Hlavní stránka

Římané v jižním Bavorsku

(29.07.2014)

Jižní část Bavorska patřila po více než 400 let k římské říši. Dodnes jsou zde patrné stopy po technice, kultuře a infrastruktuře z tehdejší doby. Je zde celá řada pozoruhodných míst. Impozantní stavby nebo jejich zbytky a archeologické vykopávky dokládají vyspělost dávné doby římského osídlení a i to, že život tu ne vždy byl snadný.

V roce 15 př. n. l. během letního tažení dobyli tento prostor alpského předhůří nevlastní synové císaře Augusta, Drusus a Tiberius. Jak dokazuje jedna z málo četných zpráv z té doby, nebyl to nijak lítý boj. Tiberius zde ustanovil provincii Raetien a později vzniklo i centrum moci v Augsburgu, kterému později císař Hadrián propůjčil městská práva. Císař Claudian nechal pro zajištění bezpečnosti vybudovat do Augsburgu cestu Via Claudia a dunajskou hranici opevnil tvrzemi. Později, když se hranice posunula až k řece Altmühl, bylo rozšířeno i toto opevnění. Linie, která obě říční hranice Dunaj a Rýn nakonec spojovala, se táhla v délce 550 km. Byla tvořena 900 strážními věžemi a 60 velkými pevnostmi. Toto stavební dílo bylo v roce 2005 zapsáno do seznamu světového dědictví.

Obranný val se vyvíjel po dlouhou dobu. Nejprve to byl jen lesní průsek s hraničními kontrolami, až po skutečné opevnění s tři metry vysokými hradbami. Dodnes je linie patrná na leteckých snímcích. Ve středověku se těmto zbytkům hradeb říkalo „ďábelské zdi“, protože místní si nedovedli vysvětlit, kde se tu vzaly a kdo je postavil.

Z pozorovacích věží římští vojáci hlásili pohyby pronikajících Germánů pevnostem v zázemí, odkud pak přicházely posily k jejich potlačení a zahnání za linii, která nebyla neprostupnou, jak by se na první pohled zdálo. Byl tu hraniční provoz s dohledem nad procházejícími, kteří cestovali až do provinčního města Augsburgu. 

Také posádky na hranici využívaly v okolí pastviny, lomy na kámen a i jiné možnosti k zajištění životních potřeb. V pevnostech a na hranici sloužili i vojáci, kteří byli získáni na dobytých územích. Kolem pevností se následně usazovali i obchodníci a řemeslníci zásobující velké posádky. Příkladně, první velkou pevností byla Castra Regina - dnešní Regensburg, vybudovaná 178 n. l. O zásobení posádky čítající asi 6 tisíc mužů se tak starali místní, kterým to přinášelo dobré živobytí. Mnohdy poskytovali i ubytování rodinám vojáků. Ti se mohli zde usídlit a třeba i oženit jen v případě, že jim skončila vojenská služba. Tak se počet obyvatel stále zvyšoval. Aby si lidé přicházející z jiných životních podmínek mohli udržet své zvyklosti, stavěly se v zázemí hranice sídla, statky produkující potraviny, lázně pečující o zdraví a pohodu nebo svatyně a kláštery.

Dvě největší města provincie Raetie byl Augsburg (Augusta Vindelicum) a Kempten (Cambodunum). V nich bylo nezbytné "fórum", lázně, sochy, kašny a vzniklo zde multikulturní osídlení, ovlivňující široké zázemí.

Kempten ležel na významné cestě přes Alpy, vedoucí z Bregenzu do Noricy (provincie vzniklá z částí Salzburgska, Korutan a Štýrska). Augsburg zaujímal centrální pozici v zázemí hranice, což mu dalo předpoklad pro vznik významného tržního města.

Velmi významnými stavbami byly pro říši dopravní cesty. Hlavními staviteli se stali vojáci a dodnes je někdejší římská armáda hodnocena jako největší stavební firma na světě všech dob. Po dobrých cestách a mostech se armáda mohla rychle a účelně pohybovat. Vedle toho tu byly i další služby jako přeprava zpráv, vojenského materiálu atp. Dnešní doba využívá tyto stavby a jejich zbytky pro účely cestovního ruchu. Jsou zachována i původní označení. Například Limesstrasse vede po někdejší kamenné hranici, Via Danubia prochází po dunajské hranici (Ripa), Via Julia spojuje Raetii s Noricou nebo cesta vedoucí do daleké Dakie (Rumunsko). Na všech cestách se může návštěvník potkat s dávnou minulostí Bavorska a tehdejšího multikulturního osídlení.


 

Ivan Farský
Zeměpisné sdružení

Další články z tohoto státu Další články tohoto autora

 
 DatumAutorPředmět
Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress