Hlavní stránka

Ženy vládkyně v muslimském světě II.

(14.03.2004)

Při druhém mnohem dramatičtějším vyprávění o muslimských vládkyních se musíme přenést do doby křižáckých výprav, kdy se v Egyptě po smrti slavného vojevůdce Saláhuddína dostává k moci nová dynastie mamlúků, vzniklá z tureckých otroků. Příběh první muslimské vládkyně byl sice tragický, ale jistě velmi zajímavý. Tento druhý příběh je neméně zajímavý, i když jeho hrdinka vládla mnohem kratší dobu než její předchůdkyně v Indii.

Slavný muslimský vojevůdce Saláhuddín, vítěz nad křižáky v bitvě u Hittínu v roce 1187 rozdělil před smrtí své panství mezi své syny a bratra Sajfuddína, který pak za sporů, které mezi dědici vyvstaly, opět znovu sjednotil celou říši. Ale Sajfuddín před smrtí říši opět rozdělil mezi své tři syny. Z nich al-Malik al-Kámil (dokonalý král) se stal vladařem v Egyptě a v Palestině a tím zdědil úkol svého strýce, bránit islámské země proti křižákům. V této době totiž přistála v Palestině další křižácká výprava vedená Fridrichem II. Po smrti al-Kámilově se ujal vlády jeho syn al-Malik as-Sálih (zbožný král), který po celou dobu své vlády musel vojensky zakročovat v Sýrii a jehož generál Bajbars připravil křižákům roku 1244 další velkou porážku u Ghazy. Al-Malik as-Sálih odňal četným egyptským emírům, kterým nedůvěřoval, jejich léna a dal je tureckým otrokům, mamlúkům, z kterých vytvořil svojí zvláštní tělesnou gardu. Mezi emíry a touto novou vojenskou šlechtou vznikalo přirozené napětí, které v roce 1249, krátce po smrti as-Sálihově, bylo jedním z podnětů k revoluci. Při ní padl za oběť as-Sálihův syn al-Malik al-Mu’azzam Turanšáh. Emírové si pak zvolili za sultánku, vdovu po sultánu as-Sálihovi krásnou a energickou Turkyni Šadžaratuddurr. Tato druhá vládkyně v muslimském světě vedla velmi úspěšně správu Egypta již v době dlouhých pobytů svého manžela v Sýrii. Jejím prvním vladařským činem po as-Sálihově smrti bylo osvobození francouzského krále Ludvíka IX. Svatého ze zajetí, do kterého upadl ještě za vlády Turanšáha i se svými 12 000 bojovníky po vylodění v Egyptě a obsazení Dimjátu.

Kvůli nepříznivému vojenskému vývoji v Sýrii a možná také z důvodu námitek bagdádského chalífy, byla Šadžaratuddurr nucena se vzdát po třech měsících vlády ve prospěch tureckého mamlúka Izzuddína Ajbaka, který s titulem al-Malik al-Mu’izz vedl správu říše. Ajbak si pak vzal Šadžaratuddurr za manželku, ale ta si i nadále osobovala vliv na vládu a nakonec v roce 1257 nechala manžela ze žárlivosti zardousit v lázni najatými vrahy. Ale za zmatků, které po jeho smrti nastaly, sama skončila potupnou smrtí. Ajbaka pak vystřídal jeho patnáctiletý syn z dřívějšího manželství Nuruddín Alí s titulem al-Malik al-Mansúr, který však byl po dvou letech zbaven vlády pro neschopnost.

Ženy vládkyně v muslimském světě I.
Ženy vládkyně v muslimském světě II.
Ženy vládkyně v muslimském světě III.

Použité prameny:

Felix Tauer: Svět islámu – Nakladatelství Vyšehrad 1984
Dějiny Afriky - Nakladatelství Svoboda 1966 - str.349
Dějiny Indie – Nakladatelství Svoboda 1980
Z. Marešová: V zemi královny ze Sáby
Yemen, 3000 Years of Art and Civilisation in Arabia Felix – katalog stejnojmenné výstavy pořádané v Mnichově v roce 1988


 

Tomáš Sadílek

Další články z tohoto státu Další články tohoto autora

 
 DatumAutorPředmět
Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress