Hlavní stránka

Muzeum Choijinského lámy v Ulánbátaru

(14.08.2016)

Současné centrum Ulánbátaru prošlo v nedávné době velmi výraznou změnou. Stará zástavba jedno až dvou podlažních domů, až na výjimky, mizí a je nahrazována moderními výškovými stavbami. Mizí tím i kus mongolské historie. Některé stavby však zůstávají. Hned vedle první výškové budovy ve městě - Blu sky, je Muzeum Choijinského (čojdžinského) lámy. Jde o chrámový komplex ze začátku 20. století.

Luvsankhaidav (pozdější láma) se narodil v Tibetu roku 1872. Do Mongolska se dostává jako tříletý se svým starším bratrem, který tu byl uznán jako osmý Bogd Jebtsundamba, tj. duchovní vůdce Mongolů a je považován jako ten, kterým k lidu promlouvá Buddha. Luvsankhaidav byl vybrán jako orákulum (věštec) chojinského lámy a spiritualisty lámy Yonzona Khamby a tady bylo jeho sídlo. Umírá v roce 1918. 

Komplex chrámu byl budován po čtyři roky (1094-8) pod vedením renomovaného stavitele a architekta Omby s podporou asi tří set dalších odborníků a dělníků. Je to významná stavba církevní i architektonická, obsahující prvky mongolské, tibetské i čínské kultury. V letech 1908 až 37 sloužil celý komplex i jako klášter pro 50 mnichů. Konec kláštera nastal díky tehdejší vládě poplatné sovětskému režimu. 

Avšak zásluhou několika schopných lidí ve vedení se komplex dostává roku 1941 pod státní ochranu a je tak zabráněno postupné destrukci. Obsahuje řadu artefaktů z okolního Ikh Khuree (dnes Ulanbatar), rovněž tak i z buddhistických objektů zlikvidovaných v okolí. Od roku 1942 je klášter uváděn jako muzeum, avšak přístupný byl pouze pro vybrané a diplomatické hosty. Po 20 letech se otvírá i široké veřejnosti. 

Dnešní komplex muzea chojinského lámy tvoří 5 širokých bran a chrámů, ve kterých je vystaveno přes 6 tisíc předmětů mongolského kulturního dědictví. Nabízí ukázku někdejšího stavitelství, ve kterém se odrážejí vlivy mongolské, tibetské, čínské a mandžuské. Můžeme tu poznávat základy mongolského buddhismu.

Celý komplex je ohrazen zdí a je skrytý za hradbou nově postavených výškových budov. Vchází se do něj z jižní strany menší budovou tzv. Maharadžovým chrámem. Naproti současnému vstupu je ještě brána dekorovaná freskami symbolizujícími ochranu a dlouhý život. Významnost brány zdůrazňuje 5 zobrazených draků.

Vstupme tedy kolem velkých soch vyrobených z papíru. Jsou to ochránci panovníka, jenž využívá jejich ohromné síly. Zde je i pokladna a prodejna suvenýrů.

Projdeme volným travnatým prostorem do Brány cti. Tento velkolepý vstup byl vytvořen speciálně pro ceremoniální účely. Pro procesí Bogdchána, vysokých církevních hodnostářů a vysoce postavených lámů, vstupujících do hlavního chrámu. Symbolickým významem brány je nevpustit dovnitř zlé síly a duchy zatímco je otevřeno nekonečnému štěstí a rozkoši. 

Pak je již před námi hlavní chrám. Zde jsou k vidění nejhezčí masky pro rituální tance a kresby thangka (svinovací malbanebo tapiserie s náboženskou tématikou, časté u buddhistů). Dále pak socha obsahující popel Chojinského lámy a mumifikované pozůstatky Ynzon Khamby, učitele Chojinského lámy a Bogdchána. 

Za Hlavním chrámem je Zankhanský chrám, místo věšteckých rituálů chojinského lámy. Je zde velký trůn pro Bogdchána a rituální předměty používané chojinským lámou. Stojí zde 6 velkých pozlacených soch ochránců buddhistického učení (dharmapalas). 

Posledním v hlavní řadě je Yadamský chrám. Je to místo tantrického tajemství, kam směl vstoupit jen Chojinský láma a několik velmi málo vyvolených. Jméno chrámu je odvozeno od božstva Yadam (ji-dam, osobní ochranné božstvo, na rozdíl od ochranných božstev vztažených k celé buddhistické obci. Jidamem může být kterýkoli z běžných buddhů sloužící hlavně k meditaci k dosažení (buddhovské) mysli), středobodu lámových meditací. 

Uprostřed chrámu je sedící pozlacená socha mahasiddha Krishnapada (mahásiddhové jsou praktikující, kteří díky intenzivní meditační buddhistické praxi dosáhli významných schopností mysli (sanskrtsky siddhi)) a okolo vyobrazení dalších tantrických božstev. 

Vlevo od Hlavního chrámu je chrám Zuu (Velkého Buddhy) postavený v tibetském stylu. Obsahuje velké zdobené sochy Buddhy, zhotovené z papírové hmoty a znázorňující jeho minulost, současnost a budoucnost. Na stěnách chrámu je i 16 papírových zobrazení arhats (praktikujícího, který překonal deset překážek a dosáhl nirvány) pomáhajících při šíření buddhistického učení.

Konečně vpravo od Hlavního chrámu je chrám Velkého spojení slasti a dobrodiní. Místně je chrám znám pod jménem Zanabazarovým (v 17. st. církevní vůdce Mongolů), jenž byl Čingisovým potomkem. Do Mongolska přinesl zpět duchovnost a kulturu po době čistě válečné a dobyvatelské. V chrámu jsou sochy zhotovené Zanabazarem, představující vrcholné umění té doby a unikátní použitou technologií. 

Při návštěvě chrám na nás dýchne klid a duchovnost minulé doby, jež tak silně kontrastují s pulsujícím životem za okolní zdí. Krásu a pohodu podtrhuje krátká doba, kdy v zahradě kvetou stromy a je kolem zelená tráva. Možná zvláštní věta pro mnohé z vás, ale je třeba připomenout, že Mongolsko je klimaticky velmi drsná krajina a větší část roku je bez vody a tedy vše zelené usychá a zem se obarvuje do hněda (pokud se nezavlažuje).

Mongolsko je pro našince doposud velmi málo známá zem nejenom geograficky, ale i kulturně. Stojí za to se sem podívat. Mnohé naše problémy tu dostanou poněkud jiný rozměr.


 

Ivan Farský
Zeměpisné sdružení

Další články z tohoto státu Další články tohoto autora

 
 DatumAutorPředmět
Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress