Stará říše

Třetí dynastie nastartovala období velkého politického, kulturního i hospodářského rozmachu Egypta. Uvedená data jsou považována za pouze pravděpodobná.
3. dynastie 2686-2613 př. n. l.
Sanacht (=Nebka?) 2686-2667
Džoser (Necerichet) 2667-2648
Sechemchet 2648-2640
Chaba 2640-2637
Hunej 2637-2613
 
4. dynastie 2613-2498 př. n. l.
Snofru 2613-2589
Chufu (Cheops) 2589-2566
Radžedef (Džedefre) 2566-2558
Rachev (Chefren)  
Baufre
2558-2532
Menkaure (Mycerinus) 2532-2503
Šepseskaf  
Thamfthis
2503-2498
 
5. dynastie 2494-2345 př. n. l.
Veserkaf 2494-2487
Sahure 2487-2475
Neferirkare  
Raneferef
2475-2455
Šepseskare 2455-2448
Neferefre 2448-2445
Niuserre 2445-2421
Menkauhor 2421-2414
Džedkare 2414-2375
Venis (Unas) 2375-2345
 
6. dynastie 2345-2181 př. n. l.
Teti 2345-2323
Veserkare 2323-2321
Pepi I. (Merire) 2321-2287
Merenre 2287-2278
Pepi II. (Neferkare)
Merenre II.
2278-2184
Neitokret (královna) 2184-2181