Hlavní stránka

Vzdělání a školství na Islandu

(24.09.2001)

Od konce 18. století v podstatě neexistuje na Islandu negramotnost. V roce 1907 byla uzákoněna povinná školní docházka pro děti ve věku od 10 do 14 let. Od roku 1946 byla zavedena povinná školní docházka pro děti od 7 do 16 let.

Při naší expedici Islandem v roce 1997 byla pozornost věnována také geografii vzdělávání obyvatel. Zaměřili jsme se na školský systém, jeho organizační struktury, sledovali jsme islandská specifika řízení a zaměření školní výuky. Pozornost byla věnována jednotlivým věkovým kategoriím žáků, typům škol. Nepřekvapilo nás, že vzdělání je financováno téměř úplně ze státních financí a doprava dětí ze vzdálenějších osad do místa školy je garantována státem.

Systém školní výuky je na Islandu obdobný jako v České republice. Školní docházka začíná nástupem dětí do předškolních zařízení typu mateřských škol. Ve školním roce 1994/95 bylo na Islandu v provozu 90 mateřských škol, 205 základních škol, 36 středních škol a 12 fakult vysokých škol. První stupeň základní školy (1.- 6. ročník) navštěvovalo více než 29 tisíc žáků, druhý stupeň (7.- 9. ročník) více jak 17 tisíc žáků, na středních školách včetně gymnázií studovalo téměř 13 tisíc studentů, na učňovských školách skoro 6 tisíc žáků. Školní rok je výrazně kratší než u nás, trvá jen 24 týdnů v roce, tj. asi 165 dnů. Je to proto, že v letním období, kdy Slunce téměř vůbec nezapadá a je celý den vidět, Islanďané intenzivně pracují včetně dětí, studentů i učitelů na zemědělských farmách nebo v rybném průmyslu. Islandské vysoké školy navštěvovalo 7 300 vysokoškoláků, na zahraničních univerzitách (zejména v USA, Británii a v severských zemích) studovalo 1 900 Islanďanů.

Podmínky pro přijetí na vysokoškolskou kolej jsou téměř totožné jako podmínky pro přijetí ke studiu na univerzitě. Většinou se vyžaduje imatrikulace na některé z islandských vyšších středních škol. Na vysokoškolských kolejích se nabízí studium následujících oborů: tělesná výchova, speciální pedagogika, předškolní výchova, divadlo, hudba, výtvarné a užité umění a návrhářství, informatika, manažerské studium, stavební technika, elektrotechnika, laboratorní a radiologická technika, zemědělská věda. Pro odborné studium na kolejích může být kromě toho podmínkou i několik let práce v oboru.

Na některých univerzitních programech studia je naprosto neomezený počet přijímaných studentů. Počet vysokoškoláků v oborech jako je lékařství, zdravotní péče a fyzioterapie na lékařské fakultě a na fakultě zubního lékařství se snižuje až po skončení prvního semestru. Na základě náročných zkušebních testů jsou vybráni studenti, kteří mohou pokračovat dále ve studiu.

Na islandských vysokých školách začíná školní rok v září a trvá do května následujícího roku. Dělí se na podzimní a jarní semestr. Podzimní semestr začíná na začátku září a končí 21. prosince. Jarní semestr začíná počátkem ledna a trvá do konce května. Univerzitní pedagogická kolej zajišťuje výuku od 1. června do 31. srpna. Na islandských vysokých školách se nevybírá školné, platí se pouze poplatky za zápis ke studiu, které se pohybují ve výši od dvaceti do pětadvaceti tisíc islandských korun (1 ISK = 0,50 Kč) za školní rok, což je úměrné vzhledem k výši průměrných platů obyvatel. Školné v pravém slova smyslu požadují pouze tři soukromé školy. Sociálně slabší studenti univerzit a kolejí mohou požádat Fond islandské vlády pro studentské půjčky o poskytnutí finanční pomoci. Půjčky se začínají splácet dva roky po skončení studia.

Bakalářský titul BA se uděluje studentům, kteří úspěšně absolvovali tři až čtyři roky studia v kurzu Islandské univerzity zaměřeného na umění, teologii nebo společenské vědy a úspěšně obhájili svoji diplomovou práci nebo výzkumný projekt. Bakalářský titul BSc získají studenti, kteří absolvovali tři až čtyři roky studia v kurzu ekonomie, společenských věd a lékařských oborů Islandské univerzity, oborů zdravotní péče, rybářského studia a řízení celkové jakosti na Univerzitě v Akureyri, kurzů zemědělské vědy na Zemědělské koleji v Hvanneyri a odborných technických předmětů na Islandské koleji strojírenství a techniky.

Bakalářský titul BEd je udělován studentům, kteří absolvovali tři roky studia v kurzech odborné přípravy učitelů na univerzitní pedagogické koleji a na Univerzitě v Akureyri. Hodnost BEd představuje odbornou učitelskou kvalifikaci pro základní školy.

Bakalářský titul BPhilIsl (Baccalaureatus Philologiae Islandicae) se uděluje na Islandské univerzitě po absolvování programu islandských studií zahraničním studentům.

Magisterský titul MS se uděluje po ukončení dvouletého postgraduálního studia a po úspěšném obhájení diplomové práce nebo výzkumného projektu na fakultě lékařství, ekonomie, strojírenství a přírodních věd. Za stejných podmínek se uděluje titul MA pro absolventy dvouletého postgraduálního studia společenských věd. Magisterský titul MEd je udělován absolventům dvouletého postgraduálního studia na univerzitní pedagogické koleji a představuje odbornou učitelskou kvalifikaci pro střední školy.

Islandská univerzita může udělit jednu zcela specifickou hodnost – Candidatus. Ta kvalifikuje jejího držitele pro výkon zvláštního úřadu nebo povolání. Jde o akademickou a odbornou hodnost v oborech teologie, lékařství, práva, obchodu a podnikatelství. Univerzita uděluje také ale dosud jako jediná v zemi titul Dr. Podle zákona může tento titul udělit i univerzitní pedagogická kolej, ta však dosud tohoto práva nikdy nevyužila. Vedle čistě akademického výzkumu je Islandská univerzita zapojena do aplikovaného technického vývoje. Státem podporované instituce jsou zapojeny ve výzkumech v oblasti mořské biologie, technologie zpracování ryb, průmyslové technologie, zemědělství, stavebnictví. Řada islandských organizací se zapojila do přípravy výstavby rybářské lodě pro 21. století v rámci projektu Evropská Eureka.

Vysoká škola geotermální patří pod Univerzitu spojených národů (UNU), na Islandu působí i Severský vulkanologický institut. Připravuje se spojení vysokých škol uměleckého zaměření v Akademii výtvarných umění s univerzitním statutem.
 

Jan Hájek
Zeměpisné sdružení

Další články z tohoto státu Další články tohoto autora

 
 DatumAutorPředmět
Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress