Hlavní stránka

Nalezeno 92 výskytů fotografií GRUZIE

   Svanetie - ikona 40 mučedníků - detail ikony, mestijské muzeum, Kavkaz, Gruzie1500,-Kč
(Číslo:230, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:3099x6094px, Zdroj:dia 6x6 cm)
   Svanetie - otec a dcera, Kavkaz, Gruzie1500,-Kč
(Číslo:231, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:3106x3131px, Zdroj:dia 6x6 cm)
   Svanetie - jezdec v Ušguli, Kavkaz, Gruzie1500,-Kč
(Číslo:232, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:3060x3079px, Zdroj:dia 6x6 cm)
   Svanetie - jezdec, Kavkaz, Gruzie1500,-Kč
(Číslo:233, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:3060x3085px, Zdroj:dia 6x6 cm)
   Svanetie - Mestia, správní centrum Svanetie, Kavkaz, Gruzie1500,-Kč
(Číslo:234, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:3116x3136px, Zdroj:dia 6x6 cm)
   Svanetie - osada Lendžeri, obranná věž, Kavkaz, Gruzie1500,-Kč
(Číslo:235, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:3078x3024px, Zdroj:dia 6x6 cm)
   Svanetie - osada Ušguli, Kavkaz, Gruzie1500,-Kč
(Číslo:236, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:3055x3085px, Zdroj:dia 6x6 cm)
   Svanetie - sv. Jiří, ve stříbře tepaná ikona, mestijské muzeum, 11.století, Gruzie1500,-Kč
(Číslo:237, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:3024x3165px, Zdroj:dia 6x6 cm)
   Svanetie - miniatura z Lapskalského čtyřevangelia, XII.-XIII. stol., mestijské muzeum, Gruzie1500,-Kč
(Číslo:238, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:3045x3119px, Zdroj:dia 6x6 cm)
   Svanetie - interiér kostela v usedlosti Lendžeri, Kavkaz, Gruzie1500,-Kč
(Číslo:239, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:3119x3094px, Zdroj:dia 6x6 cm)
   Svanetie - archanděl Gavril z osady Latali, XI.-XII. stol., mestijské muzeum, Kavkaz, Gruzie1500,-Kč
(Číslo:240, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:3050x3045px, Zdroj:dia 6x6 cm)
   Svanetie - oslava křtu v usedlosti Kala, Kavkaz, Gruzie1500,-Kč
(Číslo:241, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:3079x3070px, Zdroj:dia 6x6 cm)
   Svanetie - osada Eceri, v pozadí hora Ušba, Kavkaz, Gruzie1500,-Kč
(Číslo:242, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:3050x3094px, Zdroj:dia 6x6 cm)
   Svanetie - údolí řeky Inguri, Kavkaz, Gruzie1500,-Kč
(Číslo:243, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:3024x3386px, Zdroj:dia 6x6 cm)
   Svanetie - osada Ušguli, Kavkaz, Gruzie1500,-Kč
(Číslo:244, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:3088x3024px, Zdroj:dia 6x6 cm)
   Svanetie - interiér svatyně Čažaš v Ušguli, Kavkaz, Gruzie1500,-Kč
(Číslo:245, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:3065x3090px, Zdroj:dia 6x6 cm)
   Svanetie - osada Ušguli, Kavkaz, Gruzie1500,-Kč
(Číslo:246, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:3045x3079px, Zdroj:dia 6x6 cm)
   Gruzie - Východní Kavkaz - Chevsuretie1400,-Kč
(Číslo:263, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:3030x3099px, Zdroj:dia 6x6 cm)
   Gruzie - Východní Kavkaz - Chevsuretie1400,-Kč
(Číslo:264, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:3050x3099px, Zdroj:dia 6x6 cm)
   Gruzie - Východní Kavkaz - Chevsuretie1400,-Kč
(Číslo:265, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:3050x3075px, Zdroj:dia 6x6 cm)
   Gruzie - Východní Kavkaz - Chevsuretie900,-Kč
(Číslo:266, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1485x2229px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie - Východní Kavkaz - Chevsuretie900,-Kč
(Číslo:267, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1494x2294px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie - Chevsuretie - opevněné Šatili1400,-Kč
(Číslo:273, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:3026x3085px, Zdroj:dia 6x6 cm)
   Gruzie, Svanetie - usedlost Adiši900,-Kč
(Číslo:911, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1031x1582px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, Svanetie - usedlost Adiši900,-Kč
(Číslo:912, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1530x1069px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, jeskynní klášter David Garedža - fresky na stěnách klášterních místností900,-Kč
(Číslo:945, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:2465x1626px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, jeskynní klášter David Garedža900,-Kč
(Číslo:946, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:2463x1652px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, jeskynní klášter David Garedža900,-Kč
(Číslo:947, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1064x1670px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, jeskynní klášter David Garedža - fresky na stěnách klášterních místností900,-Kč
(Číslo:948, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1597x2444px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, jeskynní klášter David Garedža - fresky na stěnách klášterních místností900,-Kč
(Číslo:949, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:2282x1606px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, jeskynní klášter David Garedža900,-Kč
(Číslo:950, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1613x2270px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, jeskynní klášter David Garedža - fresky na stěnách klášterních místností900,-Kč
(Číslo:951, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1050x1690px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, jeskynní klášter David Garedža - fresky na stěnách klášterních místností900,-Kč
(Číslo:952, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:2448x1608px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, jeskynní klášter David Garedža900,-Kč
(Číslo:953, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1312x912px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, jeskynní klášter David Garedža900,-Kč
(Číslo:958, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1682x1204px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, jeskynní klášter David Garedža900,-Kč
(Číslo:959, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:2461x1632px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, Svanetie - fresky v interiérech svanských kostelíků900,-Kč
(Číslo:968, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1624x2461px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, Svanetie - fresky v interiérech svanských kostelíků900,-Kč
(Číslo:969, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1592x2461px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, Svanetie - fresky v interiérech svanských kostelíků900,-Kč
(Číslo:970, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:2461x1625px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, Svanetie - fresky v interiérech svanských kostelíků900,-Kč
(Číslo:971, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1283x1596px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, Svanetie - fresky v interiérech svanských kostelíků900,-Kč
(Číslo:972, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1624x2461px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, Svanetie - fresky v interiérech svanských kostelíků900,-Kč
(Číslo:973, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1603x2159px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, Svanetie - Lagurka, kostel na nejposvátnějším místě Svanů900,-Kč
(Číslo:974, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:2410x1618px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, Svanetie - Lagurka, opevnění kolem kláštera900,-Kč
(Číslo:975, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:2466x1629px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, Svanetie - usedlost Ipari900,-Kč
(Číslo:981, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:2461x1618px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, Svanetie - muzeum v Mestii, ikona Bohorodičky900,-Kč
(Číslo:982, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1720x2207px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, Svanetie - ikona, muzeum v Mestii900,-Kč
(Číslo:983, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1660x2438px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, Svanetie - muzeum v Mestii, Lapskalské čtyřevangelium 12.-13. století900,-Kč
(Číslo:984, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1461x2404px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, Svanetie - muzeum v Mestii, tepaná ikona - stříbro900,-Kč
(Číslo:985, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1406x983px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, Svanetie - ikona, muzeum v Mestii900,-Kč
(Číslo:986, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1220x1199px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, Svanetie - ikona, muzeum v Mestii900,-Kč
(Číslo:987, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:997x1414px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, Svanetie - ikona, muzeum v Mestii900,-Kč
(Číslo:988, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1052x1537px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, Svanetie - ikona, muzeum v Mestii900,-Kč
(Číslo:989, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1440x1877px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, Svanetie - stříbrná tepaná ikona Pantokrator z Yeli, muzeum v Mestii900,-Kč
(Číslo:992, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1870x2566px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, Svanetie - tepaný předoltářní kříž, muzeum v Mestii900,-Kč
(Číslo:993, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1317x2125px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, Svanetie - staré dveře svanského domu, muzeum v Mestii900,-Kč
(Číslo:994, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1439x2413px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, Svanetie - ikona sv. Jiří - 10. stol., muzeum v Mestii900,-Kč
(Číslo:995, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1461x1727px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, Svanetie - osada Ušguli900,-Kč
(Číslo:996, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1644x2212px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, Svanetie - osada Ušguli900,-Kč
(Číslo:997, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:2472x1523px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, Ananuri - pevnost 16.-18.století1000,-Kč
(Číslo:1260, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:2584x1728px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, královská katedrála Bagratidů v Kutaissi, dokončena r. 10031000,-Kč
(Číslo:1261, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1551x2085px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, královská katedrála Bagratidů v Kutaissi, dokončena r. 10031000,-Kč
(Číslo:1262, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1651x2084px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, královská katedrála Bagratidů v Kutaissi, dokončena r. 10031000,-Kč
(Číslo:1263, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1557x2224px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, zvonice královské katedrály Bagratidů v Kutaissi1000,-Kč
(Číslo:1264, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1660x2445px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, královská katedrála Bagratidů v Kutaissi, dokončena r. 10031000,-Kč
(Číslo:1265, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:2487x1571px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, klášter Gelati nedaleko Kutaissi - hlavní chrám, prostor za oltářní stěnou1500,-Kč
(Číslo:1267, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:3261x3286px, Zdroj:dia 6x6 cm)
   Gruzie, klášter Gelati nedaleko Kutaissi - hlavní chrám1000,-Kč
(Číslo:1268, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:2461x1681px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, klášter Gelati nedaleko Kutaissi1000,-Kč
(Číslo:1269, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1416x1994px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, klášter Gelati nedaleko Kutaissi - hlavní chrám, r. 1106-11251000,-Kč
(Číslo:1270, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:2461x1681px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, klášter Gelati nedaleko Kutaissi - detail klenby, chrám sv. Mikuláše, 13. stol.1000,-Kč
(Číslo:1271, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:2457x1596px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, klášter Gelati nedaleko Kutaissi - zvonice, 13. stol.1000,-Kč
(Číslo:1272, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:2440x1639px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, klášter Gelati nedaleko Kutaissi - hlavní chrám a zvonice1000,-Kč
(Číslo:1273, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:2244x1705px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, klášter Gelati nedaleko Kutaissi - hlavní chrám, detail fasády1000,-Kč
(Číslo:1274, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:2367x1610px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, klášter Gelati nedaleko Kutaissi1000,-Kč
(Číslo:1275, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1681x2461px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, klášter Gelati nedaleko Kutaissi - hlavní chrám, výzdoba nad oltářem1000,-Kč
(Číslo:1276, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:2183x1681px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, klášter Gelati nedaleko Kutaissi - hlavní chrám1000,-Kč
(Číslo:1277, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:2295x1681px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, klášter Gelati nedaleko Kutaissi - hlavní chrám1000,-Kč
(Číslo:1278, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:2342x1681px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, klášter Gelati nedaleko Kutaissi - hlavní chrám1000,-Kč
(Číslo:1279, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:2139x1646px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, klášter Gelati nedaleko Kutaissi - celkový pohled1000,-Kč
(Číslo:1280, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:2416x1553px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, klášter Gelati nedaleko Kutaissi - hlavní chrám1000,-Kč
(Číslo:1281, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1915x3768px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, Mccheta - chrám Džvari (sv. Kříže) z let 585-6041000,-Kč
(Číslo:1285, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:3722x2521px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, Mccheta - ženský klášter1000,-Kč
(Číslo:1286, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:2785x2371px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, Mccheta - ženský klášter1000,-Kč
(Číslo:1287, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:2431x1668px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, Mccheta - Sveti Cchoveli (Strom života) r. 1010-10291000,-Kč
(Číslo:1288, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:2298x2733px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, Mccheta - zvon ze zvonice chrámu Sveti Cchoveli1000,-Kč
(Číslo:1289, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1698x2484px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, Mccheta - Sveti Cchoveli (Strom života) r. 1010-1029, detail fasády1000,-Kč
(Číslo:1290, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:2088x1705px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, Mccheta - Sveti Cchoveli (Strom života) r. 1010-10291000,-Kč
(Číslo:1291, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1699x2491px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, Mccheta - Sveti Cchoveli (Strom života) r. 1010-1029, interiér1000,-Kč
(Číslo:1292, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1000x1709px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, Mccheta - Sveti Cchoveli (Strom života) r. 1010-1029, interiér1000,-Kč
(Číslo:1293, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1328x2013px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, Mccheta - Sveti Cchoveli (Strom života) r. 1010-1029, interiér1000,-Kč
(Číslo:1294, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1412x2427px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, Mccheta - ženský klášter1000,-Kč
(Číslo:1295, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:1682x2256px, Zdroj:dia 35 mm)
   Gruzie, Mccheta - ženský klášter1000,-Kč
(Číslo:1296, Autor:Lumír Pecold, Rozmer:3543x2461px, Zdroj:dia 35 mm)
Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress