Pokud se vám nezmění obsah samovolně, vězte,
že rubrika počasí změnila svou grafickou podobu a
byla přestěhováno zde