Hlavní stránka

Jak se žilo lidem v krajích ČR v roce 2013?

(30.12.2013)

Nejlepší podmínky pro život lidí byly v hlavním městě (celkem získalo ve výzkumu 100 bodů). Ve všech sledovaných oblastech studie rozdělila celkem 100 bodů mezi všech 14 krajů a ty byly pak srovnávány např. v podmínkách práce, bezpečnosti, kulturních příležitostech, životním prostředí a mnoha dalších oblastech (nebudu je všechny uvádět vzhledem k rozsahu článku, budou uvedeny v tabulkách).

Praha propadala v oblasti bezpečnosti a životního prostředí, v jiných sledovaných podmínkách pak byla vždy na čelních místech.

Prahu následoval na druhém místě Plzeňský kraj (96,6 bodu), na třetím se umístil Královéhradecký kraj (96,2 bodu). Naopak konec žebříčku obsadil Moravskoslezský kraj (77,1 bodu) a předposlední místo zaujal kraj Ústecký (77,6 bodu).

Vše vyplynulo z výzkumu, který provedla ve druhé polovině roku 2013 agentura Datank. Organizátoři vedle statistických dat zkoumali názory 1 400 respondentů z celé republiky a také "dali" na hlasy 18 odborníků. Hlavní město Prahu vynesly do čela žebříčku pracovní podmínky, kvalitní vzdělání, nejrozvinutější infrastruktura a dostatek kulturních příležitostí.

A jak dopadl zbytek ČR? Na čtvrtém místě skončil Liberecký kraj (92,2), pátý Zlínský kraj (91,8), šestý Kraj Vysočina (91,1), sedmý Jihočeský kraj (90,0), osmý Karlovarský kraj (89,9), devátý Jihomoravský kraj (86,3), desátý Pardubický kraj (85,9), jedenáctý Olomoucký kraj (80,0) a dvanáctý překvapivě (aspoň pro mne, ale pod svícnem bývá často temno) Středočeský kraj (79,2).

No nic, jako informace dobré, ale jinak nic moc nového (na severozápadě Čech a severovýchodě Moravy setrvalý stav). Poslední dva kraje mají výhodu, že níže už spadnout nemohou, lépe už v minulosti bylo (všude). Třeba zase jednou bude…

V následujícím textu a tabulkách uvedu vybraná data o jednotlivých krajích ze SWOT analýzy.

V Praze je výborná infrastruktura, ale i pracovní podmínky, které jsou podle průzkumu mezi veřejností vnímány jako vůbec nejdůležitější oblast. Hlavní město je propojené největší sítí železnic, silnic a dálnic. To ale s sebou přináší fakt, že se zde stává nejvíce dopravních nehod a je zde nejvyšší kriminalita. O bezpečnost obyvatel ale pečuje největší počet strážníků. O zdraví Pražanů se stará nejvíce lékařů i zubařů. Hlavní město Praha přináší svým obyvatelům dostatek pracovních příležitostí, vysoké platy, kvalitní vzdělání i velké množství kulturních institucí a akcí. Pražané jsou oproti ostatním krajům spokojenější ve většině těchto oblastí života, vyjma bezpečnosti a životního prostředí - z tohoto pohledu je Praha naopak na posledním místě.

 

SILNÉ STRÁNKY

Hlavní město Praha

Ø

v ČR

Podíl na Ø ČR v %

Počet km silnic, dálnic a místních komunikací na 10 km2 kraje

61,4

7,32

839

Počet cizinců na 1000 obyvatel

131,1

41,42

317

Počet km železnic/10 km2

5

1,23

406

Počet návštěvníků všech kulturních zařízení a akcí k počtu obyvatel kraje

7,1

2,74

259

Počet uchazečů na jedno pracovní místo

4,3

11,94

36

 

SLABÉ STRÁNKY

Hlavní město Praha

Ø

 v ČR

Podíl na Ø ČR v %

Počet dobrovolných hasičů na 1000 obyvatel

1,9

33,8

6

Průměrná investice Czechinvestu v Kč na 1 obyvatele

241

2334

10

Počet dopravních nehod na 1 km silnic

3,8

0,94

406

Počet problémových uživatelů drog na 1000 obyvatel

11,7

3,93

298

Podnikový odpad v kg na obyvatele

4 815

1 896

254

Na druhém místě skončil Plzeňský kraj. Vede především v počtu dětských hřišť, dobrovolných hasičů či atraktivitě vysokých škol, kdy vysokým školám ve svém regionu zůstane věrný každý druhý student. Také pracovních příležitostí je tu více než v ostatních krajích ČR. Neplatí to však pro zdravotně postižené. Mezi slabé stránky tohoto kraje patří také to, že na zdejší kulturní akce chodí méně lidí a občané mohou využít jen malého počtu koupališť.

SILNÉ STRÁNKY

Plzeňský kraj

Ø

v ČR

Podíl na Ø ČR v %

Počet dětských hřišť kontrolovaných Krajskou hygienickou službou na 1000 obyvatel

5,3

2,31

230

Počet dobrovolných hasičů na 1000 obyvatel

61,9

33,8

183

Podíl studentů studujících ve svém kraji (%)

51,9

44,25

117

Počet uchazečů na 1 pracovní místo

7,8

11,94

66

Počet dopravních nehod na 1 km silnic

0,5

0,94

57

 

SLABÉ STRÁNKY

Plzeňský kraj

Ø

v ČR

Podíl na Ø ČR v %

Počet km silnic, dálnic a místních komunikací na 10 km2 kraje

5,2

7,3

70

Počet km železnic/10 km2

0,94

1,23

76

Počet zaměstnaných zdravotně postižených na 1000 zaměstnaných

15,6

21,72

72

Počet veřejných přírodních koupališť, koupelových a plaveckých bazénů v evidenci krajské hygienické stanice na 100 tis. obyvatel

16,6

23,1

72

Podnikový odpad v kg na obyvatele

1 625

1 896

86

Třetím nejlepším místem pro život lidí se stal Královéhradecký kraj. Ve většině hodnocených oblastí se kraj blíží spíše vrcholu či středu žebříčku. Kladný je přístup ke starším lidem a handicapovaným. Místní úřady a firmy zaměstnávají nejvíce lidí se zdravotním postižením a v hromadné dopravě je nasazen největší počet bezbariérových spojů. Mladí lidé mají ale život v kraji o něco horší. Absolventi středních škol se dalšímu studiu v drtivé většině věnují v jiných krajích. Podíl mladých lidí bez práce je tu nejvyšší z celé republiky.

SILNÉ STRÁNKY

Králové-hradecký kraj

Ø v ČR

Podíl na Ø ČR v %

Počet veřejných přírodních koupališť, koupelových a plaveckých bazénů v evidenci krajské hygienické stanice na 100 tisíc obyvatel

48,6

23,1

211

Podíl bezbariérových spojů MHD ve všední den (%)

94,5

46,22

204

Podnikový odpad v kg na obyvatele

682

1 896

36

Počet lůžek v ubytovacích zařízeních na 1000 obyvatel

83

44,88

185

Počet problémových uživatelů drog na 1000 obyvatel

1,9

3,93

48

 

SLABÉ STRÁNKY

Králové-hradecký kraj

Ø v ČR

Podíl na Ø ČR v %

Počet cizinců na 1000 obyvatel

24,3

41,42

59

Podíl studentů studujících ve svém kraji (%)

25,1

44,25

57

Počet dětských hřišť kontrolovaných krajskou hygienickou stanicí na 1000 obyvatel

1,7

2,31

74

Počet km silnic, dálnic a místních komunikací na 10 km2 kraje

8,2

7,32

112

Počet uchazečů na jedno pracovní místo

13,6

11,94

114

Hned za první trojicí se umístil Liberecký kraj. Ten vyniká především v oblasti ekologie a životního prostředí. Dobře se v celorepublikovém srovnání umisťuje i v oblasti aktivit volného času a turismu. Nespokojenost lidé projevují především ohledně bezpečnosti a úrovně tolerance a občanské společnosti.

SILNÉ STRÁNKY

Liberecký kraj

Ø v ČR

Podíl na Ø ČR v %

Koeficient ekologické vyváženosti krajiny, poměr pozitivně a negativně využívaných ploch

2,3

1,05

217

Plocha chráněných oblastí, podíl na celkové ploše (%)

31,3

15,87

197

Množství emisí okyselujících látek v t/km2

0,06

0,15

43

Počet lůžek v ubytovacích zařízeních na 1000 obyvatel

88,3

44,88

197

Neuspokojené žádosti do domu pro seniory na 1000 obyvatel

15,3

33,39

46

 

SLABÉ STRÁNKY

Liberecký kraj

Ø v ČR

Podíl na Ø ČR v %

Počet odběrů krve na 1000 obyvatel

26,6

39,84

67

Počet problémových uživatelů drog na 1000 obyvatel

4

3,93

102

Počet trestných činů na 1000 obyvatel

29,6

28,98

102

Počet lidí napojených na kanalizaci (%)

66,4

82,54

80

Počet dětí v ZUŠ na 100 dětí ZŠ

22,6

25,32

89

Ve Zlínském kraji ve dvou oblastech z osmi projevují obyvatelé menší spokojenost, než je celorepublikový průměr - jsou jimi zdravotnické a sociální služby a pracovní podmínky. Slabou stránkou je počet policistů na 1000 obyvatel či počet kulturních akcí. Zlínský kraj je ale naopak silný co do počtu dětských hřišť, veřejných přírodních koupališť a bazénů a podílu chráněných oblastí na celkové ploše.

SILNÉ STRÁNKY

Zlínský kraj

Ø v ČR

Podíl na Ø ČR v %

Počet dětských hřišť kontrolovaných krajskou hygienickou stanicí na 1000 obyvatel

6,7

2,31

291

Počet veřejných přírodních koupališť, koupelových a plaveckých bazénů v evidenci krajské hygienické stanice na 100 tis. obyvatel

48,5

23,1

210

Plocha chráněných oblastí, podíl na celkové ploše (%)

29,8

15,87

188

Počet trestných činů na 1000 obyvatel

15,1

28,98

52

Průměrná investice z Czechinvestu v Kč na 1 obyvatele

3 221

2 334

138

 

SLABÉ STRÁNKY

Zlínský kraj

Ø v ČR

Podíl na Ø ČR v %

Počet cizinců na 1000 obyvatel

13,6

41,42

33

Neuspokojené žádosti do domu pro seniory na 1000 obyvatel

46,4

33,39

139

Počet km železnic/10 km2

0,91

1,23

73

Počet kulturních akcí na 1000 obyvatel

2,0

3,2

62

Počet policistů na 1000 obyvatel

2,1

3,23

64

Kraj Vysočina vyniká v počtu dobrovolných hasičů, dětských hřišť a zejména v bezpečnosti - to dokládá i poměrně nízký počet problémových uživatelů drog (ale případ z Jihlavy by měl varovat s uspokojením se průměrem). Horší je to s pracovními podmínkami nebo návštěvností kulturních zařízení a akcí. Vysokou spokojenost projevují obyvatelé Vysočiny v oblasti ekologie a životního prostředí.

SILNÉ STRÁNKY

Kraj Vysočina

Ø v ČR

Podíl na Ø ČR v %

Počet dobrovolných hasičů na 1000 obyvatel

82,6

33,8

244

Počet dětských hřišť kontrolovaných krajskou hygienickou stanicí na 1000 obyvatel

5,2

2,31

226

Počet problémových uživatelů drog na 1000 obyvatel

1,5

3,93

37

Průměrná investice z Czechinvestu v Kč na 1 obyvatele

3 735

2 334

160

Podnikový odpad v kg na obyvatele

733,5

1 896

39

 

SLABÉ STRÁNKY

Kraj Vysočina

Ø v ČR

Podíl na Ø ČR v %

Podíl studentů studujících ve svém kraji (%)

10,4

44,25

24

Počet cizinců na 1000 obyvatel

15,2

41,42

37

Počet uchazečů na 1 pracovní místo

24,4

11,94

205

Počet km silnic, dálnic a místních komunikací na 10 km2 kraje

5,8

7,32

79

Počet návštěvníků všech kulturních zařízení a akcí k počtu obyvatel kraje

1,4

2,74

51

Jihočeský kraj vyniká nejen přírodními krásami, ale také počtem dobrovolných hasičů. V tomto parametru převyšuje celorepublikový průměr. Pozitivní je podprůměrný počet dopravních nehod, množství emisí okyselujících látek i počet návštěvníků kulturních památek. Naopak nedostatky se ukazují v oblasti podmínek pro seniory, slabší dopravní infrastruktuře či počtu dětských hřišť. Spokojenost Jihočechů je však ve všech sledovaných oblastech nadprůměrná.

SILNÉ STRÁNKY

Jihočeský kraj

Ø v ČR

Podíl na Ø ČR v %

Počet dobrovolných hasičů na 1000 obyvatel

69,6

33,8

206

Počet dopravních nehod na 1 km silnic

0,5

0,94

49

Počet lůžek v ubytovacích zařízeních na 1000 obyvatel

83,9

44,88

187

Počet návštěvníků všech kulturních zařízení a akcí k počtu obyvatel kraje

3,4

2,74

125

Počet emisí okyselujících látek v t/km2

0,08

0,15

56

 

SLABÉ STRÁNKY

Jihočeský kraj

Ø v ČR

Podíl na  Ø ČR v %

Počet dětských hřišť kontrolovaných Krajskou hygienickou službou na 1000 obyvatel

0,8

2,31

33

Počet silnic, dálnic a místních komunikací na 10 km2 kraje

5,1

7,32

70

Průměrná investice z Czechinvestu v Kč na 1 obyvatele

1 313

2 334

56

Počet km železnic/10 km2

0,9

1,23

73

Neuspokojené žádosti do domu pro seniory na 1000 seniorů

36,1

33,39

108

Jedinou oblastí, v níž projevují obyvatelé Karlovarského kraje větší spokojenost, než je podíl v ostatních krajích, je ekologie a životní prostředí. Přitom v kraji je například výrazně větší počet kladně vyřízených žádostí pro přijetí do domu pro seniory, než je průměr v ČR. Naopak slabou stránkou je počet problémových narkomanů a horší dopravní infrastruktura.

SILNÉ STRÁNKY

Karlovar-ský kraj

Ø v ČR

Podíl na Ø ČR v %

Neuspokojené žádosti do domu pro seniory na 1000 seniorů

5,2

33,39

15

Podnikový odpad v kg na obyvatele

540

1896

28

Počet lůžek v ubytovacích zařízeních na 1000 obyvatel

99,6

44,88

222

Koeficient ekologické vyváženosti krajiny, poměr pozitivně a negativně využívaných ploch

2

1,05

190

Počet cizinců na 1000 obyvatel

61

41,42

147

 

SLABÉ STRÁNKY

Karlovar-ský kraj

Ø v ČR

Podíl na ČR v %

Podíl studentů studujících ve svém kraji (%)

3,7

44.25

8

Počet dobrovolných hasičů na 1000 obyvatel

10,4

33,8

31

Počet dětských hřišť kontrolovaných krajskou hygienickou stanicí na 1000 obyvatel

0,86

2,31

37

Počet problémových uživatelů drog na 1000 obyvatel

6,5

3,93

165

Počet km silnic, dálnic a místních komunikací na 10 km2 kraje

4,9

7,32

67

Nejvíce jsou obyvatelé jižní Moravy spokojeni s možnostmi volnočasových aktivit a úrovní turismu. Naopak nejméně spokojenosti projevují s pracovními podmínkami a občanskou společností a mírou tolerance. I tuto oblast ale hodnotí výše, než je celostátní průměr. Podle údajů statistiky kraj vyniká v podílu studentů, kteří studují ve svém kraji a v nízkém množství emisí okyselujících životní prostředí.

SILNÉ STRÁNKY

Jihomorav-ský kraj

Ø v ČR

Podíl na Ø ČR v %

Počet dětských hřišť kontrolovaných krajskou hygienickou stanicí na 1000 obyvatel

5,1

2,31

221

Podíl studentů studujících ve svém kraji (%)

74,5

44,25

168

Množství emisí okyselujících látek v t/km2

0,07

0,15

48

Počet kulturních akcí na 1000 obyvatel

4,4

3,2

136

Počet zaměstnaných zdravotně postižených na 1000 zaměstnaných

31,5

21,72

145

 

SLABÉ STRÁNKY

Jihomorav-ský kraj

Ø v ČR

Podíl na Ø ČR v %

Plocha chráněných oblastí, podíl na celkové ploše (%)

6,6

15,87

42

Neuspokojené žádosti do domu pro seniory na 1000 obyvatel

50,1

33,39

150

Počet uchazečů na jedno pracovní místo

22,6

11,94

189

Průměrná investice z Czechinvestu v Kč na 1 obyvatele

1 285

2 334

55

Koeficient ekologické vyváženosti krajiny, poměr pozitivně a negativně využívaných ploch

0,68

1,05

64

Pardubický kraj vyniká v oblasti bezpečnosti, i když místní obyvatelé projevují největší spokojenost s oblastí turismu a aktivit volného času. Pozitivní je, že je zde méně problémových narkomanů, než je průměr ČR. Vyšší je i počet zaměstnaných zdravotně postižených lidí a známkou kvality spolkového života je i nadprůměrný počet dobrovolných hasičů. Mezi slabé stránky se řadí míra škodlivých emisí (chemický průmysl), nižší podíl chráněných oblastí a podprůměrný počet zde žijících cizinců. Z hlediska spokojenosti je jen jediná oblast hodnocená hůře než v republice a tou je rozvoj infrastruktury. 

SILNÉ STRÁNKY

Pardubický kraj

Ø v ČR

Podíl na Ø ČR v %

Podnikový odpad v kg na obyvatele

827

1 896

44

Počet problémových uživatelů drog na 1000 obyvatel

1,9

3,93

49

Počet trestných činů na 1000 obyvatel

17,4

28,98

60

Počet dobrovolných hasičů na 1000 obyvatel

48,6

33,8

144

Počet zaměstnaných zdravotně postižených na 1000 zaměstnaných

29,7

21,72

137

 

SLABÉ STRÁNKY

Pardubický kraj

Ø v ČR

Podíl na Ø ČR v %

Počet hřišť kontrolovaných krajskou hygienickou stanicí na 1000 obyvatel

0,02

2,31

1

Množství emisí okyselujících látek v t/km2

0,2

0,15

132

Plocha chráněných oblastí, podíl na celkové ploše (%)

9,6

15,87

60

Počet cizinců na 1000 obyvatel

21,6

41,42

52

Podíl studentů studujících ve svém kraji (%)

22,3

44,25

50

Olomoucký kraj je nejsilnější v oblastech životního prostředí a kultury. Svědčí o tom data počtu kulturních akcí na 1000 obyvatel a počtu knih v knihovnách a v oblasti ekologie nízký počet emisí okyselujících prostředí a nízkého množství podnikového odpadu. Naopak záporná jsou čísla o počtu uchazečů na jedno pracovní místo - těch je v Olomouckém kraji výrazně více než je celorepublikový průměr.

SILNÉ STRÁNKY

Olomoucký kraj

Ø

 v ČR

Podíl na Ø ČR v %

Počet kulturních akcí na 1000 obyvatel

5,7

3,2

178

Množství emisí okyselujících látek v t/km2

0,09

0,15

58

Počet knih v knihovnách na 1 registrovaného čtenáře

54,5

44,28

123

Podnikový odpad v kg na obyvatele

1 117

1 896

59

Počet automobilů na 1 čerpací stanici

1 018,8

1 244,2

82

 

SLABÉ STRÁNKY

Olomoucký kraj

Ø

 v ČR

Podíl na Ø ČR v %

Počet uchazečů na jedno pracovní místo

26,8

11,94

224

Počet cizinců na 1000 obyvatel

15,4

41,42

37

Počet km silnic, dálnic a místních komunikací na 10 km2 kraje

6,1

7,32

84

Počet kulturních institucí na 100 tisíc obyvatel

7,8

12,7

62

Počet lůžek v ubytovacích zařízeních na 1000 obyvatel

31,6

44,88

70

Dvanácté místo ve výzkumu obsadil Středočeský kraj, jehož život značně ovlivňuje blízkost Prahy. Mezi silné stránky patří malý počet problémových uživatelů drog. Silný je kraj v počtu návštěvníků kulturních zařízení, naopak zde chybí studenti či dětská hřiště. Více než v ostatních krajích jsou zde lidé spokojeni pouze v oblasti péče o děti a vzdělávání a ohledně pracovních podmínek.

SILNÉ STRÁNKY

Středočeský kraj

Ø

v ČR

Podíl na Ø ČR v %

Počet problémových uživatelů drog na 1000 obyvatel

1,9

3,93

49

Počet návštěvníků všech kulturních zařízení a akcí k počtu obyvatel kraje

3,1

2,74

113

Počet cizinců na 1000 obyvatel

44,1

41,42

107

Průměrná investice Czechinvestu v Kč na 1 obyvatele

2 806

2 334

120

Investice na ochranu životního prostředí v Kč na 1000 obyvatel

2 785,60

2437,56

114

 

SLABÉ STRÁNKY

Středočeský kraj

Ø

v ČR

Podíl na Ø ČR v %

Podíl studentů studujících ve svém kraji (%)

1,8

44,25

4

Počet dětských hřišť kontrolovaných Krajskou hygienickou službou na 1000 obyvatel

1

2,31

45

Počet lůžek v ubytovacích zařízeních na 1000 obyvatel

24,1

44,88

54

Plocha chráněných oblastí, podíl na celkové ploše (%)

8,4

15,87

53

Koeficient ekologické vyváženosti krajiny, poměr pozitivně a negativně využívaných ploch

0,66

1,05

62

Předposlední místo obsadil Ústecký kraj. Ve všech sledovaných oblastech je spokojenost obyvatel tohoto kraje pod celorepublikovým průměrem. Platí to zejména v oblastech bezpečnosti, občanské společnosti a tolerance. Statistická data nicméně ukazují na nadprůměrnou železniční infrastrukturu nebo počet chráněných oblastí v podílu na celkové ploše kraje.

SILNÉ STRÁNKY

Ústecký kraj

Ø

v ČR

Podíl na Ø ČR v %

Průměrná investice z Czechinvestu v Kč na 1 obyvatele

4 140

2 334

177

Plocha chráněných oblastí, podíl na celkové ploše (%)

26,9

15,87

170

Počet km železnic/10 km2

1,92

1,23

155

Počet policistů na 1000 obyvatel

3,8

3,23

119

Vypouštěné odpadní vody do kanalizace v tisících l/obyvatele

36,2

45,03

80

 

SLABÉ STRÁNKY

Ústecký kraj

Ø

v ČR

Podíl na Ø ČR v %

Množství emisí okyselujících látek v t/km2

0,6

0,15

398

Počet dobrovolných hasičů na 1000 obyvatel

11,6

33,8

34

Počet lůžek v ubytovacích zařízeních na 1000 obyvatel

24,1

44,88

54

Počet problémových uživatelů drog na 1000 obyvatel

5,6

3,93

142

Počet návštěvníků všech kulturních zařízení a akcí k počtu obyvatel kraje

1,3

2,74

48

Na posledním místě se umístil (někdo musí být poslední) Moravskoslezský kraj. Jeho obyvatelé nejsou spokojeni zejména s pracovními podmínkami, životním prostředím i stavem občanské společnosti. Na jedné straně je mezi slabými stránkami množství emisí okyselujících látek či nadprůměrné množství podnikového odpadu na obyvatele, na druhé straně mezi silnými stránkami se objevují investice do ochrany životního prostředí, kapacita čističek odpadních vod nebo ekologická vyváženost krajiny. Nad průměrem ČR vyniká i podíl studentů studujících ve svém kraji.

SILNÉ STRÁNKY

Moravsko-slezský kraj

Ø

v ČR

Podíl na Ø ČR v %

Podíl studentů studujících ve svém kraji (%)

61,4

44,25

139

Investice na ochranu životního prostředí v Kč na 1000 obyvatel

2 910,70

2437,56

119

Kapacita čističek odpadních vod m3/den na 10 obyvatel

4,2

3,6

117

Průměrná investice z Czechinvestu v Kč na 1 obyvatele

2 805

2 334

120

Koeficient ekologické vyváženosti krajiny, poměr pozitivně a negativně využívaných ploch

1,33

1,05

126

 

SLABÉ STRÁNKY

Moravsko-slezský kraj

Ø

v ČR

Podíl na Ø ČR v %

Počet dětských hřišť kontrolovaných krajskou hygienickou stanicí na 1000 obyvatel

0,4

2,31

17

Počet lůžek v ubytovacích zařízeních na 1000 obyvatel

22,1

44,88

49

Množství emisí okyselujících látek v t/km2

0,24

0,15

165

Podnikový odpad v kg na obyvatele

2 503

1 896

132

Počet návštěvníků všech kulturních zařízení a akcí k počtu obyvatel kraje

1,19

2,74

43

Záleží ale jen na nás, jak budeme žít. V USA by řekli, ať nám dopomáhá Bůh, my bychom měli spíše spoléhat na sebe, mít více optimismu a zbavit se konečně "blbé nálady" a k tomu by měla pomoci zejména nová, už 13. vláda samostatné České republiky od roku 1993.


 

Jan Hájek
Zeměpisné sdružení

Další články z tohoto státu Další články tohoto autora

 
 DatumAutorPředmět
Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress