Hlavní stránka

Nezávislé státy podle data jejich vzniku

(28.08.2009)

V současném světě konce prvního desetiletí 21. století existuje na naší planetě téměř na dvě stovky nezávislých států. Na jedné straně se náš svět integruje do větších ekonomických celků, na druhé straně, zpravidla v místech nedávných konfliktů se "drobí" na stále menší státní útvary, které jen velmi těžko budou schopny konkurovat právě těm "globalizovaným".

Z historie známe řadu "vln". Nejdříve podmaňování si velmocemi menších a obrany proti nim se neschopných území se zajímavým "vlastnictvím", které pak putovalo tisíce kilometrů daleko do "mateřských zemí", aby pak došlo k rozpadu tohoto koloniálního světa. Také bipolární svět "východu a západu" 20. století se zhroutil. A jaký bude vývoj dál? Kdo se bude snažit "trhnout"? Quebec od Kanady, Vlámové a Valoni, Baskové, Gróňané, Faeřani nebo někteří jiní?

Období /rok, století, den/

Jméno vzniklého útvaru

Kdy, od koho, kým …

660 př. n. l.

Japonsko

Založeno v období Džómon.

221 př. n. l.

Čína

Sjednocena dynastií Čchin – prvním císařem
Š´-chuang-ti. Mandžuskou dynastii vystřídala dne 1. 1. 1912 republika. Dne 1. 10. 1949 vyhlášena Čínská lidová republika.

1. stol. př. n. l.

Etiopie

Nejstarší nezávislý stát Afriky, jeden z nejstarších, nejméně 2000 let.

3. 9. 301

San Marino

Nejstarší republiku založil St. Marinus. Psaná ústava byla přijata 8. 10. 1600.

486

Francie

Sjednocena Chlodvíkem, jako stát od rozdělení Francké říše 843.

852-855

České knížectví

Samostatný český stát vznikl v 9. století – prvním knížetem byl Bořivoj I. V letech 1085-1092 (král Vratislav II.) a 1152-1172 (král Vladislav II.) se České země stávají přechodně královstvím.

10. stol.

Velká Británie

Anglie existovala jako sjednocená entita od 10. století. Unie Anglie a Walesu vznikla  roku1284 Rhuddlanským statutem, byla formalizována 1536 (Act of Union); další Act of Union 1707 trvale spojil Anglii a Skotsko do Velké Británie. Legislativní unie Velké Británie a Irska byla zavedena 1801 a přijala jméno Spojené království Velké Británie a Irska. Anglo-irská smlouva z roku 1921 rozdělila Irska; šest severních okresů zůstalo jako Severní Irsko součástí Spojeného království. Název Spojené království Velké Británie a Severního Irska byl přijat 1927.

10. stol.

Dánsko

V 10. století bylo poprvé uspořádáno jako sjednocený stát; 1849 se stalo konstituční monarchií.

1001

Maďarsko

Sjednoceno králem Štěpánem I.

1143

Portugalsko

Portugalské království; 5. 10. 1910 vyhlášena nezávislá republika.

1156

Rakousko

Založeno vévodství Rakousko; 12. 11. 1918 vyhlášena republika.

1212

České království

Země Koruny české jsou od roku 1212 královstvím. Dědičnost koruny a nedotknutelnost zemí udělil králi Přemyslu Otakarovi I. ve Zlaté bule sicilské císař Svaté říše římské Fridrich II. Štaufský za Přemyslovu věrnou pomoc.

1238

Thajsko

Rok založení podle tradice. Thajsko nikdy nebylo kolonizováno.

1278

Andorra

Vytvořena pod společnou správou francouzského vévody z Foix a španělského biskupa z Urgell.

1. 8. 1291

Švýcarsko

Založena Švýcarská konfederace.

1419

Monako

Počátek vlády rodu Grimaldi.

2. 1. 1492

Španělsko

Na Pyrenejském poloostrově byla řada nezávislých království před muslimskou okupací, která začala počátkem 8. století a trvala téměř 700 let. Malé zbytky křesťanů na severu začaly téměř ihned dobývat území zpět. Tento proces vyvrcholil dobytím Granady 1492. Tím bylo dovršeno sjednocení několika království a to byl počátek moderního Španělska.

6. 6. 1523

Švédsko

Gustav Vasa byl zvolen králem.

23. 1. 1579

Nizozemsko

Severní provincie Dolních zemí uzavřely Utrechtskou unii a odtrhly se od Španělska. To uznalo jejich nezávislost až 1648.

1650

Omán

Založen po vyhnání Portugalců.

23. 1. 1719

Lichtenštejnsko

Založeno knížectví Lichtenštejnsko; 12. 7. 1806 nezávislost na Svaté říši římské.

1768

Nepál

Sjednocen Prithvi Narayan Shahem.

4. 7. 1776

Spojené státy americké

Nezávislost na Velké Británii.

1. 1. 1804

Haiti

Nezávislost na Francii.

20. 7. 1810

Kolumbie

Nezávislost na Španělsku.

16. 9. 1810

Mexiko

Nezávislost na Španělsku.

18. 9. 1810

Chile

Nezávislost na Španělsku.

14. 5. 1811

Paraguay

Nezávislost na Španělsku.

5. 7. 1811

Venezuela

Nezávislost na Španělsku.

9. 7. 1816

Argentina

Nezávislost na Španělsku.

28. 7. 1821

Peru

Nezávislost na Španělsku.

15. 9. 1821

Nikaragua

Nezávislost na Španělsku.

15. 9. 1821

El Salvador

Nezávislost na Španělsku.

15. 9. 1821

Kostarika

Nezávislost na Španělsku.

15. 9. 1821

Guatemala

Nezávislost na Španělsku.

15. 9. 1821

Honduras

Nezávislost na Španělsku.

24. 5. 1822

Ekvádor

Nezávislost na Španělsku.

7. 9. 1822

Brazílie

Nezávislost na Portugalsku.

6. 8. 1825

Bolívie

Nezávislost na Španělsku.

25. 8. 1825

Uruguay

Nezávislost na Brazílii.

1829

Řecko

Nezávislost na Osmanské říši.

4. 10. 1830

Belgie

Provizorní vláda vyhlásila nezávislost na Nizozemsku od 21. 7. 1831 král Leopold I.

1839

Lucembursko

Nezávislost na Nizozemsku.

27. 2. 1844

Dominikánská republika

Nezávislost na Haiti.

26. 7. 1847

Libérie

Druhý nejstarší africký stát založen Afro-američany.

17. 3. 1861

Itálie

Vyhlášeno Italské království; sjednocení dovršeno až 1870.

1. 7. 1867

Kanada

Unie britských severoamerických kolonií; 11. prosince 1931 uznána nezávislost.

18. 1. 1871

Německo

Sjednocení Německého císařství. Roku 1945 po 2. světové válce rozděleno do čtyř okupačních zón (britská, americká, sovětská a francouzská); Spolková republika Německo vyhlášena 23. 5. 1949 na území americké, britské a francouzské okupační zóny; NDR vyhlášena 7. 10. 1949 na území bývalé sovětské zóny. Ke znovu sjednocení došlo 3. 10. 1990. Všechny čtyři mocnosti se formálně vzdaly práv 15. 3. 1991.

9. 5. 1877

Rumunsko

Vyhlášena nezávislost na Osmanské říši; nezávislost uznána 13. 7. 1878 Berlínskou smlouvou. Království vyhlášeno 26. 3. 1881; 30. 12. 1947 vyhlášena republika.

3. 3. 1878

Bulharsko

Autonomní knížectví v rámci Osmanské říše; 22. 9. 1908 nezávislost na Osmanské říši.

12. 6. 1898

Filipíny

Nezávislost na Španělsku.

1. 1. 1901

Austrálie

Federace britských kolonií.

20. 5. 1902

Kuba

Nezávislost na Španělsku 10. 12. 1898; spravována Spojenými státy od 1898 do 1902.

3. 11. 1903

Panama

Nezávislost na Kolumbii; nezávislou na Španělsku se stala 28. 11. 1821.

7. 6. 1905

Norsko

Norsko prohlásilo unii se Švédskem za rozpuštěnou; 26. 10. 1905 Švédsko uznalo konec unie.

26. 9. 1907

Nový Zéland

Nezávislost na Velké Británii.

31. 5. 1910

Jihoafrická republika

Nezávislost na Velké Británii; republika vyhlášena 1961.

28. 11. 1912

Albánie

Nezávislost na Osmanské říši.

6. 12. 1917

Finsko

Nezávislost na Rusku.

28. 10. 1918

Československo

Nezávislost na Rakousku-Uhersku.

11. 11. 1918

Polsko

Vyhlášena nezávislá republika, nezávislost na Rusku, Rakousku a Prusku.

1. 12. 1918

Island

Stal se suverénním státem pod dánskou korunou; Od 17. 6. 1944 nezávislost na Dánsku.

19. 8. 1919

Afghánistán

Nezávislost na Velké Británii.

11. 7. 1921

Mongolsko

Nezávislost na Číně.

6. 12. 1921

Irská republika

Nezávislost na Velké Británii.

28. 2. 1922

Egypt

Nezávislost na Velké Británii.

29. 10. 1923

Turecko

Nástupnický stát Osmanské říše.

11. 2. 1929

Vatikán

Nezávislost na Itálii. Tři smlouvy podepsané s Itálií 11. 2. 1929 potvrdily kromě jiného úplnou suverenitu Vatikánu a vymezily jeho území.

23. 9. 1932

Saúdská Arábie

Sjednocení království.

3. 10. 1932

Irák

Nezávislost na mandátu Společnosti národů, spravovaném Velkou Británií. Dne 28. 6. 2004 převedla prozatímní koaliční správa suverenitu na iráckou přechodnou vládu

22. 11. 1943

Libanon

Nezávislost na mandátu Společnosti národů, spravovaném Francií.

15. 8. 1945

Jižní Korea

Nezávislost na Japonsku.

15. 8. 1945

Severní Korea

Nezávislost na Japonsku.

17. 8. 1945

Indonésie

Vyhlášena nezávislost; 27. 12. 1949 Nizozemsko uznalo nezávislost.

2. 9. 1945

Vietnam

Nezávislost na Francii.

17. 4. 1946

Sýrie

Nezávislost na mandátu Společnosti národů, spravovaném Francií.

25. 5. 1946

Jordánsko

Nezávislost na mandátu Společnosti národů, spravovaném Velkou Británií.

14. 8. 1947

Pákistán

Nezávislost na Velké Británii.

15. 8. 1947

Indie

Nezávislost na Velké Británii.

4. 1. 1948

Myanmar

Nezávislost na Velké Británii.

4. 2. 1948

Srí Lanka

Nezávislost na Velké Británii.

14. 5. 1948

Izrael

Nezávislost na mandátu Společnosti národů, spravovaném Velkou Británií.

19. 7. 1949

Laos

Nezávislost na Francii.

8. 8. 1949

Bhútán

Nezávislost na Indii.

24. 12. 1951

Libye

(Nezávislost na Itálii.

9. 11. 1953

Kambodža

Nezávislost na Francii.

10. 1. 1956

Súdán

(Nezávislost na Egyptu a Velké Británii.

2. 3. 1956

Maroko

Nezávislost na Francii.

20. 3. 1956

Tunisko

Nezávislost na Francii.

6. 3. 1957

Ghana

Nezávislost na Velké Británii.

31. 8. 1957

Malajsie

Nezávislost na Velké Británii.

2. 10. 1958

Guinea

Nezávislost na Francii.

1. 1. 1960

Kamerun

Nezávislost na mandátu OSN spravovaném Francií.

4. 4. 1960

Senegal

Nezávislost na Francii; úplné nezávislosti dosáhl po rozpuštění federace s Mali 20. 8. 1960

27. 4. 1960

Togo

Nezávislost na mandátu OSN spravovaném Francií.

26. 6. 1960

Madagaskar

Nezávislost na Francii.

30. 6. 1960

Demokratická republika Kongo

Nezávislost na Belgii.

1. 7. 1960

Somálsko

Sjednocení Britského Somalilandu, který získal nezávislost 26. 6. 1960 a italského Somalilandu, který získal nezávislost na mandátu OSN spravovaném Itálií 1. 7. 1960 - Somálská republika.

1. 8. 1960

Benin

Nezávislost na Francii.

5. 8. 1960

Burkina Faso

Nezávislost na Francii.

7. 8. 1960

Cote d´Ivoire

Nezávislost na Francii.

11. 8. 1960

Čad

Nezávislost na Francii.

13. 8. 1960

Středoafrická republika

Nezávislost na Francii.

15. 8. 1960

Kongo

Nezávislost na Francii.

16. 8. 1960

Kypr

Nezávislost na Velké Británii). Turečtí Kypřané vyhlásili samosprávu 13. 2. 1975 a nezávislost 1983, ale uznalo jí jen Turecko

17. 8. 1960

Gabon

Nezávislost na Francii.

22. 9. 1960

Mali

Nezávislost na Francii.

1. 10. 1960

Nigérie

Nezávislost na Velké Británii.

28. 11. 1960

Mauritánie

Nezávislost na Francii.

27. 4. 1961

Sierra Leone

Nezávislost na Velké Británii.

19. 6. 1961

Kuvajt

Nezávislost na Velké Británii.

1. 1. 1962

Samoa

Nezávislost na mandátu OSN spravovaném Novým Zélandem.

1. 7. 1962

Rwanda

Nezávislost na mandátu OSN spravovaném Belgií.

1. 7. 1962

Burundi

Nezávislost na mandátu OSN spravovaném Belgií.

5. 7. 1962

Alžírsko

Nezávislost na Francii.

6. 8. 1962

Jamajka

Nezávislost na Velké Británii.

31. 8. 1962

Trinidad a Tobago

Nezávislost na Velké Británii.

12. 12. 1963

Keňa

Nezávislost na Velké Británii.

26. 4. 1964

Tanzanie

Tanganyika se osamostatnila 9. 12. 1961 - nezávislost na mandátu OSN spravovaném VB; Zanzibar se osamostatnil 19. 12. 1963 - také na Velké Británii); Tanganyika se sjednotila se Zanzibarem 26. 4. 1964 a vznikla Sjednocená republika Tanganyiky a Zanzibaru. Dne; 29. 10. 1964 se přejmenovala na Sjednocenou republiku Tanzanie.

6. 7. 1964

Malawi

Nezávislost na Velké Británii.

21. 9. 1964

Malta

Nezávislost na Velké Británii.

24. 10. 1964

Zambie

Nezávislost na Velké Británii.

18. 2. 1965

Gambie

Nezávislost na Velké Británii.

26. 7. 1965

Maledivy

Nezávislost na Velké Británii.

9. 8. 1965

Singapur

Nezávislost na Malajsii.

26. 5. 1966

Guyana

Nezávislost na Velké Británii.

30. 9. 1966

Botswana

Nezávislost na Velké Británii.

4. 10. 1966

Lesotho

Nezávislost na Velké Británii.

30. 11. 1966

Barbados

Nezávislost na Velké Británii.

31. 1. 1968

Nauru

Nezávislost na mandátu OSN spravovaném Austrálií, Novým Zélandem a Velkou Británií.

12. 3. 1968

Mauritius

Nezávislost na Velké Británii.

6. 9. 1968

Svazijsko

Nezávislost na Velké Británii.

12. 10. 1968

Rovníková Guinea

Nezávislost na Španělsku.

4. 6. 1970

Tonga

Nezávislost na britském protektorátu.

10. 10. 1970

Fidži

Nezávislost na Velké Británii.

15. 8. 1971

Bahrajn

Nezávislost na Velké Británii.

3. 9. 1971

Katar

Nezávislost na Velké Británii.

2. 12. 1971

SAE

Nezávislost na Velké Británii.

16. 12. 1971

Bangladéš

Dne 26. 3. 1971 nezávislost na Západním Pákistánu, 16. 12. 1971 se slaví jako Den vítězství a připomíná založení státu Bangladéš.

10. 7. 1973

Bahamy

Nezávislost na Velké Británii.

24. 9. 1973

Guinea-Bissau

Jednostranně vyhlášená nezávislost; 10. 9. 1974 byla uznaná Portugalskem.

7. 2. 1974

Grenada

Nezávislost na Velké Británii.

19. 10. 1974

Niue

Niue se stalo samosprávnou parlamentní zemí ve volném svazku s Novým Zélandem.

25. 6. 1975

Mosambik

Nezávislost na Portugalsku.

5. 7. 1975

Kapverdy

Nezávislost na Portugalsku.

6. 7.1975

Komory

Nezávislost na Francii.

12. 7. 1975

Svatý Tomáš a Princův ostrov

Nezávislost na Portugalsku.

16. 9. 1975

Papua-Nová Guinea

Nezávislost na mandátu OSN spravovaném Austrálií.

11. 11. 1975

Angola

Nezávislost na Portugalsku.

25. 11. 1975

Surinam

Nezávislost na Nizozemsku.

28. 11. 1975

Východní Timor

Nezávislost na Portugalsku. Hned poté obsazen Indonésií.

29. 6. 1976

Seychely

Nezávislost na Velké Británii.

27. 6. 1977

Džibutsko

Nezávislost na Francii.

7. 7. 1978

Šalamounovy ostrovy

Nezávislost na Velké Británii.

1. 10. 1978

Tuvalu

Nezávislost na Velké Británii.

3. 11. 1978

Dominika

Nezávislost na Velké Británii.

22. 2. 1979

Svatá Lucie

Nezávislost na Velké Británii.

1. 4. 1979

Írán

Vyhlášena Islámská republika.

12. 7. 1979

Kiribati

Nezávislost na Velké Británii.

27. 10. 1979

Svatý Vincent a Grenadiny

Nezávislost na Velké Británii.

18. 4. 1980

Zimbabwe

Nezávislost na Velké Británii.

30. 7. 1980

Vanuatu

Nezávislost na Francii a Velké Británii.

21. 9. 1981

Belize

Nezávislost na Velké Británii.

1. 11. 1981

Antigua a Barbuda

Nezávislost na Velké Británii.

19. 9. 1983

Svatý Kryštof a Nevis

Nezávislost na Velké Británii.

1. 1. 1984

Brunej

Nezávislost na Velké Británii.

21. 10. 1986

Marshallovy ostrovy

Nezávislost na mandátu OSN spravovaném Spojenými státy.

3. 11. 1986

Mikronésie

Nezávislost na mandátu OSN spravovaném Spojenými státy.

11. 3. 1990

Litva

Vyhlášena nezávislost na SSSR). Dne 6. 9. 1991 SSSR nezávislost uznal

21. 3. 1990

Namibie

Nezávislost na Jižní Africe.

22. 5. 1990

Jemen

Jemenská republika vznikla sjednocením Jemenské arabské republiky (Severní Jemen) a marxistické Jemenské lidově demokratické republiky (Jižní Jemen). Severní Jemen získal nezávislost v listopadu 1918 na Osmanské říši a Jižní Jemen se osamostatnil 30. 11. 1967 od Velké Británie.

9. 4. 1991

Gruzie

Nezávislost na SSSR.

25. 6. 1991

Slovinsko

Nezávislost na Jugoslávii.

25. 6. 1991

Chorvatsko

Nezávislost na Jugoslávii.

20. 8. 1991

Estonsko

Nezávislost na SSSR.

21. 8. 1991

Lotyšsko

Nezávislost na SSSR.

24. 8. 1991

Rusko

Nezávislost na SSSR.

24. 8. 1991

Ukrajina

Nezávislost na SSSR.

25. 8. 1991

Belarus

Nezávislost na SSSR.

27. 8. 1991

Moldova

Nezávislost na SSSR.

30. 8. 1991

Ázerbájdžán

Nezávislost na SSSR.

31. 8. 1991

Kyrgyzstán

Nezávislost na SSSR.

1. 9. 1991

Uzbekistán

Nezávislost na SSSR.

8. 9. 1991

Makedonie

Nezávislost na Jugoslávii.

9. 9. 1991

Tádžikistán

Nezávislost na SSSR.

21. 9. 1991

Arménie

Nezávislost na SSSR.

27. 10. 1991

Turkmenistán

Nezávislost na SSSR.

16. 12. 1991

Kazachstán

Nezávislost na SSSR.

7. 2. 1992

Evropská unie

Podepsána Maastrichtská smlouva zakládající EU; 1. 11. 1993 Maastrichtská smlouva nabyla účinnosti.

1. 3. 1992

Bosna a Hercegovina

Nezávislost na Jugoslávii. Referendum o nezávislosti proběhlo 1. 3. 1992; nezávislost vyhlášena dne 3. 3. 1992.

27. 4. 1992

Svazová republika Jugoslávie

Pozůstatek SFRJ po odtržení svazových republik.

1. 1. 1993

Česká republika

Nezávislost na Československu.

1. 1. 1993

Slovensko

Nezávislost na Československu.

24. 5. 1993

Eritrea

Nezávislost na Etiopii.

1. 10. 1994

Palau

Nezávislost na mandátu OSN spravovaném Spojenými státy.

20. 5. 2002

Východní Timor

Ukončena okupace Indonésií.

4. 2. 2003

Srbsko a Černá Hora

Transformace SRJ do podoby volného soustátí, dne 4. 2. nabyla účinnosti nová ústava.

3. 6. 2006

Černá Hora

Vystoupení ze svazku Srbsko a Černá Hora na základě referenda.

5. 6. 2006

Srbsko

Vyhlášení samostatnosti po odtržení Černé Hory, formální zánik soustátí Srbsko a Černá Hora.

17. 2. 2008

Kosovo

Nezávislost na Srbsku podle jednostranné deklarace nezávislosti kosovského parlamentu. Kosovo uznáno zatím 52 státy světa.

23. 8. 2008

Abcházie

Vyhlášena nezávislost na Gruzii uznána pouze Ruskem a Nikaraguou.

23. 8. 2008

Jižní Osetie

Vyhlášena nezávislost na Gruzii uznána pouze Ruskem a Nikaraguou.

 


 

Jan Hájek
Zeměpisné sdružení

Další články z tohoto státu Další články tohoto autora

 
 DatumAutorPředmět
Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress