Hlavní stránka

Fantazie, GEOGRAFIE, Wagner a opera

(23.07.2001)

Věděl jsem dobře, že můj známý prof. Sternberg, přednášející geografii na Montclair State University v Upper Montclair v New Jersey je nadšený wagnerián, netušil jsem však, že svou zálibu dovede přenést na téměř vědeckou úroveň a ve Wagnerově díle a životním běhu vyhmátnout a poutavým způsobem popsat to, co v něm má geografický charakter či rozměr.

Název tohoto příspěvku jsem si vypůjčil ze studie prof. dr. Rolfa Sternberga ve 2. čísle časopisu The Geographical Review z července 1998, vydávaného Americkou geografickou společností v New Yorku a záměrně v něm zvýraznil slůvko geografie. Věděl jsem dobře, že můj známý prof. Sternberg, přednášející geografii na Montclair State University v Upper Montclair v New Jersey je nadšený wagnerián, netušil jsem však, že svou zálibu dovede přenést na téměř vědeckou úroveň a ve Wagnerově díle a životním běhu vyhmátnout a poutavým způsobem popsat to, co v něm má geografický charakter či rozměr. Ve zmíněné studii, na plných 20 stránkách časopisu, se postupně zabývá zajímavými tématy: Geografie a hudba, Wagner cestovatel, Wagnerovo scénografické dílo a geografie, Hudba a politika a Reflexe v hudbě a v geografii. Kromě jiného lze tak považovat Sternbergovu práci za zajímavý přínos kulturní geografii.

Různé země, krajiny a epochy měly pro Wagnera a pro jeho rozsáhlé a všestranné dílo (byť má kromě nadšených obdivovatelů v různých souvislostech také své až nesmiřitelné odpůrce) zvláštní význam. S tím souvisely i Wagnerovy cesty, kterých bylo na dobu, ve které žil (1813-1883) a na okolnost, že byl velmi vytížen skladatelskou, organizátorskou a inscenační činností ve svém oboru, více než dost. Jeho monumentální díla jsou vždy spjata s určitými, přesně míněnými lokalitami. Atmosféra těchto míst, jejich genius loci, je pak s těmito díly spojen téměř neoddělitelně. Pro nás je zajímavé, že v seznamu těchto míst a krajin i inspirací, jež z nich vyplynuly, figurují na předním místě Čechy a že vlastně první Wagnerova zahraniční cesta vedla do Čech. Z metodického hlediska je zajímavé, jak R. Sternberg popisuje tyto krajiny a cestovatelskou činnost Wagnerovu ve spojení s jeho hudební tvorbou, librety, která si sám psal a s výpravou popř. inscenačním přístupem, který si zpravidla rovněž sám navrhoval. V textu a v kartogramech zaznamenává nejprve místa Wagnerových bydlišť, a to podle délky pobytu (ve čtyřech kategoriích: 1-3 roky, 4-6 roků, 7-9 let a 10 let a více). Tu dominují Bayreuth, Lipsko, Drážd'any a Curych, krátkou dobu pobýval v Paříži a v Lucernu a maximálně do tří let bydlel v německém Biebrichu, Mnichově, Würzburgu, Magdeburgu, v tehdejším Královci (dnes Kaliningrad), ve Vídni a v Rize. Podobně jsou zpracována místa, která v letech 1826 až 1883 navštívil, a to s tříděním do tří skupin: navštívená jednou až dvakrát, tři- až čtyřikrát a pětkrát a více. Jde zejména o města v Německu, Itálii, Francii, Švýcarsku, tehdejším Rakousku-Uhersku a v Rusku, od západu k východu mezi Bordeaux a Moskvou, od severu k jihu mezi ruským Petrohradem a sicilským Palermem.

Pokud jde o naše země, uvádí 1-2 návštěvy v Brně a 3-4 návštěvy v Praze. Sám jsem s pomocí dostupné české literatury napočítal 12 Wagnerových cest do českých zemí, z čehož 11krát se zastavil v Praze, kterou měl pro její historickou atmosféru ve velké oblibě. S trochou nadsázky by se chtělo říci, že v sobě choval nostalgické vzpomínky na Čechy a na svou vůbec první zahraniční cestu do nich, když našel jako dvouměsíční kojenec v roce 1813 se svou matkou krátkodobé útočiště v severočeských Teplicích, do kterých se uchýlili před napoleonskými vojsky z neklidných Drážd'an. Toto upřesnění nemá být ani v nejmenší výtkou prof. Sternbergovi, který zřejmě bral v úvahu „podstatnější“ návštěvy velkého a hojně cestujícího Mistra.

Když jsem však toto téma již nakousl, pokusím se je dokončit stručným uvedením Wagnerových cest do našich zemí. Mrzí mne jen, že se mi nepodařilo v dostupné tuzemské literatuře nalézt zmínku o návštěvě Brna, kterou uvádí R. Sternberg a která byla podniknuta pravděpodobně z Vídně popř. cestou mezi Prahou či Vídní a pruskou Vratislaví. Tento přehled budiž mým miniaturním příspěvkem k tomuto tématu v oboru kulturní geografie (mám v plánu jej zaslat též prof. Sternbergovi):
1813 - krátký pobyt s matkou v Teplicích,
1826 - cesta s matkou do Prahy za sestrou Klárou,
1832 - návštěva v Pravoníně u Vlašimi na zámku Pachtů z Rájova,
1833 - návštěva Prahy u příležitosti uvedení jeho symfonie C-dur,
1834 - návštěva Teplic a Prahy s přítelem Theodorem Apelem,
1842 - v lázních Teplicích a na Střekově s inspirací pro Tannhäusera,
1843 - opět v Praze a Teplicích,
1848 - návštěva v Praze u příležitosti premiéry Kittlovy opery Francouzi před Nizzou na Wagnerovo libreto,
1854 - premiéra Tannhäusera v Praze,
1863 - koncert z Wagnerových oper v Praze (v orchestru hrál jako violista mladý Antonín Dvořák),
1863 - další pražský koncert,
1875 - léčebný pobyt v západočeských lázních a "inkognito" cesta do Prahy.

Vraťme se ještě krátce k Sternbergově studii. V kartogramech autor vyznačuje místa hlavních dějů Wagnerových oper. Pokud jde o Tannhäusera, není zřejmé (ani z mapy poměrně malého měřítka, ani z komentáře), že by uváděl hrad Střekov, který se v této souvislosti u nás zpravidla cituje. Posledním zajímavým kartogramem je časoprostorové rozšiřování inscenací Lohengrina po Evropě v časovém období 1850-1902.

Snad tato zpráva o zajímavé studii z oboru kulturní geografie podnítí podobná bádání na téma významné osobnosti (kultury, umění, vědy atd.) a cestování. Většina z nich byla pravděpodobně daleko více světoběžníky než normální smrtelníci a je jisté, že cestování jim přinášelo nejednu inspiraci, i když - po pravdě řečeno - je jistě připravovalo také o čas a soustředění k umělecké tvorbě popř. k vědecké práci.
 

Adolf Patera
Zeměpisné sdružení

Další články z tohoto státu Další články tohoto autora

 
 DatumAutorPředmět
Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress