Hlavní stránka

Monitoring návštěvnosti stezky Greenway Jizera

(14.11.2014)

V roce 2013 byla dokončena stavba stezky Greenway Jizera v úseku Turnov - Rakousy - Malá Skála - Líšný. Slavnostní otevření stezky proběhlo v prosinci 2013, cyklisté a pěší však stezku využívali od léta.

V období od 9. srpna do 8. září 2013 na stezce proběhla první etapa monitoringu návštěvnosti. V blízkosti jednoho z mostů byl instalován sčítač návštěvníků, který napočítal 19 945 průjezdů/průchodů v obou směrech a potvrdil tak velký zájem o novou stezku mezi obyvateli a návštěvníky území, a tím i smysluplnost celého projektu.

Také v roce 2014 byl na novou stezku umístěn sčítač TRAFx od společnosti Partnerství o.p.s., a to v období od 18. srpna do 5. října. Ve sledovaném období bylo na stezce zaznamenáno celkem 18 667 návštěvníků v obou směrech.

Tak jako v roce 2013, i letošní monitoring potvrdil některá důležitá zjištění:
Využití stezky je rozloženo mezi pracovní dny (53 %) a nepracovní dny (47 %), 
mírně převažoval směr z Turnova na Malou Skálu (52 %)
Denní průměr činí 381 uživatelů (o víkendech narůstá na 625), což potvrzuje převažující rekreační využití stezky
Průměrná hodinová návštěvnost činí 16 osob. O víkendu narůstá na hodnotu 26 uživatelů, maximum bylo 282 uživatelů!
99 % návštěvníků využívá stezku od 5 do 22 hodin, 65 % od 12 do 17 hodin (odpolední výlety a vyjížďky)
Využití stezky v pracovních dnech od 5 hodin až do 22 hodin potvrzuje dopravu do/ze zaměstnání
Ručním kontrolním sčítáním (28. září 2014) byla zjištěna struktura návštěvníků v poměru 78 % cyklisté, 13 % pěší a 9 % koloběžky
Díky tomu, že monitoring proběhl v letech 2013 i 2014 ve stejném období, bylo možné provést srovnání naměřených dat za období 19. 8. - 8. 9. v obou letech a získat tak data o návštěvnosti nově vybudované stezky v závěru letní turistické sezóny a po jejím skončení.

Tabulka srovnání celkové návštěvnosti stezky v období 19. 8. - 8. 9. 2013 a 19. 8. - 8. 9. 2014 

Ukazatel počtu uživatelů stezky

GW Jizera 2013

GW Jizera 2014

Celkem

11  593

11 268

Den s nejvyšší návštěvností

1 360 
(So 7. září 2013)

1 418 
(So 6. září 2014)

Den s nejnižší návštěvností

42 
(Út 3. září 2014)

22 
(Po 1. září 2014)

Nejfrekventovanější den

Sobota

Sobota

Hodinový průměr

23

22

Denní průměr

552 

537

Při stejném celkovém počtu návštěvníků v obou letech se mírně liší struktura a způsob využití stezky. Nejvýznamnější je změna využití stezky o víkendech (42 % v roce 2014 oproti 54 % v roce 2013). Především se potvrdil nárůst uživatelů na koloběžkách.

Udržení návštěvnosti je dobrým výsledkem vzhledem k běžnému boomu návštěvnosti u nových nabídek s prudkým nárůstem a následným prudkým poklesem zájmu. Např. nová Labská stezka u Hradce Králové zaznamenala pokles návštěvnosti o zhruba 20 %. Nyní je nutné pokračovat v rozvoji projektu Greenway Jizera, především ve směru z Líšného do Železného Brodu, kde probíhá projektová příprava nového úseku stezky.

Zjištěná vysoká návštěvnost i na sklonku turistické sezóny potvrdila velký zájem o novou stezku a především smysluplnost celého projektu a vynaložené investice. Na základě dat z monitoringu návštěvnosti lze usuzovat, že v období od jara do podzimu využilo nově vybudovanou stezku Greenway Jizera zhruba 70 tisíc uživatelů a za celý kalendářní rok se toto číslo blíží hodnotě sto tisíc.

Stezka Greenway Jizera představuje jeden z ukázkových modelů rozvoje cestovního ruchu. Vybudování veřejné infrastruktury z veřejných prostředků (v tomto případě s využití evropské dotace) vytváří mj. podmínky pro rozvoj turistické nabídky v podobě rozšíření služeb cestovního ruchu. V případě naší stezky se jedná o širokou nabídku půjčoven sportovního vybavení (především koloběžek a lodí), rozšíření nabídky služeb a občerstvení s potřeným zázemím v okolí stezky (Dolánky, Křížky, Malá Skála, Líšný) a v neposlední řadě nové nabídky v podobě balíčků služeb (spojení cesty lodí a na kole). Zbývá jen vyčíslit ekonomický přínos do území a návratnost vložené investice. Na to, zatím, v České republice nebyla zavedena ověřená metodika (jak je tomu např. v sousedním Německu), ale blýská se na lepší časy. O přínosu projektu pro území, včetně ekonomického, však nemůže být pochyb.

Projekt výstavby stezky Greenway Jizera v úseku Loužek - Líšný byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Konečné náklady na výstavbu nových úseků stezky mezi Loužkem a Líšným dosáhly 32,57 mil. Kč s dotací ve výši zhruba 90 %. V rámci projektu byly vybudovány nové úseky stezky pro cyklisty a pěší v celkové délce 2,6 km, včetně dvou nových mostů přes Jizeru a rozšíření lávky na železničním mostě mezi Rakousy a Loužkem. Nositelem projektu (a investorem stavby) bylo Sdružení Český ráj. Partnery projektu jsou obce Líšný, Malá Skála a Rakousy a Město Turnov, kteří se podílejí i na spolufinancování projektu.

Monitoring byl zajištěn prostřednictvím sčítače TRAFx Trail Counter, který umožňuje sčítání uživatelů stezek v přírodě, a to s rozlišením směrů pohybu. Sčítač poskytla společnost Partnerství o.p.s., která zajistila i jeho instalaci a zpracování naměřených dat. 

Obecně prospěšná společnost Partnerství (dále také „Partnerství, o.p.s.“) zajišťuje poskytování a zprostředkování informací a služeb pro trvale udržitelný rozvoj komunit, obcí a jejich partnerů. Jejím zakladatelem je Nadace Partnerství, nejvýznamnější česká nadace podporující projekty ochrany životního prostředí. Monitoring návštěvnosti na stezce Greenway Jizera byl podpořen z grantového programu Greenways, který s podporou Nadace České spořitelny zajišťuje právě Nadace Partnerství.


 

Lucie Rakoušová

Další články z tohoto státu Další články tohoto autora

 
 DatumAutorPředmět
Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress