angličtina
Angličtina na horách
.
reference - pdf z portálu Jazykovky
.
Angličtina pro firmy
.
.
.
.
tel.: 739 064 835
Proč náš kurz

a)
Výuka je vedena pomocí moderních materiálů s důrazem na individuální přístup lektora ke každému studentovi. Veškeré materiály potřebné k výuce účastníci obdrží v rámci kurzovného. Vyučují zkušení čeští a zahraniční lektoři. Do všech úrovní znalostí zařazujeme bloky obchodní angličtiny pro praktické využití.

b)
Frekventanti mají možnost během kurzu přejít z jedné úrovně výuky do druhé tak, aby se učili co nejefektivněji. Mohou také pokračovat v některém z dalších kurzů.
Souběžná výuka na různé úrovni znalostí umožňuje, abyste přijeli společně s přáteli, spolupracovníky nebo s rodinou a každý si našel pro angličtinu svůj optimální režim. Lektoři jsou přítomni po celou dobu kurzu a je možné domluvit si i osobní konzultace.

c)
Pobytový kurz Vás oprostí od běžných pracovních i osobních starostí a povinností a umožní Vám plně se věnovat výuce, která zahrnuje nejméně 35 vyučovacích hodin během 5 dnů.

d)
Výuka je prostřídána možností aktivního odpočinku - probíhá vždy dopoledne a pak večer, odpoledne je určeno pro regeneraci sil nebo individuální konzultace. V údolí nedaleko hotelu je několik sjezdovek, okolí je vhodné pro pěší i lyžařské vycházky.

e)
Během týdne i průměrný žák zvládne látku v rozsahu asi půlročního obvyklého kurzu s výukou 2 hodiny týdně a je schopen se dorozumět se zahraničním lektorem.

f)
Koncepce výuky se osvědčila a zdokonalila. Od roku 1990, kdy tyto kurzy anglického jazyka pořádáme, jimi prošly stovky účastníků, z nichž se většina vrací, aby si nabyté znalosti dále prohloubili.