Hlavní stránka

Organizace G-8, G-20 a OECD

(21.07.2009)

Když se ve zprávách objeví tyto zkratky, víte přesně o co jde?

G-8 (anglicky Group of Eight, německy Sieben führende Industrieländer und Russland) je sdružení sedmi nejvyspělejších států světa (Francie, Itálie, Japonska, Kanady, Německa, Spojeného království, USA) a Ruska. Dohromady tyto státy představují 65 % světové ekonomiky.

G-20 vytváří ve své podstatě skupina ministrů financí a guvernérů centrálních bank z 20 ekonomik: 19 ze světově největších národních ekonomik a 20. je zástupce z EU. Země skupiny G-20 tvoří 85 % celosvětového hrubého domácího produktu, 80% světového obchodu a 67 % světové populace. Členy této organizace pro ekonomiku jsou tyto státy: Argentina, Austrálie, Brazílie, Čína, Francie, Indie, Indonésie, Itálie, Japonsko, Kanada, Mexiko, Německo, Rusko, Saúdská Arábie, Republika Jižní Afrika, Republika Korea, Spojené království, Spojené státy americké, Turecko a Evropská unie.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (zkráceně OECD z anglického Organisation for Economic Cooperation and Development) je mezivládní organizace 30 ekonomicky nejrozvinutějších států světa, které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky. OECD vznikla v roce 1961 transformací Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC), která byla původně zřízena v roce 1948 k administraci poválečného Marshallova plánu.. Zakládací dokument byl podepsán dne 14. prosince 1960.

OECD koordinuje ekonomickou a sociálně-politickou spolupráci členských zemí, zprostředkovává nové investice, prosazuje liberalizaci mezinárodního obchodu. Cílem OECD je napomáhat k dalšímu ekonomickému rozvoji, potlačení nezaměstnanosti, stabilizaci a rozvoji mezinárodních finančních trhů.

Mezi hlavní orgány OECD patří rada, složená z ministrů, coby zástupců členských zemí, dále výkonný výbor, sekretariát v čele s generálním tajemníkem a několik odborných komisí. Sídlem sekretariátu OECD je Château de la Muette v Paříži.

OECD poskytuje prostředí, ve kterém mohou jednotlivé vlády vzájemně porovnávat svoje zkušenosti s různými typy politik, hledat odpovědi na běžné problémy, poznat dobře fungující praxi a koordinovat domácí a zahraniční politiku. Mandát OECD je velmi široký, protože pokrývá řadu záležitostí vztahujících se k ekonomice, životnímu prostředí a sociální politice. Je to fórum, ve kterém vzájemný tlak může působit jako silný motivační prostředek k zavádění tzv. měkkého práva, tedy nesvazujících nástrojů, které však mohou někdy vést i k závazným dohodám.

Spolupráce mezi jednotlivými vládami pramení z informací a analýz, poskytovaných sekretariátem v Paříži. Ten shromažďuje data, monitoruje trendy a analyzuje a předpovídá další ekonomický vývoj. Snaží se také zachytit sociální změny nebo rozvoj v obchodu, ochraně životního prostředí, zemědělství, technologiích, zdanění a dalších oblastech. OECD je také známá jako jedna z nejlepších statistických agentur publikujících zajímavé průzkumy s množstvím informací a se širokým zaměřením.

V současnosti má OECD 30 členů, z nichž je podle Světové banky (2007) 27 ekonomik (jsou označeny hvězdičkou) vysokopříjmových (s výjimkou Turecka, Mexika a Polska).

Zakládajícími členskými zeměmi OECD z roku 1961 jsou: Belgie*, Dánsko*, Francie*, Island*, Irsko*, Itálie*, Kanada*, Lucembursko*, Německo*, Nizozemsko*, Norsko*, Portugalsko*, Rakousko*, Řecko*, Spojené království*, Spojené státy americké*, Španělsko*, Švédsko*, Švýcarsko*, Turecko.

Dalšími později přistoupivšími zeměmi OECD (s datem roku vstupu) jsou: Japonsko* (1964), Finsko* (1969), Austrálie* (1971), Nový Zéland* (1973), Mexiko (1994), Česká republika* (1995), Maďarsko* (1996), Polsko (1996), Republika Korea* (1996) a Slovensko* (2000).

S OECD spolupracuje Evropská komise, všechny členské země EU a dalších téměř 70 států.


 

Jan Hájek
Zeměpisné sdružení

Další články z tohoto státu Další články tohoto autora

 
 DatumAutorPředmět
Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress