Druhá přechodná doba

Někteří autoři k 2. přechodné době řadí už i 13. a 14. dynastii.

Do Egypta vtrhli přistěhovalci z přední Asie, které egypťané označovali jako Hekauchasut. Antičtí autoři pak toto slovo přeložili jako hyksós. Pomocí nových zbraní a účinné taktiky ovládli celou deltu a založili vlastní 15. a 16. dynastii.

   
15. dynastie (hyksóská) 1650-1550 př. n. l.
Šeši (Salitis)  
Jakobher (Bnón)  
Chaian (Apachnan) asi 1600
Ienses (Iannas)  
Apopi (Apofis) asi 1555
Chamudi  
 
16. dynastie 1650-1550
Méně významní panovníci vládnoucí souběžně s předchozí 15. dynastií. Byli vazaly Hyksósú.
 
17. dynastie 1650-1550 př. n. l.
Antef V.  
Tao I. (Senachtenre)  
Sekenenre Tao II. asi 1560
Kamose (Vadžcheperre) 1555-1550
   
Králové 17. dynastie vládli z Théb a bylo jich víc než jen ti vyjmenovaní. Jména a délka vlády některých z nich nejsou dosud určeny.