Střední říše

Přesné vymezení Střední říše není u jednotlivých autorů stejné, zrovna tak jako období vlády jednotlivých panovníků.
 
11. dynastie (celý Egypt) 2055-1985 př. n. l.
Mentuhotep II. (Syn Antefa III. sjednotil opět celý Egypt) 2055-2004
Mentuhotep III. 2004-1992
Mentuhotep IV. 1992-1985
 
12. dynastie 1985-1795 př. n. l.
Amenemhet I. 1985-1955
Senusret I. (Sesostris I.) 1965-1920
Amenemhet II. 1922-1878
Senusret II.(Sesostris II.) 1880-1874
Senusret III. (Sesostris III.) 1874-1855
Amenemhet III. 1855-1808
Amenemhet IV. 1808-1799
Sebeknofru (žena, sestra a manželka Amenemheta IV., jako první žena požívala plného královského titulu a vládla území od delty až k 2. nilskému kataraktu). 1799-1795
Překrývání dob panování jednotlivých králů naznačuje, že šlo o případnou spoluvládu dvou panovníků.
 
13. dynastie 1795-asi 1725 př. n. l.
Okolo 70 méně významných vládců, kteří vládli většinou jen krátkou dobu. Delší dobu - okolo 10 let vládli jen tři z nich: Neferhotep I.,  Ibija a Aj.
Nejčastěji se v záznamech vyskytují jména:
Hor (Auibre)  
Chendžer (Veserkare)  
Sobekhotep III.   
Neferhotep I. (Chasechemre)  
Sobekhotep IV. (Chaneferre) cca 1725
 
14. dynastie 1750-1650 př. n. l.
Méně významní panovníci vládnoucí pravděpodobně s souběžně s panovníky předchozí 13. dynastie v deltě Nilu. Nejznámější z nich, Nehesej, nevládl ani 1 rok.