První přechodná doba a začátek Střední říše

 
7. dynastie 2180-2170 př. n. l.
Během tohoto období se na trůnu vystřídalo mnoho vládců. Oslabení centralizované moci vedlo ke vzniku místních dynastií.

Ptolemaiovský historik Manéthó označil 7. dynastii za bezvládí trvající 70 dní.

 
8. dynastie 2170-2160 př. n. l.
Pepiseneb  
Ibi  
Neferikare (Imhotep ?)  
 
Celkem asi 17 málo významných a jen krátce vládnoucích panovníků
   
9. a 10. dynastie 2160-2055 př. n. l.
Chetej (Meryibre)
Chetej (Vahkare)
země se rozpadla, králové severu z 9. a 10. dynastie vládli paralelně s panovníky 11. dynastie z Théb
Merikare
Iry
 
Asi 18. málo významných panovníků.
 
11. dynastie 2137-1994 př. n. l.
Mentuhotep I. (Tepy-aa)  
Antef I. (pouze Théby) 2125-2112
Antef II. (pouze Théby) 2112-2063
Antef III. (pouze Théby) 2063-2055
Mentuhotep II. 2064-2013
Mentuhotep III. 2013-2001
Mentuhotep IV. 2001-1994