evropě unikátní. Je tady velká druhová rozmanitost, včetně významných endemitských druhů a je to také místo původu horských poddruhů bizona evropského.
 
Článek Kavkaz
Článek U kavkazských kovbojů

ZLATÉ HORY NA ALTAJI (Golden Mountains of Altai)
   pohoří Altaj na jižním Sibiři tvoří hlavní horský hřeben v západní sibiřské bio-geografické oblasti a pramení zde největší zdejší řeky - Ob a Irtyš. Zapsány jsou tři oddělené oblasti: Altajský Zapovednik (rezervace), oblast kolem hory Bělucha a planina Ukok, celkem oblast o rozloze 1 611 457 ha. V tomto kraji je k vidění mnoho vegetačních zón centrální Sibiře - od stepi, lesostepi, smíšených lesů, subalpínské vegetace po alpínskou vegetaci. Žije zde také několik ohrožených druhů zvířat, například leopard sněžný.
 
Článek Vzhůru na předzimní Altaj
Článek Zlaté hory v Altaji - Rusko

CENTRÁLNÍ SICHOTE-ALIŇ (2001)
  V pohoří Sichote-Aliň najdeme jeden z nejbohatších a nejneobvyklejších lesů mírného pásu na světě. V této oblasti, kde se setkává tajga se subtropy, žijí vedle sebe jižní zvířata jako je tygr a druhy severní, např. hnědý medvěd či rys. Chráněná je oblast od štítů Sichote-Alinu k Japonskému moři a celá je důležitá pro přežití mnoha ohrožených druhů. Rezervace leží v Přímořském kraji Ruské federace.
 

Komplex kláštera FERAPONTOV
  Výjimečně dobře zachovalý komplex ruského pravoslavného kláštera z 15.-17. století ležící v oblasti Vologda.
 

Derbent - citadela, staré město a budovy pevnosti (2003)
  Oblast Derbentu byla strategicky významná již od prvního tisíciletí př. n. l. Uvedené stavby byly součástí severní linie Sasánsko-perské říše, která se rozkládala západně a východně od Kaspického moře. Kamenné opevnění vzniklo v 5. století n.l. a bylo tvořeno dvěma rovnoběžnými zdmi, které tvořily bariéru od moře až nahoru k hoře. Mezi těmito zdmi bylo vystavěno město Derbent, které si dosud částečně zachovalo svůj středověký charakter. Význam města trval až do 19. století, kdy se dostalo pod ruský vliv.
 
Článek Kavkaz
Článek Derbent - Rusko, Dagestán

Přírodní systém v rezervaci na Wrangelově ostrově (Wrangel Island Reserve) - 2004
  Rezervace se rozkládá nad polárním kruhem a zahrnuje ostrovy Wrangel Island (7 608 km2) a Herald Island (11 km2) a okolní vody. Wrangelův ostrov nebyl ve čtvrtohorní době ledové zaledněn, a tak se zde vyvinul na tento region bohatý přírodní život. Ostrov se chlubí největší populací pacifického mrože a největší hustotou nor ledního medvěda. Je hlavním rejdištěm velryby šedé, jež migruje z Mexika, a jsou zde nejsevernější hnízdiště pro 100 druhů stěhovavých ptáků, z nich mnohé jsou ohrožené druhy. V současné době bylo na ostrově identifikováno 417 druhů a poddruhů cévnatých rostlin, což je dvojnásobek oproti všem ostatním oblastem arktické tundry podobné rozlohy a více než na ostatních arktických ostrovech. Některé druhy jsou odvozené formy rozšířených kontinentálních druhů, jiné jsou výsledkem hybridizace. Jsou zde 23 endemitické druhy.
 

Soubor konventu Novoděvičij (Ensemble of the Novodevichy Convent) - 2004
  Konvent se nachází jihozápadně od Moskvy a byl postaven v 16. až 17. století v tzv. moskevském barokním stylu. Byl součástí řetězce klášterních celků , jež byly integrovány do obranného systému města. Konvent byl přímo spojen s politickou, kulturní a náboženskou historií Ruska a měl blízkou vazbu na moskevský Kreml. Žily v něm ženy z rodiny cara a ruské aristokracie. Mnozí členové carské rodiny jsou zde i pohřbeni. Konvent a jeho bohaté interiéry a sbírky obrazů a uměleckých předmětů jsou příkladem vyspělé ruské architektury.
 

Jaroslavl - historické centrum (2005)
  Historické město Jaroslavl leží na soutoku řek Volha a Kotorosl, 250 km severovýchodně o Moskvy. Již od 11. století to bylo významné obchodní centrum. Je známé řadou kostelů ze 17. století a je také významným příkladem reformy urbanistického plánování, kterou pro celé Rusko zavedla roku 1763 císařovna Kateřina Veliká. Město bylo renovováno v novoklasicistním stylu, s radiálním rozložením, ale zároveň si zachovalo i některé z historických budov. Zachovány zůstaly i některé prvky z 16. století, které se nacházejí ve Spasském monastýru. Ten patří mezi nejstarší na Horní Volze, byl vystavěn na místě pohanského chrámu na konci 12. století, později byl přestavován.
 

Moldavsko
 
Geodetický oblouk Struve (2005)
  Řetězec triangulačních bodů, který se v délce 2 820 km táhne před 10 států od Hammerfestu v Norsku k Černému moři - Bělorusko, Estonsko, Finsko, Litva, Lotyšsko, Norsko, Moldavsko, Ruská federace, Švédsko, Ukrajina. Jsou to body, které v letech 1816 až 1855 zaměřil astronom Friedrich Georg Wilhelm Struve a které představují první přesné měření dlouhého segmentu poledníku. To pomohlo stanovit přesnou velikost a tvar naší planety a znamenalo významný krok v rozvoji zeměpisných věd a topografie. Jedná se o výjimečný příklad spolupráce vědců z různých zemí a zároveň o příklad spolupráce monarchů za vědeckým účelem. Původní oblouk tvořilo 258 hlavních trianglů s 265 staničními body. Do seznamu je zahrnuto 34 původních staničních bodů s rozdílným označením, např. díra vyvrtaná ve skále, železný kříž, navršená kupa kamenů nebo obelisky.
 Částečně také: Rusko

Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 

Nefunguje-li nějaký odkaz či je něco nepřesně, dejte nám vědět, ať můžeme chybu co nejdříve odstranit.


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress