Hlavní stránka

Přírodní unikát - prameny Zrzávky

(16.12.2008)

Přírodní památka Prameny Zrzávky se nachází v nejzápadnějším okraji Moravskoslezských Beskyd v Domorazském sedle. Přesně jde o skupinu Veřovických vrchů v pásmu Podbeskydských pahorkatin a prameny se nacházejí v nadmořské výšce cca 380 - 410 metrů nad mořem. Představují unikátní přírodní jev - dva poměrně vydatné prameny rozdílného chemického složení, které pramení takřka vedle sebe.

Pramenů je vlastně pět a všechny ústí do vodního toku Zrzávka, ale jen dva z nich jsou považovány za skutečný hydrologický unikát. Jde o pramenné vývěry zcela odlišného chemismu jen pár metrů od sebe. Z prvého vytéká poměrně bohatý zdroj vody s obsahem síranu železitého, druhý má pak vodu s obsahem sirovodíků a navzájem se nacházejí ve vzdálenosti pouhých 4 m. 

Dva hlavní prameny Zrzávky jsou pěkně upraveny

Třetí sirovodíkový pramen se nachází v údolním žlábku cca 300 metrů JJZ směrem od předchozích pramenů a říká se mu Bílá studánka protože sirnatá voda barví na bílo, má však daleko menší vydatnost.

Bílá studánka

Voda se zvýšeným obsahem síranů pochází nejspíše z pískovcových kolektorů istebňanských vrstev a není řazena mezi vody minerální. Od železité vody této studánky dostal potok název Zrzávka. Minerální voda z druhého pramene je obohacena sirovodíkem. Pochází zřejmě ze zóny tektonického porušení hornin. Chráněné území tvoří bezprostřední okolí pramenných vývěrů se společným ochranným pásmem. Prameny ústí v linii jedné z dílčích násunových ploch uvnitř slezské příkrovové jednotky.Provedenými rozbory bylo zjištěno v 1 litru vody (v mg)

Ca Mg Fe Mn Cl dusičnany
"Kyselka" 96,2 19,5 0,33 0,191 9,9 0,50
"Smradlavka" 92,2 13,4 0,06 0,182 11,3 0,60

Prameny Zrzávky byly vyhlášeny přírodní památkou 2. 12. 1993, nařízením bývalého okresního úřadu podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Chráněné území zaujímá rozlohu 0,47 ha. Přírodní památka byla vyhlášena k ochraně pěti minerálních pramenů a dosud dochovaných přirozených lučních mokřadních společenstev, najdete zde suchopýr, ostřici úzkolistou či prstenec májový. Je třeba podotknout, že skutečné prameniště Zrzávky se nachází asi o 1,5 km jižněji.

Místu kolem pramenů se říká také Čtenice. Tento název se ale odvozuje od doby pobělohorské, kdy docházelo v našich zemích k násilné rekatolizaci. Týkalo se to i evangelíků v Hodslavicích. Ti byli nuceni navštěvovat katolické bohoslužby, ale přitom zůstávali věrni víře svých otců. V domorazském lese, v místech pramenů Zrzávky se pak scházeli tajně "ke čtení písma" odtud tedy Čtenice.

Jen asi 10 m od dvou hlavních pramenů je parkoviště s občerstvením, ke kterému se dostanete, když ze silnice I/57 z Nového Jičína do Valašského Meziříčí, cca 1 km za Hodslavicemi odbočíte vpravo na Hostašovice. Místo je označeno a nelze si ho nevšimnout.


 

Lumír Pecold

Další články z tohoto státu Další články tohoto autora

 
 DatumAutorPředmět
Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress