Hlavní stránka

Agora - srdce starověkých Athén

(26.01.2014)

Stojíme na hradbách athénské Akropole. Je odtud nádherný výhled na město a většinu významných míst, které chceme v Athénách navštívit. Nejbližším z nich je Agora, někdejší starověká tržnice-dnes velkolepé archeologické naleziště, na kterém se nachází zbytky dávných staveb, ale také zcela zachovaný starověký chrám a rekonstruovaný palác, ve kterém je umístěno zajímavé muzeum.

Z výšky Akropole je vidět střechu dlouhé budovy, na okraji rozsáhlého pozemku pak vyčnívá v divoce rostoucí subtropické zeleni a korun olivovníků pahorek s mohutným Hefaistovým chrámem.

Zatím co Akropolis byla pro starověké Athéňany symbolem duchovního života, sídlem bohů - ochránců města v čele s Pallas Athénou a také místem obrany v případě napadení, Agora byla živým "srdcem města". 

Bylo to oblíbené místo shromažďování athéňanů. Sem chodili za nákupy i na soudní pře, do divadel a koncertních síní a také za vzděláním. A mnozí také vyřizovat si své věci na zdejších úřadech, nebo si prostě jen odpočinout a poslechnout si třeba Sokratovy filosofické úvahy či o mnoho let později také promluvy svatého Pavla, který tu rád diskutoval s lidmi.

Z Akropole, která je téměř neustále přeplněna davy turistů, to máme do staré řecké Agory skoro pár kroků. Vycházíme sloupovím Propylají, pak hlavní bránou a za sebou necháváme zástupy brebentících, všemu se hlasitě divících a všude se pletoucích čínských turistů, které sem přivezly autobusy z velkých výletních lodí. Od schodiště u Akropole je to jen pár kroků k nevysokému skalnatému pahorku, odkud je snad nejkrásnější výhled na hlavní část Akropole a na celou Agoru na druhé straně.

Vede k ní pohodlná cesta mezi stromy. A pak jsme konečně v řecké Agoře, která nás napravo od brány vítá nádhernou budovou s mnoha sloupy. Je to Stoa Attala, někdejší palác, který dal v roce 138 před Kristem vystavět pergamský král Attalos. 

Jako většina ostatních budov Agory byla tato Attalova Stoa v pozdějších válkách téměř zničena a teprve až v 2.polovině 20.století rekonstruována do původní podoby. Patrová budova má v přízemí rozlehlou otevřenou a mramorem vydlážděnou dvoranu, která nám v horku poskytuje příjemný chládek. A také pohled na řadu soch, které v nás vzbuzují vzpomínku na verše pana Erbena. Jsou tu totiž mnohá těla bez hlav a naopak také dost samotných hlav bez těl. Tak, jak byly sochy bohů, králů, císařů, atletů a také žen, nalezeny v obvodu někdejšího slavného tržiště. 

V bývalém paláci je dnes umístěno Muzeum Agory, ve kterém je soustředěna většina archeologických nálezů. Platí sem naše vstupenky z Akropole. A tak můžeme vejít a prohlížet krásné umělecké památky, z nichž většina byla vytvořena řeckými umělci několik století před naším letopočtem. 

Množství keramiky - kresbami zdobené vázy a mísy, sošky, šperky a dávné zbraně. Hroty kopí a šípů, typické bronzové přilby a velký bronzový štít. A v prvním patře jako přídavek busty krásných athénských žen. 

Nedaleko muzea, při cestě za dalšími památkami Agory,nacházíme nejmladší stavbu - řeckokatolický kostel Agil Apostoli, který byl postaven v 11. století našeho letopočtu v byzantském období. 

Je vyzdoben mnoha citlivě restaurovanými freskami z té doby s náměty svatých a Krista.A pak už procházíme obrovským prostranstvím, kde mezi stromy a keři nacházíme odkryté základy oltáře a chrámu boha Arése a ještě mnohem staršího Agrippova chrámu z 15. století př. Kristem. Velmi zajímavý je také pomník dvanácti heroů, od kterého se měřily vzdálenosti z Athén do dalších řeckých měst. Ale to už nás láká mohutná stavba Hefaistova chrámu na pahorku na okraji Agory. Je to údajnĕ nejzachovalejší starořecký chrám na světě. V 5. století před naším letopočtem si ho dali postavit zdejší řemeslníci, protože Hefaistos byl bohem kovářů, slévačů a kovotepců. V dobách turecké nadvlády přestavěli chytří řekové chrám na kostel, zakryli ho zdmi a stavba tak přečkala bez úhony zlé doby. Teď můžeme obdivovat původní dórské sloupy i ozdobné vlysy, na kterých jsou znázorněny hrdinské činy Herkula a Thésea. 

Chrám je obklopen parkem s kvetoucími stromy a keři-olivovníky, myrtou, granátovými jabloněmi a cypřiši. Pozpĕvují tu ptáci a kolem poletují pestře zbarvení motýli, takže si tu připadáme jako v malém Ráji. Přes cestu nám přebíhá i docela velká želva, která míří kamsi do husté spleti houštin uprostřed rozlehlé Agory. 

Je docela hbitá a v honu za snímkem nás dovádí ještě k jednomu malebnému místu-zbytkům starého paláce, ve kterém se ve starověku konaly koncerty a vystoupení pěvců a recitátorů. Ruinám vévodí zbytky velkolepé brány se čtyřmi sochami bohů-jedním z nich je Tritón s hadím ocasem místo nohou.

Oceňujeme, že u každé z památek je umístěn podrobný popis i v angličtině s nákresem původní podoby celé stavby. Dal by se tu strávit celý den, ale řecké slunce pořádně připaluje a nás čekají další zajímavé a podivuhodné památky, kterých jsou Athény plné. 

Vladimír Kříž
San Francisko, Jihlava

Další články z tohoto státu Další články tohoto autora

 
 DatumAutorPředmět
Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress