angličtina
Angličtina na horách
.
.
Angličtina pro firmy
.
.
.
.
tel.: 739 064 835
Překlady


Zajišťujeme překlady: 

angličtina - čeština
čeština - angličtina

překlady všeobecné i specializované a odborné
(obecná technická angličtina, IT atd.)

u přeložených textů jsme schopni zajistit také sazbu včetně jazykové korektury, zpracovat kompletní předtiskovou přípravu,
případně zpracovat materiál do ucelených prezentací
určených buď pro tisk nebo elektronickou podobu
(PDF soubory, prezentace určené pro web nebo na CD či DVD a podobně)

v případě potřeby jsme schopni zajistit také překlady z a do:
ruštiny, němčiny