Hlavní stránka
Stambacher

Via Dolorosa - Cesta utrpení

(22.03.2005)

Vždy jsem považoval možnost navštívit Izrael a Palestinu za jeden z vrcholů mého cestování. Podařilo se mi to na přelomu tisíciletí (o to byl můj prožitek silnější). A když už jsem byl na "Svaté půdě", nemohl jsem vynechat jednu z nejvýznamnějších historických cest - Viu Dolorosu. Procházka po ní nemůže nikomu ublížit, ať má názor na svět jakýkoliv.

Cesta utrpení - Via Dolorosa vede úzkými uličkami starého Jerusalema od kláštera Ecce Homo až ke kostelu svatého Hrobu. To je podle tradice cesta, kterou šel Ježíš Kristus, nesouce svůj kříž, od soudní budovy Pilátovy, v Antonii, až k hoře Kalvárie, místa jeho ukřižování, zvaného Golgota. Na cestě je 14 zastávek. Každá z nich leží na nejsvatější cestě křesťanství, označuje svatou událost, s kaplemi k přemítání, kláštery ke zbožňování, osvěcené baziliky ke vzpomínání.

První zastávka je na dvoře Omaria, nalevo je minaret, nazývaný podle tradice věž Antonie, podél dvora je římská pevnost, ve které byl Ježíš Kristus odsouzen k smrti.

Druhá zastávka - kaple Odsouzení a kaple Zbičování. Tyto dvě kaple jsou místem, kde byl Ježíš odsouzen a kde zvedl svůj kříž ("Tehdy vzal Pilát Ježíše a zbičoval" - Jan 19.1., "Tehdy vydal jim ho, aby byl ukřižován" - Jan 19.19). Pod klášterem Ecce Homo se nachází síň dlážděná velkými kameny, pravděpodobně Hadriánovo římské Forum Aelina Capitolina, kde po odsouzení začínala Ježíšova cesta utrpení.

Třetí zastávka - Ježíš padá poprvé pod tíhou kříže. Na rohu ulice El-Wad stojí polská kaple. Na ní je na reliéfu zobrazen Ježíš, jak padá pod tíhou kříže.

Čtvrtá zastávka - Ježíš potkává svojí matku. Podle tradice u této arménsko-katolické kaple stála Panna Marie, aby spatřila svého syna. V kapli se proto vzpomíná na její bolest a smutek.

Pátá zastávka - Šimon Cyrenský pomáhá Ježíšovi nést kříž ("I přinutili nějakého Šimona Cyrenského, aby nesl kříž jeho - Mar. 15.21). Od této zastávky Via Dolorosa stoupá schodištěm směrem   ke Golgotě.

Šestá zastávka - Sukno potu Veroniky. Oltář se svícnem v Kapli Malých sester Ježíše byl v roce 1953 zrestaurován na místě, kde podle tradice stál dům Veroniky.

Sedmá zastávka - Ježíš padá podruhé. Velký římský sloup označuje druhý Ježíšův pád, právě když opouštěl město jednou z bran.Vypráví se, že právě zde byl vyvěšen rozsudek nad Ježíšem Kristem. Odtud pochází křesťanské označení místa - Pilíř jeho odsouzení.

Osmá zastávka - Ježíš utěšuje plačící ženy ("A obrátiv se k nim Ježíš dí: Dcery Jerusalemské, neplačte nade mnou, ale raději sami nad sebou plačte a nad svými dětmi" - Luk. 23.28).

Devátá zastávka - Ježíš padá potřetí. Nedaleko se nachází Apsis a střecha kostela svatého Hrobu. To má připomínat, že když Ježíš uviděl místo svého ukřižování, zhroutil se.

Desátá zastávka - Ježíš je oloupen o svoje šaty. Posledních pět zastávek Via Dolorosy se nachází v Bazilice Božího Hrobu. Schody baziliky vedou nahoru k místu, jež se označuje jako "Obnažení Ježíše".

Jedenáctá zastávka - Ježíš je přibit na kříž ("A nesa kříž svůj, šel na místo, kteréž slove popravné, a Židovsky Golgota" - Jan 19.17). Posvátné místo křesťanů, místo, na kterém byl Ježíš Kristus, před očima své matky, ukřižován. Od roku 1938 je zde mozaika označující místo ukřižování.

Dvanáctá zastávka - Ježíš umírá na kříži ("Ježíš pak opět zvolav hlasem velkým, vypustil duši" - Mat. 27.50). Řecký oltář ve východním slohu se zvedá nad skálou Kalvárie, nad místem, kde stály kříže Ježíše Krista a dvou zločinců. Dřevěná socha symbolizuje matčinu bolest nad ztrátou syna.

Třináctá zastávka - Ježíš je sejmut z kříže. Jedná se o místo, nazývané kámen pomazání, na které byl po sejmutí z kříže Ježíš položen.

Čtrnáctá zastávka - Ježíš položen do hrobu ("I vzav tělo Josef, obvinul je v plátno čisté, a vložil do svého nového hrobu, kterýž byl vytesán v skále; a přivaliv kámen veliký ke dveřím hrobovým, odešel" - Mat. 59.60). Toto je nejsvatější místo křesťanů. Je to místo Ježíšova pohřbení a vzkříšení ve zvláštní kapli uprostřed kostela svatého Hrobu v Jerusalemě.


 

Jan Hájek
Zeměpisné sdružení

Další články z tohoto státu Další články tohoto autora

 
 DatumAutorPředmět
Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress