Hlavní stránka

Obyvatelstvo ČR v roce 2009

(23.03.2010)

Česká republika měla k 31. prosinci roku 2009 deset milionů pět set šest tisíc osm set třináct obyvatel. Proti roku 2008 celkový počet vzrostl o třicet devět tisíc tři sta osob. Tyto informace (jsou zaokrouhleny na stovky) poskytl v polovině března 2010 Český statistický úřad.

Přirozeným pohybem se populace ČR zvětšila o 10 900 lidí, což byl kvůli nižšímu počtu narozených a naopak vyššímu počtu zemřelých nárůst o 3 700 nižší než v roce 2008.

Počet dětí převýšil počet zemřelých o 10 900 osob. Zahraniční migrací přibylo celkem 28 300 obyvatel. V roce 2009 se narodilo 118 300 dětí, tedy o 1 200 méně v roce 2008. Baby boom podle ČSÚ dosáhl svého vrcholu v roce 2008. Od roku 1999 nepřetržitě rostoucí úroveň plodnosti se zastavila a v roce 2009 se nepatrně snížila. Průměrný počet dětí narozených jedné ženě klesl z 1,50 na 1,49.

Stále pokračuje trend posunovat mateřství do vyššího věku, i když již méně výrazně. Průměrný věk žen při narození prvního dítěte se zvýšil na 27,4 roku, průměrný věk žen při porodu bez ohledu na pořadí dítěte na 29,4 roku. Mimo manželství se v roce 2009 narodilo 46 000 dětí, tj. 38,8 % všech živě narozených. Dětí s jiným státním občanstvím než českým se v roce 2009 v ČR narodilo 3 100, tj. 2,6 %. Tento podíl v posledních letech pozvolna stoupá (např. v roce 2008 dosáhl 2,2 %, v roce 2005 1,5 %).

V roce 2009 zemřelo 107 400 osob, což bylo o 2 500 více než v roce 2008. Hranice dožití pro muže vzrostla o dvě desetiny roku na 74,2 let, pro ženy se nezměnila a zůstala na 80,1 letech. Počet zemřelých kojenců i kojenecká úmrtnost se v roce 2009 oproti roku 2008 nepatrně zvýšily. Před dosažením jednoho roku věku zemřelo v roce 2009 celkem 341 dětí (v roce 2008 to bylo 338), úroveň kojenecké úmrtnosti vzrostla na 2,9 zemřelých kojenců na 1000 živě narozených (v roce 2008 to bylo 2,8). Nižší než v roce 2008 byla však úmrtnost novorozenecká, tj. úmrtnost dětí do 28 dnů od narození.

Zahraniční migrace byla více než dvaapůlkrát nižší než v roce 2008. Podle dat Informačního systému evidence obyvatel ministerstva vnitra ČR se přistěhovalo celkem 40 000 osob, ale v roce předcházejícím to bylo 77 800 osob. Vystěhovalých bylo naopak dvakrát více (11 600 oproti 6 000). Mezi přistěhovalými bylo nejvíce cizinců se státním občanstvím ukrajinským (8 100), slovenským (5 600), ruským (4 100) a s občanstvím Spojených států amerických (2 500).

Mezi vystěhovalými byli nejpočetněji zastoupeni občané Slovenska (4 200), České republiky (2 300), Polska (2 000) a Německa (1 800). Nejvyšší kladné saldo zahraničního stěhování měla ČR s občany Ukrajiny (8 100), Ruska (4 100), Spojených států (2 500) a Vietnamu (2 300). V roce 2008 bylo pořadí: 1. Ukrajina, 2. Vietnam, 3. Slovensko a 4. Rusko. Bilance stěhování občanů ČR byla stejně jako v roce 2008 i v roce 2009 záporná. Podle údajů Ministerstva vnitra ČR bylo k 31. prosinci 2009 v ČR registrováno celkem 433 305 cizinců s povoleným pobytem. Jejich podíl v populaci ČR tak činil 4,1 %.


 

Jan Hájek
Zeměpisné sdružení

Další články z tohoto státu Další články tohoto autora

 
 DatumAutorPředmět
Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress