Hlavní stránka

SSSR, jeho rozpad a vznik nových společenství 

(21.08.2009)

Ač je to již plno let (18), stále řada lidí postrádá přesné informace, jak vlastně události kolem konce bývalé světové velmoci - Sovětského svazu probíhaly. K objasnění tohoto "jevu" by měl přispět tento článek.

Často bylo mnohými zaměňováno pojmenování Rusko za Sovětský svaz a naopak, což nebyla pravda. Rusko bylo jen částí svazu (sice často rozhodující), ale jen jednou z 15 svazových republik.

Moskva - Kreml, fotobanka Ingema.net

SSSR vznikl dne 30. 12. 1922 a zanikl po 25 180 dnech dne 8. 12. 1991, kdy Rusko, Ukrajina a Belarus* vyhlásily v Brestu rozhodnutí o zániku svazu a podepsaly úmluvu o vytvoření Společenství nezávislých států (Содружество Независимых Государств, Sodružestvo nězavisimych gosudarstv) s hlavním městem Minsk.

* Již předtím, dne 19. 9. 1991 informovalo Bělorusko Organizaci spojených národů, že oficiální název země je Belarus a že trvá na tomto uvádění jména země.

Schůzky 8. prosince 1991 se zúčastnil ruský prezident Boris Jelcin, ukrajinský prezident Leonid Kravčuk a předseda běloruského parlamentu Stanislav Šuškevič. Preambule dohody z Brestu konstatuje, že Svaz sovětských socialistických republik jako subjekt mezinárodního práva a geopolitická realita končí svoji existenci. Nejvyšší představitelé tří slovanských republik někdejšího svazu současně zdůraznili, že usilují o vybudování demokratických právních států a o rozvíjení vztahů mezi nimi na základě vzájemného uznání a respektovaní jejich suverenity, principu rovnoprávnosti a nevměšování do vnitřních záležitostí. Brestský dokument obsahuje ujištění, že další rozvíjení a upevňování přátelství a vzájemně výhodné spolupráce odpovídá životním zájmům národů zúčastněných republik a prospívá míru a bezpečnosti.

Moskva, Kreml - fotobanka Ingema.net

Dohoda o SNS má otevřený charakter a mohou se k ní připojit všichni členové někdejšího SSSR a rovněž jiné státy, které sdílejí cíle a principy tohoto dokumentu.

V dohodě o novém společenství se mimo jiné zdůrazňuje, že zastoupené republiky potvrzují oddanost principům Charty OSN, helsinského Závěrečného aktu a že se zavazují dodržovat mezinárodní normy týkající se lidských práv a práv národů. Ruská federace, Ukrajina a Belarus hodlají svým občanům bez ohledu na jejich národnost zaručit stejná práva a svobody a zavazují se přispívat k ochraně a rozvoji kulturní, jazykové a náboženské svébytnosti národnostních menšin. Dohoda o společenství předpokládá uzavření zvláštních dohod mimo jiné v oblasti politiky, ekonomiky, kultury, vzdělávání, ochrany zdraví, vědy, obchodu a životního prostředí. Zastoupené republiky rovněž potvrdily, že vzájemně respektují a ctí svoji územní celistvost a nedotknutelnost současných hranic, které hodlají udržovat otevřené pro svobodný pohyb obyvatelstva. Členské státy nového společenství v zakládajícím dokumentu vyjadřují odhodlání spolupracovat při zajištění mezinárodního míru a bezpečnosti, při realizaci opatření zaměřených na snížení vojenských rozpočtů a na odzbrojení. Ujišťují současně o svém úsilí likvidovat jaderné zbraně a dosáhnout úplného odzbrojení pod mezinárodní kontrolou. Zároveň hodlají navzájem ctít úsilí o získání statusu bezjaderného pásma a neutrálního státu.

Rusko, Ukrajina a Belarus se dohodly na zachování společného velení v rámci jednotného vojenskostrategického prostoru a rovněž na jednotné kontrole jaderných zbraní. Republiky se rozhodly, že budou vyvíjet společnou činnost při koordinování své zahraničněpolitické aktivity, při formování a rozvíjení společného hospodářského prostoru a evropského i euroasijského trhu, v rámci celní a migrační politiky, při rozvíjení systémů dopravy a spojů, při ochraně životního prostředí, v oblasti ekologické bezpečnosti a rovněž při boji s organizovaným zločinem. Samostatnou pozornost věnovali účastníci brestské schůzky v závěrečném dokumentu černobylské jaderné katastrofě a dohodli se, že v zájmu koordinace úsilí o odstranění následků této havárie podepíší zvláštní ujednání.

Dohoda o SNS stanoví, že od okamžiku podpisu tohoto dokumentu nelze na území zúčastněných republik uplatňovat žádné normy třetích zemí včetně bývalého Sovětského svazu. Činnost orgánů někdejšího Svazu se v této souvislosti zastavuje. Ruská federace, Ukrajina i Belarus zároveň ujišťují o tom, že přebírají záruky plnění všech mezinárodních závazků, které vyplývají ze smluv a dohod podepsaných SSSR. Spolu s Borisem Jelcinem, Leonidem Kravčukem a Stanislavem Šuškevičem podepsali dohodu o SNS také státní tajemník Ruské federace Gennadij Burbulis a premiéři Ukrajiny a Belarusi Vitold Fokin a Vjačeslav Kebič. Ukrajina dohodu o SNS neratifikovala, proto oficiálně není členem SNS, ale řadí se mezi zakládající státy SNS a státy podílející se na jeho chodu a tzv. pozorovatele.

Následně dne 21. 12. 1991 byl v kazašském městě Alma-Ata ustanoven státní svazek suverénních nezávislých republik SNS. Nejvyšší sovět SSSR dne 26. 12. 1991 odhlasoval definitivní zánik SSSR a vznik Společenství nezávislých států. Zakládajícími členy bylo 9 zemí: Rusko, Ukrajina, Belarus, Kazachstán, Kyrgyzstán, Uzbekistán, Tádžikistán, Turkmenistán a Arménie. Ázerbájdžán přistoupil dne 24. 9. 1993, Gruzie dne 25. 3. 1994 a Moldova** dne 15. 4. 1994. Turkmenistán přerušil své stálé členství dne 26. srpna 2005 a v současnosti je přidruženým členem. Ukrajina je přidruženým členem stejně jako Turkmenistán (detaily viz výše). Gruzie dne 14. 8. 2008 po válce s Ruskem ze SNS vystoupila.

** Bývalá sovětská republika Moldávie od 27. 8. 1991 používá jako oficiální název Moldova.

SNS vzniklo jako volný svazek postsovětských republik s nově získanou samostatností. Pobaltské státy Estonsko, Lotyšsko a Litva se odmítly stát součástí SNS, protože považovaly své předešlé členství v SSSR za vnucené a protiprávní. Gruzie zprvu také stála mimo SNS, pak vstoupila v roce 1993 pod vlivem Ruské federace, aby na to v srpnu 2008 vystoupila (viz výše).

Organizace nemá příliš nadstátních pravomocí, její význam je spíše symbolický ve smyslu návaznosti na SSSR. Působnost SNS se omezuje na koordinaci společných obchodních, finančních, legislativních a bezpečnostních otázek. Nejvýznamnější dohodou uskutečněnou v rámci SNS bylo vytvoření společné zóny volného obchodu členských zemí.

Při olympijských hrách v roce 1992 ve francouzském Albertville a katalánské Barceloně vystoupili sportovci členských zemí SNS poprvé a naposled ve společných barvách v rámci jednoho týmu. Od té doby každá republika bývalého SSSR a následujícího SNS vystupuje samostatně pod svojí vlajkou.

Prezidenti Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Ruska a Belarusi podepsali 29. března 1996 v Moskvě integrační smlouvu o vytvoření Společenství integrovaných států. Cílem společenství je užší spolupráce hospodářská, vědecká a kulturní.

Dne 8. 12. 1999 podepsali v Moskvě prezidenti Ruska a Belarusi další již třetí smlouvu (předtím již 2. 4. 1996 a 2. 4. 1997) o Společenství svrchovaných republik. Jde o integraci, jejímž cílem je společná zahraniční politika, koordinování činností při zajištění bezpečnosti obou zemí a při ochraně státních hranic, společné potírání zločinnosti atd.


 

Jan Hájek
Zeměpisné sdružení

Další články z tohoto státu Další články tohoto autora

 
 DatumAutorPředmět
Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress