Hlavní stránka

Barcelona

(31.08.2005)

Barcelona je hlavním městem Katalánska, druhým největším městem Španělska (cca 3 milióny obyvatel) a nejdůležitějším průmyslovým a obchodním centrem země, sídlem arcibiskupa a univerzity. Její přístav patří mezi největší přístavy Středozemního moře. Město leží na plochém, mírně zvlněném pobřeží mezi ústím Río Llobregat a Río Besós.

Historie

Kdy a kým byla Barcelona založena, není známo. Svého času se o tuto osadu s iberským jménem Barcino dohadovali Římané s Kartáginci. Římané ji pak rozšířili, obehnali 9 m vysokými a 3,5 m širokými hradbami a pojmenovali Julia Faventia Augusta Pia Barcino. Toto město leželo na 15 m vysokém Mons Taber, kde dnes stojí katedrála. Za časů Vizigótů byla Barcelona dočasně hlavním městem gótské říše (od jejího jména Gothalania se odvozuje název Katalánie). V 8.století patřila Barcelona Maurům a nazývala se Barcaluna. R.801 ji pozdější císař Ludvík dobyl zpět a učinil hlavním městem hrabství. Do 15.stol. byla Barcelona prvním obchodním městem Středozemí. Pak až do r.1778 ztratila svoji pozici jako přístav, protože byla uměle vyloučena z obchodu s Amerikou. V občanské válce stála Barcelona na straně republikánů a byla dobyta teprve 26.ledna 1939.

Slavnosti v Barceloně

1. leden - Nový rok

Od 1.do 5.ledna veletrh hraček.

6. leden - Tři králové

"Cavalcada de Reis": Příchod Tří svatých králů se slaví slavnostními pochody. K těm nejnádhernějším patří průvod ve starém městě, při němž starosta Barcelony přijme Jejich Výsosti v přístavu. Slavnost je pořádána 5. ledna večer ve starém městě.

17. ledna - "Sant Antoni Abat"-"Els Tres Tombs".

Kůň a vůz byly v historii nenahraditelným dopravním prostředkem, a proto bylo pro vozky velmi důležité každoroční požehnání sv.Antonína jako jejich ochránce. Tradice nádherných průvodů zůstala v Barceloně stále živá. Slavnost je pořádána 17. ledna nebo následující neděli na Ronda de Sant Antoni a Placa Orfila.

únor - Karneval propukne, když "tučný čtvrtek" převezme vládu nad městem. Pak se slaví, a to všude. Nejznámější je každoroční bál v Born, staré tržní hale. Vyvrcholením karnevalové slavnosti je pak Rua - neděle před Popeleční středou.

3. března - tradiční pouť ke kapličce sv.Medira zvaná "Romeria de Sant Medir". Při večerním průvodu na koních, v dostavnících i autech se rozhazují tuny bonbónů mezi diváky. Koná se v městské čtvrti Gr¸cia.

23. duben - "Sant Jordi", den sv.Jiří, patrona Katalánska a také den růže a den knihy. Na knihy je v tento den poskytována sleva.

24. červen - svátek sv.Jana. "Nit de Sant Joan", Noc před Svatým Janem, noc kouzel se slaví tancem, planoucími ohni, ohňostroji a nevázaným veselím. V noci 23. června se slaví v celém městě.

25. červenec - svátek sv. Santiaga, patrona Španělska

15. srpen - Nanebevzetí panny Marie

11. září - katalánský národní svátek, spíše oficiální oslava

24. září - Den Mare de Déu de la Mercć neboli Festa Major de la Mercć - svátek věnovaný milosrdné matce jako patronce a ochránkyni Barcelony. Jeden z největších svátků provázejí taškařice, ohniví draci, přehlídka gegants neboli obřích figur, lidské věže katalánských castellers a pod. Slavnostní rej v centru města pak končí ohňostrojem na Montjuic.

12. října - Den objevení Ameriky

1. listopad - Všech svatých

6. prosince - den přijetí ústavy

8. prosince - Početí panny Marie

Od 8.do 24. prosince v okolí katedrály probíhá každoroční trh s jesličkami.

25. prosince - 1.svátek vánoční

26. prosince - 2.svátek vánoční

Pamětihodnosti Barcelony

Gotická čtvrť (Barrio Gótico) - vzácný soubor středověkých staveb, kterému vévodí katedrála sv. Eulálie (14. stol.). Stojí na místě starších staveb, ale její hlavní průčelí bylo dostavěno až v tomto století. Přesto je považována za nejtypičtější chrám katalánské gotické architektury. Za pozornost stojí gotické oltáře a renesanční reliéfy od Michelangelova následovníka Ordóęeze, kterými je obložen chór.

Kromě katedrály je možné v Gotické čtvrti spatřit např. románský biskupský palác (Palacio Episcopal), Velký královský palác (Palacio Real Mayor) s věží, kde sídlila hrabata, která přivedla Barcelonu a Katalánsko k samostatnosti, nebo gotickou radnici (14.-15. stol.). V gotickém paláci Clariana-Padellas, který byl na své nynější místo přesunut kámen po kameni z ulice Mercaders, je v současnosti Muzeum historie města. Palác místodržícího ukrývá Archív koruny aragonské, zhlédnout lze také Palác provinční správy (Palacio de la Diputación Provincial) nebo kostel sv.Anny a kapli sv. Aguedy.

Rambla - nádherná třída s platanovou alejí plus její nejbližší okolí - oblíbené místo schůzek. Její jednu část lemuje zábavní čtvrť s bary a lokály, kde se tančí flamenco, ale je tu také největší obchodní dům ve Španělsku (El Corte Inglés). Rambla se táhne od Plaza de Cataluęa až po Puerta de la Paz (nábřeží).

Čilý ruch v těchto místech panuje odedávna. Ve středověku se zde - před branami městských hradeb a ve stínu šibenice - sháněl dobytek, vážila sláma a prodávalo maso. V 19. století se na místě zbouraných hradeb objevily honosné paláce, vznikla opera Gran Teatre del Liceu a Rambla dostala mondénně elegantní tvář. Dnes tu naleznete především luxusní hotely vedle rozpadajících se putyk, nebo vypulírované secesní obchůdky vedle levných obchodů se suvenýry.

Plaza Puerta de la Paz - uprostřed tohoto náměstí stojí Kolumbův pomník (1822-88; 60 m vysoký, uvnitř se zdviží - rozhledna). Nedaleko začíná přístav, kde spatříte kopii lodě Santa María, s níž Kolumbus doplul do Ameriky. Loď si můžete prohlédnout a opravňují vás k tomu i vstupenky z Námořního muzea, které se nachází na západní straně náměstí.

Tibidabo - 532 m vysoká hora na SZ města (zubačka odjíždí ze stanice na Plaza del Funicular). Na hoře se nachází hojně navštěvovaný zábavní park (kolotoče apod., kavárny, restaurace). Nad parkem stojí kostel Sagrado Corazón de Jesús (byzantská krypta a gotický kostel). Na nejvyšším bodě hory Tibidabo je 45 m vysoký věžový vodojem, odkud je nádherný výhled.

Muzea

Archeologické muzeum - Museu Arquelśgic
Adresa: Passeig de Santa Madrona
Metro: Espanya
Bohaté sbírky z dob Iberů, Řeků a Římanů. Po skončení mezinárodní výstavy roku 1929 byl na Archeologické muzeum přebudován veletržní Palác grafického umění.

Muzeum katalánského umění - Museu d'Art de Catlunya
Adresa: Mirador del Palau
Metro: Espanya
Muzeum, umístěné v takzvaném Národním paláci, postaveném pro světovou výstavu v r.1929, uchovává mimo jiné přebohaté dědictví z románského a gotického období, které je v této expozici bez přehánění světově ojedinělé. O něco skromněji je zastoupena renesance, baroko a neoklasika.

Muzeum moderního umění - Museu d'Art Modern
Adresa: Placa de les Armes
Metro: Barceloneta
V expozici jsou - oproti předpokladu z názvu muzea - především díla katalánských mistrů 19. a 20. století, umělci jako Dalí, Miró nebo T¸piese jsou zastoupeni jen málo.

Muzeum keramiky - Museu de Cer¸mica
Adresa: Diagonal 686
Metro: Palau Reial
Kompletní přehled veškeré španělské keramické produkce od raných arabských předmětů z 12.století po současnost.

Picassovo muzeum - Museu Picasso
Adresa: Montcada 15
Metro: Jaume I.
Pablo Ruiz Picasso nalezl v Barceloně své první umělecké ocenění. Možná i to ho vedlo k tomu, že v roce 1937 odkázal městu řadu svých děl - mezi jiným i proslulélho Harlekýna. V roce 1960 pak Picassův přítel Jaume Sabartés i Gual městu věnoval rozsáhlou sbírku jeho výkresů, kreseb a obrazů. Celá kolekce skvělých děl nalezla důstojné místo v roce 1963 v gotickém paláci Carrer Montcada. Od té doby se sbírka dále rozrostla nákupy i dary a v současnosti expozice muzea zasahuje i do sousedního paláce Castellet.

Muzeum hudby - Museu de la Música
Adresa: Diagonal 373
Metro: Diagonal
Muzeum vystavuje nejrůznější hudební nástroje z minulosti a současnosti. (Jedna z největších sbírek kytar v Evropě). Pozoruhodná je ale i sama budova, která byla postavena nejvýznamnějšími katalánskými architekty secese, Puigem a Cadafalchem.

Námořní muzeum - Museum Marítim
Adresa: Placa Porta de la Pau č.1
Metro: Drassanes

V komplexu budov Drassanes se nachází největší středověká loděnice, která se ve své stavební struktuře dochovala do dnešních dnů. V polovině 13. století ji dal postavit Pere Veliký a od té chvíle až do 18. století byla neustále rozšiřována. V současnosti je zde umístěno impozantní Námořní muzeum plné atraktivních exponátů. K muzeu patří i návštěva kopie Kolumbovy karavely Santa María, kotvící v nedalekém přístavu.

Muzeum dějin města - Museu d'Histśria de la Ciutat
Adresa: Veguer
Metro: Jaume I.
Casa Clariana-Padell¸s se dnes jmenuje pozoruhodný gotický palác, který si původně dala postavit v 16.století bohatá obchodnická rodina v Carrer Mercaders.
V roce 1931 byla budova kámen po kameni rozebrána a postavena na náměstí Placa de Rei, kde v ní bylo zřízeno muzeum města. Vedle nejrůznějších historických předmětů a dokumentů jsou zde ve sklepě ke zhlédnutí také římské vykopávky nalezené při znovupostavení domu.

Muzeum voskových figurín - Museu de Cera
Adresa: Passatge de la Banca
Metro: Drassanes
Příležitost pro pobavení a někdy i trochu strašidelnou zábavu. Na ploše 1 600 metrů čtverečních v překrásném Obecním paláci na dolním konci Rambly najdete více než tři stovky figurín.

Muzeum pohřebních vozů - Museu de Carrosses Fúnebres
Adresa: Sancho de Avila
Metro: Marina
Muzeum umístěné ve sklepě městského krematoria je pro ty s pevnějšími nervy. Vedle koňských a nákladních pohřebních vozů z 19. a 20.století jsou zde i další předměty k pohřbívání.

Související články:
Sagrada Família - Barcelona
Casa Calvet - Gaudí, Barcelona


 

Lumír Pecold

Další články z tohoto státu Další články tohoto autora

 
 DatumAutorPředmět
Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress