Hlavní stránka

Expedice NAMAK 2006

(21.02.2006)

Expedice, která proběhla v lednu a únoru 2006, byla nejen pokračováním vědeckého výzkumu solného krasu v Íránu z minulých let, ale svými výsledky zamíchala i pořadím nejdelších jeskyní na Zemi.

Členové geologicko-speleologické expedice NAMAK 2006 se vrátili ze solného krasu jižního a jihozápadního Íránu 9.2.2006 kolem 8.30 hod. ráno a tak první zprávy o průběhu celé akce jsou jen kusé.

Jeskyně 3N - foto: Audy, Bouda

Hlavní výsledky expedice

Během expedice byly navštíveny solné pně Namakdán na ostrově Kešm, Hormoz a Larak na stejnojmenných ostrovech (všechny v Perském zálivu) a dále pak solné pně Kuh-e Namak u Bušeru a Džahání, které leží jiho-západně od Šírázu.

Tábor expedice - foto: M. Audy

Nejvýznamnějším speleologickým výsledkem expedice je již avizované prodloužení Jeskyně Tří naháčů (nyní se celý systém jmenuje zkráceně 3N) na první místo v soli na světě. Délka jeskynního systému 3N dosahuje 6580 m a o 900 m tak přesahuje délku jeskyně Malham v Izraeli, které primát dosud připadal.

Ghar-e+Danesju foto: Audy, Bouda

Na solném pni Džahání byla zmapována a zdokumentována jeskyně Vodopád objevená v loňském roce a také bylo započato mapování dalších dvou jeskyní (zmapované prostory přesahují celkově délku 600 m).  

Jeskyně 3N - foto: Audy, Bouda

Z geologických prací bylo především odebráno velké množství vzorků pro účely geologického datování pomocí několika metod (14C, U/Th, OSL) a to z nejrůznějších typů prostředí (jeskynní sedimenty, povrchové sedimenty, holocenní mořské terasy, atd.). Získané údaje pomohou zpřesnit znalosti o geologickém vývoji solného krasu a solných pňů vůbec. Dále byla studována povrchová morfologie solných pňů a složení jejich sedimentárního pokryvu, což bude využito k výpočtům rychlosti denudace solných pohoří.

Namak - foto: J. Bruthans

V jižním a jihozápadním Íránu je známo přes 150 solných pňů. Rozsah a formy těchto geologických fenoménů jsou ve světovém měřítku zcela unikátní a přitom často jen minimálně prostudované. Na několika lokalitách solné pně přímo ovlivňují, ať už pozitivně nebo negativně, život místních lidí (např. těžba soli, těžba Fe rud, kontaminace pitné vody solankou, turistické využití atd.). Geologické práce vedené J. Bruthansem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a M. Filippim z Geologického ústavu AV ČR mají charakter základního výzkumu. Některé získané znalosti o chování a složení solných pňů mohou být v budoucnu využity i pro praktický život místních obyvatel.

Namak - foto: J. Bruthans

Objev unikátních solných jeskyní (především pak jeskyně 3N) na ostrově Kešm bude využit  vedením ostrova pro podporu žádosti o uznání nově zřízeného geoparku jako geologické památky spadající pod ochranu UNESCO.

Jeskyně 3N - foto: Audy, Bouda

Byla provedena fotografická dokumentace rozsáhlých prostor v nitru systému 3N osvětlených pomocí magnéziových složí (M. Audy a R. Bouda) a natočen dokument určený pro ČT (E. Janoušek)

Jeskyně 3N - foto: Audy, Bouda

Vědecký výzkum solného krasu je podpořen grantem č. B301110501 Grantové agentury Akademie věd ČR a společností Českomoravský cement. Expediční činnosti, stejně tak jako účast speleologů na projektu NAMAK 2006, byla hrazena z vlastních zdrojů jednotlivých účastníků expedice.

Polje - foto: Audy, Bouda

Slaňovábí, foto: M. Audy

Složení expedice:

Jméno
Zaměstnání / hlavní zaměření v expedičním týmu:

Mgr. Jiří Bruthans 
Odborný asistent na Ústavu hydrogeologie PřF UK / studium krasu, dokumentace
Mgr. Michal Filippi 
Pracovník Geologického ústavu AV ČR / mineralogické studium, dokumentace

Ing. Marek Audy
Spoluvlastník a zaměstnanec vydavatelství / fotografování
Ing. Richard Bouda
Projektový inženýr / fotografování
Ing. Evžen Janoušek
Kameraman ČT / filmování
RNDr. Ondřej Jäger
SCHKO Český kras / mapování jeskyní
Mgr. Jan Kukačka
Pracovník geologické firmy / GIS
Mgr. Tomáš Svoboda
Pracovník geologické firmy / dokumentace
Mgr. Zdeněk Vilhelm
Student geologie UK Praha / dokumentace

Perští členové expedice:

Náser Asadí
Vědecký pracovník oddělení geologie na Universitě v Šírázu / studium krasu, podpora v terénu, vědecká spolupráce 
Mohammad Záre
Vedoucí oddělení geologie na Universitě v Šírázu / spoluorganizace pobytu v Íránu, vědecká spolupráce

Členové expedice Namak - foto: M. Audy

stránky expedice


 

Ondřej Jäger

Další články z tohoto státu Další články tohoto autora

 
 DatumAutorPředmět
Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress