Archaická doba

V této době vznikl a zformoval se nejstarší egyptský stát  
Přesná doba jednotlivých panovníků nelze určit a i jejich pořadí a počet není zcela jisté
1. dynastie 3100-2890 př. n. l.
Narmer (Meni) 3100
Hor-Aha 3100
Džer 3000
Vadži 2980
Den  
královna Merneit
2950  
2950
Adžib 2925
Semerchet 2900
Kaa 2890
 
2. dynastie 2890-2686 př. n. l.
Hetepsechemuej 2890
Raneb 2865
Ninecer  
Vadžnes  
Senedž  
Peribsen  
Sechemib
2700
Chasechememuej 2686